22 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30131

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

28.12.2016 tarihinde Topair Havacılık Ltd. Şti.’nde yer alan TC-UGT tescil işaretli Evektor SportStar RTC tipi hava aracı öğrenci pilotun PIC uçuşu sırasında Tekirdağ Çorlu Havalimanı 05 pistine iniş kalkış çalışması sırasında pist mesafe levhasına sol kanadını çarpması sonucu hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

6671/1/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

18.02.2017 tarihinde Kapadokya Kaya Balonculuk Havacılık Tur. Rek. Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-BKZ tescil işaretli Ultramagic N-425 tipi sıcak hava balonunun turistik gezi amaçlı uçuşu sırasında Nevşehir İli Karadağ mevkii yakınlarına sert inişi sırasında yolculardan bir tanesinin balondan düşerek ölümüyle sonuçlanan kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucu pilot ve diğer yolcularda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

6671/2/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

14.03.2017 tarihinde sahibi ve işleticisi Göreme Balonculuk Genel Havacılık Reklamcılık Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. olan, seri numarası 1407, LBL 425A tipi Lindstrand marka TC-BPL tescil işaretli sıcak hava balonu turistik gezi uçuşu sırasında, içerisinde 1 Pilot ve 17 yolcu ile, 08:09 lokal saat civarında Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Sofular Köyü yakınlarına sert iniş yapmış ve yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. Kaza neticesinde 1 Pilot ve 6 yolcu yaralanarak tedavi altına alınmışlardır.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

6671/3/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.07.2017        Karar No: 7025

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Geomass Araştırma Geliştirme Enerji Petrol Maden Sistemleri İlaç ve Kozmetik Ürün İmalatları Sanayi ve Ticaret Ltd.

• MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ   :  Alınteri Bul. 1251. Sok. No: 13   Ostim/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  16.12.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  57.890 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Kastamonu, Sinop

• PAFTA NUMARASI   :  E33-d

KARAR:

Geomass Araştırma Geliştirme Enerji Petrol Maden Sistemleri İlaç ve Kozmetik Ürün İmalatları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Kastomonu, Sinop illerinde 57.890 hektarlık E33-d paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6634/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun M40-a3, a4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 05.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6635/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete’de yer alan SA Yapı Denetim Ltd. Şti. (Eski Unvan Sebahattin Aydın Yapı Denetim Ltd. Şti.) ile ilgili ilanda sehven yazılan “…661286 YİBF (B Blok) …”   ifadesinin çıkarılarak yerine “…661289 YİBF (B Blok)  …”  ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 17.07.2017 tarihli ve 17312 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6639/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Üsküdar Dokuzuncu Noterliği 04.09.2017 tarihinde ve Kadıköy Dördüncü Noterliği 18.09.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

KADIKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

2.545.113,43 TL

2

ÜSKÜDAR DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

2.378.464,19 TL

6698/1-1

—————

İstanbul 31. İş Mahkemesinin 2016/60 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6699/1-1

—————

Diyarbakır 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/1033 Esas sayılı dosyası ve birleşen Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/326 Esas, 2015/426 Esas sayılı dosyaları ile Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/1177 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6700/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Uygulamalı Sosyoloji

Prof.

1

Beden ve Nüfus Politikaları, Toplumsal Cinsiyet ve Sakatlık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Ortaçağ Tarihi

Prof.

1

Altınorda Hanlığı ve Rusya Tarihi üzerine bilimsel yayınlar yapmış olmak.

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Doç.

1

Batılılaşma Dönemi Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Sanatı ve Mimarlığı alanlarında yayınları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Grafik Tasarımı

Prof.

1

Sanatta Yeterliğini Grafik Tasarım alanında tamamlamış olmak, Doçentlik Sınavına Tasarım alanında girmiş olmak, en az 4 yıl grafik tasarım tarihi, tasarım tarihi alanlarında kuramsal dersler vermiş olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

İç Mimarlık

Doç.

1

Doçentliğini İç Mimarlık Bilim alanından almış, Kent Mobilyası ve Ergonomi konularında çalışmalar yapmış olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doç.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi görmüş olmak;

Tasarım Tarihi, Tasarım Kültürü ve Türk Sanayi Tarihi alanında uzman;

Mobilya ve Sanayi Tarihi, Tasarım Akımları alanında yayın ve çalışmaları bulunmak.

Şehircilik

Doç.

1

Lisans eğitimini Mimarlık Bölümünde yapmış olmak, yüksek lisansını Kentsel Tasarım Bilim Dalında yapmış olmak, Şehircilik doktora eğitimini Şehircilik Anabilim Dalında bitirmiş olmak, Tarihi Kent Dokularında Kentsel Ulaşım Düzenlemeleri konusunda uzmanlaşmış olmak ve “Mimarlık,

Planlama, Tasarım” Temel Alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Piyano-Arp-Gitar

Doç.

1

Gitar Sanat Dalında görevlendirilmek üzere, herhangi bir Devlet Konservatuvarında en az 5 yıl ders vermiş olmak, çok sayıda resital ve solo konser vermiş olmak.

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Doç.

1

Kompozisyon Sanat Dalında görevlendirilmek üzere, herhangi bir Devlet Konservatuvarında en az 5 yıl Kompozisyon, Kontrpuan ve Müzik Formları dersi vermiş olmak, yapıtları yurt içi ve yurt dışında seslendirilmiş ve kaydedilmiş olmak, çağdaş müzik icrası konusunda deneyimli olmak.

 

Son Başvuru Tarihi: 27 Temmuz 2017

6645/1-1


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ