20 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30129

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 KALEM OPERASYON BOTU (KIŞLIK - YAZLIK) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ALÇI TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ALIŞ VERİŞ MERKEZİ BİNASINDA BULUNAN 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM KİRAYA VERİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ ŞEKER ÜRETİMİ İLE ALAKALI MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


EKMEKLİK TUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, GİZLİCE MAHALLESİ, KÖPRÜTAŞ MEVKİİNDE BULUNAN 1 ADET (KAYMAKAM LOJMANI VE ARSASI) TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMLARI İLE BU ARAÇLARA AİT ANA AKSAMLARININ TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TÜRKÖK KÖK KART ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ “SICAK YEMEK” ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


100 ADET KIYAFET TOPLAMA KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


6 KALEM ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKET HİSSESİ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI ESKİŞEHİR - AFYONKARAHİSAR - KONYA TMİ (DİSPEÇER) MERKEZLERİNE SES KAYIT SİSTEMİ KURULMASI HİZMET ALIM İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


THK AMBLEMLİ BEYAZ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM OPERASYON BOTU (KIŞLIK - YAZLIK) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı (Gölbaşı/Ankara) ihtiyacı 2 Kalem Operasyon Botu (Kışlık - Yazlık), Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik özellikler dokümanına ve idari şartnameye uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı, idari şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6581/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/355615

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. Km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2017/2018 Kampanya Döneminde 100.000 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

 

Bölge ve Kantar Adı

Taşınacak Pancar (Ton)

Kızılırmak - Kızılırmak

3.000

Sungurlu - Yörüklü

10.000

Yerköy - Sekili

43.000

Yerköy - Yerköy

44.000

TOPLAM

100.000

 

b) Yapılacağı yer                       :  Nakliye hizmeti Kızılırmak, Yörüklü, Sekili ve Yerköy kantarları ile Çorum Şeker Fabrikası arasında yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  01/08/2017 Salı günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.)

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve KDV. Dahil TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6473/1-1


ALÇI TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Alçı Taşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/354811

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası    :  0 364 235 04 70 - 0 364 235 04 77

d) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen ±% 20 Toleranslı 1.500 Ton Alçı Taşı Alımı

b) Teslim Yeri                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ambarına teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  02/08/2017 Çarşamba günü, Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve KDV. Dahil. TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6466/1-1


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu İş makinalarında kullanılmak üzere (36 Kalem) yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/354802

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0286 - 4162001   Faks: 0286 - 4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                      :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu iş makinalarında kullanılmak üzere (36 Kalem) yedek parça temini işi.

b) Teslim Yeri                           :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı Yer                      :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                        :  16/08/2017 Çarşamba günü saat 15:00

d) Dosya No                              :  242-KÇLİ/2017-0461

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 16/08/2017 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6490/1-1


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Maden Kanununun 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıda yeri, miktarı ve koordinat bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli                               : Niğde

İlçesi                          : Ulukışla

Köyü                          : Gümüşköy

Malzemenin niteliği    : Cüruf

Alan(hektar)               : Poligon-1: 3,09Poligon-2: 0,56 Toplam: 3,65

Miktarı(m3/ton)          : 75000 m3 = 300000 ton

 

POLİGON NO-1

SAĞA Y

YUKARI X

POLİGON NO-2

SAĞA Y

YUKARI X

  1

376494

4150152

1

376472

4150124

  2

376502

4150171

2

376501

4150083

  3

376534

4150241

3

376507

4150063

  4

376546

4150278

4

376474

4150050

  5

376544

4150321

5

376428

4150042

  6

376554

4150378

6

376424

4150059

  7

376563

4150340

7

376418

4150072

  8

376577

4150388

8

376402

4150094

  9

376599

4150395

9

376435

4150119

10

376620

4150389

 

 

 

11

376637

4150372

 

 

 

12

376679

4150366

 

 

 

13

376674

4150336

 

 

 

14

376663

4150271

 

 

 

15

376652

4150186

 

 

 

16

376636

4150185

 

 

 

17

376633

4150161

 

 

 

18

376618

4150134

 

 

 

19

376582

4150146

 

 

 

20

376568

4150151

 

 

 

21

376542

4150134

 

 

 

22

376523

4150141

 

 

 

 

Satışı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 5.100.000,00.- TL+ KDV (İdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 153.000,00.- TL dir.

İhale 02.08.2017 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası / NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE ) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.- TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 02.08.2017 Çarşamba saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2 - Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

8 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 153.000,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

9 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.- TL’lik banka makbuzu,

10 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

11 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

12 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

6513/1-1


TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ALIŞ VERİŞ MERKEZİ BİNASINDA BULUNAN 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM KİRAYA VERİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İl özel idaresine ait İlimiz Merkez Esenbey Mahallesi Hükümet Meydanı 202 ada 35 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Alış Veriş Merkezi Binasında bulunan 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Toplam 323,00 m2 kapalı alana sahip dükkan (bodrum kat 92 m2 + zemin kat 110 m2 + 1. Kat 121 m2) 7 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Söz konusu Alış Veriş Merkezi Binasında kiraya verilecek 1 nolu bağımsız bölümün yıllık tahmini kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmektedir. (Geçici teminat 7 yıllık tahmini kira bedelinin %3'üdür)

İhale 02.08.2017 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatte Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. Km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü(Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı il özel idaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 750,00.- TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 02/08/2017 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti,

4 - Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

6 - Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

7 - Tüzelkişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

9 - 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

10 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 48.300,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

11 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair 750,00.- TL'lik banka makbuzu,

12 - Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

13 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

14 - İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,

15 - İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

16 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

17 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

18 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

 

İŞİN ADI

YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1-

1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: Toplam 323,00 m2 kapalı alana sahip dükkan (bodrum kat 92 m2 + zemin kat 110 m2 + 1. Kat 121 m2)

230.000,00.-TL.

48.300,00.-TL

02.08.2017

11.20

6514/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Karayolu Pancar Nakliyesi Hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2017/358803

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ticaret2@hotmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Bölge Adı

Pancarın Tesellüm Edileceği Kantar Adı

Sevk Edilecek Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından Taşınacak Pancar Ton

AFYON

İhsaniye

Afyon Şeker Fabrikası

9.000

ÇAY

Çay

Afyon Şeker Fabrikası

5.000

SANDIKLI

Sandıklı

Afyon Şeker Fabrikası

27.000

Ekinova

Afyon Şeker Fabrikası

9.000

Emirhisar

Afyon Şeker Fabrikası

45.000

Türkakın

Afyon Şeker Fabrikası

32.000

ŞUHUT

Şuhut

Afyon Şeker Fabrikası

98.000

TOPLAM

225.000

 

b) Yapılacağı Yer                             :  2.a)maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

c) İşin Süresi                                    :  2017/2018 kampanya dönemi Ziraat servisinin vereceği termin programına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  31.07.2017 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6542/1-1


KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız şeker tahmil tahliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/325370

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Alpullu/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tlf: 0 288 523 22 40 (5 Hat), Faks: 0 288 523 12 60

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  (± % 20 toleranslı) 13.000 ton kristal şekerin kampanya döneminde tahmini 35 gün süreyle tahmil tahliyesi işidir. İşin yürütülebilmesi için kampanya süresince üç vardiyada toplam 37 işçi çalıştırmak, suretiyle iş ifa edilecektir.

b) Yapılacağı yer                    :  Alpullu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin tahmini süresi 35 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Alpullu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  01.08.2017 Salı günü, Saat 14:30

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Alpullu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 01.08.2017 Salı günü, saat 14:30’a kadar Alpullu Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

8 - İhaleye kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6537/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız şeker ambalajlanması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017 / 325130

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü -Alpullu/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tlf: 0 288 523 22 40(5 Hat), Faks: 0 288 523 12 60

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Tahmini 30 gün süreyle 13000 ton kristal şekerin 27 işçi ile 50 kg’lık polipropilen torbalara doldurularak, çuval ağızlarının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir. İşin yürütülebilmesi için kampanya süresince üç vardiya halinde çalışılacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :  Alpullu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin tahmini süresi 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Alpullu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  01.08.2017 Salı günü, Saat 10:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Alpullu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 59,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 01.08.2017 Salı günü, saat 10:00’a kadar Alpullu Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

8 - İhaleye kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6538/1-1


FABRİKAMIZ ŞEKER ÜRETİMİ İLE ALAKALI MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası*                    :  2017/352229

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/0 442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2017-2018 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti 3 vardiya 24 işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması hizmeti 3 vardiya 24 işçi Toplam 48 işçi Asgari Ücretin %25 fazlası Atıksu Arıtım Tesisi Çevre Mühendisi 1 işçi Asgari ücretin % 50 fazlası ile Kristal şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 33 işçi, Atıksu Arıtım Tesisi 3 vardiya 11 işçi düz asgari ücret üzerinden 44 işçi ile Toplam 93 işçi çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  2017-2018 Kampanya dönemi

                                                         Meydan Temizlik ve pancar yüzdürme.110 gün

                                                         Kireç Ocağının taş ve kok kömürü doldurulması. 110 gün

                                                         Kristal Şeker Ambalajlama hizmetleri 110 gün,

                                                         Atıksu Arıtım Tesisi 110 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  01.08.2017 Saat: 10:30

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi Meydan Temizlik, Pancar Yüzdürme, Kristal şeker ambalajlama, Kireç ocağının taş ve kok doldurulması ve Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi işinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [01.08.2017], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6534/1-1


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000.000 Kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 31.07.2017 Pazartesi günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 31.07.2017 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65 - 66    Faks: 0 312 397 33 71 – 74

6530/1-1


EKMEKLİK TUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500.000 Kg ekmeklik tuz alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 01.08.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 01.08.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

6531/1-1


TAŞKÖPRÜ İLÇESİ, GİZLİCE MAHALLESİ, KÖPRÜTAŞ MEVKİİNDE BULUNAN 1 ADET (KAYMAKAM LOJMANI VE ARSASI) TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Taşköprü İlçesi, Gizlice Mahallesi, Köprütaş mevkiinde bulunan 431 ada, 44 parselde kayıtlı 531,00 m2 yüzölçümlü vasfı kargir bina ve arsası olan (Kaymakam Lojmanı) taşınmazın KDV hariç 750.000,00 TL muhammen bedel üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır.

2 - Kaymakam lojmanı ve arsası olan taşınmazın (531,00 m2) muhammen bedeli KDV hariç 750.000,00 TL olup, geçici teminatı 22.500,00 TL.

3 - İhale 01.08.2017 Salı günü saat 11.00’de “Valilik (Defterdarlık) hizmet binası 3. kat toplantı salonunda” Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi, (İkametgah)

b) 2017 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2017 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2017 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2017 yılına ait noter tasdikli sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 01.08.2017 tarihi saat 10:45’e kadar Valilik (Defterdarlık) hizmet binası 3. kat toplantı salonunda Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.

6 - İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

7 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

6532/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMLARI İLE BU ARAÇLARA AİT ANA AKSAMLARININ TAMİRATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/349116

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15/71589 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  6 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 22/08/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6543/1-1


AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek Hizmeti alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 11.08.2017 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 11.08.2017 günü saat 14.00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6579/1/1-1


TÜRKÖK KÖK KART ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Türkök Kök Kart alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 14.08.2017 günü saat 10:00’ a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 14.08.2017 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6579/2/1-1


TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ “SICAK YEMEK” ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi “Sıcak Yemek” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 11.08.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir /Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 11.08.2017 günü saat 15:00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

10 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

6579/3/1-1


100 ADET KIYAFET TOPLAMA KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİMİ

AÇIKLAMA

1

KIYAFET TOPLAMA KUTUSU

100

ADET

TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen 1 kalem “KIYAFET TOPLAMA KUTUSU” “kapalı zarfla teklif alınmak ve aynı gün açık eksiltme yapılmak sureti” ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri her bir malzeme için teklif edilen fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartname/ teknik çizime www.kizilay.org.tr /ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin edilebilecektir.

4 - Firmaların kapalı tekliflerini ve ihaleye giriş evraklarınızı idari şartnamede belirtildiği şekilde en geç 11 AĞUSTOS 2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1. Sok. No: 32 Kızılay/ANKARA adresindeki Evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale 11 AĞUSTOS 2017 tarih ve saat 14:30’da Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6483/1-1


6 KALEM ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

BİRİMİ

MİKTARI

AÇIKLAMA

1

PVC BRANDA 435 GR/M² (EN:300 CM) BEYAZ

12.000

SENTETİK BRANDA 435 GR/M² TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE

2

GERDİRME TOKA 2,5 CM (ZAMAK DÖKÜM)

ADET

7.600

NUMUNESİME GÖRE

3

BORU ETİAL-60 63X3 MM (6000 MM)

KG

6.664,20

ELOKSALLI ALÜMİNYUM ETİAL 60 TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE

4

BORU ETİAL-60 63X3 MM (2300 MM)

KG

3.009,15

5

ÇELİK HALAT GALVANİZLİ 6 mm (ÇELİK ÖZLÜ)

MT

4.300

NUMUNESİME GÖRE

6

ÜÇLÜ DİRSEK-ALT AYAK (BAĞLANTI ELEMANLARI)

TAKIM

1.250

ALÜMİNYUM ETİAL 140 DÖKÜM BAĞLANTI PARÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen 6 kalem çadır malzemesi “kapalı zarfla teklif alınmak ve aynı gün açık eksiltme yapılmak sureti” ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin edilebilecektir.

4 - Numuneler, Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Biriminde görülebilecektir.

5 - Firmaların kapalı tekliflerini en geç 16 AGUSTOS 2017 günü saat 10:00’a kadar Ataç 1. Sok. No: 32 Kızılay/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı 16 AĞUSTOS 2017 tarih ve saat 14:30’da Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6484/1-1


ŞİRKET HİSSESİ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemizin Hissedarı olduğu Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’de bulunan %20 hissemiz 2886 Sayılı DİK’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Hisse satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına saat 13:30’a kadar, alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu ve isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 01/08/2017 tarihinde, saat 14.30’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan satış bedeli, kanuni süresi içerisinde yüklenici tarafından 1/3 peşin, kalanı 2 eşit taksitle ödenecektir.

 

S. No

Cinsi

Hisse Oranı

Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

%20

14.000.000,00 TL

420.000,00 TL

01.08.2017

14:30

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) T.C. vatandaşı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmak ve bunu belgelemek.

b) Kanuni İkametgah belgesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

d) İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, o’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

j) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname.

k) Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

l) Şartname bedeli 1.000,00-TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,

m) Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

n) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, şartnamenin 10. Maddesine göre hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

o) İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

İlan olunur.

6328/1-1


TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI ESKİŞEHİR - AFYONKARAHİSAR - KONYA TMİ (DİSPEÇER) MERKEZLERİNE SES KAYIT SİSTEMİ KURULMASI HİZMET ALIM İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/352181

İdarenin:

a)Adresi                                     :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

                                                     (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Eskişehir - Afyonkarahisar - Konya TMİ (Dispeçer) Merkezlerine 4 Adet Ses Kayıt Sistemi Kurulması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 15/08/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6518/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi,

- 144 ada, 1 parseldeki 5.655,76 m2,

- 145 ada, 1 parseldeki 63.552,64 m2,

- 146 ada, 1 parseldeki 48.172,31 m2,

- 147 ada, 1 parseldeki 19.931,26 m2,

- 154 ada, 1 parseldeki 18.460,95 m2

yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde “satış”ı

4.000.000

1.500

11.09.2017

2

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 151 ada,

- 1 parseldeki 26.833,77 m2,

- 2 parseldeki 28.976,86 m2,

- 3 parseldeki 30.027,64 m2

yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde “satış”ı

5.000.000

1.750

11.09.2017

3

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi, 155 ada, 1 parseldeki 123.596,30 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

5.000.000

1.750

11.09.2017

4

İstanbul ili, Kartal ilçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 ada, 217 parseldeki 18.115,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sümer Holding A.Ş.ye ait 23853/ 40000 oranındaki hissesinin “satış”ı

1.000.000

1.000

11.09.2017

5

İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, 5361 parseldeki B-1 Blok, 6 no.lu meskenin “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

6

İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi, 5361 parseldeki B-2 Blok, 8 no.lu mesken “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

7

İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 1091 ada, 12 parseldeki 3.521,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış”ı

2.0000

1.000

11.09.2017

8

Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi, 13392 ada, 4 parseldeki 35.919,73 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

1.000.000

1.000

11.09.2017

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 460 ada, 3 parseldeki 3.406,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

30.000

300

11.09.2017

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 111139 ada, 2 parseldeki 1.365,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112236 ada, 12 parseldeki 1.064,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

12

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112236 ada, 13 parseldeki 1.256,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

13

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112242 ada, 2 parseldeki 1.017,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

14

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112242 ada, 3 parseldeki 1.016,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

15

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112246 ada, 1 parseldeki 1.251,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

16

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112246 ada, 2 parseldeki 1.060,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112246 ada, 3 parseldeki 1.060,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

18

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112246 ada, 4 parseldeki 1.060,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

19

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112246 ada, 5 parseldeki 1.069,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112246 ada, 6 parseldeki 1.100,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

21

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi 112246 ada, 7 parseldeki 1.100,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

22

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112247 ada, 6 parseldeki 1.111,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

23

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112249 ada, 4 parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

24

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112249 ada, 5 parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

25

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112249 ada, 6 parseldeki 1.128,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

26

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112251 ada, 4 parseldeki 1.100,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

27

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112270 ada, 15 parseldeki 1.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

28

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112764 ada, 8 parseldeki 1.060,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

29

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112265 ada, 9 parseldeki 1.203,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

30

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112766 ada, 5 parseldeki 1.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

31

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112766 ada, 6 parseldeki 1.010,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

32

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112802 ada, 6 parseldeki 1.050,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

33

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112804 ada, 1 parseldeki 650,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

34

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112804 ada, 5 parseldeki 529,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış”ı

10.000

300

11.09.2017

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70   Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

6580/1-1


THK AMBLEMLİ BEYAZ DERİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 10.000 Kg THK amblemli beyaz deri poşeti (60x80 ± 1 cm tolere 0,18 mic.) alımı 25 Temmuz 2017 Salı günü saat: 14.00’da Kapalı Teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

6487/1-1