19 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30215

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Buca İlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 parsel üzerindeki 1129124 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 160306-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1489 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2017/1088 esasına kayden Bakanlığımız ve İzmir Valiliği aleyhine açılmış olan davada, 28.07.2017 tarihli ve E.2017/1088 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Esat Cem ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58872) hakkında tesis edilmiş olan idari işlemlerin yürütülmesi 13.10.2017 tarihli ve 24627 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

9074/1-1


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 19.10.2017

Son Başvuru Tarihi    : 02.11.2017

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Munzur Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili

Yardımcı Doçent

1

3

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olup Eski Anadolu Türkçesi ve ağız bilim konularını çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Türk dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili

Yardımcı Doçent

1

3

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olup modern romanlarda anlatı bilimsel alanında çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yardımcı Doçent

1

3

Tarih Bölümü mezunu olup Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri İlişkileri

Yardımcı Doçent

1

3

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup tedarik zincirinde müşteri davranışları konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi/ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri

Yardımcı Doçent

1

3

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup akıllı şebekeler konusunda doktora yapmış olmak.

Tunceli Meslek Yüksekokulu/ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro Pr.

Yardımcı Doçent

1

4

Jeolojik haritalama ve bölgesel jeoloji konularında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

1

3

Tarih Bölümü lisans mezunu olup yakınçağ tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidrolik

Yardımcı Doçent

1

3

Hidrolik alanında doktora yapmış olup savaklar konusunda çalışmış olmak.

8928/1-1