4 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30028

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlıktan:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzden, yurt dışı edilmek üzere Emıl Stanıslavov MADZHIROV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 03/11/2016 tarihinde 16160100T77 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 10/11/2016 tarihine kadar süre verilen 2003 model, PB6173KH plakalı, Audi marka aracın halen yurt dışı edilmediği, 1 no'lu taşıt takip programında yapılan sorgulamada tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu şahısın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 - 20/3. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 21/02/2017 tarihli, 17CK160100430 sayılı ceza kararı ile 21/02/2017 tarihli, 17ET16010029-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yeterli yurt içi ve yurt dışı adresleri tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 21/02/2017 tarihli, 17CK160100430 sayılı ceza kararı muhteviyatı 14.171,00-TL'nin otuz (30) gün, 21/02/2017 tarihli, 17ET16010029-1 sayılı ek tahakkuk muhteviyatı 56.683,00-TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2945/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzden, yurt dışı edilmek üzere Ilıya Dımıtrov DIMITROV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 03/11/2016 tarihinde 16160100T78 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 10/11/2016 tarihine kadar süre verilen 2000 model, PB2460CB plakalı, BMW marka aracın halen yurt dışı edilmediği, 1 no'lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu şahısın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 - 20/3. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 21/02/2017 tarihli, 17CK160100431 sayılı ceza kararı ile 21/02/2017 tarihli, 17ET16010030-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 21/02/2017 tarihli, 17CK160100431 sayılı ceza kararı muhteviyatı 7.698,00-TL'nin otuz (30) gün, 21/02/2017 tarihli, 17ET16010030-1 sayılı ek tahakkuk muhteviyatı 30.790,00-TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2946/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.03.2017 Karar No: 6985

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                            :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,   06100

• MÜRACAAT TARİHİ       :  02.10.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  15.320 hektar

• BÖLGESİ                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER           :  Siirt, Şırnak

• PAFTA NUMARASI         :  AR/TPO/K/M48-c2

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

2957/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun İstanbul ve Tekirdağ illerinde sahip olduğu AR/TPO/K/F20-d1, d2 pafta no.lu petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan Büyükkılıçlı-1 lokasyon sahası için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, Küçükdere mevkiinde bulunan1865 no.lu parselin 2513,26 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 15.03.2017 ve bunu tamamlayan 20.03.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2958/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.03.2017 Karar No: 6986

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                            :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86,   06100

• MÜRACAAT TARİHİ       :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  59.864 hektar

• BÖLGESİ                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                  :  Mersin, Adana

• PAFTA NUMARASI         :  AR/TPO/K/O34-a

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

(ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

36º56’23’’80’’’

35º02’59’’30’’’

b

36º54’36’’75’’’

35º02’59’’30’’’

c

36º54’36’’75’’’

35º01’46’’60’’’

d

36º53’25’’80’’’

35º01’46’’60’’’

e

36º53’25’’80’’’

35º00’00’’00’’’

f

36º56’23’’80’’’

35º00’00’’00’’’

 

Yukarıda koordinatları verilen alan içerisinde petrol arama faaliyetinde bulunmaması ve bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı %2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartlarıyla, Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

2959/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O’nun Diyarbakır il sınırları içinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/2129 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak, Yeniköy 30, 38, 39, 40, 41 ve 43 lokasyon sahaları, lokasyonlara ait yollar ve Sarıcak-Katin arası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Küçükaköran Köyündeki 138 no.lu parselin 16.152,07 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) 79.465,00 m2.’lik kısmının (mülkiyet) olmak üzere toplam 95.617,07 m2 arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 03.08.2016 tarih ve bunu tamamlayan 17.03.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2960/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

60330 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2951/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre S.A.S SOSYAL HİZMETLER BİLGİ İŞLEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hakkında verilen ve 19 Nisan 2016 Tarih ve 29689 sayılı Resmi Gazete’nin 102’nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 9. İdare Mahkemesinin 09.12.2016 tarihli ve Esas No: 2016/2569 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

2963/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı gayri safi geliri 261.916,85 TL olan Bayramiç Noterliği 03.06.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7’nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

2965/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1- Müracaat edecek adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu ve Öğretim Üyesi Kadro Başvuru Formunu 1’er adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesini ayrıca onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAVSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM/ANASANAT DALI

DOÇENT

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

2

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

1

 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

2

 

Eğitim Fakültesi

Zihin Engelliler Eğitimi

1

 

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

 

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı İstatistik

1

 

İlahiyat Fakültesi

Hadis

2

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

1

 

Mühendislik Fakültesi

Kamu Ölçmeleri

1

 

Mühendislik Fakültesi

Proses ve Reaktör Tasarımı

1

 

Mühendislik Fakültesi

Konstrüksiyon ve İmalat

1

 

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Müh.

2

 

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

2

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

1

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hast. ve Doğum

1

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Yenidoğan uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak ve motilite konusunda en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Biyofizik

1

 

Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekolojisi

2

 

Veteriner Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji

1

 

2868/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 17.04.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 17.04.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 17.04.2017 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 17.04.2017 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

3

Sosyoloji

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Eski Türk Edebiyatı veya Yeni Türk Edebiyatı

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

1

Yeni Türk Dili

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

1

Eski Türk Dili ve Halk Edebiyatı

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3

Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Kamu Hukuku

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

3

Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı Bölümü

3

Moda Tasarımı

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

3

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, Beslenme ve Diyetetik

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

Oyunculuk Bölümü

3

Oyunculuk

Prof.Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

3007/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketinden:

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ