4 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30056

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 17.04.2017        Karar No: 6987

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  10.06.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  812 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  L44-d4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde 812 hektarlık L44-d4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

3997/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEBLİGAT METNİ

Gell Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin dağıtım faaliyeti yapabilmek için başvuruda bulunduğu lisans talebine ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23/03/2017 tarih ve 6987-6 sayılı Kararı ile “07/12/2016 tarih ve 6647-4 sayılı Kurul Kararı ile dağıtıcı lisansı verilmesi uygun bulunan Gell Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi’nin, 6647-4 sayılı uygun bulma Kurul Kararı kapsamında öngörülen yükümlülüklerini süresi (90 gün) içerisinde yerine getirememesi nedeniyle, dağıtıcı lisansı başvurusunun, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca reddedilmesine” karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

4068/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi, 21 N 4 C pafta, 1385 ada, 20 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Adem DEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110144497330);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5844 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/1/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21 L 3 B pafta, 8675 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110131537456);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5828 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/2/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Atakent Mahallesi, 67KL-IVD pafta, 45670 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Bağ İnş. Gıda San. İth. İhr. Tic. Tur. Taah. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315624107703);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Nurgül IŞIK’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5855 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/3/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 025-A-10-C-1-A pafta, 10376 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gülfer OCAKCI’nın Yetki Belgesi Numarasının (0007110016413102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5838 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/4/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21 L 3 A pafta, 9245 ada, 16 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Boratek Müh. Turz. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311388736303) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine;

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Erol BORA’ya şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5852 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/5/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 21H-II-A pafta, 431 ada, 13 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ertuğrul İŞLEYEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0005112054278712);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5829 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/6/1-1

—————

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Fatih Mahallesi, 17N-1B pafta, 11203 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gaziemir Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin Pözüt İnş. Taah. İnş. Malz. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0035315468160003) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine;

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Hüseyin PÖZÜT’ün aktif durumdaki şahıs şirketinin yetki belge numarasının (0035110384224165) 1 (bir) yıl süre ile iptaline,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5842 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/7/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 45705 Ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “İpekyolu İnş. Eml. San. Tic. Ltd.Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315374043621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Kamil YÜCEL’e Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5825 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

4053/8/1-1

—————

Aksaray İli, Ortaköy İlçesi, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 1357 (294) ada, 4 (80) nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Ortaköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet SEVGİN’in Yetki Belgesi Numarasının (0068111845857522);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5831 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/9/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi, 025-A-09-D-1-C pafta, 8662 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Murat ŞEKERCİGİL’in Yetki Belgesi Numarasının (0007111461367557);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5830 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/10/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, 8720 Ada, 25 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Özçelik Ulaştırma Hiz. Yap. ve Yapı Malz. Zirai Ür. Tic. ve San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311225278348);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Hüseyin ÇELİK’e Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5853 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

4053/11/1-1

—————

Yalova İli, Merkez, Adnan Menderes Mahallesi, 30Ö2D pafta, 500 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan yapıda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Özçetinler İnş. ve İnş. Malz. Gıd. Kuy. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0077315275302120);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Alpaslan ÇETİN’e şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04. 2017 tarihli ve 5836 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/12/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 24205 Ada, 2 Parseldeki ve Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 24208 Ada, 3 Parseldeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Hüseyin SAMUK-Cafer YILDIZ Ortaklığı”nın Yetki Belgesi Numarasının (0006612919267104);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan Hüseyin SAMUK’un yetki belge numarasının (0006110311710402) ve Cafer YILDIZ’ın yetki belge numarasının (0006110024690466) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve E.5832 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/13/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi, 025-A-09-C-2-B Pafta, 27648 Ada, 08 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Adem KAYNAK”ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110274081257);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve E.5848 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/14/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 025-A-10-D-2-D Pafta, 10420 Ada, 17 no’lu Parseldeki ve Antalya İli, Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi, 025-A-10-A-4-B Pafta, 6721 Ada, 09 no’lu Parseldeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ali Kerim YILDIRIM”ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110319156704);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli E.5827 ve E.5846 sayılı Olur’ları ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/15/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Çamlıbel Mahallesi, 025-A-09-A-3-A Pafta, 7610 Ada, 04 no’lu Parseldeki, Antalya İli, Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 025-A-09-D-2-D Pafta, 7192 Ada, 14 no’lu Parseldeki ve Antalya İli, Kepez İlçesi, Çamlıbel Mahallesi, 025-A-09-A-3-A Pafta, 7610 Ada, 03 no’lu Parseldeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “BAYRAMOĞULLARI Metal İnş. Nak. Gıda Oto. Tur. Bey. Eşy. Pet. Ürn. Kuy. San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315674963012);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan “İsmail BAYGELDİ”ye ve “Halil BAYGELDİ”ye şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve E.5826 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/16/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi, 025-A-10-D-1-A Pafta, 27674 Ada, 01 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ercan BOYACI”nın Yetki Belgesi Numarasının (0007110225135666);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve E.5856 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/17/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi, 025-A-09-D-3-D Pafta, 3870 Ada, 02 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “YALVAÇLILAR Mob. Metal İnş. San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315105180248);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan “Bayram KARAKOYUN”a ve “Şemsi KARAKOYUN”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve E.5847 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/18/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4B Pafta, 8804 Ada, 26 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “MUZAFFER İPEK Yapı End. Mak. ve Zir. Ürn. San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315272644147);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Muzaffer İPEK”e şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve E.5850 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/19/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20M-1B Pafta, 7475 Ada, 21 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Oruç CELİLOĞLU”nun Yetki Belgesi Numarasının (0026110204343757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve E.5849 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/20/1-1

—————

Yalova İli, 3 pafta, 387 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “BA İnş. Yap. Malz. Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0077313269078640);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Salih Gürsoy KÜÇÜK SAYRAǒa Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5840 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

4053/21/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, 786 Ada, 73 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Seçim TÜRKMEN”in Yetki Belgesi Numarasının (0026110161970011);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5858 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/22/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Ayanoğlu Mahallesi, 025-A-05-D-3-D pafta, 1477 ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Serhat YERLİ-Serhat Yerli Emlak İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007112494670112);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5839 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/23/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 94/1 pafta, 1932 ada, 228 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Start Mekanik Tesisat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034311943205757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Nusret ADEMOĞULLARI’na yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5851 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/24/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi, 025-A-08-C-1-C pafta, 25078 ada, 01 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Suzan YETİM’in Yetki Belgesi Numarasının (0007110435095658);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5845 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/25/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, 9261 Ada, 21 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Tür-Ev Nak. Hırd. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0026310059988066);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Metin ALP’e Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5857 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

4053/26/1-1

—————

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 31M1 pafta, 888 ada, 183 nolu parsel üzerindeki yapının yapı müteahhidi Vedat ARSLAN (Yetki Belge No: 0054110455334748) hakkında 11.12.2016 tarihli ve 29915 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal işlemi, söz konusu yapıdaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5843 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır.

İlgililere duyurulur.

4053/27/1-1

—————

Kırıkkale İli, 2172 Ada, 8 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Yunus OKATAN”in Yetki Belgesi Numarasının (0071112148815411);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5841 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/28/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 237EF2C pafta, 5113 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Zeki TAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110124360038);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5859 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/29/1-1

—————

Yalova İli, Merkez İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, 31P1C pafta, 666 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Batıhan Yapı İnş. ve İnş. Malz. Mim. Müh. Eml. Gıda Mob. Tur. Hayv. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0077313304836630);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Hüseyin BATI’nın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 24.04.2017 tarihli ve 5854 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4053/30/1-1


 


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde açık bulunan aşağıda anabilim dalı ile unvan ve koşulu belirtilen kadroya 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 4 - 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, başvurular Tıp Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadroya başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8. maddesinde Yardımcı Doçentler için istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (1)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemiz Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların ilgili birime atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınav, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

İlan olunur.

4014/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Diş Hekimliği, İletişim, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri ile Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Bölüm, Program ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm/Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Diş Hekimliği

 -

Pedodonti

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Pedodonti Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Psikiyatri Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr.

2

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Genel Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu

Mimari Restorasyon

-

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Sanat Tarihi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

4075/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi,

Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER

1

-

-

Nonlinear Denklemlerin Çözümlenmesi için Topolojik Yöntemlerin Araştırılması alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

KLİNİK BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ

-

1

1

Periodontal hastalıkların yaşam kalitesine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİYOLOJİ

BOTANİK

1

-

-

Bitkilerde canavar otu enfeksiyonu, tuz stresi ve kuraklık stresi ile ilişkili antioksidan enzim aktivite çalışmaları yapmış olmak.

BİYOLOJİ

BOTANİK

-

1

1

Salvia cinsi üzerinde revizyon çalışması yapmış ve tohumlu bitkiler sistematiği üzerine çalışmalar yapıyor olmak.

COĞRAFYA

FİZİKİ COĞRAFYA

1

-

-

Klimatoloji, İklim Değişikliği ve İstatiksel Ölçek Küçültme (Downscaling) alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

-

1

1

Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora çalışması yapmış olmak. Atıksulardan nitrat, bor, boyarmadde, fosfat gibi kirleticilerin adsorpsiyon, iyon değişimi, membran distilasyon-kristalizasyon gibi yöntemlerle giderimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HAST. VE DOĞUM

-

1

1

Deneysel olarak oluşturulmuş over torsiyonu modelinde plazma interlökin-6 seviyeleri üzerine çalışması olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

1

-

-

İnvaziv duktal meme karsinomunda E-cadherin ve prognostik belirteçler üzerine çalışma yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GASTRONOMİ VE MUT. SANAT.

GASTRONOMİ VE MUT. SANAT.

1

-

-

Gastronomi, mutfak ve sürdürülebilir turizm konularında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIM MAKİNELERİ VE TEK.

TARIM MAKİNELERİ

1

-

-

Tarımsal güç kaynakları tasarımı, kullanımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

1

-

-

Bitki su tüketimi ve sulama otomasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GIDA İŞLETME

GIDA KALİTE KONT. VE ANALİZİ

-

1

1

Çift kabuklu yumuşakçaların dinamiği, üretimi ve gıda güvenliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MUHASEBE VE VERGİ

MUHASEBE VE VERGİ UYG.

1

-

-

Etkin piyasalar teorisi ve finansman tarihi üzerine çalışmaları olmak.

4073/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

Unvan

Derece

Adet

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Açıklama

1

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi

Örgütsel kültür konusunda çalışma yapmış olmak.

2

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi

Türkçe eğitimi alanında doçentlik unvanını almış olmak; Çocuk ve gençlik edebiyatı, okuma eğitimi, değerler aktarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3

Yardımcı Doçent

4

1

Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim

İlkokul fen programlarının değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

4

Yardımcı Doçent

5

1

Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi

Okul öncesi dönem çocuklarda erken okuryazarlık becerileri konusunda çalışma yapmış olmak.

5

Yardımcı Doçent

2

1

Eğitim Fakültesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarih öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6

Profesör

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji/Biyoloji

Bakteriyoloji alanında çalışma yapmış olmak.

7

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı

Türk İslam kültüründeki önemli olaylar (Nevruz kutlamaları) ve düşünürler (Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Veli) konusunda çalışma yapmış olmak.

8

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya/Organik Kimya

Tiyokarben kompleksleri ve kiran silanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9

Yardımcı Doçent

3

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik/Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Çift dizilerin alt dizilerinin toplanabilme özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

10

Yardımcı Doçent

5

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Moleküler Biyoloji

Aspergillus fumigatus dsRNA mikovirüsleri ve yeni nesil küçük RNA dizileme konusunda çalışma yapmış olmak.

11

Yardımcı Doçent

4

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı

Mensur siyasetnameler, Hac manzumeleri ve esma-i hüsna şerhleri üzerine çalışma yapmış olmak.

12

Yardımcı Doçent

5

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Halk Edebiyatı

Halk anlatılarında büyü üzerine çalışmış olmak.

13

Yardımcı Doçent

5

1

İslami İlimler Fakültesi/Temel İslam Bilimleri/ Tefsir

Tefsir ve Te'vil ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

14

Profesör

1

1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği/ Konstrüksiyon ve İmalat

Eksenel kaymalı yataklarda elastohidrodinamik yağlama ve elastik deformasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

15

Yardımcı Doçent

5

1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik ve Otomasyon/Mekatronik

Yüksek basınç altında yapısal faz dönüşümleri ve dış manyetik alan varlığında dört boyutlu Ising model konularında çalışması olmak.

16

Yardımcı Doçent

5

1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine ve Metal Teknolojileri /Makine

Kübik spinel bileşiklerin yapısal, elektronik, elastik, titreşim ve termodinamik özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

17

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Göğüs Hastalıkları

Toplum kökenli pnömonilerde skorlama sistemi ve pulmoner karsinomalar konularında çalışmaları bulunmak.

18

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda sitokin düzeyleri ve adolesanlarda uyku sorunları konularında çalışması olmak.

19

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Beyin ve Sinir Cerrahisi

Deneysel kafa travmasında TNF inhibitörlerinin antiödem antienflamatuvar ve nöroprotektif etkisi konusunda çalışmaları olmak.

20

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Beyin ve Sinir Cerrahisi

Kafa travmasında pentoksifilin ve 2-metoksiestradiol’ün HIF-1alfa, TNF-alfa, apopitozis ve telomeraz aktivitesi ile ilişkili genler üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.

21

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Kadın Hastalıkları ve Doğum

Gestasyonel trofoblastik hastalıklarda endometrial reseptivite üzerine çalışması olması.

22

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Acil Tıp

Subaraknoid kanamalı hastalarda kardiak hasar ve serum sitokinler konusunda çalışması olmak.

23

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk yoğun bakım konusunda sertifikası olmak.

24

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Nöroloji

Akut inmeli hastalarda koma skorlaması üzerine çalışması olmak ve akupunktur sertifikası olmak.

25

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Radyoloji

Bilgisayarlı tomografinin dansitometri değerinin osteoporoz tanısına katkısı ve endometrioma ve hemorajik over kistlerinde elastography yöntemiyle ultrasound çalışmaları olmak.

26

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Tıbbi Farmakoloji

Uterus düz kas yanıtları üzerine peroksizom-proliferatörlerince  aktive olan reseptörlerin etkileri konusunda çalışması olmak.

27

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi/Dâhili Tıp Bilimleri/Tıbbi Farmakoloji

Gentamisinin böbrek hasarı üzerine L Arginin koruyucu etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

28

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri/Histoloji ve Embriyoloji

Hematolojik maligniteli hastaların eritrosit morfolojileri konusunda çalışması olmak.

4103/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 22

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

K. UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Eğitimde kademeler arası geçiş, öğretmen yeterlikleri, öğretmen yetiştirme ve okul müdürü rolleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojileri

Profesör

1

1

Doktora ve Doçentliği Çevre Mühendisliği alanından olmak ve havada, suda, toprakta PAH'lar PCB'ler ve pestisitlerin tespiti ve giderilmesi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Fizik eğitiminde sanal laboratuvar uygulamaları yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

Rumca - Türkçe manzum sözlükler ve Türkçenin kelime sıklığı üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Çocuk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, konuşma ve dinleme alanında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Doçent

1

1

Farklı irrigasyon teknikleri alanında çalışmaları olmak.

Ereğli Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türk mitolojisi aşık edebiyatı alanlarında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Koroner bypass cerrahisinde preoperatif statin kullanımının sistemik inflamatuar yanıt sendromu ve miyokardiyal koruma üzerine etkinliği konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Böbrek taşı olan hastaların BT görüntülerine göre, prostat taşlarının sıklık ve lokasyonları konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

En az iki yıl yardımcı doçent olarak çalışmış olmak ve çocukluk çağı obezitesi ve kardiyovasküler komplikasyonları ve obezite ile ilgili çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Türk romanında Ermeniler ve imagoloji alanında çalışmaları olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Müzik

Piyano ve Gitar

Doçent

1

1

Müzik eğitiminde bireysel çalgı üzerine ölçek geliştirme alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

3

1

Eğitim tarihinde, eğitim kurumlarının yönetim ve denetimi konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Doçent

3

1

İstanbul tariki alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

3

1

Keşşaf Tefsiri’ nin şerh ve haşiyeleri alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

3

1

Bitkilerde abiyotik stres kökenli oksidatif stres ve antioksidan sistem konusunda uluslararası nitelikli dergilerde yayınları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

3

1

Çocuk nörolojisi uzmanı olmak ve Hipoglisemili çocuklarda beyin MR görüntüleme bulguları konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Doçent

3

1

Nanokristal yapılı metalik malzemelerin termal kararlılığı konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

3

1

Turizm coğrafyası ve tarihi coğrafya alanlarında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

3

1

Fonksiyonel açıdan zenginleştirilmiş yaş makarna teknolojisi alanında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

3

1

Yükseköğretimde stratejik planlama ve performans yönetimi alanlarında çalışmaları olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

3

1

Demir Çelik Sanayi kümelenmeleri alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Tiyoüre bazlı kiral kaliksaren organokatalizörlerin sentezi ve aktiviteleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri  Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Grafen esaslı elektro kimyasal kiral ayırt etme alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri  Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Doktorasını Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında yapmak ve araştırmaya dayalı öğrenme ve özdüzenleme alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

4

1

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve Kanser hastalarında antiemetik tedavinin kardiyovasküler sistem üzerine olan etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Adacık nakli ile ilgili çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Otizmli bireylerde kendini izleme ve tersine kaynaştırma konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme

Yardımcı Doçent

5

1

Nanopartikül bazlı elektro kimyasal sensörler alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

5

1

Yoğun bakım hastalarında bilgisayar destekli glisemi takip protokolü üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Yardımcı Doçent

5

1

Şizofreni hastalarına yönelik inanç, damgalama ve sosyal mesafe davranışı üzerine çalışmış olmak.

4117/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ