11 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30207

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince yapılan görüşmelerde, Ankara İli, Altındağ İlçesi, Zübeyde Hanım Mahallesinde kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.10.2017 tarih ve 1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 11.10.2017 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

SAHİBİ

BİNA ADRESİ

  1

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 1 ALTINDAĞ/ANKARA

  2

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 6 ALTINDAĞ/ANKARA

  3

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 7 ALTINDAĞ/ANKARA

  4

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 8 ALTINDAĞ/ANKARA

  5

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 9 ALTINDAĞ/ANKARA

  6

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 9/A ALTINDAĞ/ANKARA

  7

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 10 ALTINDAĞ/ ANKARA

  8

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 12 ALTINDAĞ/ANKARA

  9

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 15 ALTINDAĞ/ANKARA

10

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 17 ALTINDAĞ/ ANKARA

11

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 18 ALTINDAĞ/ANKARA

12

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 24 ALTINDAĞ/ANKARA

13

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 24/A ALTINDAĞ/ANKARA

14

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 24/B ALTINDAĞ/ANKARA

15

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 597. sokak NO: 29/A ALTINDAĞ/ANKARA

16

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 3 ALTINDAĞ/ANKARA

17

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 7 ALTINDAĞ/ANKARA

18

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 9 ALTINDAĞ/ANKARA

19

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 11 ALTINDAĞ/ANKARA

20

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 12 ALTINDAĞ/ ANKARA

21

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 14 ALTINDAĞ/ANKARA

22

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO:16 ALTINDAĞ/ ANKARA

23

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 17 ALTINDAĞ/ ANKARA

24

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 18 ALTINDAĞ/ ANKARA

25

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 19 ALTINDAĞ/ ANKARA

26

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 20 ALTINDAĞ/ANKARA

27

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 24 ALTINDAĞ/ANKARA

28

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 596. sokak NO: 26/A ALTINDAĞ/ANKARA

29

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 6 ALTINDAĞ/ANKARA

30

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 10 ALTINDAĞ/ANKARA

31

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 12 ALTINDAĞ/ANKARA

32

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 13 ALTINDAĞ/ANKARA

33

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 14 ALTINDAĞ/ANKARA

34

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 15 ALTINDAĞ/ANKARA

35

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 595. sokak NO: 16 ALTINDAĞ/ANKARA

36

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 2 ALTINDAĞ/ANKARA

37

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 3 ALTINDAĞ/ANKARA

38

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 7 ALTINDAĞ/ANKARA

39

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 9 ALTINDAĞ/ANKARA

40

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 594. sokak NO: 11 ALTINDAĞ/ANKARA

41

Malik Tespiti Yapılamadı

Zübeyde Hanım Mahallesi 593. sokak NO: 1 ALTINDAĞ/ANKARA

8829/1-1


 


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Makro iktisat alanında doçent unvanını almış ve enflasyon hedeflemesi stratejisi konusunda çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Coğrafya eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Bilimi (Folklor)

Profesör

1

1

Halk bilimi alanında doçent unvanını almış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Fizik bilim dalında doçent unvanını almış olmak, katıhal fiziği alanında çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Kimya bilim dalında doçent unvanını almış olmak, analitik kimya alanında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Uluslararası iktisat bilim alanında doçent unvanını almış olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm işletmeciliği alanında doçent unvanını almış olmak, turizm işletmelerinde hizmet kalitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent unvanını almış olmak, yerel mutfak ve gastronomi turizmi konularında yayın yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

 

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd. Doç.

4

1

Alman idealizmi ve yaşlılık felsefesi üzerine çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç.

3

1

Karbon nano yapılar ve metal nanopartiküller ile biyosensör tasarımları konularında çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Yrd. Doç.

5

1

Ekonomik büyüme üzerine çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam

Yrd. Doç.

4

1

Seramik sanatı alanında sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak ve çağdaş seramik sanatı alanında mekan ve enstalasyon üzerine uygulamalar yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yrd. Doç.

1

1

Klasik dönem müfessirlerin tefsir yöntemleri üzerine çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

1

1

Hz. Peygamber’in risalet öncesi hayatına dair çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd. Doç.

1

1

Kader inancı alanında çalışma yapmış olmak

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

2

1

Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış ve kalp ameliyatı sonrasında soğuk uygulamanın ağrıya etkisi ve yüksek riskli ilaçlar konusunda çalışma yapmış olmak

Gülşehir Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Dış Ticaret

Dış Ticaret

Yrd. Doç.

2

1

Politik ekoloji konusunda doktora yapmış olmak

Hacı Bektaş Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Kaotik sistemler ve kaotik haberleşme konuları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Avanos Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Güvenlik ve Koruma

Özel Güvenlik ve Koruma

Yrd. Doç.

1

1

Güvenlik yönetimi, genel güvenlik, özel güvenlik, kültürel çeşitlilik ve kültürel kimlikler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Avanos Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Yrd. Doç.

1

1

Temel biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak

Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yrd. Doç.

1

1

Rekabetçilik analizi ve ekonomik büyüme üzerine çalışmaları olmak

Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu

Seyahat ve Turizm Eğlence Hizmetleri

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

1

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak ve otel çalışanlarının iş-aile yaşamları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü

-

-

Yrd. Doç.

5

1

Alevi-Bektaşi toplulukları üzerine doktora yapmış olmak

8824/1-1


Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent Adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ   : 11.10.2017

SON BAŞVURU TARİHİ             : 25.10.2017

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Rektörlüğümüzce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olup, Devlet Borçları, Sınır Ticareti ve Kayıt Dışı Ekonomi konularında Çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Doçent

1

2

Doçentlik Şartlarını yerine getirmiş olup, Lipitler, Proteimlerve Biyoyakıtlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

8826/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                        18.00/1

 

8769/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.06/536

Toplantı Tarihi ve No    : 21/09/2017 - 235                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/09/2017 - 4736                                          ANKARA

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Tohumlar Mahallesi (Köyü), Çalısırtı Mevkiinde kaçak kazı sonrası Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilerek koordinatlandırılan ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescile önerilen alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında tescili ve aynı yasanın 7. Maddesi ve ilgili Tespit ve Tescil Yönetmeliği uyarınca faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasına yönelik Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.07.2017 gün ve 4513 sayılı Kararı ile istenilen kurum görüşlerinin değerlendirilmesi isteğine ilişkin; Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.04.2017 gün ve 4093 sayılı yazısı ve eki Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış raporu; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğünün 18.07.2017 gün ve 153006 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 19.07.2017 gün ve E:18870 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 20.07.2017 gün ve E:12881 sayılı yazısı, Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2017 gün ve E:46695 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün tarihsiz 95386480-165.02/250990 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.08.2017 gün ve E.20955 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 04.08.2017 gün ve E:1748377 sayılı sayılı yazıları okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Tohumlar Mahallesi (Köyü), Çalısırtı Mevkiinde kaçak kazı sonrası Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilerek, Kararımız eki harita üzerinde koordinatları verilerek sınırları belirlenen Yerleşim Alanının, 2863 Sayılı Yasa kapsamında III. Derece Arkeolojik sit Alanı olarak tesciline,

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna; tescil edilen arkeolojik alana ilişkin koruma önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına,

Ayrıca Kurulumuzun 06.07.2017 gün ve 4513 sayılı Kararında “bahse konu alanda kaçak kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefetten suç duyurusunda bulunulmasına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sakınca görülmemesi halinde kaçak kazı çukurlarının yerel imkanlarla Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına…” karar verildiğinden bu konulara ilişkin yeniden karar alınmasına gerek olmadığına karar verildi.

 

8770/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 06.04/71

Toplantı Tarihi ve No    : 21/09/2017 - 235                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21/09/2017 - 4730                                          ANKARA

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, İnözü Vadisinin TUES ve 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi sırasında tespit edilen kaya yerleşiminin yerinin tesciline ilişkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı 22.06.2017 gün ve 4484 sayılı kurul kararı gereği iletilen İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 19.07.2017 gün ve E18884 sayılı yazısı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 20.07.2017 gün ve E.8319 sayılı yazısı- Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.07.2017 gün ve E.20517-743 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 03.08.2017 gün ve 166571 sayılı yazısı- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Şube Müdürlüğünün 07.08.2017 gün ve 3046 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 10.08.2017 gün ve E.1792006 sayılı sayılı kurum görüşleri yazısı ile Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 18.09.2017 gün ve 4676 sayılı dosya inceleme formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, İnözü Vadisinde, II. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde tespit edilen kaya yerleşim yerinin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının 1/5.000 ölçekli harita da verildiği şekliyle koordinatlarının uygun olduğuna, bahse konu sit alanına ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke kararının I. Maddesinin “Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8771/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                35.21/859

Toplantı Tarihi ve No    : 13.09.2017-358                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.09.2017-8722                                               İZMİR

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Horozgediği mahallesinde tapunun 204 parselinde yer alan alanın 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 24.01.2017 tarihli ve 305 sayılı ve 31.05.2017 tarihli ve 2026 sayılı yazıları ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 31.01.2017 tarihli ve E.4179 sayılı yazısı, Orman ve Su işleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 05.02.2017 tarihli ve 79456 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13.02.2017 tarihli E.405357 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 17.02.2017 tarihli ve E.41034 sayılı yazısı, Aliağa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.02.2017 tarihli ve E.4172 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğünün 26.02.2017 tarihli ve E.57138 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 28.02.2017 tarihli ve E.39326 sayılı yazısı, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.03.2017 tarihli ve 729-2527 sayılı ve ekleri, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ve 09.05.2017 tarihli ve 1177-4269 sayılı yazısı ve ekleri, Aliağa Belediyesi Plan ve Projeler Müdürlüğünün 16.06.2017 tarihli ve E.14185 sayılı yazısı, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.06.2017 tarihli ve E.22454 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 29.06.2017 tarihli ve E.207068 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23.06.2017 tarihli ve E.129415 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 07.07.2017 tarihli ve E.177852 sayılı yazısı ve ekleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 06.07.2017 tarihli ve 460073 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 06.07.2017 tarihli ve 461722 sayılı yazısı, , konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 12.09.2017 tarih ve 1161 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu; yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Aliağa ilçesi, Horozgediği mahallesi, 204 parseldeki İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.01.2017 tarihli ve 7505 sayılı kararı ile tescilli 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının (1Nolu Alan) devamına, aynı parselde yeni tespit edilen taş ocağının (2 Nolu alan) ve işliğin (3 Nolu Alan) bulunduğu 2 adet alanın da 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, bu alanların etrafındaki alanların ise 3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritasında gösterildiği şekilde 1.(birinci) ve 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit köşe noktaları koordine özet çizelgesinin onanmasına, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

8772/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.10/109

Toplantı Tarihi ve No    : 15/09/2017-360                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15/09/2017-8742                                               İZMİR

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Seyitoba Köyü, Boyalıca Mevkiinde bulunan, tapunun 604 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz ve yakın çevresindeki alana dair Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen alana ilişkin olarak Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.12.2015 tarihli ve 4857 sayılı yazısı ve ekindeki Manisa Müze Müdürlüğünün 26.11.2015 tarihli ve 2385 sayılı yazısı ve 26.11.2015 tarihli müze uzman raporu ve öneri sit fişi ve harita ve fotoğraflar, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.02.2016 tarihli ve 444 sayılı yazısı ve ekindeki bilgi ve belgeler ve raporların değerlendirilmesi aşamasında Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit olarak koruma altına alınması önerilen alanda 5177 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı kanunun 7. maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.09.2016 tarihli ve 3128 sayılı kurum görüşü konulu dağıtımlı yazısı ve eki harita , kurum görüşlerinin iletildiği yazılar ve Manisa Müze Müdürlüğünün 03.10.2016 tarihli ve 1749 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.09. 2017 tarihli ve 1173 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu ve ekindeki öneri 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit sınırlarının gösterildiği 1/5000 ölçekli kadastral durum haritası ve bu sınırlarının aktarıldığı 1/5000 ölçekli ortofoto hava fotoğrafı ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Seyitoba Köyü, Boyalıca Mevkiinde bulunan, tapunun 604 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz ve yakın çevresindeki alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritasında gösterildiği şekilde 2863 sayılı kanunun 7. maddesi doğrultusunda 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna, karar verildi.

 

8773/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                67.03/138

Toplantı Tarihi ve No    : 28/09/2017 - 240                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 28/09/2017 - 3879                                     SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Yeni Mahalle, 118 ada, 1 parselde yer alan çeşmenin tescillenmesi talebini konu alan Devrek Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 24.11.2016 tarih ve E.4439 sayılı yazısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 15.06.2017 tarih ve 1094 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 26.09.2017 tarih ve 828 sayılı rapor formu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarının raporundan; Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Yeni Mahalle, 118 ada, 1 parselde yer alan çeşmenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinin anlaşıldığına bu sebeple söz konusu çeşmenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazın grubunun "1" olarak belirlenmesine, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/500 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

8784/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                14.03/135

Toplantı Tarihi ve No    : 15/9/2017 - 234                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 15/9/2017 - 4705                                               ANKARA

Bolu İli, Gerede İlçesi, Ibrıcak Köyü, Toklar Yaylası mevkiinde tespit edilen Manastır olması muhtemel yapı kalıntısının tesciline ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 18/07/2017 gün ve 153542, İller Bankası A.Ş.’nin 18/07/2017 gün ve E.18764, Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20/07/2017 gün ve E.2498, Tabiat Varlıklarını koruma Genel Müdürlüğünün 20/07/2017 gün ve E.8326, Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.1624720, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün 25/07/2017 gün ve E.238406, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28/07/2017 gün ve E.20515-744, DSİ Etüt, Plânlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 03/08/2017 gün ve 532256, Bolu Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 09/08/2017 gün ve E.1971087, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 11/08/2017 gün ve 21753 sayılı yazıları, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 08/09/2017 gün ve 4497 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bolu İli, Gerede İlçesi, Ibrıcak Köyü, Toklar Yaylası mevkiinde tespit edilen Manastır olması muhtemel yapı kalıntısının tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun 06/07/2017 gün ve 4520 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına, gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu yapı kalıntısının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline;

Bolu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün gün ve sayısı yukarıda belirtilen yazısında, 06/07/2017 gün ve 4520 sayılı kararımız eki öneri sit sınırlarını gösterir 1/5000 ölçekli haritada belirtilen koordinatların kadastro paftasına tersimatı sonucunda herhangi bir kadastro parseline denk gelmediği belirtildiğinden icracı kurumlarca III. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının arşiv paftalarına işlenerek saklanması gerektiğine;

Bahse konu sit alanına ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, arkeolojik sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının III. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8785/1-1