29 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30195

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


CIVATA-ELEKTROT GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


49 KALEM BUHAR VE SU TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


2 ADET 120 KVA UPS TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünden:


ÇED RAPORU VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KEBAN HES GENERATÖRLERİ VE HAT FİDERİNE AİT 420 kV KESİCİ TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNESİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKA İÇİ KISIMLARIN TEMİZLİK İŞLERİ İLE MALZEME TAŞINMASI İŞİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 1 KALEM KONVEYÖR KABLOSU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DHMİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Seyhan İlçe Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIVATA-ELEKTROT GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 72 Kalem Cıvata-Elektrot Grubu Malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.10.2017 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8228/1-1


49 KALEM BUHAR VE SU TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 49 Kalem Buhar ve Su Tesisat Malzemeleri, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.10.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8365/1-1


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 10.10.2017 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 10.10.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

8499/1-1


2 ADET 120 KVA UPS TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünden:

DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :  2017/02

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sazgın Köyü Civarı 27270 Oğuzeli/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası   :  0 342 582 11 11 - 0 342 582 10 11

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adres            :  DHMİ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve İk. Müd. - Teknik Blok Oğuzeli/GAZİANTEP

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı- 2 ADET 120 KVA UPS TEMİN VE TESİSİ İŞİ

b) Teslim yeri                         :  Proje ve Şartnamelerde Belirtilen Yerlere

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlük Toplantı Salonu - Oğuzeli/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                     :  19.10.2017 Perşembe Günü , Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. Teklif edilen sistemleri içeren parça kataloğu, malzemelere ait teknik bilgileri açıkça belirtilen orijinal dokümanlar teklif zarfı içinde sunulacaktır.

4.2.4. Sistemlere ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)

4.2.5. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi teklif zarfı içinde sunulacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede “UPS Temin, Tesis ve satış sonrası faaliyetler” benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler (Doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır) tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte DHMİ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve İk. Müd. - Teknik Blok Oğuzeli/Gaziantep adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve İk. Müd. - Teknik Blok Oğuzeli/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (yetmiş beş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

8366/1-1


ÇED RAPORU VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

“Çerkezköy Termik Santralı 990 Mwe Kömür Ocağı Kireç Taşı Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi için ÇED Raporu ve Çevre Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/478460

Dosya No                                        :  2017/32-HİZ-478460

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2681

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

      türü ve miktarı                            :  Çerkezköy Termik Santralı 990 Mwe Kömür Ocağı Kireç Taşı Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi için ÇED Raporu ve Çevre Danışmanlık Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Çerkezköy Termik Santralı/Çerkezköy/TEKİRDAĞ

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıldır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 22 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  23.10.2017, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 23.10.2017 saat 11:00’a kadar; EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8497/1-1


KEBAN HES GENERATÖRLERİ VE HAT FİDERİNE AİT 420 kV KESİCİ TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2017/464463

Dosya No                                        :  2017/29-MLZ-464463

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                             :  5 (beş) takım 420 kV SF6 gazlı, kapasitörsüz, açma kapama mekanizması yaylı kesicinin montajı, sisteme elektriksel ve mekaniksel adaptasyonu, testi, anahtar teslimi devreye alımı ve ayrıca 1 (bir) takım ünitelerde kullanılmak üzere yedek kesici temin ve nakliyesi işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Keban HES İşletme Müdürlüğü/Keban/ELAZIĞ

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Sözleşme imza tarihinden itibaren malzeme teslimi, montaj-demontaj, deneme çalışması dahil işin toplam süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  30.10.2017, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 30.10.2017 saat 11:00’a kadar; EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8498/1-1


FABRİKAMIZ YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNESİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi Çalıştırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                        :  2017/483433

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ilıca Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası             :  0 442 631 38 46/0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızın Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi Çalıştırılması hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                    :  Fabrikamız Kampanya dönemi boyunca

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                              :  09.10.2017  Saat: 10:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [09.10.2017], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir

12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

8508/1-1


FABRİKA İÇİ KISIMLARIN TEMİZLİK İŞLERİ İLE MALZEME TAŞINMASI İŞİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2017/478271

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrika İçi Kısımların Temizlik İşleri ile Malzeme Taşınması İşi Hizmet Alımı 40 Kişi İle 4100 Yevmiye. (Tatil ve Bayram Günleri Dahil)

b) İşin yapılacağı yer                        :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü İşletme Servisi

c) İşin Süresi                                    :  Kampanya Dönemi Süresince 100 (Yüz) Gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  09/10/2017 Pazartesi günü saat 10:00’da

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: (İdari şartnamede belirtilmiştir.)

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 09.10.2017 Pazartesi günü saat 10:00 kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

8500/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:

1 - 20.000.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 600.000,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde “Konut Alanında” kalan İrfaniye (Balkan) Mah. 122 ada, 1 parsel nolu 23.489,71 m2. lik arsanın satılması işi,

2 - 18.770.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 563.100,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde “Konut Alanında” kalan Kayapa/Çamlık (30 Ağustos) Mah. 6247 ada, 1 parsel nolu (23.458,52) m2.lik arsanın satılması işi,

3 - 6.670.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 200.100,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde “Özel Proje Alanında” kalan Demirci (Üçevler) Mah. 3350 ada, 1 parsel nolu 4.165,94 m2.lik arsanın satılması işi,

4 - 4.805.000,00 TL Tahmini satış bedelli, 144.150,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde “Konut Alanında” kalan İrfaniye (Balkan) Mah. 126 ada, 1 parsel nolu 5.650,52 m2. lik arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 11/10/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2017 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

8324/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 1 KALEM KONVEYÖR KABLOSU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2017/472388

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 259 47 94 - 84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı/metre

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

3x25+16+16 mm2 0,6/1 kV Tip 7 (MGM-115) Tambur Boyu: 250 x 2

500

 

b) Teslim yeri                               :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak)

c) Teslim süresi                            :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 90 takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  18.10.2017-Çarşamba - saat 15:00

c) Dosya No                                 :  1714044

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Kablolar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 4 Ocak 1986 tarih ve 18978 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan yer altı kömür maden ocakları için esnek, iletken kılıflı, zırhsız 600/1100 volt lastik kablolara ait MGM-115/1985 sayılı standart şartname esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

4.2.2. Beher tamburdaki kablo boy toleransı ± 5% nispetinde olacaktır.

4.2.3. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

4.2.4. Firmalar teklifleri ile birlikte AlSz test sertifika ve (teklif yılı için geçerli) imal lisansını vereceklerdir.

4.2.5. MGM-115/1985 nolu şartnamede belirtilen markalamanın yanı sıra TTK rumuzu kabloların markalanmasında kullanılacaktır. Ayrıca kablolarda metraj indeksi olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No. 22 Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 18.10.2017-Çarşamba - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8479/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Beyazşehir mahallesi, 7816 ada, 1 parselde bulunan 2414,86 m2’lik, 7818 ada, 1 parselde bulunan, 2463,51 m2’lik, 7821 ada, 1 parselde bulunan 2486,48m2’lik, 7821 ada, 2 parselde bulunan 2498,98 m2’lik, 7821 ada, 3 parselde bulunan 2498,98 m2’lik, 7821 ada, 4 parselde bulunan 2498,98 m2’lik, 7821 ada, 5 parselde bulunan 2435,72 m2’lik Konut + Ticaret Alanı arsaları ve 7819 ada, 1 parselde bulunan 2267,40 m2’lik, 7819 ada, 2 parselde bulunan 2253,98 m2’lik, 7819 ada, 3 parselde bulunan 2253,98 m2’lik, 7819 ada, 4 parselde bulunan 2253,98 m2’lik, 7819 ada, 5 parselde bulunan 2328,20 m2’lik Konut Alanı arsası olmak üzere toplam 12 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile toplu halde satılacaktır.

1 - İhale 11.10.2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) 2886 Sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 11.10.2017 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

İlçesi

Mevkii

Adet

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Kocasinan

Beyazşehir

12

35.000.000,- TL

1.050.000,- TL

Konut+Ticaret ve Konut Alanı Arsaları

8476/1-1


DHMİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğünden:

DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Dosya Numarası                     :  2017/1 - İKN: 2017/475193

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Gümüşgün Mevkii - KEÇİBORLU / ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası             :  0246 559 20 08 - 0246 559 20 11

c) İhale dokümanının

    Görülebileceği adres                    :  DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal alımı 1 Adet Araç Plaka Tanıma Sistemi

b) Teslim yeri                                   :  DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi yapılacak olup, işin bitim süresi yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Kat: 1 Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  25.10.2017  Saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.2.3. İstekliler, teklif edecekleri her bir tip elektronik cihaz, ürün ya da sistem için, bu cihaz, ürün ya da sistemlerin distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da kuruluştan “yetkili satıcılığı ve ya imalatçılığı gösteren belgelere sahip olacak ve bunları teklif ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini teklifle birlikte sunacaktır.

4.2.5. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar) teklifi ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.

4.2.6. Teklif edilen Malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka-model ürün teklif edildiği liste halinde teknik şartnamede yer alan EK-D doldurularak teklif dosyasında yer alacaktır.

4.2.7. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakımı için üreticinin Türkiye'de bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi teklif ile birlikte teslim edilecektir.

4.2.8. İstekliler, teklif edecekleri her bir tip elektronik cihaz, ürün ya da sistem için (bilgisayar, bilgisayar monitörleri ve ekranlar hariç); bu cihaz, ürün ya da sistemlerin distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da kuruluştan, bu cihazların “kurulumları hakkında yetkilendirilmiş yetkili personele sahip olacak ve bu belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır. Bahse konu kurulumlarının, distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılacağı durumlarda ise, bu durum belgelendirilecek ve bu belgeler teklif esnasında teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.2.9. İstekliler tarafından, bu teknik şartname kapsamında teklif edilen tüm ürünlerin, bu teknik şartnamede belirtilen özellik, değer, standart ve şartları taşıdıklarına ve sağladıklarına dair tüm bilgi ve belgeler teklifle birlikte verilecektir.

4.2.10. 1 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI için, Cihaz CE kriterlerine uygun olacak, “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereği yeterli servis istasyonlarına sahip olunması ile ilgili belgesi bulunacaktır. Bu belge teklif dosyasında yer alacaktır. Kurma ve teknik servis verme yetki belgesi ise muayene ve kabul aşamasında İdareye teslim edilecektir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. İhale konusu Plaka Tanıma Sistemi için verilen iş deneyim belgelerinin niteliği, büyüklüğü, kullanılan teçhizatı ve isteklinin organizasyonu bakımından benzerlik gösteren mal alımı ve kurulum işleri ilgili idarece benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %15 (Yüzde Onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (Yüzelli Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliğinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü binası içerisinde bulunan İnsan Kaynakları Şefliği Kat:1 Evrak Kayıt Ofisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

8472/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Seyhan İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

 

SIRA

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

İMAR DURUMU

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİH/SAAT

1

KANALÜSTÜ (GÜRSELPAŞA)

9556

6

E:1.20 YOĞUNLUKLU YAPI NİZAMI - Hmax=Serbest

1614

2.300.000,00 TL.

69.000,00 TL.

11.10.2017/15:00

2

İKİBİNEVLER

7495

6

E:2.00 YOĞUNLUKLU YAPI NİZAMI

1408

2.450.000,00 TL.

73.500,00 TL.

11.10.2017/15:15

 

2 - İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu meskenin ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

e) Gerçek Kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

11 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

12 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 11/10/2017 günü saat 12:00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

14 - İstekliler hangi arsa için ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfının üzerine hangi arsaya ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.

15 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL. (İki Yüz Elli Türk Lirası) dir.

İlan olunur.

8455/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezinden:

Tıp Merkezimizin personeline ‘1 yıl süre ile Malzeme ve personel dahil yemek pişirme, taşıma, dağıtma ve sonrası işler için hizmet alımı’ işi kapalı zarfla teklif toplama, açık eksiltme yöntemi ile ihale edilecektir.

İsteklilerin tekliflerini 24.10.2017 günü teklif verme saatine kadar Tıp Merkezimiz 9. Katta bulunan Evrak Kayıt servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale’ye ait şartnameler “Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi Cihadiye Caddesi No: 40 Altıntepe/Maltepe/İstanbul” adresindeki merkezimizde 9. Katta bulunan Lojistik servisinde görülebilir ve 100 TL bedel karşılığı temin edilebilir. Teklif vermek isteyen firmaların şartname alması gerekmektedir.

Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

Bilgi: Lojistik Yönetimi Birimi.  Tel: 0216 489 40 74     Fax: 0216 489 49 86

8507/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 10.10.2017 Salı günü Saat: 14.00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı m2

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

 

8449

9

Aydınlı

250,69

Aydınlı Mahallesi İlteriş Sokak

Konut

501.380.00 ¨

15.041.40¨

10.10.2017

14:00

Açık Teklif

2

 

……

7823

Yayla

170,72

Yayla Mahallesi Erler Sokak

Konut

384.120.00 ¨

11.523.60¨

10.10.2017

14:00

Açık Teklif

3

 

……

7790

Cami

632,06

Cami Mahallesi Yenal Sokak

Konut

1.516.944.00 ¨

45.508.32¨

10.10.2017

14:00

Açık Teklif

4

 

8939

18

Yayla

401,10

Yayla Mahallesi Hatboyu Cadddesi

Konut

962.640.00 ¨

28.879.20¨

10.10.2017

14:00

Açık Teklif

5

 

8413

2

Aydınlı

622,75

Aydınlı Mahallesi Gülçin Sokak

Konut

1.089.812.50 ¨

32.694.37¨

10.10.2017

14:00

Açık Teklif

7

 

173

1

Aydınlı

590,45

Aydınlı Mahallesi Nida Sokak

Konut

649.495.00 ¨

19.484.85¨

10.10.2017

14:00

Açık Teklif

6

 

7207

3

Tepeören

2.246.38

Tepeören Mahallesi Süleymaniye Bulvarı

Konut

1.572.466.00 ¨

47.173.98¨

10.10.2017

14:00

Açık Teklif

7

 

……

2245

Tepeören

3.374.42

Tepeören Mahallesi Öztürk Caddesi

Konut

2.193.373.00 ¨

65.801.19¨

10.10.2017

14:00

Kapalı Teklif

8

 

136

12

Aydıntepe

4.770.51

Aydıntepe Mahallesi Pelit Sokak

Konut

9.445.609.80 ¨

283.368.29¨

10.10.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                          Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                           a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                 b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                       c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8474/1-1