28 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30051

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Şubesinden:

HSBC Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

231

FATMA MERCAN VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/1 (13) SOKAK NO: 29 ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 824/1831

2

254 - 255 - 256

HASAN YAMAN VRS. (Orhan YAMAN VE İŞT.)

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/1 (13) SOKAK NO: 55-56-13/A ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 823/1830

3

257 - 258 - 259

SÜLEYMAN HARMANYERİ

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 781/1 (13) SOKAK NO: 15-19-19/A-19/B ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 822/1829

4

937 - 938

MÜRÜVVET BALCI VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 771 (1) SOKAK NO: 62-62/A ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 821/1828

5

1087

AHMET ALYURT

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ŞEHİT KAYA ALDOĞAN CADDESİ NO: 43 ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 820/1827

6

1666

HATİCE ÇÖRDÜK

ATIFBEY (KARTALLAR) MAHALLESİ SERPMELER NO: 152 ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 819/1826

7

1863

MUSA AKINCILAR

ATIFBEY (YİĞİTLER) MAHALLESİ SERPMELER NO: 141 ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 818/1825

8

3057 - 3058

CELAL YAVUZ

ATIFBEY (YAMAÇ) MAHALLESİ SERPMELER NO: 111/3 ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 816/1823

9

3059 - 3060

ÖMER ALKAN

ATIFBEY (YAMAÇ) MAHALLESİ SERPMELER NO: 111/5 ALTINDAĞ/ANKARA

13.04.2017 817/1824

3827/1-1


 


 


 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp Doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olup, HIV, HBV ve HCV genotiplendirmesi konusunda çalışmaları olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Termodinamik

Profesör

1

1

Kurutma ve sınır tabakada dış akış konularında çalışmaları olmak

Hidrolik

Profesör

1

1

Suların havalandırılmasında hidrolik yapıların kullanımı konusunda çalışmaları olmak

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Süt teknolojisi alanında çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Yapılar

Profesör

1

1

Tarımsal İnşaat ve Çevre Kontrolü konusunda çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Profesör

1

1

Ekonomik Coğrafya ve İstatistik konusunda çalışmaları olmak

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Pestisitler ve bitki ekstraktlarının genotoksik ve anti-genotoksik özellikleri konusunda çalışmaları olmak

3835/1-1


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların anabilim dallarını ve yabancı dillerini belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 5 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.

Yabancı dil sınav tarihi başvuru yapılan birim tarafından ilan edilecektir.

Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

Not 2: Atanmaya hak kazanan adayların belgelerinin asıllarını ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Prof.

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçentlik belgesine sahip olup, Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doç.

1

1

İlgili alanda Doçentlik belgesine sahip olup, Türkiye’de Eğitim Reformu üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Yrd.  Doç.

3

1

İlgili alanda Doktora yapmış olup, Makine Öğrenme Yöntemleri üzerine çalışması bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doç.

1

1

İlgili alanda Doçentlik belgesine sahip olup, Milli Edebiyat Dönemi Türk Şiiri üzerine çalışmaları bulunmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olup, 16.yy Klasik Türk Şiiri üzerine çalışmaları bulunmak.

3845/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

FAKÜLTE

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını İslam Hukuku veya Fıkıh alanında yapmış olmak

3846/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Şubesinden:

HABİB BANK LİMİTED İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


HSBC Bank Anonim Şirketinden:

HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ