26 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30192

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


19 KALEM MAKİNE YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE 2. EL ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Menderes Belediye Başkanlığından:


65000 TİPİ YHT SETLERİNE ALT KAPAK SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19 KALEM MAKİNE YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerde kullanılacak 19 kalem Makine Yedek Parça malzemesi %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı-Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.10.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3’ü oranında geçici, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın alma Dairesi Başkanlığı-Rize’de yapılacaktır.

9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

Malzeme listesi

Sıra No

Malzeme Muhasebe No

Malzemenin cinsi ve Teknik Özellikleri

Birimi

Satın Alınacak Miktar

1

500.06.01.0005

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 40 CM

Ad

200

2

500.06.01.0015

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 65 CM

Ad

200

3

500.06.01.0025

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 85 CM

Ad

200

4

500.06.01.0016

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 65 CM

Ad

30

5

500.06.01.0027

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 85 CM

Ad

150

6

500.06.01.0029

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM – BOY 106 CM

Ad

80

7

500.06.01.0040

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM – BOY 202 CM

Ad

100

8

500.06.01.0070

DÜZ SARIMLI HELEZON FIRÇA 200 CM

Ad

50

9

500.06.02.0005

KIVIRMA NİHAYETSİZ VİDA DİŞLİ VE KARŞILIK BRONZ DİŞLİ

TK

100

10

600.09.01.0001

KIVIRMA AYI

Ad

400

11

500.06.02.0020

KIVIRMA ALT TABLA

Ad

5

12

500.06.03.0002

ROTERVAN NİHAYETSİZ VİDA DİŞLİ VE KARŞILIK BRONZ DİŞ.

TK

50

13

500.06.03.0010

ROTERVAN KANADI

Ad

400

14

500.06.03.0012

ROTERVAN ÇENESİ

Ad

600

15

500.06.03.0018

ROTERVAN HELEZONU

Ad

10

16

500.06.03.0034

ROTERVAN ANA GÖVDE

Ad

5

17

500.06.04.0020

DELİKLİ FIRIN PALETİ (BÜYÜK BOY) KROM

Ad

2.500

18

500.06.04.0029

FIRIN KASNAĞI

Ad

50

19

500.06.04.0054

LİF ALICI TAMBUR Ф 225 X 1500 MM (ET KALINLIĞI 13,4 MM)

Ad

250

8223/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE 2. EL ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - “Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi ve “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/DÜZCE” adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış ve 2. el araçların açık artırma ile satışı yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan yemekhane binasına 22.10.2017 tarih saat 11.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İhale 22.10.2017 tarihinde saat 12:30 ile 18:00 arasında Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan yemekhane binasında yapılacaktır.

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari şartnameye www.kizilay.org.tr/İhale İlanları internet adresinden ulaşılabilir.

5 - İhaleye ait şartnameler “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/ DÜZCE” adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezimizden, “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve ‘’Türk Kızılayı Cad. No: 1   Etimesgut /ANKARA’’ adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Biriminden ücretsiz temin edilebilir.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8416/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Menderes Belediye Başkanlığından:

 

İli

İZMİR

İlçesi

Menderes

Mahalle

GÖRECE - HÜRRİYET

Cadde - No

ZİYA GÖKALP

Ada

104

Parsel

6

Pafta

17MIVB

Yüzölçümü

590 m2 + (227 m2 bodrum katta depo)

Cinsi

DEPOLU DÜKKAN

 

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

Şartname Bedeli

4.500.000,00.- TL

135.000,00.- TL

250,00.- TL

 

1 - İhale Tarihi - Saati ve Günü    :  11.10.2017 - 10.00 - Çarşamba

2 - Son Teklif verme saati             :  İhale günü saat: 09.30

3 - İhalenin Yapılacağı Yer           :  İzmir Menderes Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Menderes/İZMİR

4 - İhale Usulü                              :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’nci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı Kanununun 37. maddesine göre

5 - İhale şartnamesi: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden (kira ve ihale, satış birimi) satın alınabilir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için;

1 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname, ve imza beyannamesi

4 - Tebligat için adres beyanı

5 - Geçici teminat yatırdığına dair belge

6 - İkametgâh sureti

7 - Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8 - Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

B) Tüzel kişiler için:

1 - İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2 - Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb)

3 - Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4 - Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)

6 - Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7 - Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat:09.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

İstekliler 11/10/2017 saat 9:30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İlan olunur.

8338/1-1


65000 TİPİ YHT SETLERİNE ALT KAPAK SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/471168

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 309 05 15/1739 - 0312 305 05 75

c) Elektronik Posta Adresi               :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :                                          Alt Kapak – 10 Set

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 17/10/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro (1104 no.lu oda) bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8332/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

Satışa Konu Taşınmaz

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 104.405,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

300.000

100

27/10/2017

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 2.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

100

27/10/2017

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.410,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.500

100

27/10/2017

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 954,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

100

27/10/2017

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

100

27/10/2017

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

100

27/10/2017

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

100

27/10/2017

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

100

27/10/2017

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.693,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

100

27/10/2017

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.253,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

30.000

100

27/10/2017

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz

100.000

100

27/10/2017

 

1) İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5) Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6) Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 12 (yüzdeoniki) oranında vade farkı uygulanacaktır.

7) İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9) Ayrıca 0 312 585 84 47 - 585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

8422/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 10 Ekim 2017 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

41 ADET MESKEN (KONUT) 1 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

S NO:

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN BRÜT m2

BLOK

KAT

BB NO:

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

TEMİNAT TUTARI

İHALE SAATİ

1

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

A1

ZEMİN

1

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

14:00

2

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

14:05

3

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

14:10

4

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

4

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:15

5

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

5

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:20

6

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

6

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:25

7

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

7

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:30

8

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

8

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:35

9

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

9

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:40

10

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

10

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:45

11

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

11

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:50

12

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

12

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:55

13

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

13

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:00

14

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

14

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:05

15

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

15

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:10

16

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

B1

ZEMİN

1

MESKEN

440,324.23 TL

13,209.73 TL

15:15

17

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

ZEMİN

2

MESKEN

440,324.23 TL

13,209.73 TL

15:20

18

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

1.KAT

3

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:25

19

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

1.KAT

4

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:30

20

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

2.KAT

5

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:35

21

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

2.KAT

6

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:40

22

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

3.KAT

7

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:45

23

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

3.KAT

8

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:50

24

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

A3

ZEMİN

1

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

15:55

25

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

16:00

26

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

16:05

27

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

4

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

16:10

28

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1.KAT

5

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:15

29

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1.KAT

6

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:20

30

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1.KAT

7

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:25

31

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1.KAT

8

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:30

32

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

9

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:35

33

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

10

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:40

34

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

11

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:45

35

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

12

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:50

36

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

13

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:55

37

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

14

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

17:00

38

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

15

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

17:05

39

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

16

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

17:10

40

METEK MAHALLESİ

765

1

165.78

K6-6

ZEMİN

4

MESKEN

130,000.00 TL

3,900.00 TL

17:15

41

METEK MAHALLESİ

765

1

165.78

K6-6

2

9

MESKEN

130,000.00 TL

3,900.00 TL

17:20

42

ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

810

9

1097.82

----

----

----

ARSA

219,564.00 TL

6,586.92 TL

17:25

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.

8197/1-1


MÜBADELE İLANI

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca (32) adet muhtelif marka ve modelde ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ile (229) kalem hurda malzemenin; (4) adet hafif ticari taşıt, (3) adet otomobil ve (1) adet Kamyonet ile mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                                  :  Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                             :  Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No: 7 ERZİNCAN

c) Telefon ve faks numarası                :  0 446 224 03 84-85 / 0 446 214 44 70

d) Elektronik posta adresi                   :  erzincanlojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                :  Muhtelif marka ve modelde taşıt (32 adet) ve Hurda malzeme (229 kalem)

Durumu ve özellikleri (satışı/mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)

 

S. N.

MODEL

MARKA

MOTOR HACMİ

MOTOR GÜCÜ

KM'si

ARACIN FAAL OLUP OLMADIĞI VE DURUMU

1.

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50 kw

Sayaç okunamadı

Gayrı faal, ağır hasar kaydı var, motor arızası var.

2.

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50 kw

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var.

3.

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50 kw

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var.

4.

2006

Honda Varedero Motosiklet

996 cc

94 Hp

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var.

5.

2006

Fiat Doblo

1248 cc

55 kw

260.024

Gayrıfaal, motor rektifiye gerekiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var.

6.

2006

Fiat Doblo

1910 cc

105 Hp

320.000

Faal, ağır hasar kaydı var, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var.

7.

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

261.113

Gayrıfaal, turbo, Enjektör ve Pompa arızası mevcut.

8.

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

300.000

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var.

9.

2007

Ford Connect

1753 cc

90 Hp

348.900

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var.

10.

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

318.464

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var.

11.

2010

Ford Connect

1753 cc

66 kw

409.011

Gayrıfaal, Turbo, Enjektör, Pompa ve şanzıman arızası var.

12.

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

309.449

Gayrıfaal, Motor rektifiye gerekiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var.

13.

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

332.000

Gayrıfaal, Motor rektifiye istiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var.

14.

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

296.577

Gayrıfaal, Turbo, Enjektör, Pompa ve şanzıman arızası var.

15.

2012

Ford Connect

1753 cc

66 kw

282.027

Gayrıfaal, Aracın hasar kaydı var, Turbo, Enjektör, Pompa arızası ve döşemelerde yırtık mevcut.

16.

1999

Ford Transit

2496 cc

51,4 kw

213.557

Gayrıfaal, diferansiyel arızası var, döşemeler yırtık, boyada çürümeler var.

17.

2007

Renault Clio

1390 cc

75 Hp

179.943

Faal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme var.

18.

2007

Renault Clio

1390 cc

75 Hp

130.925

Gayrıfaal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluşmuş.

19.

2008

Renault Clio

1390 cc

75 Hp

274.000

Faal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluşmuş.

20.

1999

Renault 19 Europa

1565 cc

58,8 kw

132.105

Faal, hasar kaydı var, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluşmuş.

21.

2013

Renault Kangoo

1461 cc

66 kw

-

Gayrıfaal, komple yanmış durumda

22.

2004

Renault Megane

1598 cc

83 kw

202.500

Gayrıfaal, motor rektifiye gerekiyor.

23.

2005

Renault Megane

1598 cc

115 Hp

152.200

Gayrıfaal, motor rektifiye gerekiyor.

24.

2009

Renault Megane

1598 cc

82 kw

113.632

Faal, motor rektifiye gerekiyor.

25.

2009

Renault Megane

1598 cc

82 kw

95.550

Gayrıfaal, motor rektifiye gerekiyor.

26.

2003

Toyota Corolla

1598 cc

81 kw

386.900

Faal, motor rektifiye gerekiyor.

27.

2001

Renault Kangoo

1390 cc

75 Hp

109.463

Gayrıfaal, motor rektifiye gerekiyor.

28.

2010

Volkswagen Jetta

1598 cc

105 kw

118.845

Gayrıfaal, önden kazalı

29.

2008

Ford Connect

1753 cc

75 Hp

299.522

Faal, motor şanzıman, ön takım arızası var.

30.

2008

Hyundai Era

1599 cc

112 Hp

219.604

Gayrıfaal, motor rektifiye gerekiyor.

31.

2005

Renault Megane

1598 cc

115 Hp

195.746

Faal, Motor rektifiye gerekiyor.

32.

2009

Ford Connect

1753 cc

90 Hp

313.519

Gayrıfaal, motor rektifiye gerekiyor.

 

Mübadele dosyasında detayı açıklanan 229 kalem kullanılmış mal malzeme ve 5280 Kg Alüminyum kesilmiş Hurda Araç Plakası

 

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                :  Taşıt (1) adet FİAT DOBLO CARGO S1 PLUS 1.3 M.Jet 90HP ESP, (1) adet FİAT DOBLO CARGO S1 MAXİ PLUS 1.6 M.Jet 105HP ESP, (2) adet FİAT DOBLO COMBİ S1 SAFELİNE 1.6 M.Jet 105HP ESP, (3) adet FİAT EGEA SEDAN EASY 1,3 M.Jet 95HP ve (1) adet FORD 350 L KAMYONET 155PS A/C marka taşıt

Durumu ve özellikleri

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/

     Malların Teslim Etme yeri              ;  1 - Mübadelede teklif edilen Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No: 7 ERZİNCAN Adresine teslim edilecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek

     Malın/Malların Teslim Alma yeri   ;  2 - Mübadele karşılığı verilecek taşıt ve hurdalar eski Polis Meslek Yüksekokulu Adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer                                 :  Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kütüphane Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  11/10/2017 Çarşamba günü Saat: 14.00

7 - Değer Tespit Komisyonu

     Tarafından Belirlenen

     Tahmini Bedel                                :  498.387,50 TL (KDV DAHİL)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/

     Malların Tahmini Bedeli                :  496.750,00 TL (KDV DAHİL)

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az yüzde üçünden) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi, istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 10,00TL (On Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 11/10/2017 günü saat: 14.00’a kadar Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan eski Polis Meslek Yüksekokulu adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8367/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait 5017 ada 1 nolu parsel ile 5021 ada 1 nolu parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.

Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

 

Sıra No

Köy / Mahalle

Ada / Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hamidiye

5017/1

34.898,98

Arsa

Hizarcılar Sitesi

Emsal: 0.50 - Hmax: 7.50

4.013.382,70

121.401,48

10/10/2017

14:00

2

5021/1

26.465,68

Arsa

İnşaat Malzemecileri Sitesi

Emsal: 0.50 - Hmax:7.50

3.043.553,20

91.306,60

10/10/2017

14:20

 

Madde 3 - İhale 10 Ekim 2017 Salı günü saat 14.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır. (1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No: 19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B - Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içeresinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. 5017 ada 1 parsel ve 5021 ada 1 nolu parsel için 4.000,00 TL şartname bedeli alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır. (IBAN: TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’a kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. ve 38. maddelerine göre hazırlayarak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Madde 7 - İl Encümeninin 12/09/2017 tarihli ve 218 sayılı kararlarına istinaden ihale bedellerinin %30 peşin geri kalan kısmı ise 24 (ay) taksitle ödenecektir.

Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 9 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10 - İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

8340/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (yüz TL.) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Esenyalı

8681

15

6.050,00

Konut (K1)

(İşgalli)

6.050.000,00-

(Altımilyonellibin TL.)

181.500,00-

 (Yüzseksenbirbinbeşyüz TL.)

12.10.2017

Perşembe - Saat:10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında konut (K1) alanında kalmaktadır. Taks: 0.40, Kaks: 1.75, Maxh: Sabiha Gökçen Hava Mania Plan Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30.50 m'dir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8325/1-1