3 Ekim 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30199

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Lüleburgaz Belediyesinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Hakkari Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Yuva Mahallesi 44801 ada 31 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 03.08.2017 tarih ve 826/1822 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.09.2017 tarih ve 2008/4322 sayılı kararıyla onaylanan 84187/2 no’lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

8584/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 19.09.2017      Karar No:516

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti. (TPIC), Adıyaman ilinde sahip bulunduğu ARİ/TPI/K/M40-c1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahası ile ilgili olarak Bozhüyük-11 kuyusu lokasyon sahası, yolu ve çamur havuzu için gerekli olan, ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1’inci ve 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Hacıhalil köyü, Şal deresi Aslanoğlu Kepir mevkiinde bulunan 527 no'lu parselin 3.717,58 m²’lik kısmı, 528 no'lu parselin 7.237,91 m²’lik kısmı, 529 no'lu parselin 1.947,83 m²’lik kısmı, 530 no'lu parselin 788,48 m²’lik kısmı, 531 no'lu parselin 1.096,50 m²’lik kısmı olmak üzere toplam 14.788,30 m²’lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 24.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 1’inci ve 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen, Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Hacıhalil köyü, Şal deresi Aslanoğlu Kepir mevkiinde bulunan 527 no'lu parselin 3.717,58 m²’lik kısmı, 528 no'lu parselin 7.237,91 m²’lik kısmı, 529 no'lu parselin 1.947,83 m²’lik kısmı, 530 no'lu parselin 788,48 m²’lik kısmı, 531 no'lu parselin 1.096,50 m²’lik kısmı olmak üzere toplam 14.788,30 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                      :  Adıyaman

İlçesi                 :  Merkez

Köyü                :  Hacıhalil

Mevkii              :  Şal Deresi Aslanoğlu Kepir

 

Parsel No.                                  Malikleri                                                                İstimlaki istenen miktar (m2)

527                                            Hasan BİLEN (ABUZER Oğlu)                                        3.717,58 m²

                                                  Hacı Yusuf BİLEN (SABRİ Oğlu)

                                                  Yasin TURAN (AHMET Oğlu)

                                                  Zeynal TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Bozan SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Bahaddin TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Mehmet Zeki TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Şükrü BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Kadir SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Mehmet Nuri BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Ali BİLEN(AHMET Oğlu)

                                                  Fevzi TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Hüseyin BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Mehmet BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Hasan BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Hasan TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Aysun EREZ (FAİK Kızı)

                                                  Emine TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Melehat ŞEKER (FAİK Kızı)

                                                  Niyasse UNCU (FAİK Kızı)

                                                  Zeliha TAŞTAN (ŞÜKRÜ Kızı)

                                                  Zeynep TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Mahmut BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Sariye EKİCİ (FAİK Kızı)

                                                  Muhamet Hanifi TURAN

                                                  Hacı SAYGİ (ALİ Oğlu)

                                                  Ahmet TURAN (MUSTAFA Oğlu)

—————

528                                            Hasan BİLEN (ABUZER Oğlu)                                        7.237,91 m²

                                                  Hacı Yusuf BİLEN (SABRİ Oğlu)

                                                  Yasin TURAN (AHMET Oğlu)

                                                  Zeynal TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Bozan SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Bahaddin TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Mehmet Zeki TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Şükrü BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Kadir SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Mehmet Nuri BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Ali BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Fevzi TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Hüseyin BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Mehmet BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Hasan BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Hasan TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Aysun EREZ (FAİK Kızı)

                                                  Emine TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Melehat ŞEKER (FAİK Kızı)

                                                  Niyasse UNCU (FAİK Kızı)

                                                  Zeliha TAŞTAN (ŞÜKRÜ Kızı)

                                                  Zeynep TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Mahmut BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Sariye EKİCİ (FAİK Kızı)

                                                  Muhamet Hanifi TURAN

                                                  Hacı SAYGİ (ALİ Oğlu)

                                                  Ahmet TURAN (MUSTAFA Oğlu)

—————

529                                            Hasan BİLEN (ABUZER Oğlu)                                        1.947,83 m²

                                                  Hacı Yusuf BİLEN (SABRİ Oğlu)

                                                  Yasin TURAN (AHMET Oğlu)

                                                  Zeynal TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Bozan SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Bahaddin TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Mehmet Zeki TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Şükrü BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Kadir SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Mehmet Nuri BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Ali BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Fevzi TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Hüseyin BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Mehmet BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Hasan BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Hasan TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Aysun EREZ (FAİK Kızı)

                                                  Emine TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Melehat ŞEKER (FAİK Kızı)

                                                  Niyasse UNCU (FAİK Kızı)

                                                  Zeliha TAŞTAN (ŞÜKRÜ Kızı)

                                                  Zeynep TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Mahmut BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Sariye EKİCİ (FAİK Kızı)

                                                  Muhamet Hanifi TURAN

                                                  Hacı SAYGİ (ALİ Oğlu)

                                                  Ahmet TURAN (MUSTAFA Oğlu)

—————

530                                            Hasan BİLEN (ABUZER Oğlu)                                         788,48 m²

                                                  Hacı Yusuf BİLEN (SABRİ Oğlu)

                                                  Yasin TURAN (AHMET Oğlu)

                                                  Zeynal TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Bozan SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Bahaddin TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Mehmet Zeki TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Şükrü BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Kadir SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Mehmet Nuri BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Ali BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Fevzi TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Hüseyin BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Mehmet BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Hasan BİLEN (AHMET Oğlu)                                                  

                                                  Hasan TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Aysun EREZ (FAİK Kızı)

                                                  Emine TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Melehat ŞEKER (FAİK Kızı)

                                                  Niyasse UNCU (FAİK Kızı)

                                                  Zeliha TAŞTAN (ŞÜKRÜ Kızı)

                                                  Zeynep TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Mahmut BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Sariye EKİCİ (FAİK Kızı)

                                                  Muhamet Hanifi TURAN

                                                  Hacı SAYGİ (ALİ Oğlu)

                                                  Ahmet TURAN (MUSTAFA Oğlu)

—————

531                                            Hasan BİLEN (ABUZER Oğlu)                                        1.096,50 m²

                                                  Hacı Yusuf BİLEN (SABRİ Oğlu)

                                                  Yasin TURAN (AHMET Oğlu)

                                                  Zeynal TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Bozan SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Bahaddin TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Mehmet Zeki TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Şükrü BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Kadir SAYGİ (ŞÜKRÜ Oğlu)

                                                  Mehmet Nuri BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Ali BİLEN(AHMET Oğlu)

                                                  Fevzi TAŞTAN (FAİK Oğlu)

                                                  Hüseyin BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Mehmet BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Hasan BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Hasan TAŞTAN (MEHMET Oğlu)

                                                  Aysun EREZ (FAİK Kızı)

                                                  Emine TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Melehat ŞEKER (FAİK Kızı)

                                                  Niyasse UNCU (FAİK Kızı)

                                                  Zeliha TAŞTAN (ŞÜKRÜ Kızı)

                                                  Zeynep TURAN (FAİK Kızı)

                                                  Mahmut BİLEN (ABUZER Oğlu)

                                                  Osman BİLEN (AHMET Oğlu)

                                                  Sariye EKİCİ (FAİK Kızı)

                                                  Muhamet Hanifi TURAN

                                                  Hacı SAYGİ (ALİ Oğlu)

                                                  Ahmet TURAN (MUSTAFA Oğlu)

                                                                                                                                Genel Toplam: 14.788,30 m²

8583/1-1


Lüleburgaz Belediyesinden:

8630/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. ve maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

- Omuz ve Diz Cerrahisi konusunda tecrübeli olmak.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

- Vitreoretinal hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisi konusunda tecrübeli olmak.

Tıbbi Genetik

Profesör

1

- Tıbbi Genetik Uzmanı olmak,

- Kanser genetiği ve nadir hastalıklar alanında deneyimli olmak

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

- Uyku Bozuklukları konusunda deneyimli olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

- Perinatal psikiyatri ve konsültasyon - liyezon psikiyatrisi konusunda deneyimli olmak.

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Profesör

1

- Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir - İSTANBUL

Tel: 0 216 500 44 44

8585/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına Kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri'ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının "Rektörlük Duyuruları" bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir" adresine 'şahsen' vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümlerde "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik"in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASOTİK TEKNOLOJİ AD.

DOÇENT

1

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

BİYOKİMYA AD.

DOÇENT

1

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

MİLLETLERARASI HUKUK AD.

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

KOOPERATİFÇİLİK AD.

PROFESÖR

1

8599/1-1


İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü

Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Cad. No: 71 34433, Beyoğlu / İSTANBUL

 

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Yardımcı Doçent

Hemşirelik anabilim dallarının birinde doktorasını tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Fiziksel tıp alanında doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Doçent

Halkla ilişkiler ve tanırım alanında doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İşletme

1

Profesör

İşletme anabilim dallarının birinde doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İşletme

1

Yardımcı Doçent

Yönetim ve organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Yardımcı Doçent

Yakın Tarih alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Profesör

Psikoloji anabilim dallarının birinde doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Doçent

Psikoloji anabilim dallarının birinde doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Yardımcı Doçent

Psikiyatri alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Yardımcı Doçent

Psikoloji anabilim dallarının birinde doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Doçent

İşletme, ekonomi, turizm işletmeciliği alanlarının birinde doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Doçent

Lojistik alanında ulusal veya uluslararası yayınlar yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

1

Yardımcı Doçent

Göz hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

8632/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ