5 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30201

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            06.15/163

Toplantı Tarihi ve No    : 15/09/2017 - 234                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15/09/2017 - 4693                                          ANKARA

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Eğerlibaşköy Köyünde bulunan halkarasında “kale” mevkii olarak geçen alanının incelenmesi isteği üzerine, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Arkeolojik alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi isteğine ilişkin raporu doğrultusunda, 2863 Sayılı Yasanın 7. Maddesi ve ilgili Tespit ve Tescil Yönetmeliği gereği faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasına yönelik Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.07.2017 gün ve 1530 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin ve alanın tescili konusunun değerlendirilmesi isteğine ilişkin; Barış AKÇA’nın 21.10.2016 tarihli başvurusu, Ankara Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 05.07.2017 gün ve 3360 sayılı raporu okundu, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 18.07.2017 gün ve E.1596065 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.07.2017 gün ve E.20257-732 sayılı yazısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Şube Müdürlüğünün 07.08.2017 gün ve 3047 sayılı yazıları okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Eğerlibaşköy Köyünde bulunan halk arasında “kale” mevkii olarak geçen ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ekli harita üzerinde koordinatları verilerek sınırları belirlenen Eğerlibaşköy Köyü Kaya Yerleşimi ve Gözetleme Kulesi Kalıntısının 2863 Sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik sit Alanı olarak tesciline,

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna; tescil edilen arkeolojik alana ilişkin koruma önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına karar verildi.

 

8603/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

8604/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

 

8605/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

8606/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

8607/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.09.2017 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.09.2017 - 2864                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Gölbaşı Mahallesi, 139 ada 12 nolu parselde yer alan, mülkiyeti özel şahıslara ait, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.12.2006/239 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, 22.09.2017 tarihli Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının raporu okundu. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.12.2006/239 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Gölbaşı Mahallesi, 139 ada 12 nolu parselde yer alan, sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında yapı grubu belirlenmemiş olduğundan: “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine karar verildi.

8608/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\05-10-2017 PERŞEMBE\8667.jpg