21 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30187

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YOL YENİLEME İŞLERİ KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 17.960 ADET B 70 BETON TRAVERS ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


DERİNCE YOL MEKANİK ARAÇLARI ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 1 TAKIM KRİKO VE TAŞIMA SEHPASI MONTAJI DAHİL TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


1000 gr KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


10 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


TTK İHTİYACI OLARAK ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ ALTI GÖZLEME SİSTEMİ (AAGS) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Mardin Havalimanı Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TORTUM HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YOL YENİLEME İŞLERİ KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 17.960 ADET B 70 BETON TRAVERS ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/454970

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yol yenileme işleri kapsamında kullanılmak üzere 17.960 adet B 70 beton travers alımı.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 11.10.2017 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 11.10.2017 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8262/1-1


DERİNCE YOL MEKANİK ARAÇLARI ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 1 TAKIM KRİKO VE TAŞIMA SEHPASI MONTAJI DAHİL TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/455844

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14 - 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Derince Yol Mekanik Araçları Atölye Müdürlüğüne 1 Takım Kriko ve Taşıma sehpası montajı dahil temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 12.10.2017 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 12.10.2017 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8124/1-1


MAKAS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/455560

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14 - 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 60 E1 raya uygun R300, 1:9, 34.200, ED mangan göbekli beton traversli 17 adet basit, 2 adet S makas (Hat arası 4,5 metre, Sağ-Sağ ve Sol-Sol Takım) ve 60 E1 raya uygun R190, 1:9, 35.180 mm, ED mangan göbekli beton traversli 1 adet İngiliz makas temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 12.10.2017 tarih ve saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL‘a 12.10.2017 tarih ve saat:14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8129/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Pancar Mahallesi tapunun 300 ada 1 parsel, 301 ada 1 parsel, 303 ada 5 parsel, 305 ada 1 parsel’de kayıtlı toplam 80.389,31 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı.

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İli

İlçesi

Mahallesi ve Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-D5B-3D

300

1

26.050,12 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-B-5B-3D

301

1

24.211,09 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18D-5B-3C.

303

5

  2.608,03 m²

İzmir

Torbalı

Pancar

L18-D5B-3C.

305

1

27.520,07 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda

 

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İmar Durumu

L18-D5B-3D

300

1

26.050,12 m²

E-1.80 Y ENÇOK = 6 KAT

L18-B-5B-3D

301

1

24.211,09 m²

E-1.80 Y ENÇOK = 6 KAT

L18D-5B-3C.

303

5

  2.608,03 m²

E-1.00 Ticaret Alanı, Y ENÇOK = Serbest

L18-D5B-3C.

305

1

27.520,07 m²

E-1.80 Y ENÇOK = 6 KAT

 

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 03/10/2017 Salı günü saat 14:00’da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1   Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 03/10/2017 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 22.509.006,80 TL’dır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı % 3 (yüzde üç) olup 675.270,20 (altı yüz yetmiş beş bin iki yüz yetmiş TL yirmi KR)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin % 6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 03/10/2017 Salı günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekâlet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekâlet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekâletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

c) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Vekâlet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekâletname örneğinin aslı.

İlan olunur.

8182/1-1


1000 gr KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 5.000.000 adet 1000 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.10.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8089/1-1


10 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı "10 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8280/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 3 nolu 54.903,47 m² miktarındaki mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası ile birlikte konut alanı içerisinde emsale esas alanın % 10 unu geçmeyecek şekilde günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik bağımsız ticari birim alanına isabet eden 33.500.000,00 TL muhammen bedelli 1.005.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan (KDV Hariç) 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 11/10/2017 Çarşamba günü saat 15.45’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

1 - Teklif Mektubu,

2 - Geçici teminat,

3 - Tebligat için adres beyanı,

4 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

5 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,

6 - T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),

7 - Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi,

8 - Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a. Noter tasdikli imza sirküleri,

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

9 - Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi olup,

İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 11/10/2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin teminat peşin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir. 

İlan olunur.

8256/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2   Zonguldak

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)    Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :           satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çimento Enjeksiyon Pompası, 1 Kalem (1 Adet)

b) Teslim yeri                            :  Yerli yükleniciler için: Armutçuk TİM iş sahası

                                                     Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                           :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                     Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  18.10.2017 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                               :  946-TTK/1549

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Teçhizatta kullanılan malzemeler Grup-1 Metan gazlı ortamlarda grizu patlamalarına neden olmayacak düzeyde (2014/34/AT direktifine uygun) seçilmiş ve akredite kuruluştan alınmış belgeli olacaktır. Firmalar bu belgelerini teklif ya da teslimatla verebileceklerdir.

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (ç) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 18.10.2017 Çarşamba saat 15:00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8288/1-1


ARAÇ ALTI GÖZLEME SİSTEMİ (AAGS) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Mardin Havalimanı Müdürlüğünden:

Mardin Havalimanı Müdürlüğü Araç Altı Gözleme Sistemi (AAGS) Alımı DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :  2017/02

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  KIZILTEPE YOLU ÜZERI 14. KM ÜZERI KIZILTEPE YOLU 01 47100 - KIZILTEPE/MARDİN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 482 312 3400 - 0 482 313 34 04

c) İhale Dökümanının

    Görülebileceği adres           :  Mardin Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı-1 adet “DHMİ Mardin havalimanı Müdürlüğü Araç Altı Gözleme Sistemi (AAGS) Alımı

b) Teslim yeri                         :  Mardin Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 20 (yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Mardin Havalimanı Müdürlüğü Terminal Binası C Blok 2. Kat Toplantı Salonu. KIZILTEPE YOLU ÜZERI 14. KM   KIZILTEPE/MARDİN

b) Tarihi ve Saati                    :  03.10.2017 Salı Günü, Saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son üç yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik

Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakımı için üreticinin Türkiye’de bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi,

4.2.4. İstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine ilişkin taahhütname verecek olup, bu hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmış yedek parça listesini, bu listede yedek parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır.

4.2.5. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar). Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.

4.2.6. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait TSE, ISO vb. ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini,

4.2.7. İstekli firma, ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini,

4.2.8. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, CD/DVD’leri,

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak “AAGS sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonunun bir bütün halinde gerçekleştirildiği işler” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %1 (Yüzde Bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200TL (İKİYÜZ Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte C Blok 1. Kattaki Satın Alma ve İkmal Şefliği odasından satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Mardin Havalimanı Müdürlüğü Terminal binası içerisinde C Blok 1. katta bulunan Satın Alma ve İkmal şefliği adresine elden teslim edilebilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

8301/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                            :  İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                                      :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi II. Etap 11182 Ada 7 Parsel ve 11184 Ada 10 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı İşi

İhale Yöntemi                                            :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                                 :  720 gün (24 ay)

Yeri ve Miktarı                                          :

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11182

7

  6.558,00

23.822,91

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11184

10

13.416,00

43.530,19

İhale kapsamında toplam m2

19.974,00

67.353,10

 

Tahmin Edilen Bedel                                 :  107.513.903,44 TL. (KDV dahil)

                                                                     (Yüzyedimilyonbeşyüzonüçbindokuzyüzüçlira kırkdörtkuruş)

Geçici Teminat Miktarı                              :  3.225.417,10 TL

                                                                     (Üçmilyonikiyüzyirmibeşbindörtyüzonyedilira onkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli                         :  350,00- TL

                                                                     (Üçyüzellilira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres / Yer                     :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                                     Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

                                                                     Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                                 :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30/14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme tarihi ve saati   :  Tarih : 12.10.2017

                                                                     Saat   : 12:00

İhale için evrak teslim adresi                     :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                                     Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

                                                                     Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                                      :  Tarih : 12.10.2017

                                                                     Saat   : 14:00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer)

Adresi                                                       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                                     Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                                                     Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)

Tarih ve saati                                             :  Tarih : 19.10.2017

                                                                     Saat   : 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri                 :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                                     Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                                                     Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8266/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Beyşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 9 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45 inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

 

Sıra No

Bulunduğu Yer (Mahalle)

Ada No

Parsel No

Mevkii

Cinsi

Blok No

Bağımsız Bölüm No:

Arsa Payı

Hisse

Kat

Oda Sayısı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (%3)

1

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-2

6

4/750

TAM

2. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

2

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-2

9

4/750

TAM

4. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

3

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-7

7

4/750

TAM

3. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

4

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-8

4

4/750

TAM

2. KAT

4 + 1

380.000,00

11.400,00

5

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

5

3/750

TAM

2. KAT

3 + 1

275.000,00

  8.250,00

6

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

8

3/750

TAM

3. KAT

3 + 1

275.000,00

  8.250,00

7

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A-1

9

3/750

TAM

4. KAT

3 + 1

275.000,00

  8.250,00

8

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-6

7

2/750

TAM

3. KAT

2 + 1

190.000,00

  5.700,00

9

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

B-6

8

2/750

TAM

3. KAT

2 + 1

190.000,00

  5.700,00

 

1 - İhale 05.10.2017 Perşembe günü saat 11.00’de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.00’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4 - Ödemeler, %20’si peşin, kalanı 12 eşit taksitte ve aylık olarak yapılacaktır.

5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

8191/1-1


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT TORTUM HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Santral Adı

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Ön yeterlilik ve Son Teklif Verme Tarihi

Tortum HES

5.000.000 - (Beşmilyon)

10.000 - (Onbin)

02/11/2017

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Tortum HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde birden fazla teklif sahibinden teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması, ilgili ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve ön yeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4 - İhale konusu Santral hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 10.000- (Onbin) TL’nin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “TORTUM HES İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ”  ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcılar tarafından ön yeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7 - Katılımcıların, ön yeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT TORTUM HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Ön yeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare ön yeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

9 - İhale konusu hidroelektrik santralinin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu Santrale ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

8302/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek Mahallesi, 265 ada, 1 parseldeki 17.915,65 m2 yüzölçümlü, 266 ada, 1 parseldeki 755,14 m2 yüzölçümlü, 433 ada, 1 parseldeki 9.570,46 m² yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki binaların “Satış” yöntemiyle, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kara ve deniz alanlarının ise “Kullanma İzninin/Hakkının Devri” yöntemiyle bir bütün halinde

3.000.000

3.000

20.10.2017

2

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada, 3 parseldeki 18.255,84 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

1.000

20.10.2017

3

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1632 ada, 1 parseldeki 42.632,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

1.000

20.10.2017

4

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun Mahallesi, 1633 ada, 3 parseldeki 30.488,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000

1.000

20.10.2017

5

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1 parseldeki 19.691,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz

700.000

1.000

20.10.2017

6

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 2 parseldeki 13.842,58 m2 yüzölçümlü taşınmaz

500.000

750

20.10.2017

7

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 3 parseldeki 9.308,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz

800.000

1.000

20.10.2017

8

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 170 ada, 2 parseldeki 7.355,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz

150.000

1.000

20.10.2017

9

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 182 ada, 2 parseldeki 10.785,61 m2 yüzölçümlü taşınmaz

300.000

1.000

20.10.2017

10

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 186 ada, 1 parseldeki 2.739,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz

60.000

1.000

20.10.2017

11

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 188 ada, 2 parseldeki 8.112,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000

1.000

20.10.2017

12

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 189 ada, 2 parseldeki 8.597,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz

200.000

1.000

20.10.2017

13

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 193 ada, 2 parseldeki 5.795,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz

100.000

1.000

20.10.2017

14

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi, 366 ada, 1 parseldeki 438,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.500

150

20.10.2017

15

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi, 366 ada, 2 parseldeki 5.237,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

75.000

500

20.10.2017

16

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi, 366 ada, 4 parseldeki 454,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.500

150

20.10.2017

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 396 ada, 3 parseldeki 1.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

20.10.2017

18

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 396 ada, 4 parseldeki 1.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

20.10.2017

19

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 396 ada, 5 parseldeki 1.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

20.10.2017

20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 405 ada, 1 parseldeki 6.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

30.000

300

20.10.2017

21

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 441 ada, 4 parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

20.10.2017

22

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 441 ada, 5 parseldeki 3.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

20.10.2017

23

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112266 ada, 14 parseldeki 1.112,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

20.10.2017

24

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 155 ada, 1 parseldeki 7.162,55 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

27.10.2017

25

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 207 ada, 1 parseldeki 7.873,80 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

27.10.2017

26

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 211 ada, 1 parseldeki 5.982,97 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

27.10.2017

27

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 212 ada, 1 parseldeki 7.530,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

27.10.2017

28

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 213 ada, 1 parseldeki 11.976,02 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

29

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 214 ada, 1 parseldeki 4.978,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

27.10.2017

30

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 220 ada, 1 parseldeki 8.769,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

31

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 222 ada, 1 parseldeki 6.710,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10.000

300

27.10.2017

32

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 225 ada, 1 parseldeki 10.325,45 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

33

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 463 ada, 1 parseldeki 2.942.14 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

34

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 463 ada, 2 parseldeki 2.941.19 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

35

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 463 ada, 3 parseldeki 2.917,12 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

36

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 463 ada, 4 parseldeki 3.106.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

37

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 463 ada, 5 parseldeki 3.190,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

38

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 463 ada, 6 parseldeki 3.124.28 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

39

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 463 ada, 7 parseldeki 3.052,21 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

40

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 463 ada, 8 parseldeki 3.057,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

300

27.10.2017

41

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 464 ada, 1 parseldeki 3.575.52 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

300

27.10.2017

42

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 464 ada, 2 parseldeki 3.626,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

300

27.10.2017

43

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 464 ada, 3 parseldeki 3.961,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

300

27.10.2017

44

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 464 ada, 4 parseldeki 3.907,23 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

300

27.10.2017

45

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 464 ada, 5 parseldeki 3.642,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

300

27.10.2017

46

Niğde ili, Merkez ilçesi, Koyunlu Mahallesi, 464 ada, 6 parseldeki 3.499,84 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

300

27.10.2017

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70     Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

8303/1-1