31 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30140

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Turan EKER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.08.2016 gün, 2016/29 ve 30 sayılı kararları ile iki ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezaların uygulanmasına 09.05.2017 tarihinde başlanmıştır.

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Semih COŞKUN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.06.2017 tarihinde başlanmış olup, 14.06.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Bahattin GÜNDOĞDU’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.05.2017 tarihinde başlanmış olup, 18.11.2017 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fatih OĞRAŞAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 13.02.2018 tarihinde başlanacak olup, ceza 13.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Şenol ÖZGÜRENGİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.10.2016 gün ve 2016/83 ve 84 sayılı kararları ile iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 21.04.2017 tarihinde başlanmış olup, 21.04.2018 tarihinde son bulacaktır.

6889/1-1

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin M32-b3, b4 nolu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6882/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin M32-c1, c2 nolu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6883/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin M39-c nolu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6884/1-1

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/05/2017 tarih ve 330 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/07/2017 tarih ve 1348 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi imarın 45117 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 31/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6880/1-1

 


 


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                  1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                  1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                        1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

 

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Farmakognozi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak ve Farmakognozi Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Borçlar Hukuku Alanında Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAM

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Pr.

Yardımcı Doçent

1

3

Kış Koridorunda Algılanan Hizmet Kalitesi Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Müzik Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Derecelendirilmiş Halkalar üzerine Doktora Yapmış Olmak.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Yabancı Dil Eğitimi Alanında İstatistiksel Okur-Yazarlığı Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI/BÖLÜMÜ

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Gen Ekspresyon Analizi ve Enzim İnhibisyonu Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Elektrokimyasal Sensörler Alanında Çalışmış Olmak.

Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Bitkisel Kaynaklardan Enzim Saflaştırma ve Sekonder Metabolit İzolasyonu Alanında Çalışmış Olmak.

Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Osmanlı Devleti Son Dönemi Kent Tarihi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Fetihnameler Üzerine Çalışmış Olmak.

Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Türk Halk Bilimi Bilim Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Süleyman-name Üzerine Çalışmış Olmak.

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Bölgesel Coğrafya Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Stratejik Düşünce ve Empatik Eğilim Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Kıyı Alanları Yönetimi, Turizmi Teşvik, Kentsel ve Mekansal Planlama Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Mekanik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Paslanmış Yapıların Patlama Etkisi Altında İncelenmesi Üzerine Çalışmış Olmak.

Konstrüksiyon Ve İmalat Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Süperhidrofobik ve Süperoleofobik Biyouyumlu Kaplamalar Üzerine Çalışmış Olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

5

İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Kolorektal Kanserlerde Lenf Nodu Sayısının Prognoza Etkisi Üzerine Çalışmış Olmak.

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Eş Zamanlı Endometrium ve Over Kanserinde Prognostik Faktörler Üzerine Çalışmış Olmak

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Adneksiyal Torsiyon Üzerine Çalışmış Olmak.

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Erzincan'da Obezite Üzerine Çalışmış Olmak.

6868/1-1