25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30221

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARAÇLAR SATILACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


YAĞSIZ SÜTTOZU SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “4.250 ADET PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI PARÇASININ DÖKÜLÜP, İŞLENMESİ VE KAMA YERLERİNİN AÇILIP İMALİ İŞİ ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


3 ADET CNC KONTROLLÜ ZEMİN ALTI TEKERLEK TORNA TEZGAHLARININ DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


PARK SAHASINDA BULUNAN ARAÇLARIN TAMİR VE BAKIM HİZMETİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra

No

Satışa Konu Taşınmaz

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 133 ada, 1 no.lu parseldeki 5.774,67 m2 yüzölçümlü taşınmaz

7.000

100

16/11/2017

2

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 134 ada, 1 no.lu parseldeki 6.723,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

16/11/2017

3

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 134 ada, 2 no.lu parseldeki 1.847,90 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

100

16/11/2017

4

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 134 ada, 3 no.lu parseldeki 1.716,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

100

16/11/2017

5

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 4.776,30 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6.000

100

16/11/2017

6

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 135 ada, 2 no.lu parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

16/11/2017

7

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 135 ada, 3 no.lu parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

16/11/2017

8

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 136 ada, 1 no.lu parseldeki 3.997,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

100

16/11/2017

9

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 136 ada, 2 no.lu parseldeki 3.623,90 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.500

100

16/11/2017

10

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 137 ada, 1 no.lu parseldeki 6.597,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8.000

100

16/11/2017

11

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 137 ada, 2 no.lu parseldeki 3.000,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

16/11/2017

12

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 137 ada, 3 no.lu parseldeki 3.421,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.000

100

16/11/2017

13

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 138 ada, 1 no.lu parseldeki 3.585,79 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.500

100

23/11/2017

14

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 139 ada, 1 no.lu parseldeki 2.121,70 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.500

100

23/11/2017

15

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 139 ada, 2 no.lu parseldeki 6.162,67 m2 yüzölçümlü taşınmaz

7.500

100

23/11/2017

16

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 139 ada, 3 no.lu parseldeki 4.446,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.500

100

23/11/2017

17

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 140 ada, 1 no.lu parseldeki 3.005,40 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

23/11/2017

18

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 140 ada, 2 no.lu parseldeki 3.067,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

23/11/2017

19

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 140 ada, 3 no.lu parseldeki 3.376,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.000

100

23/11/2017

20

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 141 ada, 1 no.lu parseldeki 4.784,48 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6.000

100

23/11/2017

21

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 141 ada, 2 no.lu parseldeki 3.201,58 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.000

100

23/11/2017

22

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 142 ada, 1 no.lu parseldeki 3.022,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

23/11/2017

23

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 142 ada, 2 no.lu parseldeki 3.686,39 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.500

100

23/11/2017

24

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 142 ada, 3 no.lu parseldeki 3.001,29 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

23/11/2017

25

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 142 ada, 4 no.lu parseldeki 5.030,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6.000

100

23/11/2017

26

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parseldeki 3.834,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.000

100

30/11/2017

27

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parseldeki 3.025,35 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

30/11/2017

28

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 2 no.lu parseldeki 3.123,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.000

100

30/11/2017

29

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 144 ada, 3 no.lu parseldeki 3.535,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6.000

100

30/11/2017

30

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 1 no.lu parseldeki 4.545,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5.500

100

30/11/2017

31

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 2 no.lu parseldeki 5.362,01 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6.500

100

30/11/2017

32

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 145 ada, 3 no.lu parseldeki 4.685,45 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6.000

100

30/11/2017

33

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 1.915,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.000

100

30/11/2017

34

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 147 ada, 1 no.lu parseldeki 3.386,87 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4.000

100

30/11/2017

35

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 148 ada, 1 no.lu parseldeki 2.455,43 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.000

100

30/11/2017

36

Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt Mahallesi, 149 ada, 1 no.lu parseldeki 4.695,84 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6.000

100

30/11/2017

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

- İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11 - Ayrıca 0 312 585 80 74-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0 312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

9259/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Lisanslar teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

1. KISIM

Lisans Yenileme ve Artırımı

130,00.-TL

2. KISIM

Natek SC Suite Lisans Yenileme ve Artırımı

130,00.-TL

3. KISIM

Skybox Proaktif Risk Analiz Yazılımı Lisans Yenileme

  70,00.-TL

4. KISIM

Picus Sınır Güvenliği Etkinlik Analizi Sistemi Lisans Yenileme

100,00.- TL

5. KISIM

Backbox Ağ ve Ağ Güvenliği Cihazları Yedekleme ve Konfigürasyon Sistemi Lisans Yenileme

  70,00.-TL

6. KISIM

Imperva Database Firewall

100,00.-TL

7. KISIM

Natek Yardım Masası Yenileme

100,00.-TL

8. KISIM

FG-900 Lisans Yenileme

Masrafsız

9. KISIM

Checkpoint URL Filtering Blade Lisans Yenileme + Checkpoint Anti-Bot Blade Lisans Yenileme

100,00.-TL

10. KISIM

F5

130,00.-TL

11. KISIM

Bulutşehir Depolama Yazılımı

100,00.-TL

12. KISIM

Netbackup Yedekleme Yazılımı

100,00.-TL

13. KISIM

Oracle Lisans Güncelleme ve Bakımı

130,00.-TL

14. KISIM

Natek Ağ Erişimi Kontrolü Yazılımı Lisans Yenileme

130,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine teknik şartnamesinde belirtilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9250/1-1


ARAÇLAR SATILACAKTIR

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen araçların satışı işi Kapalı Zarf Usulü Satış Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Telefon ve faks numarası  :  0 344 524 22 04- 0 344 524 22 02

2 - İhale konusu araçların

a) Niteliği, türü, miktarı:

 

Sıra No

Plaka No

Markası

Cinsi

Modeli

Miktarı

Geçici Teminat Tutarı (TL)

1

46 D 2335

FORD

MİNİBÜS

1997

1 Adet

600,00.-TL

2

46 D 0905

FORD

AMBULANS

1997

1 Adet

700,00.-TL

3

MBV78015

BANTAM

MOBİL VİNÇ

1978

1 Adet

700,00.-TL

4

FRK78019

TCM

FORKLİFT

1978

1 Adet

800,00.-TL

5

FRK82021

CLİMAX

FORKLİFT

1982

1 Adet

700,00.-TL

6

MBV77008

LORAİN

MOBİL VİNÇ

1977

1 Adet

9000,00.-TL

 

b) Araçların Teslim yeri          :  Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bedeli peşin yatırılarak teslim alınacaktır.

d) İhale usulü                          :  Kapalı teklif- Açık artırım yolu ile

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  13/11/2017 - Tarih, Saat:14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi

4 - İhale dokümanı                  :  (Dosya No: 2017/27)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 100,00 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 13/11/2017 tarih, saat 14:00'e kadar Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr 'den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

9215/1-1


YAĞSIZ SÜTTOZU SATILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

•   Aşağıda depolandığı yer ve miktarları belirtilen Yağsız Süttozu satışı yapılacaktır.

 

 

• Teklifler İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 51/B Yüzüncüyıl-Çankaya/ANKARA adresindeki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilecektir.

• Son teklif verme tarihi 14.11.2017 saat 10:30’a kadardır.

• Satışlar “Yağsız Süt Tozu Satış Usul ve Esasları ile Özel Hükümler” çerçevesinde sözleşme yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

• Yağsız Süt Tozu Sözleşme Taslağı, Satış Usul ve Esasları, Özel Hükümler, Ürün Spesifikasyonu, Teklif mektubu, geçici ve kati teminat mektubu örneği duyuru ekindedir.

• Yağsız Süt Tozu Satış Usul ve Esasları ile Özel Hükümler firmalarca imzalanarak teklif mektubuna eklenecektir.

9246/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ”

(KFW-WB4-YAPIM-19)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW), İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki yapıların anahtar teslimi götürü bedel yapım işleri için Dünya Bankası’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-19)

İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak gerçekleştirilecektir.

 

İhale Paketi

S. No

İlçesi

Bina Adı

KFW-WB4-YAPIM-19

1

Küçükçekmece

Akşemsettin İlkokulu - İnönü Mah. Erler Cad. Yonca Sok. No: 50 Sefaköy/Küçükçekmece/İstanbul

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 25.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 6.250.000 TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-19) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif para birimi cinsinden veya konvertibl başka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 750.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 28 Kasım 2017 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul Valiliği

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        :  +(90) (212) 518 55 00

Fax       :  +(90) (212) 518 55 05

E-mail  :  info@ipkb.gov.tr

Web     :  www.ipkb.gov.tr

9214/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Kastamonu Belediye Başkanlığından:

CANDAROĞULLARI MAHALLESİ 853 ADA 594 nolu parselin (KONUT ALANI – E=2:40 10.809,17 m2)

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE - 1)

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Candaroğulları Mahallesi 853 ada 594 nolu parselin; Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 118 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 583 nolu kararı gereğince, (KONUT ALANI E=2:40) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE - 2)

İsteklilerce İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) yatırılarak Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE - 3)

İşin ihalesi 06.11.2017 tarihinde Pazartesi günü saat: 15:00’de Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat:5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE - 4)

İhaleye konu parselin toplam muhammen Bedeli 5.500.000,00-TL (BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası), bedel üzerinden Kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır.

 

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Kullanım Amacı

Candaroğulları

853

594

10.809,17 m²

5.500.000,00 TL

170.000,00 TL

KONUT E=2.40

 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE - 5)

5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen muhammen bedeli 5.500.000,00 TL (BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirasınin %3’ü az olmamak üzere 170.000,00 TL (yüzyetmişbin TürkLirası) dır.

5.2.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

5.3.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.

5.4) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat:14:00’e kadar, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Vakıfbank Kastamonu Şubesi Belediye Başkanlığı Hesabına yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 14:00’den sonra teminat ve ihale dosyası kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE - 6) İhale teklif ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE – 7)

A) İç zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.

Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) Dış Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden kapatılmış mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ve başvuru dilekçesi ile birlikte;

A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

B) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;. (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için düzenlenmiş Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi.

F) İlan tarihinde (ay içinde) vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

G) İlan tarihinde (ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

H) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR 02 0001 5001 5800 7287 97 10 37) no lu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu, Mali Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu.(60 gün vadeli) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

I) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (A.B.C.D.E.F.G) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

J) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine yatırılabilir.)

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE - 8)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE - 9)

9.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5’deki Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

9.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

9.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

9.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayar esastır.

MADDE - 10) Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

MADDE - 11) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Candaroğulları Mahallesi 853 ada 594 parselin toplam muhammen bedel üzerinden (Konut E=2:40) satışı yapılacak olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE - 12) Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

9203/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Konya ili Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No:72 Selçuklu / KONYA adresinde bulunan tapunun 156-123-160 19 L2 pafta, 13223 ada, 4 parselde 822 m² lik arsa üzerinde kayıtlı Vakıflar PTT Lojmanının 3. ve 5. katlarında bulunan 6 adet daire ayrı ayrı Kapalı Zarf- Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu KONYA adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52 Faks No:0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi: konya_yapi@ptt.gov.tr dir.

3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinde ücretsiz görülebilir. İhaleye ait Şartname 100,00.TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu/KONYA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 22/11/2017 Çarşamba günü Saat 10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 22/11/2017 Çarşamba günü Saat 10:00’a kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

7 - Taşınmazların satışına ilişkin ihale 22/11/2017 Çarşamba günü Saat: 10:00 itibariyle (en küçük daire kapı numarasından başlamak üzere) Konya PTT Başmüdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malların satışına esas Muhammen Bedelleri aşağıda çıkartılmış olup, Geçici teminat Muhammen Bedelin % 10’u kadardır.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

 

3. KAT

5. KAT

Daire No

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Daire Alanı (m²)

Daire No

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Daire Alanı (m²)

5

95.000,00

9.500,00

78

13

90.000,00

9.000,00

78

6

100.000,00

10.000,00

78

14

95.000,00

9.500,00

78

 

 

 

 

15

135.000,00

13.500,00

113

 

 

 

 

16

135.000,00

13.500,00

113

9211/1/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Yükselen Mahallesi, Bilecik Caddesi No:8 Selçuklu / KONYA adresinde, tapuda Konya İli Yükselen Mahallesi 3607 Parselde kayıtlı 500 m² lik arsa üzerinde bodrum+zemin + 1 normal kattan oluşan 371 m² alanlı PTT Binası ve Lojmanı Kapalı Zarf- Açık Artırma Usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu KONYA adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52 Faks No:0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi: konya_yapi@ptt.gov.tr dir.

3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinde ücretsiz görülebilir. İhaleye ait Şartname 100,00.TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 24/11/2017 Cuma günü Saat 10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte %10 luk geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 24/11/2017 Cuma günü Saat 10:00’a kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

7 - Taşınmazların satışına ilişkin ihale 24/11/2017 Cuma günü Saat: 10:00 da Konya PTT Başmüdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 95.000,00.-TL (Doksanbeşbin Türk Lirası) olup Geçici teminat bedeli 9.500,00.-TL’dir. (Dokuzbinbeşyüz Türk Lirası)

9 - Taşınmaz satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince İmar Planı Tadilatı yapılamaması durumunda Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

9211/2/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu Kongre Merkezinde yer alan

• Yaklaşık 2000 kişilik Kongre Salonu ve müştemilatı,

• Yaklaşık 1000 kişilik çok amaçlı tiyatro, gösteri salonu ve müştemilatı,

• Yaklaşık 1400 m2 Balo Salonu ve müştemilatı,

Seminer ve Toplantı Salonları, Oda Tiyatro ve Hazırlık Odası, Sinema Salonu, Restorantlar, Kafe Restorantlar, Kafeteryalar ve Dükkanların içinde bulunduğu toplam kullanım alanı 35,325 m2 olan Selçuklu Kongre Merkezi işletilmesi Kapalı Teklif usulü ile ve ekli şartname dahilinde KDV Hariç Brüt Gelirin %5 + KDV (Yıllık min. 300.000,00 TL + KDV) (Tahmini yıllık brüt ciro 6.000.000,00 TL’dir). 1 yıllık muhammen bedelle 1 Yıllık Kira muhammen bedel, 90.000,00-TL geçici teminatı üzerinden 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre 09.11.2027 yılı sonuna kadar kiraya verilmesine karar verilmiştir.

İhale 09.11.2017 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Encümeni tarafından Selçuklu Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

A- Gerçek kişi olması halinde:

a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi (2017 yılı), Nüfus Cüzdanı fotokopisi

b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

c- Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge (2017)

d- SGK borcunun olmadığına veya SGK kaydı bulunmadığına dair belge (2017)

e- Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya vergi Dairesine kaydı bulunmadığına ait belge (2017)

e- Noterden olaylı imza beyannamesi (2017)

f- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi (2017)

g- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

h- Beş Yıldızlı (5*) otel veya otellerden alınmış en az 1000 odalık ön rezervasyon yaptığına dair sözleşme örneği.

ı- İhale tarihi itibari ile geriye dönük 3 yıllık periyotta toplam 3.000.000,00 TL lik organizasyon işinin yaptığını gösteren belge veya belgeler

B- Tüzel kişi olması halinde:

a- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

b- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış kayıt belgesi,(2017)

c- SGK ve Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya kaydı bulunmadığına ait belge (2017)

d- Noterden olaylı imza sirküsü (2017)

e- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü (2017)

f- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (2017)

g- Beş Yıldızlı (5*) otel veya otellerden alınmış en az 1000 odalık ön rezervasyon yaptığına dair sözleşme örneği.

h- İhale tarihi itibari ile geriye dönük 3 yıllık periyotta toplam 3.000.000,00 TL lik organizasyon işinin yaptığını gösteren belge veya belgeler.

C-İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:

Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

A, B, C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

Geçici teminat artırıma esas Muhammen Bedelinin 10 yıllık kirasının %3 ü olup Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ. Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri şarttır.

Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak görülebileceği ilan olunur.

İhaleye katılacakların ihale evraklarını en geç 09.11.2017 günü saat 12.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9212/1-1


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Temizleme ve Yükleme Makinesi İle Pancarın Yüklenmesi ve Yüzdürme Kanallarına Boşaltılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/521774

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2017/2018 Kampanya Döneminde Toplam 120.000 Ton (±%20 toleranslı) Pancarın Pancar Temizleme ve Yükleme Makinesi ile Yüklenmesi ve Yüzdürme Kanallarına Boşatılması İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Tesislerine ait toprak ve beton yer silolarındaki pancarın pancar temizleme ve yükleme makinesi ile yüklenmesi ve kamyonlar vasıtası ile yüzdürme kanallarına ve pancar havuzlarına naklinin prosesi aksatmadan sürekli yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren idarece bildirilecek tarihe kadardır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  06/11/2017 Pazartesi günü, saat 14:30

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7.3. Yüklenici iş yerinde bulunduracağı; Pancar Temizleme ve Yükleme Makinesi ve 2 adet (asgari 15 tonluk) tonajlı damperli kamyonun kendi malı olduğuna veya kiralama yoluyla edindiğine dair belgeleri sözleşme imzalamadan önce vermek zorundadır.

9202/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “4.250 ADET PANCAR BOŞALTMA MAKİNASI PARÇASININ DÖKÜLÜP, İŞLENMESİ VE KAMA YERLERİNİN AÇILIP İMALİ İŞİ ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/527875

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2 Cad. No: 1/29 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi(varsa)  :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  4.250 ADET PANCAR AYIRICI ÇARK İMALİ (PBM. ÇARK/002 A Nolu Teknik Şart. Göre) (GS 52 (1.0551 - Çelik Döküm malzemeden dökülecektir.)

b) Teslim Yeri                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 120 (yüz yirmi) günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  15.11.2017- Çarşamba - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No: 1/29 Tepebaşı/Eskişehir adresinde görülebilir ve 100.-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK - TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 15.11.2017 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9154/1-1


3 ADET CNC KONTROLLÜ ZEMİN ALTI TEKERLEK TORNA TEZGAHLARININ DEĞİŞMESİ GEREKEN MALZEMELER DAHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/536591

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15/71579 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  3 Adet CNC Kontrollü Zemin Altı Tekerlek Torna Tezgahlarının Değişmesi Gereken Malzemeler Dahil Peryodik Bakım-Onarım Hizmet Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 28/11/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9236/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                 :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği- Türü – Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Işıklar B Termik stoğundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi Soma B Termik Santrali 1-4 (Yırca veya Balcı Kapısı) ve 5-6 üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi

2017/534196

2017/1928

15/11/2017 saat:14:00

150 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa

4 - İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 45500 Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 150,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9209/1-1


PARK SAHASINDA BULUNAN ARAÇLARIN TAMİR VE BAKIM HİZMETİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111 45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

ELİ Müdürlüğü hafif vasıta park sahasında bulunan araçların 33 kişi ile tamir ve bakım hizmetinin yapılması işi.

2017-532670

2017-1923

09.11.2017

14:00

730 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

9210/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe Mahalle

Ada Parsel

Encümen

Karar ve No

İhale Tarih

ve Saati

Yüzölçümü

(m²)

Tamamının Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İmar durumu

İhale Türü

1

Onikişubat

Hayrullah

6620/3

26.09.2017

2017/724

07.11.2017

14:00

2.922,18

14.318.682,00 TL

429.560,46 TL

E=2.50 Mia

Kapalı teklif

(35 a)

2

Onikişubat

Hayrullah

5807/5

26.09.2017

2017/723

07.11.2017

14:05

4.856,43

  3.885.144,00 TL

116.554,32 TL

Stratejik Merkez

H Max. Serbest E=3 (Ayrıca İmar durumu aşağıda belirtilmiştir)

Kapalı teklif

(35 a)

3

Onikişubat

Pınarbaşı

2703

parsel

26.09.2017

2017/726

07.11.2017

14:10

2135,00

  2.028.250,00 TL

  60.847,50 TL

Karma kullanım alanı E=1.70 Max. kat=10

Kapalı teklif

(35 a)

 

1 - Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 İban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4 - Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 6620 ada 3 parsel, Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 parselin ihale bedellerinin yarısı peşin, geriye kalanı 5 eşit taksit olarak ödenecektir. Pınarbaşı Mahallesi 2703 parselin yarısı peşin geriye kalanı 6 eşit taksitte ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste ödenmediği takdirse ise ihale kararı iptal edilecektir.

5 - Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planında E=3.00, H Max. Serbest, stratejik merkez olup, Plan notlarında Stratejik merkezlerde minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² altında olması durumunda E:1.00, 10.000 m² den büyük olması halinde E: 3.00 olarak hesaplanır.)

6 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazların imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazların her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

7 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

9 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİS-YONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

10 - İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

11 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

9150/1-1