4 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30144

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Pınarhisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/289 Esas, 1986/216 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6995/1-1

—————

Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/142 Esas (Eski 1993/1182 Esas, 2002/485 Karar) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6996/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.07.2017          Karar No: 7027

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI         :  1 - Aladdin Middle East Ltd.

                                                     2 - Sonar Petrol Arama ve Üretim Ticaret Ltd.

• MERKEZ ADRESLERİ         :  1 - 100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas, 67202 U.S.A.

                                                     2 - Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. Unıq İstanbul No: 4/B/201 Sarıyer/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESLERİ      :  1 - İran Caddesi, Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394, 06680 Kavaklıdere,   Çankaya/ANKARA

                                                     2 - Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Cad. Unıq İstanbul No: 4/B/201   Sarıyer/İSTANBUL

• MÜRACAAT TARİHLERİ   :  26.03.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  30.548 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Siirt

• PAFTA NUMARASI            :  M47-b1, b2

KARAR:

Aladdin Middle East Ltd. ve Sonar Petrol Arama ve Üretim Ticaret Ltd. Şti.’nin Siirt ilinde 30.548 hektarlık M47-b1, b2 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

7010/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde sahip bulunduğu AR/ARR/4226 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatının müddeti, söz konusu arama ruhsatından ARİ/ARR/K/M42-a4–1 ve ARİ/ARR/K/M42-d1–1 paftalarının işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 22.04.2017 tarihinde sone ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7011/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_13.jpg


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

İç Hastalıkları

Profesör

2

- Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

- Çocuk Nöroloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

2

- Gastroenteroloji doçenti olmak.

Halk Sağlığı

Doçent

1

- Halk Sağlığı uzmanı olmak,

- İş yeri hekimliği iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Doçent

2

- Kadın doğum uzmanı olmak

Doçent

1

- Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

7027/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 28.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1.kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1. maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Ağartılmış dişlerde antioksidanların kompozit dolgunun bağlanmasına etkisi ve ozonun kavitenin mikrobiyolojik florasına etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Fonksiyonel tedavi görmüş açık kapanış hastalarının çiğneme kaslarındaki elektromiyografik değişiklikler ve dudak damak yarıklı hastalarda mandibuler asimetri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı Doçent

2

1

Endodontik tedavi esnasında ağrı oluşması riskinin demografik ve klinik değişkenlere bağlı olarak tahmin edilmesi ve endodontik retreatment sırasında debris ekstrüzyonunda mekanik ve manuel tekniklerin etkinlikleri arasındaki farkın incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Müziği

Türk Din Musikisi (Anasanat Dalı)

Yardımcı Doçent

5

1

Kur'an-ı Kerim'de ses ile ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Akupunktur, yenidoğan anestezisi ve farklı rejyonel anestezi teknikleri konusunda deneyimli olmak ve inhalasyon anestezisi üzerine deneysel çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

2

1

Sigorta Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

Sağlık sektöründe yeşil kart uygulamasının ekonomik analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

5

1

Amerikan Dış Politikası ve askeri darbeler alanında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Yardımcı Doçent

3

1

Ortadoğuda siyasi hareketler ve kurumsallaşma sorunları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

5

1

Sağlık Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

7044/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

Anabilim Dalı

Derece

Adet

Aranan nitelikler

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

Uluslararası İlişkiler

3

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Küresel göç ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

Siyaset Bilimi

3

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Nicel araştırma yöntemleri, siyasi davranış ve domokrasi kültürü alanlarında çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

3

1

Çalışma sosyolojisi, cumhuriyet tarihi, toplumsal hareketler konularında yayın ve çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Doçent

Elektronik

2

1

Nanokristal malzemeler ve optoelektronik aygıtlar konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Yardımcı Doçent

Elektronik

3

1

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde tercihen yurtdışında tamamlamış olmak, gömülü sistemler, yüksek performanslı sistemler, sistem tasarımı, donanım ve yazılım güvenliği konusunda çalışmaları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Yardımcı Doçent

Mimari Tasarım ve Eleştiri

1

1

Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak, kamusal mekân üzerine araştırma ve yayınları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Yardımcı Doçent

Mimari Tasarım ve Eleştiri

1

1

Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak, mimarlık ve etik üzerine araştırma ve yayınları bulunmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Profesör

Biyomühendislik

1

1

Biyomühendislik alanından yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Faj gösterim, gen terapi, RAFT polimerizasyonu, polimerik miseller ve sıcaklığa duyarlı polimerler üzerine çalışmalar ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınları bulunmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yardımcı Doçent

Biyomühendislik

3

1

Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve Biyomühendislik alanından doktora derecesine sahip olmak. Kemik doku mühendisliği için elektro-eğrilmiş polimerik esaslı doku iskeleleri üzerine çalışmalar ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınları bulunmak.

6994/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (04/08/2017 - 18/08/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Botanik

Profesör

1

1

Barbarea cinsinin revizyonu ve Rhaponticoides türleri ile ilgili biyokimyasal çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Ahmedî'nin Farsça Eserleri hakkında çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

1

Roma Seramiği ve antik devir heykel sanatı ve kültler üzerine yayınlar yapmış olmak

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

s-Triazin Merkezli Tripodal Schiff Bazlı Moleküller ve Salen Türü Kompleksler Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

Küresel kuantum dotların elektronik yapısı, optiksel özellikleri ve kuantum genetik algoritma tekniği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Elektrik alan etkisi altındaki kuantum kuyu ve kuantum nokta yapıların lineer olmayan optiksel özellikleri, kuantum kuyularında optiksel çiftkararlılık, optiksel doğrultma ve elektron-elektron etkileşmeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Profesör

1

1

Çağdaş Azerbaycan Resim Sanatında Minyatür Etkileri konusunda çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Net Hata ve Noksan Hesabı, Dış Ticarette Tarife Dışı Engeller, Dış Ticaret Teorileri ve Enerji konularında çalışmak.

İslami İlimler Fakültesi

Din Bilimleri

Profesör

1

1

Budizm alanında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Sızıntı suyunun anaerobik arıtımında sülfür toksisitesinin modellenmesi ile yan akım, kısa yol biyolojik azot giderimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Yeraltı kömür kazı makinelerinin performans analizi, kayaçların aşındırıcılığı, delinebilirliği ve kesilebilirliği, madenlerde iş güvenliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Maden Yatakları-Jeokimya

Profesör

1

1

Kıymetli metal madenciliği, jeokimyası ve jenetik modellemesi, çevre jeokimyası, tıbbi jeoloji, jeolojik miras ve kültürel jeoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Juguler Foramen Anatomisi ve Tümörleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. Kulak Cerrahisi konusunda en az 1 yıl yurtdışında research deneyimine sahip olmak

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Profesör

1

1

Düzenli egzersiz yapan atlarda yulaf yerine kurutulmuş şeker pancarı posası kullanımı konusunda çalışmış olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Profesör

1

1

Kafeinin bazı koyun ırklarında farmokokinetik farklılıkları üzerine çalışması olmak

Ziraat Fakültesi

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Profesör

1

1

Yem Bitkileri Islahında Çalışıyor olmak

Çumra Uygulamalı Bilimler YO

Organik Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

1

Fitososyoloji ve Bitkilerde ağır metal konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

İlaç etken maddelerinin kromatografik tayini ve Akış Enjeksiyon Analiz yöntemi ile analitik metot geliştirme üzerine çalışmaları olmak 

Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Edebiyat Fakültesi

Fransız Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Fantastik Edebiyat üzerine doktora ve çalışma yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Hadis

Doçent

1

1

Debusi'nin Hadis anlayışı üzerine çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Tasavvuf

Doçent

1

1

Sufi Psikolojisi üzerinde çalışmalar yapmış olmak

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Doçent

1

1

Plastik Sanatlar bilim dalında Doçentlik ünvanını almış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Doçent

1

1

Ratlar üzerinde doping olarak kullanılan eritropoitinin femur ve humerus üzerinde morfometrik etkisi üzerinde çalışma yapmış olmak

Cihanbeyli MYO

Otomotiv Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Makine Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Biyoyakıt Kullanan Bir Dizel Motorunun Performans, Yanma ve Emisyon Analizi konusu ile ilgili doktora çalışması yapmak.

Edebiyat Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi

Yrd. Doç.

2

1

Edebiyat Sosyolojisi ve Beden Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak

Fen Fakültesi

Aktüerya

Yrd. Doç.

2

1

Stres dayanıklılık güvenilirliğinin maskeli verilere dayalı tahmini konusunda çalışma yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Hukuk Tarihi

Yrd. Doç.

2

1

Noterlik Tarihi konusunda çalışmış olmak

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

Yrd. Doç.

1

1

En az beş yıl üniversite deneyimi olmak ve başvurulan alanda ders vermiş olmak

İslami İlimler Fakültesi

Hadis

Yrd. Doç.

1

1

Faziletli Vakitler alanında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, su bazlı yöntemlerle ZnO nano parçacıklarının sentezlenmesi, manyetik ve fotokatalitik özelliklerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Yrd. Doç.

2

1

Moda Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstri Mühendisliği, Deri Mühendisliği veya Resim alanında doktora yapmış olmak

Silifke-Taşucu MYO

İnşaat Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Siyanürün kimyasal ve biyolojik oksidasyonu konusunda çalışmaları olmak

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Yrd. Doç.

1

1

Elektronik portfolyo alanında çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Yrd. Doç.

2

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Kronik Böbrek Hastalığı Progresyonunda Apelin 13'ün Rolü üzerine çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları (Onkoloji)

Yrd. Doç.

1

1

Gastrointestlinal Sistem Kanserleri Tedavisinde ve Kemoterapi Uygulamaları ve Yan Etki Yönetimi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

1

Ünikondiler Diz Protezi alanında çalışmalar yapmış olmak

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Yrd. Doç.

3

1

Lisansı Turist Rehberliği, Yüksek Lisans ve Doktorasını Turizm İşletmeciliği Programından Yapmış olmak. Profesyonel Turist Rehberliği Ruhsatnamesine sahip olmak ve turizm alanında örgütssel davranış ile ilgili çalışmaları bulunmak

6960/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           67.05/341 Y.Y.

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2017 - 231                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.06.2017 - 3722                                     SAFRANBOLU

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Cemaller Köyü, Balaban Mahallesi, Bayraktepe Mevkii, 162 ada, 1 ve 38 parselde tespit edilen tümülüsün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerisi doğrultusunda, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında hazırlanan1/2000 ölçekli harita ve tescil fişini konu alan Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 13.04.2017 tarih ve 6220857.169.99/204 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 15.06.2017 tarih ve 502 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Cemaller Köyü, Balaban Mahallesi, Bayraktepe Mevkii, 162 ada, 1 ve 38 parselde tespit edilen tümülüsün kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekilde 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu alana ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat hükümleri çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\999.jpg

6999/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             57.06/21

Toplantı Tarihi ve No    : 19.07.2017 - 188                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.07.2017 - 4569                                          SAMSUN

Sinop İli, Türkeli İlçesi, Keş Köyü, Zeytinyanı Mevkii, 113 ada, 49 parselde tespit edilen kilise olarak adlandırılan yapı kalıntısının tesciline ilişkin, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.09.2016 tarih ve 2985 sayılı, 17.04.2017 tarih ve 1274 sayılı yazıları,  18.05.2017 tarih ve 1238 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 31.05.2017 tarih ve 1721 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 12.06.2017 tarih ve 6473 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13.07.2017 tarih ve 341 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Türkeli İlçesi, Keş Köyü, Zeytinyanı Mevkii, 113 ada, 49 parselde tespit edilen kilise olarak adlandırılan yapı kalıntısının 2863 Sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanı sınırının ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 113 ada 49 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olduğuna, korunma alanı sınırı içinde kalan 113 ada, 43, 47, 48, 58, 59, 61 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunma alanı sınırı içinde kaldığına” dair şerh konulması gerektiğine, tescil fişinin uygun olduğuna, kilise olarak adlandırılan yapı kalıntısının mahiyetinin netleşmesi için kazı çalışması yapılabileceğine, karar verildi.

 

6935/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             05.04/51

Toplantı Tarihi ve No    : 21.07.2017 - 190                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.07.2017 - 4621                                            HAVZA

Amasya İli, Suluova İlçesi, Kanatpınar Köyü, Akseki Mevkii, 751 parselde tespit edilen nekropol ve 87 parselde tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.04.2017 tarih ve 742 sayılı yazısı, 24.04.2017 tarih ve 956 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 28.03.2017 tarih ve 3106 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 03.05.2017 tarih ve 133959 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü’nün 23.05.2017 tarih ve 345245 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.05.2017 tarih ve 2950 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 29.06.2017 tarih ve 418182 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.07.2017 tarih ve 337 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Suluova İlçesi, Kanatpınar Köyü, Akseki Mevkii, 751 parselde tespit edilen nekropol ve 87 parselde tespit edilen tümülüsün 2863 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmelerine, sit sınırının 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 751 ve 87 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 1.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulması gerektiğine, tescil fişlerinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi.

 

6936/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            57.00/764

Toplantı Tarihi ve No    : 19.07.2017 - 188                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.07.2017 - 4564                                          SAMSUN

Sinop İli, Merkez, Taypaklı Köyü, 122 ada 56, 57, 95, 96, 97 parsel ve 164 ada 1, 58 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleşim alanının tesciline ilişkin, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.03.2017 tarih ve 760 sayılı yazısı, 05.04.2017 tarih ve 718 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.04.2017 tarih ve 112125 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.04.2017 tarih ve 1232 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü’nün 10.05.2017 tarih ve 316769 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2017 tarih ve 418374 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.07.2017 tarih ve 338 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Taypaklı Köyü, 122 ada 56, 57, 95, 96, 97 parsel ve 164 ada 1, 58 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleşim alanının 2863 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 122 ada 56, 57, 95, 96, 97 parsel ve 164 ada 1, 58 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “3.derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulması gerektiğine,  tescil fişinin uygun olduğuna, 3.derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 3. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna, karar verildi.

 

6937/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           26.06.1249

Toplantı Tarihi ve No    : 15.05.2017 - 233                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.05.2017 - 5197                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kılıç Mahallesi’nde ve tapunun 504 ada, 5 parselde yer alan tescilli taşınmazın tescil kaydının kaldırılması talebini konu alan Sivrihisar Belediye Başkanlığının 05.05.2017 tarih ve 87136285.310.99/822 Sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.05.2017 tarih ve 4218 sayılı yerinde inceleme raporu ile 15.05.2017 tarih ve 4219 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kılıç Mahallesi’nde ve tapunun 504 ada, 5 parselde yer alan ve Sivrihisar Kentsel Siti ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde kalan, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.12.2010 tarih ve 4627 sayılı Kararı ile tescilli taşınmazın korunma şansının kaybolmuş olduğunun anlaşılması nedeniyle söz konusu taşınmazın tescil kaydının kaldırılmasının uygun olduğuna; yıkımında sakınca bulunmadığına; yıkım işleminin KUDEB uzmanları denetiminde yapılmasına; uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesi; gerekli güvenlik önlemlerinin Belediyesince alınmasına karar verildi.

6938/1-1

—————

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            81.01.243

Toplantı Tarihi ve No    : 22/02/2017 - 183                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22/02/2017 - 2884                                          KOCAELİ

Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Çayağzı köyüne ait imar planlarında revizyon yapılması ve Çayağzı köyü yerleşik alanının plan kapsamı içine alınmasıyla ilgili Düzce İl Özel İdaresi’nin 09/09/2015 tarih 310.01.03-E.7362 sayılı yazısı, 144 Ada-3 Parsel, 149 Ada-1 Parsel, 153 Ada-10 Parselde bulunan yapı maliklerince tescil çalışmalarına istinaden gönderilen itiraz dilekçeleri ile Çayağzı Köyü Muhtarlığı’ nın söz konusu tescil çalışmalarına ilişkin itiraz dilekçeleri ayrıca kargolama yoluyla Müdürlüğümüze ilettiği fotoğraflar ile raportör raporu okundu; dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Çayağzı köyü, 144 ada-3 parsel, 147 ada-1 parsel, 149 ada-1 parsel, 153 ada-10 parsellerde bulunan taşınmazların 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince tescil edilmesine, koruma gruplarının 2. Grup olarak belirlenmesine, kendi parsellerinin koruma alanı olarak belirlenmesine, bahse konu yapılara ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılarak Kurulumuza iletilmesine, her türlü can ve mal ve güvenliğinin ilgili birimlerce alınmasına karar verildi.

 

 

6939/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.07.2017 - 178                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.07.2017 - 2759                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Yenifakılı İlçesi, Çöplüçiftliği Köyünde bulunan, mülkiyeti Mera (Kamu Ortak Malı) adına kayıtlı, kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak gösterilmiş olan “Bengü Höyüğü’’nün’’ 2863 sayılı Yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I.(bir) derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanının kapsadığı parselleri gösteren kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna, söz konusu kadastral haritada da görüldüğü üzere, 111 ada, 54 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı I. derece Arkeolojik Sit alanıdır” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine, bu alanda Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: alp

6940/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           35.14/2012

Toplantı Tarihi ve No    : 13.04.2017 - 216                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.04.2017 - 5898                                             İZMİR

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, tapunun 112-108 pafta, 145 ada, 6 parselinde kayıtlı ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 14.03.1986 tarih 2136 sayılı kararı ile Çay Caddesi, No: 15 adresindeki sivil mimari örneği olarak tescilli Ulu Cami (133 ada, 15 parsel) karşısı konumunda bulunan, özel mülkiyete ait 101 m2. yüzölçümlü taşınmazda inşaat isteminde bulunulması üzerine alınan Kurulumuz 05.05.2016 tarih 4491 sayılı kararı gereği yıkım ve yeni yapılanma istemi Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi. Müdürlük evrakına 24.05.2016 tarih 592 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesinde bulunan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, tapunun 133 ada, 15 parselinde kayıtlı Ulu Camiine ilişkin; 133 ada, 10-13-14-16-17-18-31 parselleri ile 145 ada, 5-6-7 parselleri kapsayan ve kararımız eki harita işaretli alanın "koruma alanı" olarak belirlenmesine, 145 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazda yeni yapılaşmanın yol hattından 3 metre çekilerek ve 145 ada, 5 parsel ile zorunlu tevhidine müteakip B-4 koşulu ile hazırlanacak mimari projesinin Kurulumuzca uygun bulunmasını takiben yapılaşabileceğine, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.11.2015 tarih ve 3872 sayılı kararı ile yeni yapılaşmaya yönelik siluet çalışması istenen 133 ada, 10 parsele yönelik mimari projenin ise; B-4 koşulu ile hazırlanarak ilgili Belediyesinin ön onayını takiben Kurulumuza iletilmesi halinde değerlendirilebileceğine, koruma alanı içerisindeki her türlü inşai ve fiziki uygulamanın Kurulumuz iznine tabi olması nedeniyle Kurulumuz izni alınmadan herhangi bir uygulama yapılmamasına, yapılması halinde suç duyurusunda bulunulabileceğinin ilgili Belediyesine hatırlatılmasına karar verildi.

 

6941/1-1