29 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30080

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 06/03/2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/05/2017 tarih ve 874 sayılı kararı ile tadilen onanan "Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45952 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 29/05/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

4838/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM / ANASANAT DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Feromon sentezi üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

MATEMATİK EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

2

1

Video durum temelli öğrenme üzerine doktora yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

TEZHİP

DOÇENT

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

DOÇENT

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

LOJİSTİK

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Örgütsel yapı üzerine doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

LOJİSTİK

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Konjonktürel yapı ve yatırım kararı üzerine doktora yapmış olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

GENEL GAZETECİLİK

DOÇENT

1

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

SİNEMA

YARDIMCI DOÇENT

5

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

PROFESÖR

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ TEKNİKLERİ

DOÇENT

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Metan gazı potansiyeli belirleme ve değerlendirme üzerine doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMÜNİKASYON

YARDIMCI DOÇENT

4

1

 

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ VE İŞLEME

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Panel mobilya sektörü analitik hiyerarşisi üzerine doktora yapmış olmak

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN BOTANİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

 

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMAN EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Orman ürünlerinde stratejik pazarlama analizi üzerine doktora yapmış olmak

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

DOÇENT

3

1

 

4790/1-1


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

- 4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Birim

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı Dönemi Gördes Halıcılığı ile Manisa ve Kazalarına Dair Çalışmaları Bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

Vahiy ve Yalancı Peygamberlik Konusunda Çalışmış Olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Yoğun Bakım Uzmanı Olmak. Obstetrik Anestezi Konusunda En Az 10 Yıl Deneyimli Olmak. İleri Düzeyde Hava Yolu Yönetimi Sertifikası Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yenidoğan Uzmanı Olmak. Yenidoğan Bebeklerin Hiperoksik Akciğer Hasarında EPO ve Retinoik Asit Tedavisi Konusundaki Deneysel Çalışmalarını Yurtdışı Dergilerde Yayımlamış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

Doçent

1

1

Peroksit Katkılı Polietilen-Polipropilen Karışımların Hazırlanması, Mekanik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

4729/1-1