1 Ekim 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30197

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2015/304 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

8529/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/ Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Güles Petrol Ürün. Tur. Gıda İnş. Tar. Hayv. Nak. Tic. Ltd. Şti. Suluova - Amasya

19-HYB-3283

TS 11939

29.06.2017

Talimata Aykırılık

Osmanlılar Akar. ve Ürün. İnş. Tur. Ltd. Şti.

Osmancık-Çorum

19-HYB-1692

TS 11939

19.07.2017

Talimata Aykırılık

Fatih Duygulu Sungurlu-Çorum

19-HYB-352

TS 12850 - TS 12355

TS 10079

02.08.2017

Firma İsteği

Kamu Danış. Eğitim Tur. Dış Tic. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti. - Çorum

19-HYB-573

TS 13573

12.09.2017

Talimata Aykırılık

Oklas Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. - Çorum

19-HYB-3000

TS 12047

1209.2017

Firma İsteği

Ar Teknik Recep Bozkurt - Çorum

19-HYB-3212

TS 12850

12.09.2017

Talimata Aykırılık

Doğa Grain Gıda Tarım Pet. İnş. Taş. Tic. A.Ş. - Çorum

19-HYB-3305

TS 11939 - TS 12820

12.09.2017

Firma İsteği

8538/1-1