11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

Profesör

1

1

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Tasarım

Moda Tasarım

Doçent

1

1

 

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doçent

1

1

 

9815/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr.

2

Nöroloji

Yrd. Doç. Dr.

1

9779/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.11.2017   Karar No: 7059

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  3S Kale Enerji Üretim A.Ş.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Güven Mahallesi Eski Londra Asfaltı Kale Center AVM No:89   4/A Güngören İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHİ    :  16.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.538 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-a4

KARAR:

3S Kale Enerji Üretim A.Ş.’nin Tekirdağ, İstanbul illerinde 14.538 hektarlık F20-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9760/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.11.2017   Karar No: 7060

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESİ          :  20 Howard St. Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ       :  İran Caddesi Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 Kavaklıdere Çankaya ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.03.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.538 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F20-a4

KARAR:

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltdnin Tekirdağ, İstanbul illerinde 14.538 hektarlık F20-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

9761/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ