22 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30046

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı / PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Celal Tetiker Şefkat Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet BİTİŞ, Alaattin AYDIN, Erdem ÇAĞLAYAN, Ertuğrul GÖKÇE, Hakan OFLAS, Haydar YILDIRIM, Hüseyin SARI, İsa BAŞARA, Kamil UĞUR, Mehmet BİRSİN, Mehmet TUNÇEL, Musa YENEN, Mustafa SARI, Mustafa YENEN, Nurullah HAKTANIR, Nusret VURAL, Özer KÖPRÜLÜ, Salim AYDIN, Serkan KORKUSUZ, Yusuf ALIK.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/02/2017 tarihinde tavzih edilen 14/12/2016 tarihli ve E: 2015/157, K: 2016/643 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanlığın maddi-manevi dayanışma ve yardımlaşma özelliğinin yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini esas alarak, her yaştaki insanın, özellikle eğitimin her kademesindeki öğrencilerin, öğrenim görmeleri için her türlü eğitim ve kültür müesseseleri açmak ve senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Köyü, 1 pafta, 4659 parsel, 120 m2 yüzölçümlü, 30/120 arsa paylı, 4. kat, 6 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246DV1B pafta, 843 ada, 6 parsel, 419 m2 yüzölçümlü, 128/400 hisseli gayrimenkul;

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Okçu Mahallesi, 21-K-4 pafta, 212 ada, 17 parsel, 1.796 m2 yüzölçümlü, 440/7184 arsa paylı, zemin kat, 2 nolu bağımsız bölüm;

Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 125 pafta, 1701 ada, 403 parsel, 2.687 m2 yüzölçümlü, 1/160 arsa paylı, F4 Blok, 2. kat, 130 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 43 pafta, 27 ada, 85 parsel, 122 m2 yüzölçümlü, 47/122 arsa paylı, 2. kat, 1/3 hisseli, 4 nolu bağımsız bölüm;

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Okçu Mahallesi, 21-K-4 pafta, 212 ada, 17 parsel, 1.796 m2 yüzölçümlü, 560/7184 arsa paylı, 1. kat, 7 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 8 pafta, 14295 parsel, 492 m2 yüzölçümlü, 30/492 arsa paylı, 2. normal kat, 10/30 hisseli, 19 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 843 ada, 12 parsel, 421 m2 yüzölçümlü, 138/2105 hisseli gayrimenkul;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246DV1B pafta, 843 ada, 7 parsel, 233 m2 yüzölçümlü, 29/233 hisseli gayrimenkul;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 8 pafta, 14295 parsel, 492 m2 yüzölçümlü, 40/492 arsa paylı, 2. normal kat, 6/40 hisseli, 17 nolu bağımsız bölüm;

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Barla Köyü, Köyiçi Mevkii, 46 pafta, 3756 parsel, 228 m2 yüzölçümlü gayrimenkul;

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Barla Köyü, Köyiçi Mevkii, 46 pafta, 3828 parsel, 156 m2 yüzölçümlü gayrimenkul;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şeyhresmi Mahallesi, 360 pafta, 1460 ada, 4 parsel, 191 m2 yüzölçümlü, 100/550 arsa paylı, 1. kat, 3 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 8 pafta, 14295 parsel, 492 m2 yüzölçümlü, 18/492 arsa paylı, 2. bodrum kat, 8/18 hisseli, 1 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 50. Yıl Mahallesi, 4/24 pafta, 2076 ada, 21 parsel, 129 m2 yüzölçümlü, 1/5 hisseli gayrimenkul;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Cezrikasım Mahallesi, Zal Mahmutpaşa Mevkii, 19 pafta, 65 ada, 61 parsel, 262,90 m2 yüzölçümlü, 2/9 hisseli, gayrimenkul;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 843 ada, 12 parsel, 421 m2 yüzölçümlü, 136/2105 hisseli gayrimenkul;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246 pafta, 843 ada, 12 parsel, 421 m2 yüzölçümlü, 302/2105 hisseli gayrimenkul;

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, 50. Yıl Mahallesi, 4/14 pafta, 2076 ada, 21 parsel, 129 m2 yüzölçümlü, 1/5 hisseli gayrimenkul;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 8 pafta, 14295 parsel, 492 m2 yüzölçümlü, 44/492 arsa paylı, 2. normal kat, 10/44 hisseli, 20 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 52 pafta, 294 ada, 36 parsel, 395 m2 yüzölçümlü, 7/238 hisseli gayrimenkul;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 8 pafta, 14295 parsel, 492 m2 yüzölçümlü, 46/492 arsa paylı, 2. normal kat, 23/5 hisseli, 18 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 8 pafta, 14295 parsel, 492 m2 yüzölçümlü, 28/492 arsa paylı, 2. bodrum kat, 9/14 hisseli, 3 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 43 pafta, 27 ada, 85 parsel, 122 m2 yüzölçümlü, 47/122 arsa paylı, 2. kat, 1/3 hisseli, 4 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 52 pafta, 294 ada, 36 parsel, 395 m2 yüzölçümlü, 7/238 hisseli gayrimenkul;

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Okçu Mahallesi, 21-K-4 pafta, 212 ada, 17 parsel, 1.796 m2 yüzölçümlü, 300/7184 arsa paylı, zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 246DV1B pafta, 843 ada, 7 parsel, 233 m2 yüzölçümlü, 58/233 hisseli gayrimenkul;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 8 pafta, 14295 parsel, 492 m2 yüzölçümlü, 22/492 arsa paylı, 2. bodrum kat, 8/22 hisseli, 2 nolu bağımsız bölüm;

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Okçu Mahallesi, 21-K-4 pafta, 212 ada, 17 parsel, 1.796 m2 yüzölçümlü, 440/7184 arsa paylı, zemin kat, 4 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 43 pafta, 27 ada, 85 parsel, 122 m2 yüzölçümlü, 47/122 arsa paylı, 2. kat, 1/3 hisseli, 4 nolu bağımsız bölüm;

İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Köyü, Cicoz Çiftliği Mevkii, 5/6 pafta, 6714 parsel, 155 m2 yüzölçümlü, 1. kat, 72/169 hisseli, 3 ve 4 nolu bağımsız bölümler;

İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Köyü, Cicoz Çiftliği Mevkii, 5/6 pafta, 6714 parsel, 155 m2 yüzölçümlü, 2. kat, 36/169 hisseli, 5 ve 6 nolu bağımsız bölümler;

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yenimahalle Mevkii, E21C18B3B pafta, 3929 ada, 9 parsel, 231 m2 yüzölçümlü, 23/231 hisseli gayrimenkul ile 5.000,00 TL (Beşbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ramazan BALCI, Mehmet BİRSİN, Özer KÖPRÜLÜ, Recep Ali GİDER, Yusuf ALIK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı mütevelli tarafından belirlenecek bir kuruma devredilir. Eğer mütevelli meşruiyetini yitirmiş veya karar alamaz durumda ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkezi Siciline 255 numara ile tescil edilen Hizmet Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3664/1-1

—————

Kerime Bilge Vakfı, Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/03/2017 tarihinde kesinleşen, 17/01/2017 tarih ve E: 2015/1738, K: 2017/45 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3665/1-1

—————

Sakarya Sağlık Hizmetleri Vakfı, Sakarya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/03/2017 tarihinde kesinleşen, 29/12/2016 tarih ve E: 2015/587, K: 2016/404 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3666/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

N.V. Turkse Perenco Şirketi’nin M46-a1,a2 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 14.04.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3661/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Aydın ÖZALP’e on ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 12.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 21.02.2022 tarihinde son bulacaktır.

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Zafer ATAK’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 24.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Gökhan ÖNAL’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 24.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erol FAZLA’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 24.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Taner GENÇTÜRK’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.01.2017 tarihinde başlanmış olup, 13.01.2018 tarihinde son bulacaktır.

6 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nihat UÇAK’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.01.2017 tarihinde başlanmış olup, 04.01.2018 tarihinde son bulacaktır.

3660/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

İstanbul Devlet Konservatuvarı Anabilim/Anasanat Dalı

Unvanı

Adet

Açıklamalar

Yaylı Çalgılar

Prof.

1

Keman Sanat Dalında görevlendirilmek üzere bir Devlet Konservatuarında en az 10 yıl süreyle ders vermiş olmak, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konser vermiş olmak.

 

Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2017

3642/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 892424 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.02.2017 tarihli ve E.2016/5376 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı İsmail SİRGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815) hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi 13.04.2017 tarihli ve 8971 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3662/1/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942707 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 16.02.2017 tarihli ve E.2016/5177 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı ve sorumlu denetim elemanı Mehmet Fatih KAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26130, Oda Sicil No: 63057) hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi 13.04.2017 tarihli ve 8973 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3662/2/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942707 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Gülay KANAT (Denetçi No: 17645, Oda Sicil No: 12682) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 16.02.2017 tarihli ve E.2016/5177 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gülay KANAT hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi 13.04.2017 tarihli ve 8974 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3662/3/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942707 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Levent Tunç TAŞ (Oda Sicil No: 103780) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 16.02.2017 tarihli ve E.2016/5177 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Levent Tunç TAŞ hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi 13.04.2017 tarihli ve 8975 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3662/4/1-1

—————

Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Seyhan İlçesi, 10473 ada, 7 parsel üzerindeki 802904 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrası (ç) bendi, 6.maddesinin 4. ,5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 40736 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdullah KARAYANDI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3270, Oda Sicil No: 12283), Habibe TOPALOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92352), Gökhan KÖKER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96126) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Yüksel KAPLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20043, Oda Sicil No: 60202) ve Çiğdem Gül TANIŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23080, Oda Sicil No: 58334) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9222 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/1/1-1

—————

Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1044364, 1071716 ve 1041513 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Lüleburgaz, Ticaret Sicil No: 4878, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 970), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Orhan TÜVAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15098, Oda Sicil No: 6504), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9223 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/2/1-1

—————

Aydın Çınar Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1012185, 775799 ve 802483 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Söke, Ticaret Sicil No: 4904-Söke, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 859), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Günay ALTINOK (SAYDAM) (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31268), Hüseyin Taner ÖZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4195, Oda Sicil No: 26470) ve Nesimi Eyüp CENGİZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12032, Oda Sicil No: 22189) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9224 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/3/1-1

—————

Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Merkez İlçesi, 220 pafta, 1412 ada, 72 parsel üzerindeki 820339 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7140-10100 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1332 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Selanik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Emre ESENKAL (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43184) ve Ömer Faruk TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24032, Oda Sicil No: 70701) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9225 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/4/1-1

—————

Özege Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 596473, 851649 ve 876015 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12581, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 781), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erkan ÜNLÜSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14037, Oda Sicil No:7020), Beytullah AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209) ve Mehmet ATAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28536) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9226 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/5/1-1

—————

Tunca Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 918618, 839219 ve 808620 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7115-10073, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1031), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat TOSUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16477, Oda Sicil No: 47476), İsmail KARAKAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12555, Oda Sicil No: 12931), Bayram VİRLAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17829, Oda Sicil No: 3920) ve Hüseyin GÜNDOĞDU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19295, Oda Sicil No: 52010) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9227 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/6/1-1

—————

Tez Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 44045 ada, 2 parsel üzerindeki 173514 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 209368 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 495 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tez Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tez Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sedat APAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18698, Oda Sicil No: 14039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9228 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/7/1-1

—————

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi (Mülga Misinli Belediyesi), 102 ada, 6 parsel üzerindeki 601470 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No: 18068), İhsan BİRİNCİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 124, Oda Sicil No: 7069), Beyazid Hamit ULUSEMRE (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5717, Oda Sicil No: 3865), Bülent AYTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13674, Oda Sicil No: 35443), Seyhan HAS YARDIMLI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15492) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) ve Adnan ŞAHİNTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72216) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9229 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/8/1-1

—————

Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Burdur İli, Bucak İlçesi, 29L-II.A pafta, 454 ada, 14 parsel üzerindeki 1286987 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6489-Burdur Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına kayıtlı 1167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16552, Oda Sicil No: 23500), Ertuğrul SOLAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 114194) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mustafa KART (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97965) ve Gizem KARA’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53877) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9230 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/9/1-1

—————

Akran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 2224 ada, 27 parsel üzerindeki 1082800 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14300 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1794 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Onur ÖZBEK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46569), İbrahim ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21806, Oda Sicil No: 21660), Zeki ÇİÇEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4653, Oda Sicil No: 14547), Yalçın ODACI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6372, Oda Sicil No: 20526), Uğur Seyfettin AKTUĞ’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20748, Oda Sicil No: 7628) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Selçuk YILDIZ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85960) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9231 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/10/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27785 ada, 4 nolu parsel ve Ankara İli Çankaya İlçesi 27905 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 26.07.2008 tarihli ve 26948 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 170416 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 307 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip YK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; YK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 18.04.2017 tarihli ve 9232 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/11/1-1

—————

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, 851 ada, 1 parsel üzerindeki 712514 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 4931-Adıyaman Ticaret Sicil No ile Adıyaman Ticaret Odasına kayıtlı 1355 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vista Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlere göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Vista Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 18.04.2017 tarihli ve 9233 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/12/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1058325, 1058296, 1058250, 1058234, 1058232 ve 1058228 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Alaaddin AŞUT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1783, Oda Sicil No: 31465) ve Neşe OCANSU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16190, Oda Sicil No: 10023),

Mim-As Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 743112, 774126 ve 774120 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mim-As Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil No: 19899),

Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 916764, 1042875 ve 1153635 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Ferhan KOPUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8870, Oda Sicil No: 10936) ve Zafer Kemal ZEREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14632, Oda Sicil No: 11653),

Doğa HG Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1224457 ve 1218502 YİBF nolu ve Efe Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 860468 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Doğa HG Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve Efe Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Sıdıka Gül ÖNDER (ENÇ) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11188, Oda Sicil No: 13161),

Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 948056 ve 1020648 YİBF nolu ve Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 776006 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Erdoğan KURUKAFA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24404, Oda Sicil No: 30401),

Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 596473, 851649 ve 876015 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Erkan ÜNLÜSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14037, Oda Sicil No: 7020),

Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1012185, 775799 ve 802483 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan İlknur AĞAÇDİKEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21909, Oda Sicil No: 18038),

Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 752134, 784970, 776006, 775933, 775999 ve 775994 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Metin KIŞLALI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16036, Oda Sicil No: 24066),

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 982763 ve 962867 YİBF nolu ve Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan   876015 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve idari para cezası, Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Tuncay ÜREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11540, Oda Sicil No: 17236),

Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 979360, 1190276 ve 1221529 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Zeynep FİLYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19462, Oda Sicil No: 29745),

Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 918618, 839219 ve 808620 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Tunca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Sadettin SÖNMEZOCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20002, Oda Sicil No: 13976),

Deha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1046354, 1063089 ve 1047111 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Deha Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Emin TUTUM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19903, Oda Sicil No: 7529),

Amiral Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1046354, 1063089 ve 1047111 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Amiral Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Nazire ARSLANYÜREK (YAĞSATAN) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11335, Oda Sicil No: 20550),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi,

Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 784970, 776006 ve 775933 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Ekrem ÖNDER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78697),

Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 776006, 775999 ve 775994 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sakarya Yapıkon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Nadir BAYLAV (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46823),

Üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,

Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9234 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/13/1-1

—————

İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 861436, 1046897 ve 1006154 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 160409-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1588), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İzyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Süleyman KUTAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22036,Oda Sicil No: 33375), Yusuf İBİŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97577) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9235 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/14/1-1

—————

Deha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1040453, 1047111 ve 1046354 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Deha Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 143491-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1495), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Tahir BORA’nın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10171,Oda Sicil No: 3884) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9236 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/15/1-1

—————

Amiral Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1086315, 1040453 ve 1047111 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Amiral Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 163754-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1659), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Amiral Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Çetin TAVMAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9368), Akın KUVAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23882, Oda Sicil No: 3674) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9237 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/16/1-1

—————

BDB Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 31-28T1 pafta, 363 ada, 7 parsel üzerindeki 688645 YİBF Nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 4. Fıkrası (l) bendi hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan; 7107 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BDB Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer GENÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3498, Oda Sicil No: 26621), Onur KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80741), Mehmet Hayri ERİTİR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23954) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BDB Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Adnan KAV (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6689, Oda Sicil No: 31925), Doğan KURTMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 759, Oda Sicil No: 4257), Behzat SÖNMEZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 350, Oda Sicil No: 31423), Mustafa Selçuk ÜNER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60983) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9238 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/17/1-1

—————

Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41C-06-C-3-A pafta, 544 ada, 106 parsel üzerindeki 1050330 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Şanlıurfa, Ticaret Sicil No: 14319, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1880) aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi; yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ENDER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9728, Oda Sicil No: 6198), Haldun Haşmet AYSAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22212, Oda Sicil No: 26879), Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74492) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74492) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9239 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/18/1-1

—————

Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, 1373 ada, 2 parsel üzerindeki 1133926 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 23308 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1353 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dem Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Songül ONUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17780, Oda Sicil No: 21709), Metin KAYA(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18441, Oda Sicil No: 56876), Serdar ASLAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46608) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serdar ASLAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46608) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017  tarihli ve 9241 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/19/1-1

—————

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 21K-3A pafta, 14123 parsel üzerindeki 1024094 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 5691 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 2239 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet EKİNCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17632, Oda Sicil No: 21766), Fikret AYTANIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13190, Oda Sicil No: 3897), Aydın TURA (İnşaat Mühendisi, Proje Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19451, Oda Sicil No: 39669), Osman Ufuk EKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98608) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet EKİNCİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17632, Oda Sicil No: 21766) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.04.2017 tarihli ve 9242 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3679/20/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

AĞAÇÖREN NOTERLİĞİ

AKSARAY

65.417,78 TL

2

AKÇAKOCA NOTERLİĞİ

DÜZCE

339.305,00 TL

3

AKDAĞMADENİ NOTERLİĞİ

YOZGAT

317.435,38 TL

4

AKSEKİ NOTERLİĞİ

ANTALYA

80.090,56 TL

5

ALPU NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

67.790,31 TL

6

ALTUNHİSAR NOTERLİĞİ

NİĞDE

52.941,64 TL

7

ALUCRA NOTERLİĞİ

GİRESUN

60.107,12 TL

8

ARTOVA NOTERLİĞİ

TOKAT

32.283,10 TL

9

BOZKURT NOTERLİĞİ

DENİZLİ

69.601,42 TL

10

ÇAMLIYAYLA NOTERLİĞİ

MERSİN

45.350,33 TL

11

ÇARDAK NOTERLİĞİ

DENİZLİ

64.462,59 TL

12

ÇAYKARA NOTERLİĞİ

TRABZON

123.543,40 TL

13

ÇEMİŞGEZEK NOTERLİĞİ

TUNCELİ

33.380,64 TL

14

ÇERMİK NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

181.677,65 TL

15

ÇOBANLAR NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

72.509,48 TL

16

DEMİRÖZÜ NOTERLİĞİ

BAYBURT

29.858,84 TL

17

DODURGA NOTERLİĞİ

ÇORUM

36.362,26 TL

18

DOMANİÇ NOTERLİĞİ

KÜTAHYA

78.427,38 TL

19

DURAĞAN NOTERLİĞİ

SİNOP

89.452,67 TL

20

EFLANİ NOTERLİĞİ

KARABÜK

41.379,05 TL

21

ERCİŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

VAN

298.720,93 TL

22

GEMEREK NOTERLİĞİ

SİVAS

174.859,49 TL

23

GEVAŞ NOTERLİĞİ

VAN

120.789,58 TL

24

HANAK NOTERLİĞİ

ARDAHAN

127.715,68 TL

25

İMAMOĞLU NOTERLİĞİ

ADANA

291.563,69 TL

26

KARAHALLI NOTERLİĞİ

UŞAK

88.822,39 TL

27

KARAYAZI NOTERLİĞİ

ERZURUM

70.332,60 TL

28

KEBAN NOTERLİĞİ

ELAZIĞ

33.359,72 TL

29

KEMALİYE NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

29.294,83 TL

30

KOVANCILAR NOTERLİĞİ

ELAZIĞ

311.254,12 TL

31

MARMARA EREĞLİSİ NOTERLİĞİ

TEKİRDAĞ

349.286,20 TL

32

MUŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

 

272.026,45 TL

33

ORHANELİ NOTERLİĞİ

BURSA

153.803,33 TL

34

PATNOS BİRİNCİ NOTERLİĞİ

AĞRI

296.506,30 TL

35

PINARBAŞI NOTERLİĞİ

KAYSERİ

175.810,30 TL

36

ŞIRNAK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

 

91.026,65 TL

37

TERCAN NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

77.584,07 TL

38

TÜRKELİ NOTERLİĞİ

SİNOP

160.554,73 TL

39

ULUBORLU NOTERLİĞİ

ISPARTA

46.772,65 TL

40

YENİÇAĞA NOTERLİĞİ

BOLU

105.454,79 TL

41

YIĞILCA NOTERLİĞİ

DÜZCE

102.295,38 TL

42

YILDIZELİ NOTERLİĞİ

SİVAS

167.245,82 TL

3658/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

BOZÜYÜK NOTERLİĞİ

701.914,96 TL

2

BURDUR İKİNCİ NOTERLİĞİ

534.056,99 TL

3

CEYHAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

411.739,33 TL

4

ÇANAKKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ

875.436,34 TL

5

ÇORLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

915.532,99 TL

6

ÇORLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

387.073,17 TL

7

DÜZCE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

521.836,31 TL

8

EDİRNE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

424.859,57 TL

9

ELBİSTAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

816.627,30 TL

10

GÖLCÜK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

432.797,68 TL

11

HOPA NOTERLİĞİ

575.067,35 TL

12

ISPARTA ALTINCI NOTERLİĞİ

559.841,96 TL

13

İNEGÖL BİRİNCİ NOTERLİĞİ

412.914,05 TL

14

KANDIRA NOTERLİĞİ

646.630,48 TL

15

KESTEL BİRİNCİ NOTERLİĞİ

837.113,89 TL

16

MANAVGAT İKİNCİ NOTERLİĞİ

768.641,85 TL

17

MENEMEN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

606.191,60 TL

18

SİİRT BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.161.433,13 TL

19

SİLİFKE İKİNCİ NOTERLİĞİ

513.325,01 TL

20

TOKAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

502.372,49 TL

21

UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

250.474,73 TL

22

VAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

659.797,39 TL

3657/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

2.916.323,92 TL

2

ANKARA ALTMIŞBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.505.791,80 TL

3

ANTALYA ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.689.524,44 TL

4

BEŞİKTAŞ ONUNCU NOTERLİĞİ

1.129.132,83 TL

5

BEŞİKTAŞ ONALTINCI NOTERLİĞİ

2.663.311,34 TL

6

BEŞİKTAŞ ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

  957.268,74 TL

7

BEYOĞLU SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.741.107,54 TL

8

BURSA İKİNCİ NOTERLİĞİ

  761.251,04 TL

9

İSTANBUL ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

  845.845,80 TL

10

İSTANBUL YİRMİNCİ NOTERLİĞİ

1.055.956,41 TL

11

KADIKÖY YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.342.685,22 TL

12

KAYSERİ ALTINCI NOTERLİĞİ

1.471.047,74 TL

13

ZEYTİNBURNU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.164.851,30 TL

3656/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Beşiktaş Onbirinci Noterliği 18.06.2017 tarihinde ve Beyoğlu Otuzbirinci Noterliği 24.06.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

BEŞİKTAŞ ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

2.398.434,49 TL

2

BEYOĞLU OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

6.409.270,84 TL

3655/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_28.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_35.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_36.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_37.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_38.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_39.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_40.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_41.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_42.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_43.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\y_Sayfa_44.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ