13 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30065

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kadir Has Üniversitesinden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

22.04.2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “…Emin ENDER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9728, Oda Sicil No: 6198)…”  ifadesinin çıkarılarak yerine “…Emin MENDER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9728, Oda Sicil No: 6198), …” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 04.05.2017 tarihli ve 10289 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4376/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 05.05.2017 Karar No: 6998

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                     :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ :  10.06.2016

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

- YÜZÖLÇÜMÜ             :  7.944 hektar

- BÖLGESİ                      :  Kara

KAPSADIĞI İL              :  Diyarbakır

PAFTA NUMARASI     :  AR/TPO/K/L43-c3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

4377/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.05.2017 Karar No: 6999

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.

● MERKEZİ                       :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Dumluca Sokak No: 19   06530 Beysukent-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  29.03.2017

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  İşletme ruhsatı

• KAYNAKLANDIĞI

  ARAMA RUHSATI        :  AR/ARR/4226

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  407 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Şanlıurfa

• KAPSADIĞI İLÇE          :  Siverek

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/ARR/K/M42-d2-1

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde sahip olduğu AR/ARR/4226 hak sıra no.lu arama ruhsatı sınırları içerisinde kalan 407 hektarlık ARİ/ARR/K/M42-d2-1 paftası için petrol işletme ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddeleri gereğince, başvuru paftasında herhangi bir petrol keşfinin gerçekleşmemesi, Bağ üretim sahasının yapısal olarak devam etmediğinin görülmesi ve günümüze kadar da petrol arama ve üretim faaliyetinin olmaması nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir.

4385/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_17.jpg


Kadir Has Üniversitesinden:

İLETİŞİM FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Yeni medya kuramları, alternatif medya, çevrimiçi gazetecilik, küreselleşme, uluslararası iletişim, iletişim kuramları, televizyon ve üretim çalışmaları alanlarında yayınları ve ders tecrübesi olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İletişim

YENİ MEDYA

Doçent Doktor

1

Yeni medya kuramları, alternatif medya, çevrimiçi gazetecilik, küreselleşme, uluslararası iletişim, iletişim kuramları, televizyon ve üretim çalışmaları alanlarında yayınları ve ders tecrübesi olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali /İSTANBUL

4404/1-1


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36    34349 Ortaköy/İSTANBUL

 

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

HUKUK FAKÜLTESİ

Anayasa Hukuku

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Alanında doktora ve Doçent unvanına sahip olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Doktora ve Doçentliğini Matematik alanında yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Araştırma Yöntemleri

Profesör

1

1

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim alanlarında eserleri bulunmak ve saha araştırması yapmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Halkla İlişkiler

Profesör

1

1

Halkla İlişkiler ve Kriz İletişimi alanlarında eserleri bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

İletişim Bilimleri

Profesör

1

1

İletişim Bilimleri ve Göç Çalışmaları alanlarında uluslararası yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

İletişim Bilimleri

Profesör

1

1

İletişim Bilimleri ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanlarında uluslararası yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

İletişim Bilimleri

Doçent

1

1

İletişim Bilimleri ve Mikro Kamusal alanlar konusunda yayınları bulunmak.

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak; Kablosuz Ağlar konusunda eserleri bulunmak.

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak; Mobil Veri Analizi konusunda eserleri bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe ve Finans alanında Doçent unvanına sahip olmak; Finansal Tahmin ve Modelleme, Uluslararası Finans ve Finansal Piyasalar ve Kurumlar konularında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Uluslararası İlişkiler

Doçent

2

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak;  Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak; Avrupa Birliği ve Uluslararası Politik İktisat konularında bilimsel yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

4414/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ