2 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30198

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/06/2017 tarih ve 380 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/09/2017 tarih ve 1759 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Yeşilova Mahallesi imarın 47549 ada 7 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 02/10/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8571/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/05/2017 tarih ve 332 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/08/2017 tarih ve 1541 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi imarın 45798 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 02/10/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8572/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

İktidar-Bilim ilişkileri üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

2

1

Kudüs üzerine doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Profesör

1

1

 

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Orman ölü örtüsü ve karbon döngüsü üzerine doktora yapmış olmak.

8568/1-1