9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇERKEZKÖY-KAPIKULE SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 596,296 M³ MUHTELİF BOYLARDA AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 7 KALEM MAKAS CİVATASI VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ORTA AKDENİZ (ADANA) BÖLGE KAN MERKEZİ LABORATUVARININ İNŞAAT, ELEKTRİK, KLİMA VE SOĞUK ODALAR TADİLAT, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


2 ADET CHECKPOİNT 4800 GÜVENLİK DUVARI VE AĞ GEÇİDİ CİHAZLARI LİSANSLARININ GÜNCELLENMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’DE BULUNAN YOZGAT İL ÖZEL İDARESİNE AİT HİSSELER, SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Yozgat İl Özel İdaresinden:


4 KUTUPLU MIKNATIS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


MİKRODALGA OTOKLAV REAKTÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


BOJİ DEMONTE TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇERKEZKÖY-KAPIKULE SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/100174

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                      :  Çerkezköy-Kapıkule sinyalizasyon sistemleri için kesintisiz güç kaynağı temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 30.03.2017 tarih saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 30.03.2017 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1971/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 596,296 M³ MUHTELİF BOYLARDA AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2017/100840

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  596,296 M³ MUHTELİF BOYLARDA AHŞAP TRAVERSİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 28.03.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2092/1/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 7 KALEM MAKAS CİVATASI VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2017/100855

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı  :  7 KALEM MAKAS CİVATASI VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 30.03.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2092/2/1-1


ORTA AKDENİZ (ADANA) BÖLGE KAN MERKEZİ LABORATUVARININ İNŞAAT, ELEKTRİK, KLİMA VE SOĞUK ODALAR TADİLAT, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi’nin ihtiyacı olan “Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi Laboratuvarının İnşaat, Elektrik, Klima ve Soğuk Odalar Tadilat, Bakım ve Onarım Hizmeti” alımı işleri, mimari, elektrik uygulama projeleri, mahal listeleri, idari ve teknik şartnameler ve eklerinde belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve “Toros Mh. 78102 Sk. Serinyıldız Sit. D-Blok No: 4 Çukurova/ADANA” adresindeki Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi’nden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 31.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi’nin Toros Mh. 78102 Sk. Serinyıldız Sit. D-Blok No: 4 Çukurova/ADANA adresindeki Türk Kızılayı Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 03.04.2017 günü saat 11.00’da Orta Akdeniz (Adana) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

2091/1-1


2 ADET CHECKPOİNT 4800 GÜVENLİK DUVARI VE AĞ GEÇİDİ CİHAZLARI LİSANSLARININ GÜNCELLENMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet Checkpoint 4800 güvenlik duvarı ve ağ geçidi cihazları lisanslarının güncellenmesi işi, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Checkpoint markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2101/1-1


TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’DE BULUNAN YOZGAT İL ÖZEL İDARESİNE AİT HİSSELER, SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Yozgat İl Özel İdaresinden:

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 107.062.354,00.-TL.’lik sermayesi içerisinde, Yozgat İl Özel İdaresi’nin %3,1052 oranındaki iştirak hissesi, Yozgat İl Özel İdaresi (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

ŞİRKETİN ADI

SATIŞA KONU HİSSE ORANI %

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.)

ŞARTNAME BEDELİ (TL.)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3,1052

250.000,00

500,00

27.03.2017    Saat: 11.00’de

 

1 - İhale; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, PAZARLIK USULÜ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinden hazır bulunanların katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez.

3 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grupları sadece yatırım fonlarından oluşamaz.

4 - Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda, geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

5 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve eklerinin alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birisinin İhale Şartnamesi alması yeterlidir.

Yukarıda tabloda belirtilen Şartname bedeli:

Yozgat İl Özel İdaresinin; T.C. Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şube Müdürlüğü’ndeki TR92 0001 000 2573 2935 786-5004 veya Vakıflar Bankası Yozgat Şube Müdürlüğü nezdindeki TR 36000 1500 15800 7293643179 nolu hesaplarından birine, ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği “Yozgat İl Özel İdaresi’nin Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki hisse satış Şartname Bedeli” ifadesini içerir şekilde yatırılarak, banka dekontu ile Yozgat İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü veya Encümen Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi halinde, ihale şartnamesi temin edilebilecektir. İhale Şartnamesi ve eklerini almak için ödenen bedeller her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

7 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar, İdarenin aşağıda belirtilen adresine teslim edilmiş olacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İdare; ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - Satışa konu hissenin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup, olmadığını, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde önceden araştırmakla yükümlüdürler.

10 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

11 - İhaleye ait bilgiler, 0 354 212 1048 - 0 354 212 1037 (Mali Hizmetler Müdürlüğü 1130 veya Encümen Müdürlüğü 1170 dahili numaralı telefonlardan) ve www.yozgatozelidare.gov.tr. adresinden alınabilir.

12 - Teklifler; Yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, A. Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan, Evrak Kayıt Servisine, (Teslim alma tutanağı karşılığında) elden veya posta yolu ile teslim edilmesi zorunludur. Posta yolu ile teslimde her ne sebeple olursa olsun, meydana gelecek gecikme halinde, teklifler değerlendirmeye alınmaz ve İDARE’ye sorumluluk yüklenemez.

2037/1-1


4 KUTUPLU MIKNATIS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 4 Kutuplu Mıknatıs alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/104251

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312 210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 Kalem 4 Kutuplu Mıknatıs Alımı

b) Teslim yeri                               :  Fizik Bölümü.(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Proton Hızlandırıcı Tesisi Kazan / ANKARA)

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                           :  31 Mart 2017 Cuma 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını           (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 31/03/2017 Cuma günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2009/1-1


MİKRODALGA OTOKLAV REAKTÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Mikrodalga Otoklav Reaktörü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/104327

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312 210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 Kalem Mikrodalga Otoklav Reaktörü Alımı

b) Teslim yeri                               :  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü.

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme tarihinden itibaren 70 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                           :  03 Nisan 2017 Pazartesi 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını          (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 03/04/2017 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2010/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE

Elazığ

Merkez

Sürsürü Mah.

3825

2

7.360,00 m²

Arsa

Resmi Kurum alanı Emsal: 2,00 Yençok:24,50

Arsa Karşılığı Defterdarlık Hizmet Binası Yapım İşi

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK KISIM (M2)

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%30)

İHALE TARİHİ

SAATİ

Elazığ

Merkez

Şahinkaya

217

1

4.427,12 m²

Arsa

Blok nizam 8 kat konut alanı E:1,50

Tamamı

3.585.967,20 TL

1.075.790,16 TL

14.4.2017

10:00

Elazığ

Merkez

Şahinkaya

220

1

2.417,04 m²

Arsa

Blok nizam 8 kat konut alanı E:1,50

Tamamı

1.957.802,40 TL

587.340,72 TL

14.4.2017

10:00

Elazığ

Merkez

Şahinkaya

221

2

7.451,22 m²

Arsa

Blok nizam 8 kat konut alanı E:1,50

Tamamı

6.035.488,20 TL

1.810.646,46 TL

14.4.2017

10:00

 

1 - Yukarıda Tablo 1 - de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine (dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesinde belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 12.810,00 m² kapalı inşaat alanlı yapılacak binanın 4. Sınıf A Grubu Yapı Sınıfında) Defterdarlık Hizmet Binası yapıldıktan sonra Tablo 2 de tapu kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmazlar inşaatının tamamlanmasını ve teslimini müteakip yükleniciye devredilecektir.

2 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen taşınmazların bedeli olan 11.579.257,80 TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak proje bedeli arasındaki 818.857,80 TL farka verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 14.04.2017 tarih ve saat 10:00'da Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 730 (yediyüzotuzgün) gündür.

4 - Geçici teminat bedeli 3.473.778,00 TL dir. (üçmilyon dörtyüzyetmişüçbinyediyüzyetmişsekizTL)

5 - İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,

b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecektir.

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

d)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

f) Üzerinde ihale kalan müşteri taşınmaz dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi ile teknik şartnamesinde cinsi, muhteviyatı ve özellikleri belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 12.810,00 m2 kapalı inşaat alanlı 4. Sınıf A Grubu Yapıya uygun Uygulama Projesini hazırlayacaktır.

6 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Sözkonusu taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 12.810,00 m² kapalı inşaat alanlı KDV hariç 10.760.400,00 TL maliyetli Defterdarlık Hizmet Binasına karşılık Elazığ İli, Merkez İlçesi Şahinkaya Köyünde bulunan 217 ada 1, 220 ada 1 ve 221 ada 2 parsel numaralı ve toplam 14.295,38 m2 yüzölçümlü ve 11.579.257,80 TL tahmini bedelli olan taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 818.857,80 TL farkı ihale neticesinde yapılacak artırımda meydana gelecek fark da ilave edilerek sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye nakden ödenecektir.

8-İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mal KDV'den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca bu taşınmaz mal 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Bundan ayrı olarak sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

10 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.elazigdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

1947/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İLKER

7431

1

880

KONUT

KLASİK 3 KAT

1.320.000 TL

40.000 TL

28/03/2017

14:00

2

İLKER

7431

2

610

KONUT

KLASİK 3 KAT

915.000 TL

28.000 TL

28/03/2017

14:05

3

İLKER

7445

8

721

KONUT

KLASİK 3 KAT

1.226.000 TL

37.000 TL

28/03/2017

14:10

4

İLKER

7463

5

690

KONUT

KLASİK 3 KAT

1.070.000 TL

33.000 TL

28/03/2017

14:15

5

İLKER

7469

2

688

KONUT

KLASİK 3 KAT

1.101.000 TL

34.000 TL

28/03/2017

14:20

6

İLKER

7469

3

605

KONUT

KLASİK 3 KAT

968.000 TL

30.000 TL

28/03/2017

14:25

7

DİKMEN

7504

8

657

KONUT

KLASİK 4 KAT

1.380.000 TL

42.000 TL

28/03/2017

14:30

8

ZAFERTEPE

7711

8

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

663.000 TL

20.000 TL

28/03/2017

14:35

9

ZAFERTEPE

7711

9

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

663.000 TL

20.000 TL

28/03/2017

14:40

10

ZAFERTEPE

7711

10

530

KONUT

KLASİK 3 KAT

663.000 TL

20.000 TL

28/03/2017

14:45

11

SANCAK

25356

8

545

KONUT

0.40/1.40 (5.A-3.3)

1.407.000 TL

43.000 TL

28/03/2017

14:50

12

SANCAK

25356

9

617

KONUT

0.40/1.40 (5.A-3.3)

1.592.000 TL

48.000 TL

28/03/2017

14:55

13

BÜYÜKESAT

26322

21

4556

KONUT

E:2.00 Hmax:Serbest

12.529.000 TL

376.000 TL

28/03/2017

15:00

14

K.KONAKLAR

27385

8

584

KONUT

0.35/1.05 (5.A-3.3)

789.000 TL

24.000 TL

28/03/2017

15:05

15

DİKMEN

27018

1

10592

EĞİTİM TESİSLERİ

E:1.00 Hmax:Serbest

32.836.000 TL

986.000 TL

28/03/2017

15:10

16

METİN OKTAY

7718

14

5 NOLU DAİRE

Brüt 138 m2

Hınıs Sokak 43/5

145.000 TL

5.000 TL

28/03/2017

15:15

 

2 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte; Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No: 11 A1-A2 Blok 6. kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 100.-TL (yüz lira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve tekliflerinde ada, parsel numarasını yazmaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B1 Blok 8. kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar; KDV istisnasına tabi olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

8 - Telefon: 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244    Faks: 0 312 458 90 76

9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1854/1-1


BOJİ DEMONTE TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/104139

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :  40 Adet (20 lokoluk) DE 24000 tipi lokomotif, 30 Adet (10 lokoluk) E 43000 tipi lokomotif boji demonte temizlik işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.03.2017 - Saat 14:00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 22/03/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2032/1-1


ERTELEME İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

“KINALI - TEKİRDAĞ - ÇANAKKALE - SAVAŞTEPE OTOYOLU PROJESİ MALKARA - ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİNİN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İŞİ EK İLANI

İhale ilanı 18.01.2017 tarihinde yapılan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmetleri İşine ait daha önce 27.03.2017 saat 14:30 olarak açıklanan ihale tarihi 11.05.2017 saat 14:30 olarak değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2086/1-1