29 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30169

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TOPRAKLAMA ÖLÇÜM VE RAPORLAMA YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


CUMAOVASI TEPEKÖY ELEKTRİFİKASYON PROJESİ KAPSAMINDA YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATLARINDA ULTRASONİK MUAYENE YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:


BİLECİK BELEDİYESİ TİCARET MERKEZİ - AVM - YERALTI OTOPARKI VE MEYDAN DÜZENLENMESİ YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMINA GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Suluova Belediye Başkanlığından:


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TOPRAKLAMA ÖLÇÜM VE RAPORLAMA YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız ve satış mağazalarımızın topraklama yayılma direnci, işletme topraklaması ve makine gövdeleri koruma topraklaması ölçüm ve raporlarının yaptırılması teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 07.09.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66        Faks: 397 33 71 - 74

7832/1-1


CUMAOVASI TEPEKÖY ELEKTRİFİKASYON PROJESİ KAPSAMINDA YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/398738

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Dokümanların Görülebileceği

İnternet Adresi                           :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  Cumaovası Tepeköy Elektrifikasyon projesi kapsamında yedek malzeme alınması

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 08/09/2017 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 250,00.- ¨ bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7607/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATLARINDA ULTRASONİK MUAYENE YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/410034

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

    Dokümanların Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü hatlarında Ultrasonik Muayene Yapılması Hizmet Alımı İşi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/09/2017 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7609/1-1


BİLECİK BELEDİYESİ TİCARET MERKEZİ - AVM - YERALTI OTOPARKI VE MEYDAN DÜZENLENMESİ YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik Belediye Başkanlığından:

1 - Bilecik Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Bilecik İli Merkezde yer alan 89 ada 12 parseldeki taşınmaz üzerine AVM, 89 ada 13 parsel taşınmaz üzerine Yeraltı Otoparkı ve Meydan düzenlenmesi, 140 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerine Ticaret Merkezi yapımı işlerini kapsar. İdare tarafından verilen projeye uygun olarak, Yüklenici 89 ada 12 parsel üzerine AVM inşaatı, 89 ada 13 parsel üzerine Yeraltı Otoparkı ve Meydan düzenlemesi, 140 ada 1 parsel üzerine Ticaret Merkezi yapımını eş zamanlı olarak gerçekleştirecek olup kesin kabule ilişkin işlemlerin tamamlanmasına müteakip, 89 ada 13 parsel üzerindeki Yeraltı Otoparkı ve Meydan düzenlenmesi ile 140 ada 1 parsel üzerindeki Ticaret Merkezinin mülkiyetinin idarede kalması karşılığında (takas usulü), 89 ada 12 parsel üzerine yapımını gerçekleştirdiği AVM mülkiyetinin yüklenicide kalması kaydıyla ve ayrıca idareye ödenmek üzere 5.000.000,00 TL (Beş milyon TL) Nakit Para üzerinden artırım yapılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle 12/09/2017 Salı günü saat 14:30’da Bilecik Belediyesi Binasında bulunan Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2 - İŞİN MUHAMMEN BEDELİ SÜRESİ VE GAYRİMENKULLERE AİT BİLGİLER

Muhammen Bedel: 24.351.929,00 TL. (Yirmidörtmilyonüçyüzellibirbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası)

 

PROJE ADI

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA/ PARSEL

CİNSİ

ARSA ALANI M²

İNŞAAT ALANI M²

AVM

BİLECİK

MERKEZ

İSTİKLAL

89/12

ARSA

1.055,09 m²

7.242 m²

YERALTI OTOPARKI VE MEYDAN DÜZENLENMESİ

BİLECİK

MERKEZ

İSTİKLAL

89/13

ARSA

1.912,88 m²

2.170 m²

TİCARET MERKEZİ

BİLECİK

MERKEZ

İSTİKLAL

140/1

ARSA

698,08 m²

3.500 m²

 

İŞİN BİTİŞ SÜRESİ: SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 18 AY

3 - İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve taşınmazlara ait ihale şartnamelerini 1.000,00-TL (BinTürkLirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

4 - İstekliler söz konusu gayrimenkullerin yapım ihalesine katılabilmek için geçici teminatını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Geçici teminat: 730.557,87 TL. (Yediyüzotuzbin Beşyüzelliyedi TL Seksenyedi KRŞ) dir. (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

Geçici Teminat mektubunun süresi en az 90 (doksan) gün süreli olacaktır.

5 - İhaleden doğacak tüm masraflar (Damga vergisi, resmi vergiler, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

6 - İhaleye girmek için isteklilerde şu şartlar aranır:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınması durumunda, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesinin noter tasdikli sureti,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

ı) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait belgeler

İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait Resmi Kurumlardan alınmış benzer işe ait İş Bitirme Belgelerini (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait ilgili Belediyelerden alınmış Yapı Kullanma İzin Belgesi veya alınmış İş Bitirme Tutanağının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme belgesi olması halinde, iş bitirme belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecektir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz.

7 - İhaleye iştirak edeceklerin ihale günü saat 14:30’a kadar, teklif zarfınıda içeren ihale dosyasını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim ederek, ihale saatinde Bilecik Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9 - İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’uncu maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7749/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın üretiminden kuru küspe ambarına taşınacak 20.000 Ton kristal Şekerin karayolu ile nakliyesi hizmet ihalesi Açık ihale usulü ile ve kapalı zarfta teklif alma yöntemi ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*              :  2017/430811

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Üretimden kuru küspe ambarına 20.000 Ton kristal Şekerin karayolu ile nakliyesi.

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Seker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  08/09/2017 Cuma günü, Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 08.09.2017 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7764/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde yapılacak işlerden olan Fabrika içi ve çevre temizliği ile muhtelif malzeme taşıma işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt numarası                     :  2017/431131

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası         :  356 275 35 30 - 356 275 35 39

c) Elektronik posta adresi             :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)              :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde 30 Kişi ile 4 Ay Süreli hizmet alımı

b) Yapılacağı yer                          :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  Yaklaşık 4 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

b) Tarihi ve saati                           :  11/09/2017 - 14:00

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

7763/1-1


TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMINA GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Kirazlimanı Mahallesi 4941 ada 1 parselde bulunan 11.586,44 m² yüzölçümlü taşınmaz “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı”na göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                          :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                             :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                            :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks          :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer          :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati               :  13.09.2017 Çarşamba günü Saat: 14.00

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu işin tahmin edilen bedeli 35.000.000,00 TL’dir. Geçici Teminat miktarı ise ihale bedelinin %3’ü olan 1.050.000,00 TL’dir.

İdarece düzenlenecek resmi İmar Durumuna göre, hazırlanmış olan ve ihale evrakları içerisinde sunulan Avan projedeki Bağımsız bölümlerin, KDV hariç istekli tarafından sunulan toplam Ciro Bedeli üzerinden min %20 oran ve min 35.000.000,00 TL’den aşağı olmamak üzere % oranı esas alınarak yapılacak teklifler ihale komisyonunca değerlendirilerek, en yüksek geliri getiren teklif esas alınacaktır.

4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

Gerçek Kişiler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.2. Yasal Yerleşim Yeri belgesi,

5.3. Nüfus Kayıt Örneği,

5.4. Mevzuatı gereğince ilk ilan tarihi itibarıyla ihalenin yapıldığı yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

5.6. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

5.7. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.

5.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

5.10. İdarece düzenlenecek resmi İmar durumuna göre, hazırlanmış olan Avan proje.

5.11. İstekliler’in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son 5 (beş) yıl içinde, tek iş kapsamında, en az toplam 50.000 m2 (elli bin m²) inşaatı, (konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma İzin belgesi ) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. (İsteklilerin Ortak Katılım olması halinde ortaklardan birinin veya diğerlerinin getireceği iş bitirmelerinin toplamı tek iş kapsamında 50.000 m² olacaktır.)

5.12. Mali Durum Bildirisi; İstekli tarafından Kullanılabilir nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisini ayrı ayrı olmak üzere sunulması zorunludur. Nakit kredileri ile gayri nakdi kredilerinin toplamı Yüklenici tarafından hazırlattırılan Avan Proje ve bunun üzerinden hesaplattırılan Garanti bedelinin %20’ine karşılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. Nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisinin gösteren belgelerin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriterler birden fazla bankanın verecek olduğu nakdi kredi ile gayri nakdi kredi suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

5.13. İhale konusu işin Muhammen Bedelinin %3'ü olan 1.050.000,00.-TL (BirmilyonellibinTL) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya süresiz Banka Teminat Mektubu,

5.14. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)

5.15. İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Sunulan kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu Garanti bedelinin %20’ine karşılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

5.16. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti sunulacak olup, sunulan bilanço ve son 3 yıllık ciro toplamı en az 175.000.000,00 TL olup, ortalaması 58.333.334,00 TL’nin altında olmayacaktır.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan İstekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan İstekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

A. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

B. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

C. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihinde yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam brüt gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her hangi birinin istenen belgeleri sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması yeterlidir.

5.17. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması yeterlidir.

Bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Ortak Girişim olarak ihaleye katılan İsteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterin, Ortak Girişimi oluşturan her hangi bir ortağın sağlaması yeterlidir.

Banka referans mektupları aslı,

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İstekli’nin Teklif edeceği İdare payı brüt gelir oranı %20 (yüzde yirmi) karşılığı, asgari İdare payı toplam brüt gelirinden az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

İsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri şarttır. Teklif dosyasında belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık/Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar.

İhale dosyası aslı, Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfası İstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.

Tüzel Kişiler;

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5.3. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihi itibarıyla ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

5.5. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

5.7. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

5.8. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.

5.9. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.10. İdarece düzenlenecek resmi İmar durumuna göre, hazırlanmış olan Avan proje.

5.11. İstekliler’ in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son 5 (beş) yıl içinde, tek iş kapsamında en az toplam 50.000 m2 (elli bin m2) inşaatı, (konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma İzin belgesi ) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. (İsteklilerin Ortak Katılım olması halinde ortaklardan birinin veya diğerlerinin getireceği iş bitirmelerinin toplamı tek iş kapsamında 50.000 m² olacaktır.)

5.12. Mali Durum Bildirisi; İstekli tarafından Kullanılabilir nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisini ayrı ayrı olmak üzere sunulması zorunludur. Nakit kredileri ile gayri nakdi kredilerinin toplamı Yüklenici tarafından hazırlattırılan Avan Proje ve bunun üzerinden hesaplattırılan Garanti bedelinin %20’ine karşılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. Nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisinin gösteren belgelerin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriterler birden fazla bankanın verecek olduğu nakdi kredi ile gayri nakdi kredi suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

5.13. İhale konusu işin Muhammen Bedelinin %3'ü olan 1.050.000,00-TL (Birmilyonellibin TL) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu,

5.14. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)

5.15. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

5.16. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

5.17. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti;

5.18. İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Sunulan kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu Garanti bedelinin %20’ine karşılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

5.19. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti sunulacak olup, sunulan bilanço ve son 3 yıllık ciro toplamı en az 175.000.000,00 TL olup, ortalaması 58.333.334,00 TL’nin altında olmayacaktır.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan İstekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan İstekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

A. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

B. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

C. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam brüt gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her hangi birinin istenen belgeleri sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması yeterlidir.

5.20. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması yeterlidir.

Bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Ortak Girişim olarak ihaleye katılan İsteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterin, Ortak Girişimi oluşturan her hangi bir ortağın sağlaması yeterlidir.

Banka referans mektupları aslı,

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İstekli’nin Teklif edeceği İdare payı brüt gelir oranı %20 (yüzde yirmi) karşılığı, asgari İdare payı toplam brüt gelirinden az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir.

Ortak girişim olması halinde Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

İstekliler’in, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri şarttır. Teklif dosyasında belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık/Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna katılmaya yeterlilik alamazlar.

5.21. Ortak girişimler ihaleye katılabilir, Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

İhale dosyası aslı (açıklamalar dâhil), Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların (açıklamalar dâhil) her sayfası İstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

7786/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmit Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

No

Tapu

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hisse

Oranı

Niteliği

İmar

Durumu

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

ve Saati

Mevcut

Kullanım

Durumu

1

KÖRFEZ

3425

4

2426,73

TAM

ARSA

TİCARET

ALANI

6.066.825,00 TL

184.700.00-TL

13.09.2017   Saat: 12.40

Açık Teklif Usulü

BOŞ

 

1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No: 9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 12.09.2017 Salı günü saat: 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN;

a - Geçici teminat makbuzu. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)

b - İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

c - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

d - Noter tasdikli imza beyannamesi.

e - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN;

a - Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b - Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

d - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2017 yılına ait)

e - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

f - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.

İlan olunur.

7657/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Suluova Belediye Başkanlığından:

1 - İlçenin Maarif Mahallesinde mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 2000 ada 1 numaralı 5.147,17 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın peşin satışı işi.

2. -2886 sayılı D.İ. Kanununun 36. maddesi Kapalı teklif usulü ile başlanarak açık artırımla Belediye Encümeninde 12.09.2017 Salı günü saat 11:00’de yapılacaktır.

3 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat

Tahmin edilen bedel      : 5.147.000,00 TL

Geçici Teminat              :    155.000,00 TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel-No

Toplam M2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Suluova

Maarif

2000 - 1

5147,17

Tam

Arsa

 

4 - Şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebileceği gibi 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza sirküsü noter onaylı

1

İmza Beyannamesi noter onaylı

2

Vekil ise vekâletname

2

Vekil ise vekâletname

3

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekilin noter tasdikli imza sirküsü

3

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekilin noter tasdikli imza sirküsü

4

Ticaret ve sanayi oda belgesi

4

Nüfus kayıt örneği

5

Şartname bedeline ait makbuz

5

Şartname bedeline ait makbuz

6

Ticaret sicil gazetesi

6

Suluova Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan yazı aslı

7

Suluova Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan yazı aslı

7

İletişim bilgileri

8

İletişim bilgileri

8

Geçici teminat

9

Geçici teminat

 

 

 

5 - İstenilen belgelerin ihale günü saat 11:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7802/1-1


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati yer alan AR.10/0117, AR.10/0127, ARA.10.00.2013.JEO.16, ARA.10.00.2014.JEO.1, ARA.10.00.2014.JEO.5, ARA.10.00.2015.JEO.8 nolu (6) altı adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 8/A Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri ihale günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 8/A Karesi/BALIKESİR) alınabilir. İhale şartnamesi ve ekleri ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1 - T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4 - Tebligat için adres beyanı

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 - Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7 - İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1 - Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2 - Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4 - Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6 - Tebligat için adres beyanı

7 - Oda kayıt belgesi

8 - Mali yeterlilik belgesi; (120.706,68 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9 - İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜNÜ VE SAATİ

1

EDREMİT

ZEYTİNLİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0117

1174,02

29.558,33 TL

   886,74 TL

13/09/2017 - (14:00)

2

EDREMİT

ZEYTİNLİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0127

59,59

29.558,33 TL

   886,74 TL

13/09/2017 - (14:20)

3

EDREMİT

ÇAMLIBEL

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2013.JEO.16

22,09

29.558,33 TL

   886,74 TL

13/09/2017 - (14:40)

4

BURHANİYE

ŞARKÖY

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2014.JEO.1

1897,99

37.400,84 TL

1.122,02 TL

13/09/2017 - (15:00)

5

BURHANİYE

ÇORUK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2014.JEO.5

1450,08

29.558,33 TL

   886,74 TL

13/09/2017 - (15:20)

6

AYVALIK

MURATELİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

ARA.10.00.2015.JEO.8

4944,26

97.429,11 TL

2.922,87 TL

13/09/2017 - (15:40)

 

1 - Edremit - Zeytinli Arama Ruhsatı Koordinatları: 1174,02 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

Sağ (Y)

493774

494200

495380

496623

497491

497773

497462

496493

495242

494149

Yukarı (X)

4379562

4380804

4381531

4381381

4380594

4379570

4378497

4377704

4377642

4378404

 

2 - Edremit - Zeytinli Arama Ruhsatı Koordinatları: 59,59 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

496493

497462

497773

497700

496493

495242

Yukarı (X)

4377704

4378497

4379570

4378297

4377504

4377642

 

3 - Edremit - Çamlıbel Arama Ruhsatı Koordinatları: 22,09 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

488435

489093

489014

489000

488892

488757

Yukarı (X)

4381081

4381204

4380908

4380897

4380696

4380559

 

4 - Burhaniye - Şarköy Arama Ruhsatı Koordinatları: 1897,99 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

500084

499156

504509

505000

496400

495224

Yukarı (X)

4371464

4371835

4375247

4374500

4366500

4368145

 

5 - Burhaniye - Çoruk Arama Ruhsatı Koordinatları: 1450,08 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

Sağ (Y)

495480

496493

497700

497750

502000

502000

500503

499198

499198

495372

Yukarı (X)

4377616

4377504

4378297

4379164

4379868

4378282

4376338

4375610

4377198

4377198

 

POLİGON 2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

494646

495198

495966

495890

495727

494463

Yukarı (X)

4374396

4374198

4374198

4373765

4373194

4373691

 

6 - Ayvalık - Murateli Arama Ruhsatı Koordinatları: 4944,26 Hektar

POLİGON 1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağ (Y)

481707

479175

475785

475769

483000

487685

Yukarı (X)

4353928

4353649

4354054

4355148

4362000

4359594

 

İlan olunur.

7785/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 14.09.2017 günü yapılacaktır.)

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M²)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34360107262

Başakşehir

İkitelli -

1 Mah.

1334

1

2.313,00

Tam

Arsa

16.770.000,00

3.354.000,00

Sanayi Alanı

13:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; a)Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) içeren 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A - İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, (İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ile imzası yazılır.)

a. Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.)

B - DIŞ ZARF: (Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır).

a. Teklif mektubunu içeren zarf,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren), tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu (Defterdarlık sitemizdeki örneğe uygun olmak şartıyla)

d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge (2017 yılında Nüfus Müdürlüğü veya Muhtardan alınmış ikametgah veya yerleşim yeri belgesi)

e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2017 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi),

f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname

g. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında Hazineye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

6 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mal 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur ve ilan olunur.

7263/1-1