4 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30144

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET SAYISAL (DİJİTAL) HAVA KAMERASI VE ÇEVRE BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SUNUCU SANALLAŞTIRMA ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE STANDARTLARA UYUMUN SAĞLANMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 ADET ATV ARACI (NAKLİYE RÖMORKU İLE BİRLİKTE) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


200 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


AFYONKARAHİSAR KALESİNE YAPILACAK TEK HALATLI ÇİFT YÖNLÜ İKİŞER KABİNLİ 2 GRUPLU 8 KİŞİLİK KABİNLİ SABİT KLEMENSLİ TELEFERİK TESİSİ İLE AFYONKARAHİSAR KALESİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN SEYİR TERASI, AHŞAP YÜRÜME YOLLARI, KAFETERYA VE TELEFERİK ALT İSTASYONU BÖLGESİNDEKİ GÜNÜBİRLİK VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIM VE 25 YIL SÜREYLE İŞLETİLME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar Belediyesinden:


YABANABAT TERMAL TESİSLERİ İÇERİSİNDEKİ BAY BAYAN TÜRK HAMAMI, DÖRT ADET ÖZEL KABİN VE YÜZME HAVUZUNUN 10 YILLIĞINA KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş Yönetim Kurulundan:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA KULLANILMAKTA OLAN HER CİNS MAKASA AİT YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF SAYIDA ÇEKER OCAK, GAZ YIKAMA ÜNİTESİ VE TEZGAH ÜSTÜ DAVLUMBAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ MEYDAN BAKIM ONARIM, ELEKTRİK ATÖLYESİ KISIMLARI BAKIM ONARIM, MUHTELİF İZOLASYON İŞLERİ, MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


LİMON MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE DALINDA (TOFUR) SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR 30 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET SAYISAL (DİJİTAL) HAVA KAMERASI VE ÇEVRE BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet sayısal (dijital) hava kamerası ve çevre bileşenleri ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 15.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7018/1-1


SUNUCU SANALLAŞTIRMA ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyacı Sunucu Sanallaştırma Altyapısı ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/08/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7019/1-1


VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ihtiyacı Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansları kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Sybase ASE markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/08/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Sybase ASE markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7020/1-1


1 ADET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK ALT YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE STANDARTLARA UYUMUN SAĞLANMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Bilişim Teknolojileri Güvenlik Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Standartlara Uyumun Sağlanması İşi, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, Windows Server 2016 ve Microsoft Exchange 2016 marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, Windows Server 2016 ve Microsoft Exchange 2016 marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7021/1-1


3 ADET ATV ARACI (NAKLİYE RÖMORKU İLE BİRLİKTE) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ihtiyacı 3 adet ATV aracı (Nakliye Römorku ile Birlikte), Kuruluşça hazırlanan ATV aracı (nakliye Römorku ile Birlikte) Teknik İsterler Dökümanı ve ATV aracı (nakliye Römorku ile Birlikte) İdari Şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği istekliye vermekte serbesttir.

7022/1-1


200 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 200 adet taşınabilir bilgisayar ve ekipmanının Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Dell, HP, Lenovo markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markaların, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Dell, HP, Lenovo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7023/1-1


PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşi T.Ş.F A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/379541

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

                                                  Erzincan Şeker Fabrikası

                                                  Mimar Sinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/ ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks numarası  :  0 446 - 223 95 00 (4 Hat) – 0 446 - 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi      :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Erzincan Şeker Fabrikasına Bağlı Ziraat Bölge Şefliklerinden

 

Altınbaşak Pancar Kantarından Erzincan Şeker Fabrikasına

35.000 Ton

Altınbaşak Pancar Kantarından Erzurum Şeker Fabrikasına

46.000 Ton

Kelkit Pancar Kantarından Erzincan Şeker Fabrikasına

17.500 Ton

Şiran Pancar Kantarından Erzincan Şeker Fabrikasına

4.500 Ton

Akıncılar Pancar Kantarından Turhal Şeker Fabrikasına

44.500 Ton

Karaağaç Pancar Kantarından Turhal Şeker Fabrikasına

22.000 Ton

Toplam:

169.500 Ton Pancar Nakliyesi.

 

b) Yapılacağı Yer/Yerleri       :  Altınbaşak, Kelkit ve Şiran Kantarlarından Fabrikamıza, Akıncılar ve Karaağaç Kantarından Turhal Şeker Fabrikasına, Altınbaşak Kantarından Erzurum Şeker Fabrikasına Pancar Nakliyesi.

c) İşin Süresi                          :  Fabrika Kampanya Süresi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  15.08.2017 Salı Günü Saat 14:00

4 - İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.1.3 Şekli ve içeriği Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Bu Şartnamenin 7.4 ‘üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan İş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya yeminli mali müşavir yada Serbest muhasebeci mali müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son Bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

4.1.10. Karayolu Taşıma yönetmeliğince belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgelerinin C2, L1 - L2, R1 - R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri:

5.1.1. İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin her bir kısım için %30 oranından az olmamak üzere, İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.) (İş deneyimi ile ilgili diğer hususlar tip idari şartnamemizde belirtilmiştir.)

6 - Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu kara yolu taşıma yetki belgesi kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6.1. Benzer iş olarak, Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

7 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 (Yüz. TL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 15.08.2017 Salı günü 14:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisini verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7012/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  2017/1120

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler        :

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Kartal

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  186

e) Ada No                                  :  10037 (E: 567)

f) Parsel No                               :  53

g) Yüzölçümü                            :  504,79 m²

h) Satışa Konu Hisse Oranı       :  Tam

i) Hâlihazır Durum                    :  Boş Arsa

j) İmar Durumu                         :  Konut + Ticaret

k) İmar Planı Tasdik Tarihi        :  19.04.2013 (Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı)

l) Adres                                     :  Atalar Mah. Halitpaşa Cad. No:

3 - Muhammen Bedeli               :   2.271.555,00 -TL

4 - Geçici Teminatı                    :        68.146,65 -TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  15.08.2017 - 10:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No: 6 Kat 3 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. (02162805597 - Fax: 02162805593)

9 - İhale Dosyası                       :  Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000 TL Karşılığında temin edilebilir.

10 - Teslim Yeri ve

      En son Teslim Zamanı         :  Teklifler 14.08.2017 tarih saat 17:00 mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecek.

11 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek Kişiler İçin;

i) Nüfus Cüzdanı Sureti

ii) İkametgâh Senedi

iii) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve Dosya Satış Makbuzu

iv) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

v) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi

b) Tüzel Kişiler İçin;

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

ii) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

iii) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve Dosya Satış Makbuzu

iv) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname

v) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

6923/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Kablosuz Erişim Noktası Alımı (2017)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnamenin 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                               :  2017/388462

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası                   :  0212 285 6949 - 0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                       :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve konusu                      :  İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan ve Cisco 8510 Marka/Model Kablosuz Ağ Kontrol Cihazı tarafından yönetimi yapılan kablosuz yerel alan ağı sisteminin kapasitesini arttırmak ve teknolojik ömrünü doldurmuş kablosuz erişim cihazlarını yenilemek için kablosuz erişim noktaları alımı işi.

b) Miktarı                                               :  750 adet

c) Yapılacağı yer                                    :  İTÜ, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İstanbul

d) Süresi                                                 :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) ay.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                    :  İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                                     :  18.08.2017 Cuma, 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde, kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. 350.000.-TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.-TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7013/1-1


AFYONKARAHİSAR KALESİNE YAPILACAK TEK HALATLI ÇİFT YÖNLÜ İKİŞER KABİNLİ 2 GRUPLU 8 KİŞİLİK KABİNLİ SABİT KLEMENSLİ TELEFERİK TESİSİ İLE AFYONKARAHİSAR KALESİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN SEYİR TERASI, AHŞAP YÜRÜME YOLLARI, KAFETERYA VE TELEFERİK ALT İSTASYONU BÖLGESİNDEKİ GÜNÜBİRLİK VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIM VE 25 YIL SÜREYLE İŞLETİLME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar Belediyesinden:

1 - Afyonkarahisar kalesine yapılacak tek halatlı çift yönlü ikişer kabinli 2 gruplu 8 kişilik kabinli sabit klemensli teleferik tesisi ile Afyonkarahisar kalesi çevre düzenleme projesi kapsamında bulunan seyir terası, ahşap yürüme yolları, kafeterya ve teleferik alt istasyonu bölgesindeki günübirlik ve ticari tesislerin yapım ve 25 yıl süreyle işletilme işi ilanda belirtilen şartlar ve idari şartname hükümleri gereği yaptırılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konmuştur.

2 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve ¨ 1.500,00.- (BinBeşyüzTürkLirası) karşılığı Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapım Birimi adresinden satın alınabilir.

3 - İhale 16.08.2017 Çarşamba günü 14.00’da Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerden istenilecek belgeler;

a) Başvuru Mektubu,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c) Ticaret ve/veya veya Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge ibra etmesi,

c1) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliği idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticaret Sicil Gazetesi sureti)

c2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin c1 ve c2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İsteklilerin ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde, bu şartnamenin ekli örneğine uygun ortak teşebbüs girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,

e) İmza sirküleri vermesi (Noter tasdikli)

e1) Gerçek kişi olması halinde; Noter tasdikli imza sirküleri,

e2) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

e3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin e1 ve e2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

g) İdari şartnamenin 27. maddesinde yazılı geçici teminatı vermesi,

h) İdari şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar” maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi vermesi,

i) Ticaret Sicil Gazetesi,

j) İsteklinin 5.000.000,00.- TRY (BeşmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

k) İlgili vergi dairesinden onaylı vergi durumu bildirisi ile SSK dan alınan borcu olmadığına dair belge,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapım Biriminden temin edilecek Yer Görme Belgesi,

5 - İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç 16.08.2017 Çarşamba günü saat 13.55’a kadar Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6920/1-1


YABANABAT TERMAL TESİSLERİ İÇERİSİNDEKİ BAY BAYAN TÜRK HAMAMI, DÖRT ADET ÖZEL KABİN VE YÜZME HAVUZUNUN 10 YILLIĞINA KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş Yönetim Kurulundan:

Mülkiyeti Kızılcahamam Jeotermal Turizm Sağlık eğitim İnşaat Seyehat Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ait 503 ada 2 nolu parselde bulunan Yabanabat Termal Tesisleri içerisindeki Bay Bayan Türk Hamamı, dört adet Özel Kabin ve Yüzme Havuzu 21/08/2017 tarihinde saat: 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına kira ihalesi yapılacak olup; İhaleye ait şartname bedeli mukabilinde şirketimiz muhasebe servisinden alınabilir

İlgililere İlan olunur.

7008/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA KULLANILMAKTA OLAN HER CİNS MAKASA AİT YEDEK PARÇA ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/374349

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220   Alsancak - Konak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 3131 / 4108 - 0 232 464 7798

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Dokümanların Görülebileceği

İnternet Adresi                           :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Kullanılmakta Olan Her Cins Makasa Ait Yedek Parça Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17.08.2017 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6921/1-1


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 çuval İrmik Altı Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 15.08.2017 Salı günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 15.08.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş      

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65-66              Faks : (0312) 397 33 74-71

7014/1-1


MUHTELİF SAYIDA ÇEKER OCAK, GAZ YIKAMA ÜNİTESİ VE TEZGAH ÜSTÜ DAVLUMBAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Sayıda Çeker Ocak, Gaz Yıkama Ünitesi ve Tezgah Üstü Davlumbaz Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/384989

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü

                                                               Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139

                                                               06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 201 20 53 - 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                      : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,

                                                               16 Adet Çeker Ocak, 12 Adet Gaz Yıkama Ünitesi, 4 Adet Tezgah Üstü Davlumbaz (teknik şartnamede belirtilen ekipman, yardımcı donanımlar ve malzemeler dahil)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarı

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                  :  16/08/2017 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin Teknik Şartnamede yer alan tüm maddelere uygunluğunu gösterir broşür, katalog, resim, teknik çizim, gerekli ise ölçüm sonuçları vs. belge ve dokümanları, Teknik Şartnameye uygunluk cevabını teklif eklerinde sunacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6966/1-1


FABRİKAMIZ MEYDAN BAKIM ONARIM, ELEKTRİK ATÖLYESİ KISIMLARI BAKIM ONARIM, MUHTELİF İZOLASYON İŞLERİ, MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası            :  2017/372025

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   : 0 366 242 7311 - 0 366 242 7333

c) Elektronik posta adresi    :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  Meydan Bakım Onarım, Elektrik Atölyesi Kısımları Bakım Onarım, Muhtelif İzolasyon İşleri, Muhtelif Kaynak İşleri Hizmet Alımı.

b) Yapılacağı yer                 :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                        :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 40 (kırk) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                  :  14.08.2017 Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV Dahil) 170,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.5. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

6915/1-1


ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Enerji Nakil Hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Yeşilyalı Mah. Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1 Arsin/TRABZON

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Enerji Nakil Hattı Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                    :  Arsin/TRABZON

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 TEDAŞ B.F. ile) :  3.500.500 TL

f) Geçici Teminatı                                   :     245.035 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  24/08/2017- Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. 7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Yeşilyalı Mah. Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1 Arsin/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 350 TL. karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6899/2-2


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

Ödeme Şekli

İhale Saati

Selçuklu

Yazır

28MI-IV

43124

3

14.450,66

685939/722533 (13.718,78 m²)

Arsa

6 Kat Ticaret-Konut Alanı Emsal: 1.15

10.250.000,00 (KDV’den muaftır.)

307.500,00

1 peşin 4 taksit

15:00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 15.08.2017 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 15.08.2017 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartname, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

6987/1-1


LİMON MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE DALINDA (TOFUR) SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2017 yılı üretimi 4.100 Ton İnterdonato Limon mahsulü partiler halinde dalında (Tofur) olarak Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 22.08.2017 Salı günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 29.08.2017 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

4 - İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

P. NO

ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ

PARSEL ADI

TAH. MİKTARI

MUH. FİYATI

MUH. TUTARI

% 20 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-1

335.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

351.750,00.-TL

70.350,00.-TL

2.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-2

195.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

204.750,00.-TL

40.950,00.-TL

3.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-3

135.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

141.750,00.-TL

28.350,00.-TL

4.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-4

190.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

199.500,00.-TL

39.900,00.-TL

5.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 1

120.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

126.000,00.-TL

25.200,00.-TL

6.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 2

205.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

215.250,00.-TL

43.050,00.-TL

7.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 3

110.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

115.500,00.-TL

23.100,00.-TL

8.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 4

70.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

73.500,00.-TL

14.700,00.-TL

9.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 5

335.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

351.750,00.-TL

70.350,00.-TL

10.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 6

415.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

435.750,00.-TL

87.150,00.-TL

11.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 7

50.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

52.500,00.-TL

10.500,00.-TL

12.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 8

125.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

131.250,00.-TL

26.250,00.-TL

13.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 9

180.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

189.000,00.-TL

37.800,00.-TL

14.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 10

205.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

215.250,00.-TL

43.050,00.-TL

15.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 11-C

40.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

42.000,00.-TL

8.400,00.-TL

16.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 13

30.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

31.500,00.-TL

6.300,00.-TL

17.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 1

165.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

173.250,00.-TL

34.650,00.-TL

18.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 2

255.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

267.750,00.-TL

53.550,00.-TL

19.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 3

365.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

383.250,00.-TL

76.650,00.-TL

20.

LİMON-İNTERDONATO

Kargalık 2A+2B+2C

220.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

231.000,00.-TL

46.200,00.-TL

21.

LİMON-İNTERDONATO

Kargalık 7

55.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

57.750,00.-TL

11.550,00.-TL

22.

LİMON-İNTERDONATO

Taşkesiği 1+2+3

300.000 Kg.

1,05.-TL/Kg.

315.000,00.-TL

63.000,00.-TL

GENEL TOPLAM…………………………..….:

4.100.000 Kg.

4.305.000,00.-TL

861.000,00-TL

 

5 -   İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 861.000,00.- TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’dir.

6 - İhale konusu satışa ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıdaki cetvelde belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletmenin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki 13000003 (IBAN NO: TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

7 - Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.

1) Tedavüldeki Türk parası.

2) Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)

3) Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.

8 - Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.

9 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

10 - Mahsulün miktarına ait rakamlar kesin olmayıp, tahmini olarak satıldığından alıcılar ürünün eksik çıkması halinde bir hak talebinde bulunamazlar. Ürünün fazla çıkması halinde ise idare alıcıdan fark talep etmez.

11 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

12 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

ADRES:

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Dalaman/MUĞLA

Tel.  : 0 252 692 3721

Faks.: 0 252 692 5229

7024/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

Belediye Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

 (KDV hariç)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

Saat

1

Beylerbeyi

Bozyer

165

30

2.996,55

Tam

Arsa

Özel Sosyal Tesis Alanı

E - 0,50 H - 10,50

2.000.000,00

60.000,00

16/08/2017

11:00

 

1 - Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazın satış ihalesi hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi 2. Kat Belediye Meclis salonunda, Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacakların;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olması,

b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri (2017 yılında alınmış Adres Bildirim Belgesi)

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

5 - Müşteri ihale bedelini, ihale kararının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödeyebileceği gibi talep etmesi halinde 18 ay içinde idarenin uygun göreceği taksit zamanlarında taksitle ödeyebilir.

Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmez. Ancak, taksit tutarlarını karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Belediyemiz lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir.

6 - Satışa konu taşınmaz maldan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim, harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6893/1-1


TAŞINMAZLAR 30 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 30 yıllığına Sınırlı Ayni Hak Tesis edilecektir.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Mevcut Durumu

1 Yıllık Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Saati

Şanlıurfa

Karaali

201

1

62.084,31

Boş Arsa

151.000,00

4.530,00

11:10

Şanlıurfa

Karaali

202

1

118.662,98

Boş Arsa

84.800,00

2.544,00

11:20

Şanlıurfa

Karaali

111

13

15.504,03

Boş Arsa

12.575,00

377.20

11:30

Şanlıurfa

Karaali

111

14-15

20.677,89

Boş Arsa

7.170,00

215.10

11:40

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 17/08/2017 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Örtü altı kayıt belgesine sahip olmak.

i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

k) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

l) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 17.08.2017 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin    :

                      Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

                      Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası - ŞANLIURFA

Telefon       :  0 414 313 1607 Dahili 17 08 - Faks : 0 414 313 0649  -  www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta        :  buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

6993/1-1