28 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30194

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Erzurum/Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketinden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Türkiye'den çıkış yapmak üzere muhtelif tarihlerde Müdürlüğümüz Gümrük sahasına gelen aşağıda isim ve unvanları belirtilen firmalar tarafından Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ihlal nitelikte olduğu düşünülen muhtelif markalara ait eşyaların hak sahibi firma temsilcilerinden alınan çeşitli tarihli/sayılı dilekçelerinde dava açmayacaklarını ve mezkur ürünlerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapmamaya karar verdikleri belirtilmiştir.

Bu itibarla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57/3 maddesi gereğince verilen süre içinde hak sahiplerince verilen süre içinde herhangi bir müracaatın olmaması ve buna ilişkin ihtiyati tedbir kararı getirilmediği anlaşılan söz konusu eşyaların firma yetkilisine veya Kanuni temsilcisine teslimi gerekmekte olup, aynı Kanunun 50 nci Maddesi ve Kanununun uygulanmasına dair yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince yazımızın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde teslim alınması, aksi takdirde aynı Kanunun 177/2-b fıkrası gereğince tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

FİRMA İSİM/UNVAN

EŞYA

ADRES

İLLİYON TEKS. KONF. ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

LİSTE MUHTEVİYATI

H.Fırat Mh. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic. Mrkz. B/Blk. K/4 N/470

Şişli/İSTANBUL

LEXIS DIŞ TİC. PAZ. KARGO HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

LİSTE MUHTEVİYATI

Mimar Kemalettin Mah. Kalaycı Şevki Sk. No: 16 K/2-B Fatih/İSTANBUL

8388/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_18.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_20.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yassak\ŞABLON_Sayfa_21.jpg


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

DÜZELTME

İLANEN TEBLİGAT

Yenimahalle ilçesi, Ragıp Tüzün Mahallesi imarın, 8050 ada 15 Parselindeki (Taşkın Sokak No: 16/A) taşınmazda Mevcut İşyerinde proje hilafı işlem tesis edilmesinden dolayı, işletmeci Nemrutun Kızı Türkü Bar adına 09.06.2017 tarihinde 122 no’lu tespit Tutanağı tanzim edilerek 20.07.2017 tarih ve 762 sayılı Belediye Encümenin kararında yıkım ve 820,63-TL idari para cezası verilmiş olup, Encümen kararının tebligatı işyerinin boşaltılmasından dolayı yapılamadığından 24.08.2017 tarih ve 30164 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligata çıkarılmıştır. Dosyasında yapılan incelemede Resmi Gazete’de yayımlanan tebligatın İşletmeci Nemrutun Kızı Türkü Bar yerine sehven yazılan mülk sahibi Recep MASATLI’nın adına yapılan ilanen tebligatın İptal edilerek, alınan Encümen kararının Resmi Gazete’de işyerinin işletmecisi NEMRUTUN KIZI TÜRKÜ BAR adına ilanen tebligatın yayımlanması gerekmektedir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL

MALİKİ

ENC. TARİH/ SAYI.

CEZA MİK. (TL)

ADRES

8050/15

Nemrutun Kızı Türkü Bar

20.07.2017/762

820,63-TL

Ragıp Tüzün Mahallesi Taşkın Sokak No: 16/A Yenimahalle/ANKARA

8473/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları A.B.D.

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Doçent Kadrosu için; Başvuracak adayların, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

8439/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp ve Hukuk Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Biyofizik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doç.

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Biyofizik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

-

İslam Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İslam Hukuku Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

8438/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Müzik Eğitimi ve Piyano Eğitimi Alanında Çalışmalarının Bulunması ve Uluslararası İndeksli Dergilerde Makalelerinin Yayınlanması.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç.

1

Özgecilik ve Aile Danışmanlığı Konularında Yayınları Bulunmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Uygulamalı Dersler Yürütmüş Olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Yrd. Doç.

1

Bankacılık Bilim Dalında Doktora yapmış olmak. Bankacılık, Para Politikası ve Merkez Bankacılığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Klinik Eczacılık

Yrd. Doç.

1

Klinik Eczacılık alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Onkoloji eczacılığında klinik deneyime ve araştırmalara sahip olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

Yeniçağ Anabilim Dalında Doktora yapmış, aynı Anabilim Dalında Doçent unvanı almış olmak. Osmanlı Siyasi ve Diplomasi tarihine dair araştırmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Yrd. Doç.

1

Yarı-Einstein ve Genelleştirilmiş Yarı-Einstein Manifoldlar ile bu manifoldlar üzerinde vektör alanları üzerine çalışıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Yrd. Doç.

1

Monokotillerin Üreme Biyolojisi ve Sitokimyası alanında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

İslâm Hukuku

Yrd. Doç.

1

İslâm Hukuku alanında Doktora yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Örgütsel Davranış

Doçent

1

Örgüt Kültürü konusunda ders vermiş olmak. Örgütsel Davranış Konularında Yüksek Lisans tezi yönetmiş olmak. Pozitif Psikoloji Konusunda Araştırmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe Finansman

Doçent

1

Muhasebe bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Hileli Finansal Raporlama ve Yaratıcı Muhasebe, Kurumsal Yönetim ve Hesap verebilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Muhasebe Finansman

Yrd. Doç.

1

Muhasebe Bilimi alanında Doktora tezi yazmış olmak. En az 2 yıl İngilizce dilinde Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Finansal Muhasebe dersi verme tecrübesine sahip olmak. Finansal Muhasebe alanında yazılmış İngilizce dilinde bilimsel çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Sayısal Yöntemler

Yrd. Doç.

1

Çok Kriterli karar verme alanında ve R Programlama dilinde çalışmalar yapmış olmak. Sayısal Yöntemler alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Yrd. Doç.

1

Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve Mikro Ölçekte Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi üzerinde çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini Yurtdışındaki Üniversitelerle ortaklaşa olarak Hareket Bilimleri alanında tamamlamış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Psikiyatri Hemşireliğinde yapmış olmak. İletişim, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği ve Psikoterapötik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

Lisans Eğitimini Hemşirelik alanında tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Hemşirelik alanlarından birinde yapmış olmak. (İç Hastalıkları Hemşireliği tercih nedenidir.)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Moda Tasarımı Programı

Yrd. Doç.

1

Moda pazarlama konusunda ders vermiş olmak, Yüksek Öğretim Kurumlarında Moda Tasarım programında uzaktan öğretimde ders verme tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd. Doç.

1

Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı olmak, pankreas cerrahisinde deneyimli olmak, endoskopik girişimsel işlemler konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Uvea, prematüre retinopatisi ve nöroproteksiyon ile ilgili çalışmaları olmak; vitreoretinal cerrahi konusunda eğitim sertifikası, cerrahi deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd. Doç.

1

Rekonsrüktif mikrocerrahi, maksillofasial cerrahisi, ortopedik rekonstrüksiyon, dudak damak yarıkları ve el cerrahisi konularında deneyimli olmak.

8429/1-1


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

• NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

İLAN ŞARTI

Güzel San. Tas. ve Mim. Fak.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Prof.

1

Biyoiklimsel konfor alanlarının belirlenmesi ve Biyosfer rezerv alanlarının planlanması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Çorlu Müh. Fak.

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

Prof.

1

Lüks lifler ve dendrimer teknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransız Dili ve Edebiyatı

Prof.

1

Çağdaş Fransız Edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Nükleer Fizik

Prof.

1

Çevresel Radyoaktivite ve Radyasyon koruma konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Prof.

1

Bağ yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Prof.

1

Bitki bakteri hastalıkları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Yapılar

Prof.

1

Tarımsal inşaat, malzeme üretimi ve deneyleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Yapılar

Prof.

1

Hayvan barınakları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Prof.

1

Çayır mera vejetasyonu ve ekolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

Prof.

1

Tahıl ıslahı ve genetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Prof.

1

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Veterinerlik Viroloji

Prof.

1

 Antikor üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç.Dr.

1

Aort anevrizması cerrahi ve endovasküler tedavi alanında deneyimli olmak.

Çorlu Müh. Fak.

İnşaat Müh.

Hidrolik

Doç.Dr.

1

Atmosferik nem akısı üzerine çalışma yapmış olmak.

Çorlu Müh. Fak.

İnşaat Müh.

Yapı

Doç.Dr.

1

Ön gerilmeli çelik yapılar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doç.Dr.

1

Yüksek enerji ve plazma fiziği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Kütle çekim teorileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doç.Dr.

3

19. yüzyıl İngiliz edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doç.Dr.

3

Çağdaş İngiliz edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fak.

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Yrd.Doç.Dr.

1

Tarım Ekonomisi alanında Doktora yapmış, küçük ve orta ölçekli gıda işletmeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd.Doç.Dr.

1

Cebir ve sayılar teorisi alanında Doktora yapmış, cebirsel yapıların kafesleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.

3

Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak.

Çorlu Müh.

İnşaat Müh.

Yapı Malzemesi

Yrd.Doç.Dr.

4

İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış, ısı yalıtımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Temel Tıp Bil.

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapmış; kök hücre ekspresyonu ve mast hücreleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.Dr.

1

Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal ihtisası yapmış, troid kanserlerinin cerrahisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bil.

Patoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

Patoloji alanında uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Radyasyon Onkolojisi

Yrd.Doç.Dr.

1

Radyasyon onkolojisi alanında uzmanlık yapmış olmak. Gastro- intestinal ve genital tümörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Nükleer Tıp

Yrd.Doç.Dr.

1

Nükleer tıp alanında uzmanlık yapmış olmak. PET-CT konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Acil Tıp

Yrd.Doç.Dr.

1

Acil tıp uzmanı olmak. Acil servis travma hastalarında atlanan tanılarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Neonatoloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

Çocuk Endokrinolojisi üzerine yan dal ihtisası yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

2

Çocuk Kardiyolojisi üzerine yan dal ihtisası yapmış olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.

1

Gastroenteroloji yan dal ihtisasına sahip olmak. ERCP konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.

1

Tıp doktoru olmak. Tıbbi biyokimya alanında uzmanlık yapmış olmak.

İ.İ.B.F

Maliye

Maliye

Yrd.Doç.Dr.

1

Maliye alanında doktora yapmış, bütçeler ve yerel yönetim maliyesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.

Sinema ve Televizyon

Sinema-Televizyon Anasanat Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Gazetecilik alanında Doktora yapmış, medyada psikolojik savaş kullanımı üzerine çalışma yapmış olmak

Veteriner Fak.

Gıda Hijyeni ve teknolojisi

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Yrd.Doç.Dr.

3

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Gıda Mühendisliği alanında Doktora yapmış; Gıda Mikrobiyolojisi ve Yağ Teknolojisi konularında endüstriyel deneyim sahibi olmak.

Sağlık Hizmetleri M.Y.O

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi laboratuvar Teknikleri Pr.

Yrd.Doç.Dr.

4

Analitik kimya alanında Doktora yapmış olmak. Metabolizma Hastalıklarının tanısı ve tedavisinde elektroforetik yöntemlerin kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler M.Y.O

Elektronik ve Otomasyon

Biyomedikal Cihaz teknolojisi Pr.

Yrd.Doç.Dr.

3

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, bilgisayar bellekleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8389/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

9 - İLK BAŞVURU TARİHİ   :  25.09.2017

SON BAŞVURU TARİHİ       :  09/10/2017

SINAV PROGRAMI               :  Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

TARİH                                      :  13.10.2017

SAAT                                        :  14:00

YER                                          :  İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

PROFESÖR

DOÇENT

YARDIMCI DOÇENT

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/ PROGRAM

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLGESEL COĞRAFYA ABD

1

Turizm Coğrafyası Alanında Çalışması Olmak.

BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

ORGANİK TARIM PR

1

Makromantarlar Üzerine Çalışması Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ABD

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ABD

1

En Az Üç Yıl Anestezziyoloji ve Reaminasyon Uzmanı Olarak Çalışmış Olmak.

ORTODONTİ ABD

1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak.

PEDODONTİ ABD

1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TARİH EĞİTİMİ

1

Yakın Çağ Tarihinde Çalışmış Olmak.

BİYOLOJİ EĞİTİMİ A.B.D

1

KİMYA EĞİTİMİ ABD

1

Kimya Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD

1

Üniversite Öğrencilerinin Pozitif Duyguları ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi Üzerine Çalışmış Olmak.

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNERLİK SAĞLIK PR

1

Yemler ve Hayvan Besleme Alanında Doktorasını Yapmış Olmak ve Sılaj Yemlerinin Küçük Baş Hayvanların Beslenilmesinde Kullanımı Konusunda Çalışmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

MANTIK ABD

1

İlahiyat Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

YAPI BİLGİSİ ABD

1

Yapı Bilgisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

PEYZAJ MİMARLIĞI ABD

1

Peyzaj Alanında Doktora Yapmış Olmak.

TIP FAKÜLTESİ

NÜKLLER TIP ABD

1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak.

İÇ HASTALIKLARI ABD

1

Hemotoloji Uzmanı Olmak.

ORTOPEDİ VE TRAMVATOLOJİ ABD

1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak.

ORTOPEDİ VE TRAMVATOLOJİ ABD

1

İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak.

TURİZİM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ Y.O.M

YİYECEKVE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ A.B.D

1

Turizm Alanında Doktora Yapmış Olmak.

YİYECEKVE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ A.B.D

1

Turizm Alanında Doktora Yapmış Olmak.

8477/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\28-09-2017 PERŞEMBE\8471.jpg