22 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30104

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fazıl KIZILAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.08.2016 gün, 1258-1470 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.04.2017 tarihinde başlanmış olup, 01.10.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali TOKGÖNÜL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 23.12.2016 gün, 82 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 22.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ata ŞEB’e Oda Disiplin Kurulu’nun 30.03.2017 gün, 2 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.04.2017 tarihinde başlanmış olup, 19.10.2017 tarihinde son bulacaktır.

4 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol TÜRE’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 28.12.2016 gün, 121 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.04.2017 tarihinde başlanmıştır.

5 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet ŞENCAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.05.2017 tarihinde başlanmış olup, 27.11.2017 tarihinde son bulacaktır.

5746/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 058 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 796 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95111 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5700/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Encümeninin 25.05.2017 tarih 609/1377 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.06.2017 tarih 1193/2616 sayılı kararı ile onaylanan 84212/2 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

       ADA/PARSEL                  MEVKİİ

             60324/1                        İVEDİK

             60324/2                        İVEDİK

             60324/3                        İVEDİK

             60325/1                        İVEDİK

             60325/2                        İVEDİK

5716/1-1


 


 


 


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 22.06.2017

Son Başvuru Tarihi    : 06.07.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim - Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

                                                                                                   BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                                İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                            Fen Edebiyat Fakültesi  : (0 232) 488 8139

                                                            İşletme Fakültesi           : (0 232) 488 8113

                                                            Tıp Fakültesi                 : (0 232) 488 8311

                                                            Hukuk Fakültesi           : (0 232) 488 8145

                                                            İletişim Fakültesi           : (0 232) 488 8138

                                                            Fax                                : (0 232) 279 2626

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doç. Dr.

1

-   Uygulamalı Psikoloji, Psikolojide Ölçme Teknikleri

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

-   Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji veya Klinik Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

-   Siyaset Bilimi - Sosyal Politikalar alanında çalışmaları olmak

İşletme Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

-   Pazarlama

Tıp Fakültesi

 

Doç. Dr.

1

-   Histoloji ve Embriyoloji

İletişim Fakültesi

Sinema ve Dijital Medya

Doç. Dr.

1

-   İletişim Kuramları ve İletişim Tarihi

Hukuk Fakültesi

 

Yrd. Doç. Dr.

1

-   Ceza Hukuku

5748/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurduklarını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurduklarını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Eğitim psikolojisi alanında çalışmaları olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

1

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Doçent

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

1

1

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

1

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları - Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Profesör

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Endokrinoloji Bilim Dalı

Doçent

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

 

DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

AÇIKLAMA

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Doçent

1

1

 

İlgililere duyurulur.

5732/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Adayların İdare Hukuku Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olması gerekmektedir.

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Adayların Medeni Hukuk Anabilim Dalında Doçentlik unvanı almış olması gerekmektedir.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Doç. Dr.

1

Adayların Halkla İlişkiler veya Gazetecilik ve Medya çalışmaları alanında doçent unvanı almış olması, gazetecilik ve dijital medya alanlarında endeksli yayınlar yapmış olması, alanında ders verme tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Doç. Dr.

1

Adayların Halkla İlişkiler veya Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olması, örgütsel davranış, örgütsel psikoloji ve yönetim alanlarında uluslararası endeksli yayınlar yapmış olması, alanında ders verme tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

Prof. Dr.

1

Adayların Psikiyatri Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Ekonomi, Finans veya Bankacılık ve Finans dallarının birinden almış olmak.

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr.

1

Adayların Gastronomi ve/veya Gıda Mühendisliği alanında Doktora ve/veya Doçentlik derecesi almış olmaları gerekmektedir.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Mimarlık temel alanı ve bilim alanında almış, sayısal tasarım, tasarımda bilgi teknolojileri konularında uzman ve bu alanlarda ders vermiş olması gerekmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Müzik

Doç. Dr.

1

Başvuracak adayların Müzik Kompozisyonu alanında doçentliklerini almış olmaları gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof. Dr.

2

Adayların Kadın ve Doğum Hastalıkları alanında Doçentlik derecesi almış olması gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

5736/1-1


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 21.06.2017 - 10.07.2017 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Alanında en az 20 yıl ders vermiş ve yönetim tecrübesine sahip olmak. Cebir ve sayılar teorisi anabilim dalı, modül ve latis teorisi konularında yayınları olmak.

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Grafik tasarım ve eğitimi alanlarında bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

3

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- Grafik tasarım ve eğitimi alanlarında bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

4

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- Eski Türk Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- Deneysel Edebiyat ve Mitoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

5739/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ