4 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30056

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DE 36000 LOKOMOTİFLERE AİT P616 POWERHAUL DİZEL MOTORLARININ ENJEKTÖR ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 32 ADET ENJEKTÖR P616 COMMON RAİL DİZEL YAKIT ENJEKTÖRÜ KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BİYEL KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


VADİBAŞI SOSYAL TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Güzelyurt İlçesi Ihlara Belediye Başkanlığından:


GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMİ MALZEME ALIMI, KURULMASI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KİREÇ TAŞI ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SU HATTI BAĞLAMA VE SÖKME İŞİ “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:


3 ADET HELİKOPTER 1 ADET HELİKOPTER MOTORU ÖZEL ALET TEÇHİZAT VE YEDEK PARÇA SATILACAKTIR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ İLANI

Yozgat İl Özel İdaresinden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE 36000 LOKOMOTİFLERE AİT P616 POWERHAUL DİZEL MOTORLARININ ENJEKTÖR ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 32 ADET ENJEKTÖR P616 COMMON RAİL DİZEL YAKIT ENJEKTÖRÜ KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/207332

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  32 Adet Enjektör P616 Common Rail Dizel Yakıt Enjektörü Komple

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 31.05.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3999/1-1


BİYEL KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/203732

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  240 Adet Biyel Komple teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.05.2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 22/05/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4065/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. No.111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

İhalenin – Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

1 Kalem (33 Adet) Fren ve Şanzıman Yağ Soğutucu Alımı

216115

201-0803

22.05.2017-15.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

4118/1-1


VADİBAŞI SOSYAL TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Güzelyurt İlçesi Ihlara Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait Çakıllıbayır Mevkiinde Vadibaşı Sosyal Tesisleri (1 Adet Restorant, dükkanlar (ahşap dükkanlar dahil) ,otoparklar, WC’ler “Resmi Kurumlara tahsis edilen 3 adet dükkanlar hariç ”kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulü ile 8 (Sekiz) yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 16.05.2017 Tarihinde Salı günü saat 14.00’de Ihlara Belediyesinde, Ihlara Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - Muhammen Bedel: 2.122.624,00 TL 8 (Sekiz) Yıllık tahmini Muhammen bedeldir.

3 - Geçici % 3 Teminat Tutarı: 63.678,72 TL’ dir.

4 - İhale Dokümanının görülebileceği adres Ihlara Belediyesi İlan panosu.

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 5. maddesindeki şartlara haiz olmak üzere istenilen teminat ve belgelerleri vermek zorundadır.

İstenen Belgeler;

a) Yasal ikametgâh belgesi,

b) Tebligat adres beyanı,

c) Gerçek kişiler nüfus cüzdanı örneğini (T.C. Kimlik No’lu), tüzel kişiler Vergi numaraları belgesi,

d) Geçici Teminat belgesi,

e) Tüzel kişilerin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılı tasdikli belgesi,

f) Özel ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekâletname örneğini ve imza sirkülerini,

g) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin belge,(Ihlara Beldesinde ikamet edenler için)

h) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri zorunludur.

i) İhale dokümanı (şartname ve ekleri) 250,00 TL bedel karşılığında Ihlara Belediyesi adresinden temin edilebilir. (İhaleye katılabilmek için ihale dokümanını istekli almak zorundadır.)

6 - İhaleye katılan istekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhalesi Açık Teklif Usulü 45.madde gereği, İhale Komisyonu huzurunda sözlü artırımlı olarak yapacaklardır.

7 - İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8 - İhale üzerinde kalan yüklenici şahıs/Firma, Belediye tarafından hazırlanan şartnameye uymak zorundadır.

9 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde sayılanlar ve ayrıca Belediyemizce 2886 sayılı Kanunun 57. maddesi gereğince hakkında işlem yapılan gerçek/Tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

10 - Belediye İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta serbesttir.

4060/1-1


GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Kamera Sistemi teknik şartnamesine ve Network Veri (Video-Ses-Log) Yönetici, Kayıt ve İzletme Merkez Yazılımı için Seetec Cayuga Infinity markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.05.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Network Veri (Video-Ses-Log) Yönetici, Kayıt ve İzletme Merkez Yazılımı için Seetec Cayuga Infinity markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4120/1-1


MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMİ MALZEME ALIMI, KURULMASI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Ham Fabrika Kısmı Merkezi Yağlama Sistemi Mal Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/211379

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km   Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ham Fabrika Kısmı merkezi Yağlama Sistemi 6 (Altı) ünite için teknik şartnamede belirtilen merkezi yağlama sistemi malzeme alımı, kurulması ve devreye alınması işi

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İşyeri teslimine müteakip 40 (kırk) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  17.05.2017 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3995/1-1


PERLİT M-2 ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/215694

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 (312) 458 55 00 - Faks: 0 (312) 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  243 ton Perlit M-2 (Süzme Yardımcı Maddesi)

b) Teslim Yeri                        :  İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :  243 ton Perlit M-2’nin tamamı veya en az %25’i, 2017/Temmuz ayı sonuna kadar, bakiye %75’i ise en geç 15 Ekim 2017 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14   (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  17.05.2017 tarihi, saat 11.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 17.05.2017 tarihi, saat 11.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4116/1-1


KİREÇ TAŞI ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/208521

1 - İdarenin

a) Adresi                                 : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   : Tel: 332 885 72 00 (8 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu malın

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı:

HCI’de çözülmeyen maddeler

en çok

%1,25 (dahil)

 

SiO2

en çok

%1,00 (dahil)

 

Fe2O3 + AI2O3

en çok

%1,00 (dahil)

 

MgO

en çok

%1,90 (dahil)

 

Sülfatlar

en çok

%1,00 (dahil)

 

CaCO3

en az

% 95 (dahil)

 

Özelliklerinde “Uluslararası kalitatif minerolojik-petrografik” analiz neticesinde “kayaç adı”nın “kireçtaşı” kireçtaşı belirlendiği 40.000 Ton Kireçtaşı

 

b) Teslim yeri                         :  Ilgın Şeker Fabrikası stok sahasına

c) Teslim tarihi                        :  Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip aşağıda belirtilen termin programına göredir.

2017/2018 Kampanyası Kireçtaşı Termin Programı

 

Aylar

Miktar

Haziran 2017

6.000 Ton

Temmuz 2017

6.000 Ton

Ağustos 2017

6.000 Ton

Eylül 2017

6.000 Ton

Ekim 2017

6.000 Ton

Kasım 2017

6.000 Ton

Aralık 2017

4.000 Ton

Toplam

40.000 Ton

 

3 - İhalenin

a) Yer                                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  18/05/2017 Perşembe günü Saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4044/1-1


BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SU HATTI BAĞLAMA VE SÖKME İŞİ “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Dosya No                                        :  MIK-HZM-286

İhale Kayıt No                                  :  2017/205460

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası            :  0 312 207 26 47 ve 0 312-286 73 74-0312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ihale@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 (bir) yıl süreli 1 (bir) taşıyıcı araç şöfürü ve 3 (üç) işçi çalıştırmak suretiyle 25.000 (yirmibeşbin) adet 2"-4,5" arası dişli metal borularla (fittingler dahil) su hattı bağlama ve iş bitiminde sökme hizmeti alımı.

b) Teslim yeri                                   :  Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak il sınırları dahilinde sondaj faaliyeti yapılacak tüm lokasyon ve sahalarda.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  25.05.2017/Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- ………………..

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %50’si oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü boru hatları bağlama, sökme veya nakliye, boru hatları kaynak ve test işleri, binalar veya sanayi tesisleri ısıtma veya soğutma boru hatları montaj, bakım ve onarımları.

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 50,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)

6 - Teklifler, 25.05.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile, fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 -    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Yetmişbeş (75) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

4115/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 4.adada 3 blok olmak üzere: F-E blok 51 adet 150 m² brüt alanlı daire ve 4 adet 341,72 m² dükkan inşaatı ile D blok 72 daire (95-115 m² brüt alanlı) daire ve 3 adet 310 m² dükkan inşaatı yapılması işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                            :  Kayseri

İlçesi                       :  Melikgazi

Semti                      :  Küçükali

Pafta Ada/Parsel     :  Geçici 4. ada

1 - İhale 16.05.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 16.396.418,21 TL. dır.

(Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgâhı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H- İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

I- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

İ - İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

J - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

K - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

L - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

M - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

N - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

O- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1

Mesleki Unvanı (için)

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

TEKNİKER

200

100

 

ceza uygulanır.

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inşaatlar üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Bloklar 36 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

3996/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

Madde 1) Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazlar 17/05/2017 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2) Satışı yapılacak taşınmazların niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı ihale tarihi ve saati aşağıdadır.

 

S. No

Mahalle

Ada Parsel

Mevkii

Kat/Bağ

Böl. No

Niteliği

Arsa Payı

Alan

(M²)

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

KDV

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Yeni

2575/7

Kırklarsırtı Mah. Esat Çvş. Cd. No: 28 A blok zemin kat D: 1

1/2 Daire

56/4083

60,50

60.000,00

1.800.00

__

17.05.2017

11:00

2

Kızılmurat

561/1 ve 35

__

Butik Otel

 

410,00

1.080.000,00

32.400.00

__

17.05.2017

11:05

3

Caminur

304/19

__

Arsa

 

1.974,00

3.948.000.00

118.440.00

__

17.05.2017

11:10

4

Mithatpaşa

1172/17

 

Arsa

 

168,00

42.000.00

1.260.00

__

17.05.2017

11:15

5

Mithatpaşa

3922/11

Öğretmenler Mh. Barlas Apt. Zemin Kat No: 10

İşyeri

106/544

60,00

80.000,00

2.400.00

__

17.05.2017

11:20

6

Mithatpaşa

1161/47

__

Arsa

 

163,00

52.975.00

1.589.25

__

17.05.2017

11:25

7

Mithatpaşa

1169/29

__

Arsa

 

255,00

63.750.00

1.912.50

__

17.05.2017

11:30

8

Mithatpaşa

1181/70

__

Arsa

 

207,00

51.750.00

1.552.50

__

17.05.2017

11:35

9

Mithatpaşa

1320/14

__

Arsa

 

344,00

111.800.00

3.354.00

__

17.05.2017

11:40

10

Mithatpaşa

1326/184

__

Arsa

 

190,00

52.250.00

1.567.50

__

17.05.2017

11:45

11

Mithatpaşa

1326/185

__

Arsa

 

190,00

52.250.00

1.567.50

__

17.05.2017

11:50

12

Mithatpaşa

1341/16

__

Arsa

 

368,00

119.600.00

3.588.00

__

17.05.2017

11:55

13

Şehitishak

1754/12

__

Arsa

 

221,01

55.252,50

1.657.57

__

17.05.2017

12:00

14

Şahin

2315/5

__

Arsa

 

342,00

51.300.00

1.539.00

__

17.05.2017

12:05

15

Şahin

3076/19

__

Arsa

 

303,00

45.450.00

1.363.50

__

17.05.2017

12:10

16

Kemalpaşa

2174/8

__

Arsa

 

613,00

183.900.00

5.517.00

__

17.05.2017

12:15

17

İncirlikuyu

111/7

__

Arsa

 

785,00

549.500.00

16.485.00

__

17.05.2017

12:20

18

Kemalpaşa

1829/1

__

Arsa

 

3.125,00

1.562.500.00

46.875.00

__

17.05.2017

12:25

 

Madde 3) Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıdaki listede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 4) Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları muhammen bedelin % 3 (Üç) ü olup yukarıdaki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.

Madde 5) İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;

a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Yöneticiliği veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30’dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu dış zarfa koymaları gerekmektedir.

b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ olacaktır.

Madde 6) Bu ihale ile ilgili şartname 200,00 TL karşılığında Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Yöneticiliğinden alınacaktır. Ücretsiz olarak incelenebilir.

Madde 7) İhaleye katılabilmek için;

a) Hangi taşınmazın ihalesine katılmak istediğini belirten dilekçe,

b) İkametgâh ilmühaberi,

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d) Geçici Teminat makbuzu aslı,

e) Şartname bedel makbuzu aslı,

f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, çtv, emlak vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,

g) İhaleye katılacak isteklinin noterden yılı içinde alınan imza sirküsü,

h) İstekli adına, vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden alınan vekâletnamesi ile vekâleten katılanın yılı içinde alınmış noter tastikli imza sirküsü,

ı) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden yılı içinde alınmış vekâletname,

i) Dernek, Kooperatif, Birlik veya Vakıf ise taşınmaz mal alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin noterden onaylı yetki belgelerini,

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

k) 17/05/2017 tarihli ihale için Teklif Mektubu belgelerini, en geç 17/05/2017 Çarşamba günü saat 09.30’a kadar Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Yöneticiliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

3761/1-1


3 ADET HELİKOPTER 1 ADET HELİKOPTER MOTORU ÖZEL ALET TEÇHİZAT VE YEDEK PARÇA SATILACAKTIR

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Kurumu         :  Orman Genel Müdürlüğü                                                                   İhale Tarihi    :  17 Mayıs 2017

Dairesi           :  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı                                                 İhale Saati      :  14:00

Müdürlüğü    :  Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü                                          İhale Yeri      :  D.S.M.Ş.M. Top. Odası

 

S. No

Satış Yeri

Cinsi

İstif No.

Parti No

Helikopter

Modeli

Miktarı

Birimi

Muhammen Bedel

% 6 Teminat

Para Birimi

1

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N: 5354

1

AS 355

 

1

Adet

112.334,10

6.740

USD

2

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N: 5357

2

AS 355

 

1

Adet

112.334,10

6.740

USD

3

OGM

Ecureuıl Helikopter

S/N: 5369

3

AS 355

 

1

Adet

112.334,10

6.740

USD

4

OGM

Ecureuıl Hel. Motoru

250 C 20F

4

AS 355

 

1

Adet

45.900,00

2.754

USD

5

OGM

Ecureuıl Yedek Parça

Motor Yedek Parça

5

AS 355

 

33

Kalem

8.116,00

4.870

USD

6

OGM

Ecureuıl Özel Aletler

Helikopter Özel Alet

6

AS 355

 

31

Kalem

6.588,00

3.953

EURO

7

OGM

Ecureuıl Hel. Yedek Parça

Helikopter

7

AS 355

 

148

Kalem

105.760,50

6.346

EURO

 

1 - Satışa konu malzemelerin tamamına teklif verilebileceği gibi kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

2 - Söz konusu ihale 17.05.2017 ÇARŞAMBA günü günü saat 14.00’de Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 Zemin Kat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Toplantı Odasında yapılacaktır.

3 - İhale dokümanı Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. 8/1 Zemin Kat Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü odasında 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasının KDV. dahil 100,00 TL. bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

4 - İhale dokümanı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait "istekli mümessili" olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Muhasebe Servisinden temin edebilirler.

5 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler ve telgraf/fax ile yapılacak başvurular kabul edilmez.

6 - İhaleye katılabileceklerde aranılacak şartlar İdari Şartnamenin 7. Maddesinde belirtilmiştir.

7 - Bu iş için istekliler teklif ettikleri bedelin %6’dan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı İdari Şartnamenin 25. Maddesinde belirtilen şartlara göre vereceklerdir. Geçici teminatın mektup olarak verilmesi halinde teminat mektubunun geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 210 gün olacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - Satışa konu malzemeler önceden haber verilmek koşuluyla ihale tarihinden bir gün öncesine kadar. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri (iş günü olması şartıyla) 10.00 - 16.00 saatleri arasında OGM Helikopter Hangarı Türkkuşu Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir.

10 - Bu ihalede Kuruluşumuz 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine tabi olup, satış mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte ve tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbest olduğu gibi öncelik T.C. Kamu Kuruluş ve Teşkillerindedir.

11 - Helikopter alım ve satış sonrası tescil giderleri ve her türlü vergi resim ve harçlar alıcıya aittir.

12 - Helikopter alım ve satış sonrası nakil, taşıma, uçuş izinleri ve sigorta giderleri alıcıya aittir.

13 - İhaleyi yapıp yapmamakta Kurumumuz serbesttir.

TEL                                  :  0 312 296 3569 - 3570

FAX                                 :  0 312 296 3572

BANKA HESAP NO.     :  T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA Şubesi

                                            TR 040001500158007302311384

İlan olunur.

3843/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan ve İlçemiz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 2 adet müstakil arsa nitelikli taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 18.05.2017 tarihinde Perşembe günü ihale edilerek satılacaktır.

2- Satışa konu taşınmaz bilgileri aşağıda olup, Tahmin Edilen Satış Bedeli, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra

No.

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Alan M2

İmar Durumu

Taşınmazın

Niteliği

Muhammen

Bedeli (KDV Hariç) TL.

Geçici Teminat

%3 TL.

İhale

Tarih

İhale

Saati

Şartname

Bedeli

(TL)

1

Velimeşe

F19C03C2A

185

4

24713,90

İdari Sosyal Tesis Alanı;24713,90 m2,KAKS %0,40 (Diğer bilgiler şartnamede görülebilir)

Arsa

7.251.055,33

217.531,66

18.05.2017

14.00

200,00

2

Velimeşe

F19C03C2A

185

5

29645,50

Organize Sanayi Bölgesi 29645,50 m2, TAKS       % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

9.219.759,83

276.592,80

18.05.2017

14.15

200,00

 

3 - İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasındaki Düğün Salonunda (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - İhale konusu taşınmazların satış bedeli peşindir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü,

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

k) Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

l) İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini inceleyerek ihale saatinden önce katılmak istedikleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı 200,00 TL şartname bedeli yatırmak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları ve makbuzu ihale evrakları içerisine konulması gerekmektedir.

6 - Taşınmazlar Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan, taşınmazları satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler gerek 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetlerine ait diğer mevzuat hükümlerine ve gerekse Velimeşe Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Kararlarına bağlı kalınılması gerektiğinden, ihale öncesi katılımcıların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden “VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA SATIŞI VE FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BAŞVURU EVRAKLARI” ve Yönetim Kurulundan alınan parsel satın alma başvurusunun yapılmış olması ve satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde kabul edildiğine dair yazı.

7 - İhale bedeli, ihaleyi alanın tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde belediyemize ait ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.

8 - İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 18.05.2017 Perşembe günü, Saat: 13.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Ek Hizmet Binası Kat: 2 Kartal Market Üstü Atatürk Bulvarı Ulaş Mahallesi) vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

10 - İhaleye katılmak isteyen katılımcıların mutlaka bu maddedeki şartları kabul ederek yerine getirmeleri, aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4072/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Cadde

Sokak

Kapı

No

Ada

No

Par.

No

Tapu

Alanı

(m²)

Arsa Payı

Bağımsız

Bölüm No

Yaklaşık

Brüt Kapalı

Alanı (m²)

Muhammen.

Bedeli (TL)

Geçici Temi.

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Ankara

Çankaya

Nasuh Akar

Balgat

1400 Sokak

3

7489

6

3.038

3000/171708

31

105

380.000,00

15.000,00

23.05.2017

14:00

2

Ankara

Çankaya

Nasuh Akar

Balgat

1400 Sokak

3

7489

6

3.038

3000/171708

32

115

360.000,00

15.000,00

23.05.2017

14:00

3

Ankara

Çankaya

Nasuh Akar

Balgat

1400 Sokak

3

7489

6

3.038

3000/171708

36

105

380.000,00

15.000,00

23.05.2017

14:00

4

Ankara

Çankaya

Nasuh Akar

Balgat

1400 Sokak

3

7489

6

3.038

3000/171708

41

115

360.000,00

15.000,00

23.05.2017

14:00

 

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Nasuh Akar Mahallesi, 1400. Sokak No: 3 adresindeki (tapudaki 7489 ada 6 no’lu parsel üzerindeki blok 31, 32, 36 ve 41 no’lu bağımsız daireler) taşınmazların satışı Açık İhale yöntemiyle 23 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi: www.etimaden.gov.tr’de

4102/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

Yozgat İl Özel İdaresinden:

KARAR

Tarih           :  03.04.2017

Karar No    :  302.03./89

Konu          :  İştirak Hisse satışı.

17.010.2016 tarih ve 302.03/431 sayılı İl Encümeni ve 23.02.2017 tarih ve 000/2012 sayılı Üst Yönetici onayına istinaden, Yozgat İl Özel İdaresi’nin ortağı bulunduğu Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 107.062.354,00.-TL.’lik sermayesi içerisindeki 3.324.500,22.-TL.’ye karşılık % 3,1052 (Üçnoktaonelliiki) oranındaki iştirak hissesi, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde, “Satış” yöntemi “Pazarlık Usulü” ile özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda ihale komisyonunca:

“Yozgat İl Özel İdaresi’nin ortağı bulunduğu Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 107.062.354,00.-TL.’lik sermayesi içerisindeki 3.324.500,22.-TL.’ye karşılık % 3,1052 (Üçnoktaonelliiki) oranındaki iştirak hissesinin, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri kapsamında, “Satış” yöntemi “Pazarlık Usulü” ile yapılan ihalesi sonucunda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından verilen 6.181.500,00.-(Altımilyonyüzseksenbirbinbeşyüz) TL. teklif bedeli üzerinden, iştirak hissesi satışına ilişkin İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dahilinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne satışının ihalesine, satış şartnamesinde belirtilen hususlara uyulmasına ve yerine getirilmesine, kararın ita amiri onayına sunulmasına, gerekli işlemler yerine getirilmek üzere karar ve eklerinin İl Özel İdaresi’ne (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine” dair İhale Komisyon kararı,

Üst Yönetici (İta Amiri) tarafından, 03.04.2017 tarihinde onaylanmak sureti ile karar verilmiştir.

4074/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

"KONYA HAVA ALANI (FOB) UÇAK PARK SAHASI RESTORASYONU (PİD + KONTROLLÜK) MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. SÖZ KONUSU PROJENİN GÜVENLİK KLERANSI “NATO HİZMETE ÖZEL” DİR.

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN PROJE İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (DİLEKÇE, VEKALETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 29 MAYIS 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İNŞ.-EML.)

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11)

BAKANLIKLAR/ANKARA

4003/1-1