26 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30192

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

BELSAN İmar İnşaat Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_18.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\yşk_Sayfa_19.jpg


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1.00” olarak belirlenmiştir.

8364/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Tıp Fakültesi mezunu olup, Halk sağlığı uzmanlığı yapmış olmak.

1

Prof.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi Anabilim Dalı

Alanında doktora yapmış olmak.

1

Prof.

8369/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 3 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

1

Hemşirelik

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları, Sahne Sanatları, Oyunculuk, Tiyatro

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Duyurulur.

8384/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Profesör kadrosuna başvuracaklar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Nisan 2016 dönemi ve öncesi doçentlik asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmekte olup söz konusu kriterlere ve puan tablosuna Personel Dairesi Başkanlığının web sitesi dokümanlarından erişilebilir.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Nefroloji uzmanı olup, diyaliz ve renal transplant hastalarında endotel ve platelet fonksiyonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

Çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hast.

Çocuk metabolizma uzmanı olmak, Lizozomal hastalıklar konusunda mezuniyet sonrası kursa katılmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hast.

Kan bankacığılı ve transfüzyon tıbbı sertifikasına sahip olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hast.

Neonatoloji uzmanı olmak.

Yrd. Doç.

5

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Avrupa Radyoloji Birliği yeterlilik belgesine sahip olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Tıbbi patoloji uzmanı olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Tıp doktoru ve tıbbi biyokimya uzmanı olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Alanında doktora yapmış ve evlilik ve aile danışmanlığı ve bilişsel ve davranışçı terapi alanlarında psikoterapi eğitimleri almış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Alanında doktora yapmış ve evlilik ve aile danışmanlığı ve duygu odaklı çift terapisi eğitimi alanlarında psikoterapi eğitimleri almış ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

İlgili alanda doktora yapmış ve okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin yaratıcı liderlik özellikleri üzerinde çalışmaları bulunmak.

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Biyomedikal Müh.

Biyomedikal Müh.

Biyomedikal uygulamalarda aptasensör, immunosensör ve kemik doku konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Elektrik Elektronik Müh.

Elektrik Tesisleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Elektrik Enerji Sistemlerinin optimal işletimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Fars dili ve edebiyatı lisans mezunu olup Yüksek lisans ve doktorasını karşılaştırmalı Türk ve Fars edebiyatı üzerine yapmış olmak.

8390/1-1