9 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30149

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Osmaniye Valiliğinden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Gaziantep, Kahramanmaraş illerinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/N38-b1,b2 pafta no’lu petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2017 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7164/1-1

—————

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/M44-a4 pafta no’lu petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2017 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7165/1-1

—————

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Diyarbakır, Batman ve Muş illerinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/L46-b1,b2,b4 pafta no’lu petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2017 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7166/1-1

—————

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/M41-d2 pafta no’lu petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2017 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’ üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7167/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.08.2017          Karar No: 7028

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

● MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ      :  İlkbahar Mah. 606. Sok. No: 20   Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  14.07.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  29.001 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Samsun

• PAFTA NUMARASI      :  E35-c3,c4

KARAR:

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Samsun ilinde 29.001 hektarlık E35-c3,c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7168/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


Osmaniye Valiliğinden:

OSMANİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ MÜDÜRÜ

Osmaniye’de girişimciliğin güçlendirilmesini ve girişimcilere elverişli iş ortamları oluşturulmasını sağlamak üzere, T.C. Osmaniye Valiliği sahipliğinde yürütülen Osmaniye İş Geliştirme Merkezi Projesi kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bir İş Geliştirme Merkezi kurulmaktadır. Bu merkezin faaliyetlerini, kurumun Yönetim ve İcra Kurulları kararları ile iş planları doğrultusunda yürütecek, yönetecek, geliştirecek, tam zamanlı ve sürekli çalışabilecek bir İş Geliştirme Merkezi Müdürü aranmaktadır.

İlgilenen adayların 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar müracaatlarını İş Başvuru Formlarını doldurarak T.C. Osmaniye Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No. 60, 80010, Osmaniye adresinde görevli Sn. İdil Tuğba Ekiz’e veya Sn. Maşife Öksüz’e teslim etmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Osmaniye İş Geliştirme Merkezi ile ilgili detaylı bilgi ve İş Başvuru Formu www.osmaniyeisgem.com web-sitesinden temin edilebilir.

İş Geliştirme Merkezi Müdürü pozisyonuna başvuracak adaylarda aranan nitelikler ile iş tanımı aşağıdadır:

GENEL NİTELİKLER:

• Üniversitelerin 4 (dört) yıllık tercihen işletme, ekonomi, kamu yönetimi, maliye, endüstri mühendisliği, iletişim gibi bölümlerinden lisans derecesine sahip (lisansüstü derecesine sahip olması tercih sebebidir),

• En az 5 (beş) yıl uygun iş tecrübesi olan, tercihen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve/veya şirketlerin iş geliştirme faaliyetlerinde yönetici olarak çalışmış,

• Stratejik karar alma, müzakere teknikleri alanlarında bilgi ve beceri sahibi,

• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri olan,

• İyi derecede bireysel ve kurumsal iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip,

• Çözüm ve sonuç odaklı olan,

• Bütçe ve finansal yönetim konusunda deneyimli,

• Microsoft Ofis uygulamalarına hâkim ve

• İyi düzeyde İngilizce yazabilen ve konuşabilen nitelikte kişiler aranmaktadır.

DİĞER NİTELİKLER

• B-Sınıfı ehliyet sahibi olması,

• Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve

• 01.08.1972 tarihinden sonra doğmuş olması gerekmektedir.

7227/1/1-1

—————

KOBİ UZMANI

Osmaniye’de girişimciliğin güçlendirilmesini ve girişimcilere elverişli iş ortamları oluşturulmasını sağlamak üzere, T.C. Osmaniye Valiliği sahipliğinde yürütülen Osmaniye İş Geliştirme Merkezi Projesi kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bir İş Geliştirme Merkezi kurulmaktadır.

Bu merkezin amacı, politikaları ve ilgili mevzuatı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin yerine getirilmesine, işliklerdeki girişimcilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya ve kapasitesini geliştirmeye yönelik İş Geliştirme Merkezi Müdürü’nün gözetim ve denetiminde tam zamanlı ve sürekli çalışabilecek bir Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ) Uzmanı aranmaktadır.

İlgilenen adayların 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar müracaatlarını İş Başvuru Formlarını doldurarak T.C. Osmaniye Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No. 60, 80010, Osmaniye adresinde görevli Sn. İdil Tuğba Ekiz’e veya Sn. Maşife Öksüz’e teslim etmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Osmaniye İş Geliştirme Merkezi ile ilgili detaylı bilgi ve İş Başvuru Formu www.osmaniyeisgem.com web-sitesinden temin edilebilir.

KOBİ Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylarda aranan nitelikler ile iş tanımı aşağıdadır:

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık işletme, ekonomi, pazarlama, maliye, finans, mühendislik (özellikle endüstri mühendisliği) veya benzeri alanlarından lisans mezunu en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi sahibi olan, (lisansüstü derecesine sahip adaylardan en az 3 (üç) yıllık uygun iş tecrübesi olan),

• Tercihen şirketlerin satış, yönetim bölümlerinde veya ticari birlikler ve odalarda, piyasalarda büyümeyi yönlendiren ve/veya iş performansını optimize eden özel sektörde deneyimi olan,

• Profesyonel uzman ekipleri yönetme deneyimi sahibi,

• KOBİ'lerle doğrudan çalışma ve özellikle yeni pazar fırsatları yaratma tecrübesine sahip,

• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri olan,

• İyi derecede bireysel ve kurumsal iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip,

• İşletme yönetimi ve müzakere teknikleri alanlarında bilgi ve beceri sahibi,

• Güçlü ağ oluşturma, arabuluculuk ve pazarlık alanlarında bilgi ve becerileri sahibi,

• Microsoft Ofis uygulamalarına hâkim ve

• İyi düzeyde İngilizce yazabilen, konuşabilen nitelikte kişiler aranmaktadır.

DİĞER NİTELİKLER

• B-Sınıfı ehliyet sahibi olması,

• Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve

• 01.08.1972 tarihinden sonra doğmuş olması gerekmektedir.

7227/2/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların:

Anabilim Dalını belirtir bir dilekçenin ekinde; nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Profesör

1

Adayların;

- Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında doktora derecesine sahip olmaları ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında yayın yapmış olmaları gerekmektedir.

- Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda profesör olarak çalışmış olmaları beklenmektedir.

7228/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ıncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

Yayın Tarihi               : 09.08.2017

Başvuru Tarihi           : 09.08.2017

Son Başvuru Tarihi    : 23.08.2017

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji ABD.

Profesör

1

1

Yüksek enerjili çarpıştırıcılarda üçlü bozon etkileşmeler ile ilgili çalışmaları olmak ve ATLAS deneyinde analiz yapmış olmak.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi ABD.

Profesör

1

1

Robotik radyocerrahi konusunda eğitimli ve radyasyona bağlı genositotoksisite, enflamasyon ile ilgili deneysel çalışmaları olmak

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD.

Profesör

1

1

Osteoporoz konusunda yaşam kaliteleri ile ilgili validasyon çalışmaları yapmış olmak

4

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Havai elektrik hatları ve plc programlama konuları üzerine çalışmaları olmak

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü Mali Hukuk ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, vergi davaları ve adli muhasebe konularında çalışmaları olmak

6

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

Fen Eğitimi alanında doktora yapmış olup, bilimin doğası için pedagojik alan bilgisi ve Q methodolojisi konularında çalışmaları olmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olup, Karadeniz Bölgesel Güvenliği konusunda çalışmaları olmak.

8

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji ABD.

Yardımcı Doçent

1

1

Türkiye’de multipl skleroz konusunda prevalans çalışmaları ve nörobehçet ile ilgili çalışması olmak

9

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

Epileptik hastalarda uyku deprivasyonlu EEG ile ilgili çalışması olmak

10

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Aile Hekimliği uzmanı olmak

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

(Yenidoğan Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Yenidoğan uzmanı olmak.

12

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

Psikiyatri uzmanı olmak

13

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları ABD.

Yardımcı Doçent

2

1

Pulmoner tromboemboli tedavisinde hospitalizasyon dışı yaklaşımlarla ilgili çalışmaları olmak

14

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuk ve Ruh Sağlığı Uzmanı olmak

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak.

16

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Onkoloji uzmanı olmak

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastreoenteroloji Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

3

1

Gastreoenteroloji uzmanı olmak.

18

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi ABD.

Yardımcı Doçent

3

1

Anatomi uzmanı olmak

19

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak.

7189/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları”nda öngörülen minimum kriterleri sağlayan,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Profesör

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Bilimleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktora çalışmasını Makine Mühendisliği Bilim alanında yapmış olmak; Termal Sistem Dizaynı, elektrokinetiks, elektro-osmotik akış veya mikro termal sistemler, mikro ölçekli nanoakışkan ısı transferi konularında deneysel uygulamalar geliştirebilecek/gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Yrd. Doç. Dr.

Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Bilişim Mühendisliği alanlarından birinden lisan veya yüksek lisans mezunu olmak veya doktora yapmış olmak; elektromekanik veya endüstriyel otomasyon veya robotik alanlarında sayısal ve deneysel uygulamaları gerçekleştirecek ve geliştirebilecek donanıma sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Profesör

Çok kriterli karar verme alanında çalışmalar yapmış olmak ve Karar Bilimleri alanında laboratuvar çalışmalarında bulunmuş olmak, İstatistik, araştırma metodolojisi, veri analizi ve sörvey metodları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği Bilim alanında, Veri Madenciliği sınıflandırması, Optimizasyon, Ergonomi ve İş Etüdü veya İş Sağlığı ve Güvenliği veya Olasılık ve İstatistik veya Proje Yönetimi konularından birinde çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanlarından birinde lisans veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak; Veri Madenciliği Sınıflandırması, Optimizasyon, Ergonomi ve İş Etüdü veya İş Sağlığı ve Güvenliği veya Olasılık ve İstatistik veya Proje Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını, Deniz Hukuku, Deniz İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak. Güverte Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Üniversitelerin Makine, Gemi inşaatı veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programların birinden mezun olmak. Doktorasını, konstrüksiyon ve imalat veya gemi makinaları alanında yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Kimya

1

Doç. Dr.

Lisans diplomasını Kimya alanında, Doktora diplomasını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Kimya (Fizikokimya) alanında almış olmak. Yüzey kimyası konularında çalışmış olmak ve SCI endeksli dergilerde bu uzmanlık konusuyla ilgili doktora sonrası en az 3 yayını bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

1

Doç. Dr.

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Doçentliğini Gelişme İktisadı alanından almış olmak. Başta denizcilik ekonomisi ve bölgesel ekonomi alanında olmak üzere en az 4 adet SSCI'de taranan alanının önde gelen dergilerde akademik yayınlar yapmış olmak. Bölgesel ekonomi, gelişme ve büyüme iktisadı alanlarında ders verebilecek olmak.

Uluslararası İşletme ve Ticaret

1

Yrd. Doç. Dr.

Uluslararası Ticaret uzmanlık alanında 5 yıl tecrübeli, Tercihen yurtdışı doktoralı, SSCI ve SCI (Extended) endekslerinde en az üç yayını olmak, İngilizce ders verebilecek.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

1

Doç. Dr.

Karayolu, demiryolu ve inter-modal taşımacılık, Ulusal ve uluslararası taşımacılık mevzuatı ile Lojistik ve taşımacılık modellemesi ve planlaması gibi dersleri vermek üzere lisans eğitimini üniversitelerin lojistik, işletme, işletme mühendisliği ve endüstri mühendisliği alanlarından birisinde tamamlamış, en az üçü uluslararası makale kapsamında olmak kaydıyla yayınlarını lojistik ve/veya taşımacılık konularında yapmış ve tercihen en az üç yıl sektör tecrübesi olan

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Yrd. Doç. Dr.

Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Bilişim, Bilgi, Karar, Sistem, Yazılım ile ilgili bölümler veya mühendislikler, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Enformatik bölümlerinde doktora yapmış olmak.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Gemi Aşçılığı Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Gastronomi veya Mutfak sanatları lisan programlarından birinden mezun olmak ve doktorasını yapmış olmak,

 

İLETİŞİM:

Tlf        : (0216) 581 00 50, (0216) 581 00 61

Web     : www.pirireis.edu.tr

Adres   : Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No: 8, 34940   Tuzla/İSTANBUL

7232/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ