23 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30105

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EKMEK SATIŞ BÜFELERİNİN SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER BUNKERİ TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ALÜMİNYUM KAPAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


85.000 TAKIM İÇ GİYİM SETİ (UZUN KOLLU FANİLA VE UZUN DON) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


500 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


286 KALEM MOBİLYA VE TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEYDAN TEMİZLİK HİZMETİ İLE KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA KISIMLARINDA İŞGÜCÜ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:


KİREÇ OCAĞI TAHMİL/TAHLİYE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:


AYBASTI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 62 İŞYERİ YAPIM İŞİ BİRİM FİYAT ESASI VE BİRİM FİYATLARIN HER BİRİ İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İŞİN TÜMÜNE İNDİRİM VERİLMEK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


TEPEKÖY-SELÇUK İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 42.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TEPEKÖY-SELÇUK İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3150 TON 60 E1 RAY SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DÖVME MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ATIK SU TERFİ İSTASYONU TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: ANKARA


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından:


KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELE EDİLECEKTİR

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


2886 SAYILI KANUN UYARINCA TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKMEK SATIŞ BÜFELERİNİN SİGORTALANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Ankara’nın muhtelif yerlerinde bulunan 431 (Dörtyüzotuzbir) adet ekmek satış büfesinin sigortalanması işi, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 29.06.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71-74

5757/1-1


ŞEKER BUNKERİ TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker Bunkeri Tamiratı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/306984

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30 - 37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Rafineri kısmında bulunan şeker bunkerinin tamiratı işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  İş yeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  06.07.2017 Perşembe Günü, Saat 09.30

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5704/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ, ARAÇ PARÇALARI, MUHTELİF ALÜMİNYUM, MUHTELİF PASLANMAZ, KOMPRESÖR, MUHTELİF YÜZER VASITA, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, ELEKTRİK MOTORLARI, ELEKTRİK ELEKTRONİK, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, PİK, MOTORBİSİKLET VE BİSİKLET, TIR YER DORSESİ, SONDAJ BORUSU, KARAVAN, İNŞAAT DEMİRİ VE ÇELİK TEL, KONVEYÖR VE RULO BANT LASTİĞİ, TOPRAK VE TABAN ARTIĞI TERESSUBAT NİTELİKLİ MALZEME, KİMYASAL ATIK, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN DEMİR ÇELİK MALZEME, MUHTELİF YAĞ, BANDAJ TEKERİ VE MİLİ, MUHTELİF DEMİR ÇELİK MALZEME, BORU HURDASI, PİRİNÇ-BAKIR RADYATÖR, DİZEL MOTOR, PVC VE PLASTİK MALZEME, DİZEL TEKNE MOTORU, YAĞLI TİP TRAFO, STOK FAZLASI MALZEME, ATELYE ARTIĞI MALZEME, KAYNAK MAKİNASI VE KAYNAK JENERATÖRÜ, VİNÇ BOMU VE GÖVDE, DEMİR ÇELİĞE LASTİK AKUPLELİ PAD(TAKOZ), DEMİR ÇELİK TEKNE, YAĞSIZ DEMİR ÇELİK TALAŞI VB. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

04 TEMMUZ 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

11 TEMMUZ 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

18 TEMMUZ 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

25 TEMMUZ 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                   : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.              : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                  : 02623413797/124-126

5782/1-1


YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Dosya No: MIKHZM-305

Tp Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Yalankoz&Piyanko Sahaları Jeneratör Kontrol/ Gözlem ve Temizlik Hizmet Alımı İhalesi işi “AÇIK İHALE USULܔ ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2017/297784

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası        :  0 312 207 20 00 ve 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ihale@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  8 Jeneratörcü ve 4 Temizlikci ile Tp Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Yalankoz&Piyanko Sahalarında bulunan jeneratörlerin işletmeciliği ve temizlenmesi işi

b) İşin yapılacağı yer                    :  Tp Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Yalankoz& Piyanko Sahaları

c) İşin süresi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren üç (3) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                         Söğütözü Mah.2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA

                                                         Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  18.07.2017 / Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından  (a), (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: Bu iş için iş deneyim belgesi istenmeyecektir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)

6 - Teklifler, 18.07.2017 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5765/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.699,00 m2 yüzölçümlü arsa

3.000

50

17.08.2017

2

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 m2 yüzölçümlü arsa

2.750

50

17.08.2017

3

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 353 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.366,00 m2 yüzölçümlü arsa

2.250

50

17.08.2017

4

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 m2 yüzölçümlü arsa

1.100

50

17.08.2017

5

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 933,00 m2 yüzölçümlü arsa

950

50

17.08.2017

6

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 438 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 848,00 m2 yüzölçümlü arsa

1.200

50

17.08.2017

7

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62119 ada, 1,2,3,4,5,6,7,9 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 30.109,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

250.000

100

17.08.2017

8

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 1,2,11,12 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 13.119,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

110.000

100

17.08.2017

9

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 6,7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.882,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

50.000

100

17.08.2017

10

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 2,3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.803,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

50.000

100

17.08.2017

11

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62127 ada, 9,10,11 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 8.152,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

65.000

100

17.08.2017

12

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 2,3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.344,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

40.000

100

17.08.2017

13

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 7,8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 4.714,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

35.000

100

24.08.2017

14

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62148 ada, 4,5,6,7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 12.476,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde

110.000

100

24.08.2017

15

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62112 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 19.950,00 m2 yüzölçümlü arsa

175.000

100

24.08.2017

16

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62121 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.523,00 m2 yüzölçümlü arsa

20.000

100

24.08.2017

17

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.804,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

100

24.08.2017

18

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62126 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.575,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

100

24.08.2017

19

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62140 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.740,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

100

24.08.2017

20

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62141 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.484,00 m2 yüzölçümlü arsa

35.000

100

24.08.2017

21

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.824,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

100

24.08.2017

22

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.323,00 m2 yüzölçümlü arsa

40.000

100

24.08.2017

23

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62154 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.001,00 m2 yüzölçümlü arsa

20.000

100

24.08.2017

24

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62155 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.627,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

100

24.08.2017

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi ihaleye ilişkin İhale Şartnamesinin alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca 0 312 585 81 70 - 585 80 55 (Susuz Taşınmazları) - 585 82 79 (Oyaca Taşınmazları) numaralı telefonlardan, 0312 585 81 63 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

5784/1-1


TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından aşağıda cins ve miktarı belirtilen tahta paletler ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

MALZEME CİNSİ

MİKTARI

80*120 Tahta Palet

60.000 Adet

100*120 Tahta Palet

60.000 Adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların, tekliflerini en geç 19.07.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20.07.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5759/1-1


ALÜMİNYUM KAPAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmelerinin ihtiyacı olan 100.000.000 adet Alüminyum Kapak ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların, tekliflerini en geç 27.07.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.07.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5760/1-1


85.000 TAKIM İÇ GİYİM SETİ (UZUN KOLLU FANİLA VE UZUN DON) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı (Soğanlık-Kartal/İstanbul) ihtiyacı 85.000 takım İç Giyim Seti (Uzun Kollu Fanila ve Uzun Don), Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnameleri ve numunelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5753/1-1


500 ADET DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanlığı ihtiyacı 500 adet dijital fotoğraf makinesi, malzeme listesinde yer alan marka/modellerden birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte malzeme listesinin, malzeme listesinde yer alan marka/modellerinin, Ofis Ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.07.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin malzeme listesinde yer alan marka/modellerden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5754/1-1


286 KALEM MOBİLYA VE TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü ihtiyacı 286 kalem mobilya ve tefrişat malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5755/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Madeni Yağ Mal Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/299572

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

 

Sıra No

Adı

Evsafı

Ölçüsü

Miktarı

1

Kapalı Sistem Dişli Yağı

Gravis M220

Kg.

1.295

2

Kapalı Sistem Dişli Yağı

Gravis M320

Kg.

1.850

3

Hidrolik Sistem Yağı

Hydro Oil HD 46

Kg.

6.230

4

Endüstriyel Gres yağı

Super Gres MP2

Kg.

320

5

Endüstriyel Gres yağı

Algrease Extra SentinelSL-WR-+WHİT

Kg.

32

6

Hidrolik Sistem Yağı

Tellus 68

Kg.

160

 

b) Teslim Yeri                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Süresi                            :  Sözleşme imzalanmasını müteakiben 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve Saati                          :  05.07.2017 Çarşamba Günü, Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5691/1-1


MEYDAN TEMİZLİK HİZMETİ İLE KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA KISIMLARINDA İŞGÜCÜ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmeti İle Kristal Şeker Ambalajlama Kısımlarında İşgücü Hizmeti Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/297820

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  0 344 419 16 09 - 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız Meydan Temizlik Hizmetlerinde Tahmini 105 gün süre ile 24 kişi (2.520 Yevmiye)ve Kristal Şeker Ambalajlama kısmında tahmini 105 gün süre ile 30 kişi (3.150 yevmiye) İşgücü Personel çalıştırılması Hizmeti Alımı işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Elbistan Şeker Fabrikası - Meydan kısmı ve Kristal Şeker Ambalajlama kısmı

c) İşin Süresi                          :  Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği tarihte işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 105 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati                       :  05.07.2017 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5612/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin ambalajlama işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt numarası               :  2017/299523

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURİYET CADDESİ   TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 275 3530 - 356 275 3539

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         : 

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde üretilecek kristal şekerin 50 Kg.’lık Polipropilen torbalara ambalajlanması işi (45 kişi ile yaklaşık 4 ay süreli)

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Ambalajlama ünitesi

c) İşin süresi                           :  Kampanya süresince yaklaşık 4 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  06/07/2017 - 14:00

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

5593/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/306319

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km   Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde Kırıkkale (Balışeyh) ve Polatlı (Karacaahmet, Sarıoba, Yaralı ve Yenice) Bölgesindeki Kantarındaki toplam ± % 20 toleranslı 155.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve makinenin, bakım-onarım ve revizyonu işidir.

                                                  Kırıkkale Balışeyh (Elektrikli 2003/EA-20)     20.000 Ton

                                                  Polatlı Yenice (Elektrikli 2003/EA-20)            30.000 Ton

                                                  Polatlı Karacaahmet (Dizel 1994/DA-40)        30.000 Ton

                                                  Polatlı Sarıoba (Dizel 2003/DA-20))               25.000 Ton

                                                  Polatlı Yaralı (Elektrikli 2002/EA-40/20)        50.000 Ton

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikasına bağlı Polatlı ve Kırıkkale Bölge Şefliklerine bağlı Balışeyh, Yenice, Karacaahmet, Sarıoba ve Yaralı Kantarları.

c) İşin Süresi                          :  27 Eylül 2017 İle 05 Aralık 2017 Tarihleri arası (Tahmini 70 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  04.07.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5698/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Kristal şeker Ambalajlanması Hizmeti Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/305003

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  424 251 2875 - 79 - 424 251 2414

c) Elektronik Posta Adresi      :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  (±%20 toleranslı) 21 kişi ile (2310 yevmiye) Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmeti ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil 31,5 gün

b) Yapılacağı Yer                   :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  2017 Kampanya Dönemi (±% 20 toleranslı) 110 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                       :  10.07.2017 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar:

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

5729/1-1


KİREÇ OCAĞI TAHMİL/TAHLİYE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya Dönemi KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK Hizmeti 4734 Sayılı kanunun 3g maddesi esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/304280

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  424 251 2875 - 79 - 424 251 2414

c) Elektronik Posta Adresi      :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017/2018 Kampanya döneminde (± % 20 toleranslı) 110 gün süreli 12 kişi ile (1320 yevmiye) KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK hizmeti işlerinin yapılmasıdır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri 18 yevmiye.

b) Yapılacağı Yer                   :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihi itibariyle işe (± % 20 toleranslı) 110 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                       :  06/07/2017 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar:

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

5730/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/304458

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  424 251 2875 - 79 - 424 251 2414

c) Elektronik Posta Adresi      :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti (±%20 toleranslı) 24 kişi ile (2520 yevmiye) Ulusal Bayram ve Genel Tatil yevmiye toplamı 36’dır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  (±% 20 toleranslı) 105 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                       :  07.07.2017 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar:

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

5731/1-1


AYBASTI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 62 İŞYERİ YAPIM İŞİ BİRİM FİYAT ESASI VE BİRİM FİYATLARIN HER BİRİ İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İŞİN TÜMÜNE İNDİRİM VERİLMEK SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aybastı Küçük Sanayi Sitesi 62 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                           :  Hükümet Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  62 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  Aybastı/ORDU

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)      :  11.924.000 TL

f) Geçici Teminatı                         :       834.680 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  18/07/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hükümet Caddesi İlhan Sokak No: 9/1 Bakış Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5718/2-1


88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                 :  88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği                   :  74 ADA 18 NOLU PARSELDE BULUNAN OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI

Muhammen Bedeli        :  20.000,00 TL/AY + KDV

İhale Süresi                   :  15 YIL

Geçici Teminat (%3)     :  108.000,00 TL

İhale Usulü                   :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ- ARTTIRIM

Şartname Bedeli            :  500,00 TL

İhale Tarihi                    :  06.07.2017 Perşembe günü

İhale Saati                     :  11:00

1 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 06.07.2017 Perşembe günü ve Saat 11:00’de Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihale edilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 06.07.2017 Perşembe günü saat:11:00 de yapılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedelin her yılın kati teminatı kadar kullanılmamış nakit veya banka teminat mektubu alınması şarttır.)

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f. İmza sirküleri vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

i. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

j. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

k. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

l - İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2 - İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3 - İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

İlanen duyurulur.

5626/1-1


TEPEKÖY-SELÇUK İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 42.000 ADET UIC 60 RAYA UYGUN B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/297770

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

    Şartnamenin Görülebileceği

     İnternet Adresi                            :  http://www.malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  : Tepeköy-Selçuk İstasyonları Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 42.000 Adet UIC 60 Raya Uygun B 70 Beton Travers Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.07.2017 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5640/1-1


TEPEKÖY-SELÇUK İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3150 TON 60 E1 RAY SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/297738

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

    Şartnamenin Görülebileceği

    İnternet Adresi                             :  http://www.malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  : Tepeköy-Selçuk İstasyonları Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 3150 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13.07.2017 Tarihi Perşembe Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5641/1-1


DÖVME MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/309669

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     Türü ve miktarı                     :  120 adet Cer Motor Kulağı Askı Biyeli Komple, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10/07/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10/07/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5702/1-1


ATIK SU TERFİ İSTASYONU TEMİNİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

ANKARA

1 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

2 - İhale evraklarının, 05/07/2017 tarihinde, en geç saat 16:00’ya kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4734 ve 4735 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

4 - İstekliler ihale evraklarını Bölge Müdürlüğünde veya aşağıdaki web adresinden görebilirler.

5 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

     Tel      :  0 312 267 00 00-262 (Pbx 7 hat)

     Fax     :  0 312 267 00 09

     Web   :  www.aosb.org.tr

5764/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtı ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 05.07.2017 Çarşamba günü saat 15:00’da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Arsa bedelleri; 1, 2, 9, 10 ve 11 inci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde %25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde, 3, 5 ve 6 ncı sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde %25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.(T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Ortak girilmesi halinde)

B - İç zarf

a) Teklif mektubu

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

S. N.

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Arsa Payı

Kat

Bağ. Böl.

Blok

Niteliği

Muhammen Bedel TL

Geçici Tem. Bedeli TL

1

H.Yusuf Mescit

30801

3

30.873,28

Tam

-

-

-

Arsa

16.980.000,00

509.400,00

2

H.Yusuf Mescit

30802

1

37.211,57

Tam

-

-

-

Arsa

19.350.000,00

580.500,00

3

Fevzi Çakmak

16299

1

4.164,97

Tam

-

-

-

Arsa

  4.165.000,00

124.950,00

5

Tatlıcak

5759

89

33.160,92

Tam

-

-

-

Arsa

  4.975.000,00

149.250,00

6

Mezbaha (Fetih)

31274

3

8.208,11

Tam

-

-

-

Arsa

  5.196.000,00

155.880,00

9

Hacıyusuf Mescit

33376

1

64.847,99

Tam

-

-

-

Arsa

36.965.000,00

1.108.950,00

10

Hacıyusuf Mescit

33377

1

75.969,49

Tam

-

-

--

Arsa

41.785.000,00

1.253.550,00

11

Hacıyusuf Mescit

33378

1

48.423,85

Tam

-

-

-

Arsa

20.340.000,00

610.200,00

4844/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi (kapalı teklif usulü) gereği tahmini muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ VE DOSYA BEDELİ MİKTARI:

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

İmar Durumu

Ada No

Parsel No

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL) KDV DAHİL

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Bedeli (TL)

1

Tokat

Erbaa

Cumhuriyet Mah.

Konut + Ticaret

221

3

1979,90

7.750.000,00 TL (Yedimilyonyedi yüzellibintürklirası)

232.500,00 TL (İkiyüzotuziki binbeşyüztürklirası)

500,00 TL (Beşyüztürklirası)

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu 03/07/2017 Pazartesi günü Saat 10:00’da Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

1. Tebligat için, firma yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmış adres gösteren "adres beyannamesi" ihale dosyasında bulunacaktır.

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ihale dosyasında bulunacaktır.

2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

2.2. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3. İmza sirküleri ihale dosyasında bulunacaktır.

3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

3.2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

5. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu ihale dosyasında bulunacaktır.

6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

7. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

8. Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.

5 - İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler, ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.

Tel                                                    :  0 356 715 1191

Adres                                               :  Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No: 85 Erbaa/TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel       :  İbrahim KESKİN/Destek Hizmetleri Müdürü

İhaleye Girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İlgililere ilanen duyurulur.

5737/1-1


KAMU TAŞINIR MALLARI MÜBADELE EDİLECEKTİR

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca (26) adet muhtelif marka ve modelde ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ile (228) kalem hurda malzemenin (4) adet hafif ticari taşıt ve (3) adet otomobil ile mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                           :  Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No: 7 ERZİNCAN

c) Telefon ve faks numarası          :  0 446 230 19 85 / 0 446 214 44 70

ç) Elektronik posta adresi             :  erzincanlojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele Konusu İdare

     Tarafından Verilecek Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif marka ve modelde taşıt (26 adet) ve Hurda malzeme (228 kalem)

Durumu ve özellikleri (satışı/mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı)

 

Sıra

Model

Marka

Motor Hacmi

Motor Gücü

Km'si

Aracın Faal Olup Olmadığı ve Durumu

1

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50kw

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, ağır hasar kaydı var, motor arızası var

2

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50kw

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var

3

2005

Bmw 650GS Motosiklet

652 cc

50kw

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var

4

2006

Honda Varedero Motosiklet

996 cc

-

Sayaç okunamadı

Gayrıfaal, motor arızası var

5

2006

Fiat Doblo

1248 cc

55 kw

260.024

Gayrıfaal, motor rektifiye istiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var

6

2006

Fiat Doblo

1910 cc

105 bg

315.368

Faal, ağır hasar kaydı var, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var

7

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

261.113

Gayrıfaal, turbo, Enjektör ve Pompa arızası mevcut

8

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

283.500

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var

9

2007

Ford Connect

1753 cc

90 bg

346.550

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var

10

2007

Ford Connect

1753 cc

55 kw

318.464

Faal, Turbo, enjektör, Pompa ve şanzıman arızası, kaportada çürümeler var

11

2010

Ford Connect

1753 cc

66 kw

409.011

Gayrıfaal, Turbo, Enjektör, Pompa ve şanzıman arızası var

12

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

309.449

Gayrıfaal, Motor rektifiye istiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var

13

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

332.000

Gayrıfaal, Motor rektifiye istiyor, döşemeler yırtık kaportada çürümeler var

14

2011

Ford Connect

1753 cc

66 kw

296.577

Gayrıfaal, Turbo, Enjektör, Pompa ve şanzıman arızası var

15

2012

Ford Connect

1753 cc

66 kw

282.027

Gayrıfaal, Aracın hasar kaydı var, Turbo, Enjektör, Pompa arızası ve döşemelerde yırtık mevcut

16

1999

Ford Transit

2496 cc

51,4 kw

213.557

Gayrıfaal, diferansiyel arızası var, döşemeler yırtık, boyada çürümeler var

17

2007

Renault Clio

1390 cc

75 bg

179.943

Faal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluş

18

2007

Renault Clio

1390 cc

75 bg

130.925

Gayrıfaal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluş

19

2008

Renault Clio

1390 cc

75 bg

268.000

Faal, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluş

20

1999

Renault 19 Europa

1565 cc

58,8 kw

132.105

Faal, hasar kaydı var, motor arızası var kaporta ve boyada deforme oluş

21

2013

Renault Kango

1461 cc

66 kw

-

Gayrıfaal, komple yanmış durumda

22

2004

Renault Megane

1598 cc

83 kw

202.500

Gayrıfaal, motor rektifiye istiyor

23

2005

Renault Megane

1598 cc

115 bg

152.200

Gayrıfaal, motor rektifiye istiyor

24

2009

Renault Megane

1598 cc

82 kw

113.632

Faal, motor rektifiye istiyor

25

2009

Renault Megane

1598 cc

82 kw

  95.550

Gayrıfaal, motor rektifiye istiyor

26

2003

Toyota Corolla

1598 cc

81 kw

384.809

Faal, motor rektifiye istiyor

27

Mübadele dosyasında detayı açıklanan 228 kalem kullanılmış mal ve malzeme hurdası

 

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                          :  Taşıt FİAT DOBLO CARGO MAXİ PLUS 1.6 M. Jet 105 HP (2) adet, FİAT DOBLO 1.6 M. Jet 105HP Easy (2) adet ve FİAT EGEA 1.3 M. Jet 95 HP Easy Otomobil (3) adet marka taşıt

Durumu ve özellikleri

4 - İdare Tarafından Alınacak

     Malın/Malların Teslim Etme yeri             :  1 - Mübadelede teklif edilen Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No: 7 ERZİNCAN Adresine teslim edilecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek

     Malın/Malların Teslim Alma yeri            :  2 - Mübadele karşılığı verilecek taşıt ve hurdalar eski Polis Meslek Yüksekokulu Adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin:

a) Yapılacağı yer                                           :  Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kütüphane Salonu

b) Tarihi ve saati                                           :  10/07/2017 Pazartesi Saat: 14:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından

     Belirlenen Tahmini Bedel                        :  361.060,00 - TL

8 - İdare Tarafından Alınacak

     Malın/Malların Tahmini Bedeli                :  393.000,00 - TL

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az yüzde üçünden) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi, istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 10,00 TL (On Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 10/07/2017 günü saat: 14.00’a kadar Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan eski Polis Meslek Yüksekokulu adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5749/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi gereğince 12/07/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’de ilan sırasına göre İl Encümeni odasında ihale ile satışı yapılacaktır.

 

S.No

Taşınmaz Mevkii

Pafta

Taşınmaz Alanı (M²)

Hisse Oranı

Niteliği İmar Durumu

Tahmini Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarih ve Saati

Ada

Parsel

1

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.

1

291

4

11.000,00

Tam

Arsa K1 10 Kat Konut Alanı

  7.918.500,00

   791.850,00

12.07.2017 Saat 15:10

2

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.

2085

4

10.572,84

Tam

Arsa TİCK2 Ticaret+ Konut Alanı

14.253.300,00

1.425.330,00

12.07.2017 Saat 15:30

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1 - Gerçek Kişilerin;

a) Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

b) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c) Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d) İhale şartname ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) ve dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e) Tebligat için adres beyanı,

f) Yer görme belgesi

g) İhale muhammen bedelinin % 10’u tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

h) Şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu.

2 - Özel hukuk tüzel kişilerin;

a) 2017 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair onaylı belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c) Özel Hukuk Tüzel Kişileri veya Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f, g, h bentlerinde istenilen belgeleri,

d) İhaleye katılacak olanların % 10 geçici teminat ve 1.000,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 14:30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne ) vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alması zorunludur.

İletişim: 0 328 814 11 70 Dahili: 2961 - 3002 - 3015 dan bilgi alınabilir.

İlan olunur.

5642/1-1


2886 SAYILI KANUN UYARINCA TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

İli/İlçesi/Mahallesi/Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bodrum/

Konacık Mahallesi/

Açıkkırlar Mevkii

N18C18C4B

-

1918

17.904,89

tam

Arsa

1/1000 ölçekli Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar planında kısmen Fuar alanı Kongre ve Kültür Merkezi alanı, kısmen Belediye Hizmet alanı, kısmen parkta, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.

49.500.000,00

4.950.000,00

20/07/2017

14:00

2

Bodrum/

Çarşı Mahallesi/

Cumhuriyet Caddesi

N18-C-24-B-4-B

769

8

94,36

tam

Avlulu kargir ev

1/1000 ölçekli Bodrum koruma amaçlı revizyon ve ilave imar planında 3.derece arkeolojik ve kentsel sit alanında kalmakta olup, zemin kat ticaret, üst kat konut alanı olarak ayrılmış, inşaat emsali TAKS:% 60, KAKS:%120 olup, parsel içerisinde tescilli bina bulunmaktadır.

4.500.000,00

450.000,00

21/07/2017

10:00

3

Bodrum/

Konacık mahallesi/

Beylikkırlar Mevkii

N18C18C4D

182

15

1.247,32

tam

Çalılık Kayalık

1/1000 ölçekli Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar planında kısmen konut dışı kentsel çalışma alanında, kısmen de imar yolunda kalmaktadır.

2.120.500,00

212.050,00

21/07/2017

15:00

4

Bodrum/

Konacık mahallesi/

Beylikkırlar Mevkii

N18c18D3A

168

3

4.154,48

tam

Arsa

1/1000 ölçekli Revizyon+ İlave Uygulama İmar Planında parselin tamamı E:0,40 yoğunluklu Ticaret alanında kalmaktadır.

11.500.000,00

1.150.000,00

27/07/2017

14:00

5

Bodrum/

Yahşi Mahallesi/

Hortma Mevkii

N18C22D2C- N18C22D2C

219

9

64.134,59

tam

Arsa

1/1000 ölçekli Ortakent-Yahşi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında T+K tercihli kullanım alanında kalmaktadır.

55.000.000,00

5.500.000,00

03/08/2017

14:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 2. ve 3. sırada yer alan taşınmaz malların 2886 sayılı Devleti İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle, 1., 4., ve 5. sırada yer alan taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır.

1 - 1., 4. ve 5. sırada yer alan ihaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, diğer ihaleler ise yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile faaliyet belgesinin ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesi yapılacak olan 1., 4., ve 5. sırada yer alan taşınmaz mallar ile ilgili teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir.

5 - 5. sırada yer alan ihaleye konu taşınmazın tapu kaydında 04/09/1995 tarihli ve 5450 yevmiye no.su ile Bakanlar Kurulu kararı uyarınca askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri içerisinde bulunduğuna ilişkin şerh bulunmakta olup, Milli Savunma Bakanlığı (İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı) tarafından yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılmaması ve kiralanmaması kaydıyla satışında askeri açıdan sakınca olmadığı bildirilmiştir.

6 - İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Taşınmaz mal satış ihalesi sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin: 0 (252) 316 75 25)

İlan olunur.

5772/1-1