18 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30214

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

SÜREYYA NARİN - DOĞU DANIŞMANLIK

44-HYB-336

TS 13573/Eylül 2013

17.08.2017

Talimata Aykırılık

ALTUS BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. - MALATYA ŞUBESİ

44-HYB-3774

TS 12498/Ekim 2015

08.09.2017

Talimata Aykırılık

İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK

44-HYB-107

TS 10079/Nisan 2015

TS 12711/Temmuz 2012

TS 12850/Haziran 2012

18.09.2017

Firma Talebi

FLASHPEN PLASTİK A.Ş.

44-HYB-92

TS 12558/Mart 2009

TS 12225/0cak 2011

26.09.2017

Firma Talebi

8930/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Özveren sokak No: 8 Demirtepe Mamak/ANKARA, adresinde mukim Doğa Pet Çevre Atık Toplama Geri Dönüşüm Hurda Enerji Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti adına düzenlenen 06.02.2011 tarihli 103801 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 16.02.2012/IM004214 Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi ile ithal edilen eşyalar ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden, 4.131,23-TL KDV ve 3.875,09- TL Gecikme faizi ile 1.180,80-TL KKDF ve 1.114,76- TL Gecikme faizi ile toplam 10.301,88- TL’nin tahsili için çıkarılan 15.09.2017/27929420 sayılı tebligat yazımız firmanın adresinde bulunamadığından tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

9007/1-1


 


 


 


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2017 - 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

PROFESÖR

DOÇENT

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

 

"Eğitim Bilimleri" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

1

"İşletme Yönetimi ve Organizasyon" Anabilim Dalında Doktora yapmış, "Yönetim ve Strateji" Bilim Dalında Doçentliğini almış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve Televizyon

1

1

"Radyo, Televizyon ve Sinema "Anabilim/Anasanat Dalında Doktora/ Sanatta Yeterliğini yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

1

"Mimarlık" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

İç Mimarlık

1

"Mimarlık" veya "İç Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarının birinde Doçentliğini almış olmak.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

1

"Endüstri Ürünleri Tasarımı" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

1

1

"Beslenme ve Diyetetik" Anabilim Dalında Doktora ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Çocuk Gelişimi

1

1

Fakülte/Yüksekokulların "Çocuk Gelişimi" veya Tıp Fakültelerin "Çocuk Psikiyatrisi" Anabilim Dallarından birinde Doktora ve yine aynı Bilim Dallarının birinde Doçentliğini almış olmak.

Hemşirelik

1

"Dahiliye Hastalıkları Hemşireliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

1

"Hemşirelik" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış ve "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Yönetimi

1

"Sağlık Yönetimi" Anabilim Dalında Doktora ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

Sosyal Hizmet

1

"Sosyal Hizmet" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.

9060/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI PROGRAM

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen böbrek yetmezliği ve epikardiyal pace telleri konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Parotis bezi tümörleri hakkında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Non-penetran glokom cerrahisi öğrenme eğrisi konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yardımcı Doçent

2

1

Nörojenik mesaneli hastalarda rehabilitasyon konusunda ve ürolojik laparoskopik operasyonlar alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

2

1

Torasik outlet sendromu konusunda çalışması olmak. Periferik damar cerrahisi konusunda eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Nanopartikül toksisitesi konusunda çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Çene eklemi hastalıklarının genetiği ve psikometrisi alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yardımcı Doçent

4

1

Halk sağlığı hemşireliği alanında doktora yapmış olup, aynı alanda riskli gruplarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

2

1

Elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Radyo frekans ekranlama optimizasyonu ve dielektrik parametre modellemesi üzerinde çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS /YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fak.

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Kompozit malzemelerin yorulma yükü altında kırılma davranışı konusunda çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Fak.

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Müh.

Yardımcı Doçent

4

1

Bilgisayar mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Genetik algoritmalar ile dağıtık veritabanı tasarımı/optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Öğretmen liderliği kültürü konusunda çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitim

Yardımcı Doçent

4

1

Çocuk Gelişimi ve eğitimi bilim dalında doktora yapmış olmak. Okul öncesi dönem çocukları için yabancı dilde program, materyal ve ölçek geliştirmiş olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

4

1

Türkiye, Azerbaycan ve Rusya dış ticaret ve ekonomik ilişkileri konularında çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL veya eşdeğer sınav-lardan 80 veya üstü puan almış olmak

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

1

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Kurumsal teori ve iş bölümü konularında çalışmaları olmak

İşletme Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Yardımcı Doçent

5

1

İktisat felsefesi ve belirsizlik konusunda çalışmış olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak

Spor Bilimleri Fak.

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman

Doçent

1

1

Beden eğitimi ve spor eğitimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sporcularda çinko uygulamasının antioksidan aktivite üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. Basketbol alanına antrenörlük belgesi olmak.

ALTSO MYO

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Yardımcı Doçent

4

1

Renkli görüntülerin ayrıştırılması, Graf uygulamaları ve şifreleme algoritmaları üzerine çalışmaları olmak

9019/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

2 (Yardımcı Doçent)

1. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Bilişsel Bilimler veya Klinik Psikoloji alanlarından almış olmak.

2. Ulusal ve uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Yüksek Lisans ve Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarından birinde yapmış olmak.

2. En az 5 yıl Lisans düzeyinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi vermiş olmak.

3. Akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

2 (Yardımcı Doçent)

1. Mimarlık Bölümü mezunu olmak.

2. Mimarlık tasarım alanında eğitim ve araştırma deneyimi olmak.

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Doktora Eğitimini Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) alanında yapmış olmak (Tercihen Eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak).

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

İngilizce İktisat Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Uluslararası İktisat ve Finans çalışmak, zaman serileri ve veri filtreleme yöntemlerinde uzmanlaşmış olmak, bu alanlarda Uluslararası tanınmış dergilerde yayınları olmak.

2. Akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1 (Yardımcı Doçent)

1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Hukuku veya Kamu Politikaları alanında doktora derecesine sahip olmak ya da doktora tezi yazmış olmak.

2. Kamu Yönetimi Kuramları ve Kamu Hukuku dersleri verebilecek durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

1. Makine Mühendisliği dalında Lisans ve Yüksek Lisans dereceli, Doktora konusu öncelikle hibrid otomobiller ve otomotiv mühendisliği veya makine teorisi ve dinamiği veya konstrüksiyon ve imalat veya mekanik veya kontrol teorisi anabilim dallarından birine uyumlu olmak, İngilizce dilinde ders verebilmek.

2. Tercih özellikleri: Solidworks veya benzeri katı modelleme program kullanımı; Matlab kullanımı; Borland C++ veya C++ programlama dili kullanımı; Advantech, NI veya benzeri veri toplama kartı kullanımı; Labview kullanımı; PIC devre tasarımı veya kullanımı.

3. İngilizce dilinde ders verebilmek.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

9058/1-1