20 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30129

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

TRT Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ateş Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Alaaddin Ateş, Hurşit Ziya Ateş, Ali Servet Ateş

VAKFIN İKAMETGAHI: Kilis

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kilis 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.03.2017 tarih ve E: 2017/110, K: 2017/87 sayılı kararı ve aynı mahkemenin 20.06.2017 tarih ve E: 2017/110, K: 2017/87 sayılı ek kararı.

VAKFIN AMACI: a) Fakir, düşkün ve muhtaçlara her türlü yardımda bulunmak,

b) Kamu hizmetlerine yardımcı olmak maksadıyla her kademede Eğitim, Sağlık ve Öğretim kurumları açmak Kurulmuş ve kurulacak eğitim ve sağlık tesislerine katkıda bulunmak,

c) Orta ve Yüksek dereceli okullara ve bütün mesleki okullara Üniversiteye devam eden talebelere yurtlar yapmak, yiyecek ve yatacak yer temin etmek, burs vermek,

d) İslam Dininin Yaygınlaşması için Camii, Kuran kursu yaptırmak ve tamir ettirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Kilis İli tapusuna kayıtlı, Merkez Deveciler Mah. 2404 ada, 8 parsel de bulunan 4, 15, 20, 21 bağımsız nolu stüdyo tipi meskenler 4 (dört) adet stüdyo daire’dir.

YÖNETİM KURULU: Alaaddin Ateş, Hurşit Ziya Ateş, Ali Servet Ateş

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları amaç ve gayeleri aynı olan başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6494/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

29 Haziran 2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de 5887/6/1-1 ilan numarası ile yayınlanan "57316110510 T.C. kimlik numaralı Mustafa KOYUNCU'nun" 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan 1 (Bir) yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin kararın, adı geçen şahsa ilişkin 24 Haziran 2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de 5793/7/1-1 ilan numarası ile yasaklama kararının olduğu ve sehven yayınlandığı anlaşıldığından kaldırılmasına karar verilmiştir.

İlan olunur.

6529/1-1


 


 


 


 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi ve Teftiş Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

-

Periodontoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Periodontoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

6481/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (Türkçe)

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Nöroloji Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (Türkçe)

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentliğini tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (Türkçe)

Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Deneysel, gelişim, sosyal, uygulamalı psikoloji alanlarında veya ilgili diğer alanlarda doktorasını tamamlamış olmak. İlgili alanlarda beş yıl deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Deneysel, gelişim, sosyal, uygulamalı psikoloji alanlarında veya ilgili diğer alanlarda doktorasını tamamlamış olmak. İlgili alanlarda beş yıl deneyim sahibi olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

2

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri veya Sistem Mühendisliği alanlarında Doktorasını ve Doçentliğini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri veya Sistem Mühendisliği alanlarının birinde Doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup,  Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Fizyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans Mezunu olup, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentliğini almış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji veya Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortez Protez

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ortez Protez

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalı Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Doç. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Tıp Fakültesi Lisans Mezunu olup, Radyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No: 14   Üsküdar - İSTANBUL   Tel: 0 216 400 22 22 (2840 - 2841 - 2842)

6485/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


İller Bankası Anonim Şirketinden:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ