22 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30162

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPI/K/M40-c1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında bulunan Bozhüyük-11 kuyusu lokasyon sahası havuz ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan, Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Hacıhalil köyü Şal deresi Arslanoğlu Kepir mevkiindeki 527 no’lu parselin 3.717,58 m2’lik, 528 no’lu parselin 7.237,91 m2’lik, 529 no’lu parselin 1.947,83 m2’lik, 530 no’lu parselin 788,48 m2’lik, 531 no’lu parselin 1.096,50 m2’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 24.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7627/1-1