8 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29973

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  :  08.02.2017

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   :  22.02.2017

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yardımcı Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora unvanını Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanından almış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lojistik alanında deneyim sahibi olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Yardımcı Doçent

1

Doktora unvanını İşletme, İletişim veya Halkla İlişkiler alanından almış olmak ve belgelendirmek kaydıyla beş yıl havacılık sektöründe deneyim sahibi olmak.

1087/1-1


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

26.11.2015 tarihinde sahibi Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Hav. Tic. A.Ş. ve işleticisi Tarkim Uçuş Eğitim ve Bakım Onarım Ltd. Şti. olan TC-FCK tescil işaretli hava aracının Adana Havalimanı’na inişi esnasında iniş takımlarını açmayı unutmaları sonucunda kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

1045/1/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

04.04.2016 tarihinde sahibi Özel Pedam Sağlık Havacılık Yayımcılık Reklam ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve işleticisi Top Air Havacılık Ltd.Şti. olan TC-AGM tescil işaretli hava aracının Kırklareli, Lüleburgaz yakınlarında mecburi iniş çalışması sırasında yere çarpması neticesinde kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

1045/2/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

11.05.2016 tarihinde Atlantik Uçuş Okulu A.Ş. envanterine kayıtlı TC-EOU tescil işaretli hava aracının Balıkesir Koca Seyit Havalimanına iniş kalkış çalışması esnasında kontrolü kaybederek yere çarpması neticesinde kaza meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

1045/3/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Erzurum ilinde faaliyet gösteren 1459 dosya no’lu ERBİLGE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1187 dosya no’lu SARUM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 970 dosya no’lu KIRKLARELİ YEŞİL VADİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 696 dosya no’lu İDAYAPI  Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 570 dosya nolu TOPRAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 220 dosya no’lu GRUP TEKNİK Yapı Denetim Müş. ve Proje A.Ş. ve 109 dosya nolu SOFUOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarih ve 2806 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

1088/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 06.02.2017 tarih ve 2807 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 2232 dosya no’lu ÖZ AL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 83 dosya no’lu ŞİRİNYER Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren FE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1984 dosya no’lu ULUDENT Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2272 dosya no’lu ARES Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2176 dosya no’lu SONUÇ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 774 dosya no’lu GELİBOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1088/2/1-1

—————

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 1269 belge no’lu EKİN Yapı Denetim Ltd. Şti., Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 1230 belge nolu YEŞİLAY Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1229 dosya nolu ELİT UZMAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 12’inci maddesinin (a) bendi gereği, 06.02.2017 tarih ve 2808 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1088/3/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinde: “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilire) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 05/07/2011 tarih ve MYĞ/3304-2/29696 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi EZE KİMYA ÜRÜNLERİ İMALAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Lisansa kayıtlı TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE/TSEK belgelerini ilanen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1036/1-1

—————

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinde: “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilire) (Değişik: RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 05/07/2011 tarih ve MYĞ/3304-2/29696 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi ELEMENT MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Lisansa kayıtlı TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE/TSEK belgelerini ilanen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1038/1-1

—————

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinde: “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilire) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 27/03/2013 tarihli ve MYĞ/4327-2/32407 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi BANKO MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporunun geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1039/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / Bursa adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığından alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; 15/11/2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir) sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (31.12.2012-19/12/2013 arasında dağıtıcısı) istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşlik ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından, Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 13/10/2016 tarih 6532-6 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/1/1-1

—————

Pasinler Yolu 20 Km. (Ada: - , Pafta:İ-46-B-05-A, Parsel:205-207) Tuy Köyü Göller Mevkii Yakutiye / ERZURUM adresinde 02.04.2014 tarih BAY/939-82/34010 sayılı Bayilik Lisansı (28.06.2016 tarihli 25215 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Selvi ATAÇ tarafından işletilen istasyonda 22/02/2016 tarihinde yapılan denetimde, otomasyon sisteminin dolumu göstermediğinin, istasyonda akaryakıt satışına devam edildiğinin, otomasyon sisteminin gösterdiği stok miktarı ile fiziki stok miktarının farklı olduğunun, bu sorunların uzun süredir sürmesine rağmen tedbir alınmadığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından; Selvi ATAÇ hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 84.575-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-13 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/2/1-1

—————

DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin (Eski Unvanı: Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi) kendi tescilli markası altında faaliyet gösteren BAY/939-82/30279 ve BAY/939-82/32878 numaralı bayilik lisansı sahibinin her iki akaryakıt istasyonunda istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek (istasyonlarda gerçekleşen akaryakıt alış-satış ve stok hareketlerini izlemeyerek) ve/veya istasyon otomasyon sistemlerinde meydana gelen arızaları 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermeyerek ve/veya istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirleri almayarak 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında; BAY/939-82/30279 ve BAY/939-82/32878 numaralı bayilik lisanslarına konu akaryakıt istasyonlarında istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi ve bayinin akaryakıt alış-satş ve stok hareketlerini izlememesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümlerince belirlenen 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının, her iki lisans için ayrı ayrı olarak uygulanması ile toplamda 1.700.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-20 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.700.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/3/1-1

—————

05/04/2012 tarih ve BAY/939-82/30784 numaralı bayilik lisansı kapsamında “E-90 Karayolu Üzeri 93.Km. (Pafta:12, Parsel: 339) Bala / ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 21-24/09/2012 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere; lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Zahter Oto Aksesuar Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-38 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/4/1-1

—————

19/01/2011 tarih ve MYG/3038-1/28893 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hedef Petro Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 24/12/2013 tarihinde yapılan denetimde, motorin-mineral yağ karışımını ve mineral yağ-bitkisel yağ karışımını piyasaya hidrolik sistem yağı adı altında ikmal ettiği tespit edilmiş olup bu durum 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına ve ayrıca "Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ" in 9 uncu maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, ilgili hakkında idari para cezası uygulanması yönündeki 20.11.2014 tarih ve 5315-39 sayılı Kurul Kararının ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle iptali yönündeki Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2015/392 E. , 2016/334 K. kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Hedef Petro Kimya Kimyasal Ürünler İmalatı Paketleme Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16/11/2016 tarihli ve 6600-9 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 07/12/2016 tarihli ve 1854 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/5/1-1

—————

08/03/2013 tarihli denetimde tespit edilen hususlar çerçevesinde “Karaoğlan Mahallesi Serpmeleri No:232 (110791 Ada,1 Parsel) Gölbaşı / ANKARA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 13/10/2010 tarih ve BAY/939-82/28410 numaralı bayilik lisansı sahibi Fomsad Petrol İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışından başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 5. İdare Mahkemesinin E:2014/1018, K:2015/213 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Fomsad Petrol İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-28 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1869 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/6/1-1

—————

 “Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km (Ada:- Pafta:2 Parsel:66) Temelli Sincan / ANKARA” adresinde 11/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33396 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen 11/03/2014 tarihli denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; İstasyonunda “Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman” bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği, Lisansına konu tesisini Kurul izni olmaksızın Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne piyasa faaliyeti için kullandırarak 5015 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 14. İdare Mahkemesinin E:2015/101, K:2015/701 sayılı kararı ve E:2015/102, K:2015/702 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Nira Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-38 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1876 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/7/1-1

—————

 “Küçük Kayaş Mah. 19 Mayıs Bulvarı No: 342 Mamak / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda faaliyet göstermek üzere 27/10/2008 tarih ve BAY/939-82/25162 numaralı bayilik lisansı sahibi Beg-Nak Nakliyat İnşaat Petrol Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin; 2010 yılı içerisinde Öz Ayyıldız Madeni Yağ Petrol Nakliye Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nden toplamda yaklaşık 7,5 milyon TL’lik akaryakıt alımı gerçekleştirerek lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 7. İdare Mahkemesinin E.2014/1489, K.2014/1881 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Beg-Nak Nakliyat İnşaat Petrol Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-19 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1886 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/8/1-1

—————

Kurul’un 07.12.2016 tarih ve 6656-19 sayılı Kararı ile “Süleyman Suat Mah. Gül Sok. No:16 Gökkaya Kasabası Ahmetli Manisa” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19.07.2013 tarihli LPG-BAY/941-54/14061 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı alan ve Erol Gaz İnşaat Nakliye Gıda ve Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olan Ali İhsan Kayık’ın LPG otogaz istasyonunda 19.09.2014 tarihinde LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırması ile ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Ali İhsan Kayık nezdinde 21.01.2016 tarihli ve 6081-117 sayılı Kurul Kararları ve 29/04/2016-663 sayılı Soruşturma Raporu uyarınca alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup, 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 76.142,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir .

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1040/9/1-1

—————

Kurul’un 22/12/2016 tarihli ve 6796-28 sayılı kararı ile; Doğu Özlem Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Hayvancılık Mandıracılık Madencilik İnşaat Nakliye ve Harfiyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 20.03.2014 tarihli denetimde yapılan tespitlere göre otomasyon sistemindeki arızaya rağmen faaliyete devam edildiğinin tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin onuncu ve ondördüncü fıkrası hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 72.751.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1040/10/1-1

—————

Kurul’un 22/12/2016 tarihli ve 6798-2 sayılı Kararı ile; 20/05/2010 tarih ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunması ve bu haliyle petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur kişi hakkında 04/07/2016 tarihli ve 6386/18 sayılı Kurul Kararı mucibince düzenlenen 16/08/2016-1296 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında durumu Kurulca değerlendirilmiş olup lisan sahibi hakkında sahibi olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların dışında faaliyette bulunması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 350.000,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına ayrıca 5015 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan lisans sahibinin 20/05/2010 tarihli ve DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 350.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve lisansınızın iptal edildiğinden piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1040/11/1-1

—————

Kurul 12/01/2017 tarihli ve 6861-18 sayılı Kararı ile, 04.06.2012 tarihli ve BAY/939-82/31081 sayılı bayilik lisansı sahibi Nida Nur Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Demir Çelik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 07.06.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Nida Nur Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Demir Çelik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/17 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1581 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Nida Nur Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Demir Çelik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1040/12/1-1

—————

Kurul’un 15.12.2016 tarih ve 6773-37 sayılı Kararı ile Ankara Samsun Yolu 20. Km. Mahmutlu Mevkii Kavak SAMSUN" adresinde faaliyette bulunmak üzere 20.08.2008 tarihli ve LPG-BAY/941-54/08165 nolu LPG otogaz bayilik lisansı alan ancak 06.11.2015 tarihinde lisansı iptal edilen KAR-MERT PETROL VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 28.01.2015 tarihli ve 2015-A-376/13 sayılı Vergi İnceleme Raporunda (2011 yılı hesaplarında yapılan incelemede 4663 litrelik belgelendirilemeyen otogaz alımı olduğu tespit edildiği) dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak istenilen savunmanız ve Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun gündemine intikal ettirilmiş 15.12.2016 tarih ve 6773-37 sayılı kararı ile 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca ve 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 308.194- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir .

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1040/13/1-1

—————

Kurul’un 23/11/2016 tarihli 6615/22 sayılı Kararı ile; “Sanayi Sitesi 33.Sokak No:39 ELAZIĞ” adresinde faaliyette bulunan 02.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27318 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Zafer Karagöl'ün; 14.02.2013 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Ataşsalar Petrol İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/673 E. 2014/1728 K. sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 12/12/2016-1908 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda 02.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27318 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Zafer Karagöl'ün; 14.02.2013 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Ataşsalar Petrol İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1040/14/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:

Meslekî Eğitim Kurulu

28. Toplantısı Kararları

Toplantı No      :  28

Yer                   :  MEB Merkez Bina Tevfik İleri Salonu

Tarih                 :  28 Aralık 2016

Saat                  :  14.00

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4. maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ’nin başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararlardan 28/4 no’lu karar oy çokluğu ile diğer kararlar ise oy birliğiyle alınmıştır.

KARARLAR

28/1

:

Ülkemizde eğitim ve öğrenimlerini tamamlamış ya da denklik belgelerini almış olan geçici koruma altındaki Suriyelilerin meslek edinmeleri ile ilgili çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: GTB, İŞKUR, MYK, TOBB, TİSK, TESK

28/2

:

Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine çırak öğrenci olarak kayıtlarında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 10. maddesinde istenen en az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak şartının aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak;

- Eğitim durumunu belgelendiremeyenler için; Türkçe Seviye A2 kurs programına kayıt yaptırmaları ve öğrenim durumları için kendi beyanları esas alınarak kurs sonu beklenmeden,

- Eğitim durumunu belgelendirenler için; Okuma-Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavından başarılı olmaları veya Türkçe Seviye A1 kurs programına kayıtlı olmaları şartı ile kurs sonu beklenmeden

kayıt süresi içerisinde kayıtlarının yapılması.

Sorumlu kurum: MEB

28/3

:

2014-2018 Türkiye HBÖ Strateji Belgesi ve Eylem Planından Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili maddelerin değerlendirilmesi ve güncellenmesi için çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: GTB, İŞKUR, MYK, TOBB, TİSK, TESK

28/4

:

Kalfalık belgeleri ve çıraklık eğitimi uygulaması yapılmayan meslek dallarında verilen TESK ustalık belgeleri için de tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz şekilde düzenleme ile ilgili çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, GTB, ÇSGB, TOBB, TİSK

28/5

:

Mesleki Eğitim Kurulu sekretarya iş ve işlemlerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülmesi.

28/6

:

1.          3308 sayılı Kanuna göre, çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamındaki;

2.          a) Pazarlama ve perakende meslek alanında bulunan Satış Elemanlığı meslek dalında kantin işletmeciliği hariç “14 Uzmanlığın”,

3.          b) Gemi Yapımı (Deniz Araçları Yapımı) meslek alanında bulunan “Gemi Ressamlığı”,

4.          c) Matbaa meslek alanında bulunan “Baskı”,

5.          ç) Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında bulunan “Barmenlik”

6.           dallarının kademeli olarak kapsamdan çıkarılması,

7.          d) Pazarlama ve Perakende meslek alanı Satış Elemanlığı meslek dalında yer alan “Kantin işletmeciliği” uzmanlığının “Yiyecek İçecek Hizmetleri” alanı altında dal olarak yer alması,

8.          e) Alan ve dalların güncellenen Ek-1 tabloya göre Kurul tarihinden itibaren uygulanması.

28/7

:

3308 sayılı Kanuna göre, mesleki ve teknik orta öğretim okullarında uygulama kapsamındaki;

9.          a) Giyim Üretim Teknolojisi meslek alanında bulunan “Kesim”,

b) Radyo-Televizyon meslek alanında bulunan “Radyo-Televizyon Programcılığı”,

c) Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri meslek alanında bulunan “Vücut Bakımı”,

ç) Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında bulunan “Bar”

 dallarının kademeli olarak kapsamdan çıkarılması,

d) Maden Teknolojisi alanı “Madencilik” dalının kapsama alınması,

e) Alan ve dalların güncellenen Ek-2 tabloya göre Kurul tarihinden itibaren uygulanması.

28/8

:

Sağlık meslek lisesi öğrencileri için aşağıdaki konularda çalışmaların yapılması.

a) Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin staj ve ücret sorunlarının değerlendirilmesi, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar üzerinde staj ücretlerinin getirdiği ekonomik yükün çözüme kavuşturulması,

b) Ortaöğretim düzeyinde uygulanan sağlık meslek eğitiminin kademeli olarak yükseköğretim düzeyinde en az önlisans seviyesine çıkarılarak, ortaöğretim düzeyinde uygulanan sağlık meslek eğitiminin sonlandırılması.

Sorumlu kurum: SB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MB, MEB, ÇSGB, YÖK, İŞKUR

28/9

:

İŞKUR tarafından işverenlerin aradığı nitelikli işgücünün temin edilmesi ve etkinliğinin artırılması bakımından aşağıdaki konularda çalışmaların yapılması.

a) MEB tarafından hazırlanan eğitim program sürelerinin (tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerdeki zorunlu süreler hariç) işverenlerin talepleri doğrultusunda MEB il/ilçe müdürleri tarafından belirlenerek onaylanması,

b) MEB ile düzenlenen istihdam garantisiz kurslardaki mesleklerin işgücü piyasasından alınan taleplere göre belirlenmesine özen gösterilmesi,

c) İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları için e-yaygın sisteminin kullanılmasında yaşanılan sorunların yerel düzeyde çözümlenmesi,

ç) İŞKUR tarafından dezavantajlı kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda daha etkin destek sağlanması,

d) Çalışanlara ve işsizlere yönelik mesleki yeterlilik belgesi alınmasını sağlayacak eğitimlere öncelik verilerek gerekli desteğin etkin şekilde sağlanması,

e) Öğrencilerin stajlarının İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı aracılığı ile desteklenmesi,

f) Öğrencilere yönelik bireysel ve grup iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin verilebilmesi için etkin işbirliği sağlanması,

g) Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilecek olan mesleki yeterlilik belgesi eğitimlerinin sürdürülmesi.

Sorumlu kurum: İŞKUR İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, MYK, TOBB, TESK, TİSK, ÇSGB, ÇŞB

28/10

:

Mesleki eğitim merkezleri için aşağıdaki konularda çalışmaların yapılması.

a) Mesleki Eğitim Merkezleri için yeni bir okul yönetimi modelinin geliştirilmesi,

b) 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitiminde yapılan yeni uygulamalar.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: GTB, TOBB, TESK, TİSK

28/11

:

1- 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanununun 21’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği aşağıdaki konularda çalışmaların yapılması.

a) Yükseköğretim programlarının,

b) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının,

c) Mesleki eğitim merkezi programlarının,

ç) Halk eğitimi merkezi ile özel mesleki eğitim kurumlarında uygulanan programların,

müfredatlarının ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerle uyumlu hâle getirilmesi ve eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesinin sağlanması.

2- İŞKUR-MEB işbirliğinde Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 28 ve 39’uncu maddeleri gereğince düzenlenen eğitimlerin müfredatlarının ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerle uyumlu hâle getirilmesi ve eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesinin sağlanması, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenen mesleklerde eğitime katılan kişilerin eğitim sonrasında MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yönlendirilmesi.

3- Türkiye Yeterlilik Çerçevesine yerleştirilecek diplomalara ve belgelere ilişkin kalite güvencesi oluşturulması ile ilgili çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: MYK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, YÖK, TOBB, TESK, TİSK

 

 

28/12/2016

 

 

 

BAŞKAN

Ercan DEMİRCİ

Millî Eğitim Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

 

ÜYE

İçişleri Bakanlığı Y.

Yusuf GÜNİ

Eğitim Daire Başkan Yrd.

ÜYE

Maliye Bakanlığı

(Katılmadı)

ÜYE

Hayrettin GÜNGÖR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Sağlık Bakanlığı Y.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

ÜYE

Mazhar YILDIRIMHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Y.

Yaşar ÖZTÜRK

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü

ÜYE

Nihat GÜL

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Y.

Hüseyin ALTINDAL

Esnaf ve San. Gn. Müdür Yrd.

ÜYE

Yılmaz TUNA

Kalkınma Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE

MEB Meslekî ve Teknik Eğitim

Genel Müdürü Y.

Recep ALTIN

Daire Başkanı

ÜYE

Ali Rıza ALTUNEL

MEB Hayat Boyu Öğrenme

Genel Müdürü

ÜYE

Cengiz ÖZCAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYE

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Y.

Ersin ARTANTAŞ

Eğitim Planlama Daire Müdürü

ÜYE

Ferhat İLTER

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYE

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

(Katılmadı)

ÜYE

Türkiye Bankalar Birliği

(Katılmadı)

ÜYE

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Yüksek Öğretim Kurulu Bşk.

Kurum Danışmanı

ÜYE

Ali Rıza EREN

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Temel Eğitim ve Staj Merkezi

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Meslekî Yeterlilik Kurumu Bşk. Y.

Metin KARAMAN

Başkan Yardımcısı

 

 

 

                                                                                     MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                        28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre

                                                                     Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamından Çıkarılan ve Alan/Dal Adı Değişen

                                                                                                          Meslek Alan ve Dallarının Listesi

                                                                                                                                 Ek-1

 

Alan Sıra No

Dal Sıra No

Güncellenen

Alan ve Dal İsimleri

Alan ve Dal Eski İsimleri

 

1

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI

AHŞAP TEKNOLOJİSİ

1

Ahşap Doğrama Teknolojisi

Ahşap Doğrama İmalatı

 

2

Mobilya İskeleti ve Döşemesi

Ahşap İskelet İmalatı

 

Döşemecilik Alanı

Mobilya Döşemeciliği

 

3

Mobilya Süsleme Sanatları

Ahşap Üst Yüzey İşlemleri

 

Ahşap Süsleme

 

4

İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

Mobilya İmalatı

 

5

Oto Döşemeciliği

Döşemecilik Alanı

Oto Döşemeciliği

 

2

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

 

6

Ayakkabı Modelistliği

 

 

7

Ayakkabı Üretimi

 

 

8

Saraciye Üretimi

 

 

9

Saraciye Modelistliği

 

 

3

TARIM

BAHÇECİLİK

10

Bahçe Bitkiler

Dış Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği

 

İç Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği

 

11

Tarla Bitkileri

Meyve Yetiştiriciliği

 

Sebze Yetiştiriciliği

 

12

Peyzaj

Çiçek Düzenlemeciliği

 

Peyzaj

 

13

Süs Bitkileri

Kesme Çiçek Yetiştiriciliği

 

14

Tarım Alet ve Makineleri

Metal Teknolojisi Alanı

Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı

 

4

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

15

Ağ İşletmenliği

 

 

16

Bilgisayar Teknik Servisi

 

 

17

Veri Tabanı Programcılığı

 

 

18

Web Programcılığı

 

 

5

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

19

Bobinaj

 

 

20

Büro Makineleri Teknik Servisi

 

 

21

Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

 

 

22

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi

 

 

23

Asansör Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım

 

24

Endüstriyel Bakım Onarım

 

 

25

Görüntü ve Ses Sistemleri

 

 

26

Güvenlik Sistemleri

 

 

27

Haberleşme Sistemleri

 

 

28

Yüksek Gerilim Sistemleri

 

 

6

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

29

Endüstriyel Kontrol

Otomasyon Sistemleri

 


7

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

30

Dekoratif Ev Tekstili

 

 

31

Dekoratif El Sanatları

 

 

32

El Dokuma

El Dokumacılığı

 

33

El ve Makine Nakışı

El ve Makine Nakışçılığı

 

34

Halı Desinatörlüğü

 

 

35

Sanayi Nakışı

Sanayi Nakışçılığı

 

8

GRAFİK VE FOTOĞRAF

FOTOĞRAFÇILIK

36

Fotoğraf

Fotoğrafçılık

 

9

GEMİ YAPIMI

GEMİ YAPIMI (Deniz Araçları Yapımı)

37

Gemi İnşa

Çelik Gemi Yapımı

 

38

Gemi Donatımı

Gemi Boru Donatımı

 

39

Yat İnşa

Tekne ve Yat Yapımı

 

10

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

 

40

Çocuk Giyim Modelistliği

 

 

41

Deri Giyim

 

 

42

Erkek Giyim Modelistliği

 

 

43

Erkek Terziliği

 

 

44

Hazır Giyim Model Makineciliği

 

 

45

İç Giyim Modelistliği

 

 

46

Kadın Giyim Modelistliği

 

 

47

Kadın Terziliği

 

 

48

Kesim

 

 

49

Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım

 

 

11

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

50

Gıda İşleme

Çay Üretimi ve İşleme

 

Hububat İşleme

 

Sebze ve Meyve İşleme

 

Zeytin İşleme

 

Süt İşleme

 

51

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

 

12

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

52

Cilt Bakımı ve Makyaj

Cilt Bakımı ve Güzellik

 

53

Erkek Kuaförü

Erkek Berberliği

 

54

Kadın Kuaförü

Kuaförlük

 

13

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

55

Ahşap Yapı Sistemleri

Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı

 

56

Betonarme Yapı Sistemleri

Yapı Duvarcılığı

 

Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık

57

Çatı Sistemleri

 

58

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı

 

 

59

İç Mekan Teknik Ressamlığı

 

 

60

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı

 

 

61

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı

 

62

Restorasyon

 

 

63

Statik Yapı Teknik Ressamlığı

 

 

64

Yapı İç Mekân Dekorasyonu

Yapı Dekorasyonculuğu

 

65

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi

Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı

 

66

Yapı Yalıtım

Yapı Yalıtımcılığı

 

67

Yapı Yüzey Kaplama

Yapı Yüzey Kaplamacılığı

 

14

HARİTA-TAPU-KADASTRO

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

68

Haritacılık

Harita ve Kadastro

 

69

Kadastroculuk

 

15

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KÂĞIT TEKNOLOJİSİ

70

Kâğıt Üretimi

Kâğıt Üretimi

 

71

Deri İşleme

 

 

16

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

 

72

Kat Hizmetleri

Kat Hizmetleri Elemanı

 

73

Operasyon

Operasyon Elemanı

 

74

Ön Büro

Ön Büro Elemanı

 

75

Rezervasyon

Rezervasyon Elemanı

 

76

Kuru Temizlemecilik

Kuru Temizlemecilik Alanı

Kuru Temizlemecilik

 

17

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

77

Takı İmalatı

Takı İmalatı (Kıymetli Metal ve Taş İşlemeciliği)

 

78

Vitrin Kuyumculuğu

 

 

18

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

79

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme

 

 

80

Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı

 

 

81

Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri

Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri (CNC)

 

82

Endüstriyel Kalıp

 

 

83

Mermer İşleme

 

 

84

Makine Bakım Onarım

 

 

85

Anahtarcılık ve Çilingirlik

 

 

86

Saat Tamirciliği

 

 

19

MATBAA TEKNOLOJİSİ

 

87

Baskı Öncesi

 

 

88

Baskı Sonrası

 

 

89

Flekso Baskı

 

 

90

Ofset Baskı

 

 

91

Serigrafi ve Tampon Baskı

 

 

92

Tifdruk Baskı

 

 

20

METAL TEKNOLOJİSİ

 

93

Avizecilik

 

 

94

Çelik Konstrüksiyon

 

 

95

Isıl İşlem

 

 

96

Kaynakçılık

 

 

97

Karosercilik

 

 

98

Metal Doğrama

 

 

99

Metal Levha İşlemeciliği

 

 

100

Sac İşleri

 

 

101

Reklam Tabelacılığı

Reklam Tabelacılığı Alanı

Reklam Tabelacılığı

 

21

METALURJİ TEKNOLOJİSİ

 

102

Döküm

 

 

103

İzabe

 

 

22

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

104

Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı

 

 

105

İş Makineleri

İş Makineleri Bakım Onarımcılığı

 

106

Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı

 

 

107

Motosiklet Tamirciliği

 

 

108

Otomotiv Boya

Otomotiv Boyacılığı

 

109

Otomotiv Elektrikçiliği

 

 

110

Otomotiv Elektromekanik

Otomotiv Elektromekanikerliği

 

111

Otomotiv Gövde

Otomotiv Gövdeciliği

 

112

Otomotiv Mekanikerliği

 

 

113

Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği

 

 

114

Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik

 

 

23

PLASTİK TEKNOLOJİSİ

 

115

Plastik İşleme

 

 

116

Plastik Kalıp

 

 

24

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

117

Alçı Model Kalıp

 

 

118

Çinicilik

 

 

119

Serbest Seramik Şekillendirme

 

 

120

Sır Üstü Dekorlama

 

 

121

Tornada Form Şekillendirme

 

 

122

Dekoratif Cam

Tezyinat

 

Vitray

 

123

Endüstriyel Cam

İndirme

 

Cam Ürün Üretimi

 

Cam Şekillendirme

 

25

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

 

124

Yapı Tesisat Sistemleri

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı

 

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis)

 

Isıtma ve Sıhhi Tesisat

 

Kalorifercilik

 

125

İklimlendirme Sistemleri

Soğutma ve İklimlendirme Alanı

Soğutma ve İklimlendirme

 

126

Soğutma Sistemleri

 

26

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

127

Dokuma Operatörlüğü

Endüstriyel Dokuma

 

128

İplik Üretim Teknolojisi

İplik

 

129

Endüstriyel Çorap Örme

Endüstriyel Örme

 

130

Endüstriyel Düz Örme

 

131

Endüstriyel Yuvarlak Örme

 

132

Tekstil Baskı ve Desenciliği

Terbiye Teknolojileri

 

133

Tekstil Bitim İşlemleri (Apre)

 

134

Tekstil Boyacılığı

 

135

Tekstil Laborantlığı

 

 

27

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

136

Aşçılık

 

 

137

Fırıncılık

 

 

138

Pasta ve Tatlı Yapımı

Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik

 

139

Servis

Servis Elemanlığı

 

140

Kantin İşletmeciliği

Pazarlama ve Perakende Alanı

Kantin İşletmeciliği

 

 

KAPSAMDAN ÇIKARILAN MESLEK DALLARI

1

Gemi Ressamlığı *

2

Baskı *

3

Barmenlik *

4

Satış Elemanlığı Dalı (14 uzmanlık) *

  1. Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı

  2. Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı

  3. Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı

  4. İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı

  5. Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı

  6. Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı

  7. Mobilya Satış Elemanlığı

  8. Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı

  9. Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı

10. Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı

11. Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı

12. Şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı

13. Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı

14. Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı

 

(*)- Kurul tarihi kapsamdan çıkarılma tarihi olacaktır.

 

                                                                                              MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                                  28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre

                                                         Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları Kapsamına Alınan, Kapsamdan Çıkarılan ve Alan/Dal Adı Değişen

                                                                                                                   Meslek Alan ve Dallarının Listesi

                                                                                                                                          Ek-2

 

Alan Sıra No

Dal Sıra No

Güncellenen

Alan ve Dal İsimleri

Alan ve Dal Eski İsimleri

1

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

1

Asansör Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım

2

GAZETECİLİK

GAZETECİLİK

1

Muhabirlik

Foto Muhabirliği

TV Muhabirliği

Yazılı Basın Muhabirliği

3

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

1

 

Kesim*

4

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

1

Cilt Bakımı ve Makyaj

Cilt Bakımı

Makyaj

2

Kadın Kuaförlüğü

Saç Bakımı

3

Erkek Kuaförlüğü

 

 

Vücut Bakımı*

5

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KİMYA TEKNOLOJİSİ

1

Boya Üretimi ve Kontrolü

Boya Üretimi ve Uygulama

6

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE

1

Satış Elemanlığı

Gıda Satış Elemanlığı

Satış Elemanlığı

7

RADYO-TELEVİZYON

RADYO-TELEVİZYON

1

 

Radyo-Televizyon Programcılığı*

8

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

1

Aşçılık

Mutfak

2

Pasta ve Tatlı Yapımı

Pastacılık

3

 

Bar *

9

MADEN TEKNOLOJİSİ

 

1

Madencilik**

 

 

(*)- Kurul tarihi kapsamdan çıkarılma tarihi olacaktır.

(**)- Kurul tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır.

1074/1-1


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

01.07.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAMELERİ İPTAL EDİLEN İLAÇ LİSTESİ

 

İLAÇ ADI

FİRMA ADI

RUHSAT TARİHİ

RUHSAT NO

İPTAL TARİHİ

BİOCALCİN 200 IU NAZAL SPREY

BİO-GEN İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

07.07.2005

118/16

07.10.2016

STRABONE 200 IU BURUN SPREYİ

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

28.07.2008

125/32

06.10.2016

TONOCALCİN 200 IU NAZAL SPREY

YENİ İLSAN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

30.06.2009

128/26

13.10.2016

NYLEX 200 IU NAZAL SPREY

ER-KİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.05.2011

131/32

13.10.2016

MİACALCİC NAZAL SPREY 50 IU

NOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.07.1997

102/21

13.10.2016

STEOCİN NAZAL SPREY 50 IU

DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

24.08.1994

95/53

13.10.2016

SERDEP 100MG KAPSÜL

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

02.10.2006

I-208/76

18.10.2016

SERDEP 50MG KAPSÜL

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

07.12.2005

I-206/85

18.10.2016

MİACALCİC NAZAL SPREY 200 IU

NOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.07.1998

104/42

17.10.2016

1050/1-1

—————

01.07.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAME DÜZENLENEN İLAÇ LİSTESİ

 

İLAÇ ADI

FİRMA ADI

RUHSAT TARİHİ

RUHSAT NO

HELMADOL 200 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.07.2016

2016/539

TRİCEF 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.07.2016

2016/513

TRİCEF 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.07.2016

2016/512

NOOTROVER 1 G/5 ML İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

12.07.2016

2016/538

PLOXAL-S 150 MG/30 ML İV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

19.07.2016

2016/542

ARPEDON 20 MG/10 MG FİLM KAPLI TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

21.07.2016

2016/540

ASEDİN 1200 MG TOZ İÇEREN SAŞE

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.08.2016

2016/718

VEGAFERON 50 MG FİLM TABLET

FARMAKO ECZACILIK A.Ş.

03.08.2016

2016/601

APOJECT 50 MG/5ML ENJEKSİYONLUK ÇOZELTİ İÇEREN AMPUL

ERA PHARMA ANALİTİK ÇÖZÜMLER VE İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.

03.08.2016

2016/554

APOJECT 20 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

ERA PHARMA ANALİTİK ÇÖZÜMLER VE İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.

03.08.2016

2016/553

ARDEXA 25 MG ÇENTİKLİ FİLM TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

03.08.2016

2016/532

DUOPEZİL 10 MG/10 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04.08.2016

2016/563

FUCİDOX %2 KREM

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.08.2016

2016/717

ESLOTİN 2.5 MG/5 ML ŞURUP

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.08.2016

2016/581

İLOTEMOL 20 MCG/ML İV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

04.08.2016

2016/580

BEMATORİN % 0.03 GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

04.08.2016

2016/578

LEVOTİRON 175 MCG TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04.08.2016

2016/558

LEVOTİRON 150 MCG TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04.08.2016

2016/557

LEVOTİRON 125 MCG TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04.08.2016

2016/556

LEVOTİRON 200 MCG TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04.08.2016

2016/555

BORACTİB 3,5 MG IV/SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ

TEVA İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.08.2016

2016/600

DUOPEZİL 10 MG/20 MG FİLM TABLET

BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.08.2016

2016/562

ASE-COLD PEDİATRİK ŞURUP

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

05.08.2016

2016/552

ASEDİN 900 MG TOZ İÇEREN SAŞE

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/720

ASEDİN 600 MG TOZ İÇEREN SAŞE

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/719

CYBELLE 0,100 MG/0,02 MG FİLM KAPLI TABLET

EXELTİS İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

05.08.2016

2016/656

LEVOSETİL 5 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/596

AEROKAST 4 MG GRANÜL İÇEREN SAŞE

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

05.08.2016

2016/595

GAUDİT 6MG/6ML İV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/585

OSARTEC 40 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/584

OSARTEC 20 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/583

OSARTEC 10 MG FİLM TABLET

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/582

SOLİRON 10 MG FİLM TABLET

FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.08.2016

2016/576

SOLİRON 5 MG FİLM TABLET

FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.08.2016

2016/575

BEGOLİN PLUS 75 MG/1 MG FİLM TABLET

POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/568

VORZOL 200 MG FİLM TABLET

SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.08.2016

2016/567

VORZOL 50 MG FİLM TABLET

SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.08.2016

2016/566

NOXAFİL 100 MG ENTERİK TABLET

MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

05.08.2016

2016/564

DUSKONAL 200 MG RETARD KAPSÜL

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/551

% 0.8 LİDODEKS % 5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/550

CALCİUM FOLİNATE-KOÇAK 300 MG / 30 ML IM/IV ENJEKTABL ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

05.08.2016

2016/549

CALCİUM FOLİNATE-KOÇAK 200 MG / 20 ML IM/IV ENJEKTABL ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

05.08.2016

2016/547

% 0.4 LİDODEKS % 5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2016

2016/546

INFASURF 35 MG/ML INTRATRAKEAL SÜSPANSİYON

FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.08.2016

2016/545

İZOCORT KREM

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

05.08.2016

2016/544

MOXİDEXA 5 MG/1 MG STERİL OFTALMİK ÇÖZELTİ

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

08.08.2016

2016/591

ANRECTA % 0.4 REKTAL MERHEM

CONSENTİS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10.08.2016

2016/685

ENFEROX 500 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.08.2016

2016/594

ENFEROX 250 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.08.2016

2016/593

ENFEROX 125 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET

İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.08.2016

2016/592

LEVOPA 100/25/200 MG FİLM KAPLI TABLET

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

12.08.2016

2016/590

LEVOPA 150/37,5/200 MG FİLM KAPLI TABLET

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

12.08.2016

2016/589

LEVOPA 50/12,5/200 MG FİLM KAPLI TABLET

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

12.08.2016

2016/588

LEVOPA 200/50/200 MG FİLM KAPLI TABLET

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

12.08.2016

2016/587

LOXİDOL 7.5 MG TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.08.2016

2016/579

REDEKAİN % 5 POMAD

RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş.

15.08.2016

2016/674

RENTANİL 5 MG ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

15.08.2016

2016/586

RENTANİL 2 MG ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

15.08.2016

2016/577

DAUNOSİN 20 MG LİYOFİLİZE ENJEKTABL FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

18.08.2016

2016/607

ESBRİET 267 MG SERT KAPSÜL

ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

18.08.2016

2016/606

SYMRA 225 MG KAPSÜL

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

19.08.2016

2016/662

SEREBREX 1G IM/IV ENJEKTABL ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

AVİCENNA FARMA DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

19.08.2016

2016/624

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

19.08.2016

2016/621

EXTENDA 60 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19.08.2016

2016/620

EXTENDA 30 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19.08.2016

2016/619

ASEMAX 600 MG FİLM KAPLI TABLET

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.

19.08.2016

2016/615

KORİNT BASLANGIÇ PAKETİ

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.08.2016

2016/611

KORİNT 20 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

19.08.2016

2016/610

CELSENTRİ 150 MG FİLM KAPLI TABLET

GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

22.08.2016

2016/627

LEVOPA 125/31, 25/200 MG FİLM KAPLI TABLET

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

23.08.2016

2016/648

LEVOPA 75/18, 75/200 MG FİLM KAPLI TABLET

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

23.08.2016

2016/647

NEOFLEKS İZOPLEN-M % 5 DEKSTROZLU DENGELİ ELEKTROLİT İÇEREN İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

24.08.2016

2016/703

NEOFLEKS 1/3 I.V. İNFÜZYON İÇİN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

24.08.2016

2016/701

NEOFLEKS %0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

24.08.2016

2016/700

NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

24.08.2016

2016/699

DAPORİN 30 MG FİLM TABLET

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.08.2016

2016/644

NEOFLEKS İZOPLEN-S DENGELİ ELEKTROLİT İÇEREN İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

29.08.2016

2016/730

KORABİN 500 MG/25 ML IV/SC İNTRATEKAL ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

29.08.2016

2016/711

THERAZONE 400 MG KAPSÜL

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

29.08.2016

2016/673

PİTAZİN 50MG İV İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2016

2016/651

VORİGEN 200 MG IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇİN TOZ

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2016

2016/650

PEDİAVER 10 MG/2 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

HAVER ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

29.08.2016

2016/633

NATRİXAM 1.5 MG/5 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET

SERVIER ILAÇ VE ARAŞTIRMA A.S.

29.08.2016

2016/623

NATRİXAM 1.5 MG/10 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET

SERVIER ILAÇ VE ARAŞTIRMA A.S.

29.08.2016

2016/622

GENVOYA 150MG/150MG/200MG/10MG FİLM KAPLI TABLET

GİLEAD SCİENCES İLAÇ TİCARET LTD. ŞTİ

29.08.2016

2016/618

KORABİN 1000 MG/20 ML IV/SC İNTRATEKAL ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

29.08.2016

2016/614

KORABİN 40 MG/2 ML IV/SC İNTRATEKAL ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

29.08.2016

2016/613

NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER SUDAKİ SOLÜSYONU

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2016

2016/628

KORABİN 100 MG/5 ML IV/SC İNTRATEKAL ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2016

2016/631

LEPİXOS 5 MG/10 MG FİLM TABLET

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2016

2016/632

POLAMİNOFEN 10 MG/ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2016

2016/630

MAXENT JEL

SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.08.2016

2016/629

FAMPYRA 10 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

01.09.2016

2016/713

TREGS 1G IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

01.09.2016

2016/710

TREGS 0.5G IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

05.09.2016

2016/626

FOSFAT-EX 700 MG FİLM TABLET

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.09.2016

2016/625

SUPOLAKS 5 MG SUPOZİTUVAR

GÜREL İLAÇ TİCARET A.Ş.

07.09.2016

2016/645

IMBRUVICA 140 MG SERT KAPSÜL

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.

09.09.2016

2016/638

TUTAST SANOHALER 18 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ

PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş.

09.09.2016

2016/678

ADENURIC 120 MG FİLM KAPLI TABLET

PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş.

09.09.2016

2016/677

ADENURIC 80 MG FİLM KAPLI TABLET

DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

09.09.2016

2016/663

RİVELİME 25 MG SERT KAPSÜL

BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

09.09.2016

2016/658

RİVELİME 15 MG SERT KAPSÜL

JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

09.09.2016

2016/642

RİVELİME 10 MG SERT KAPSÜL

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

09.09.2016

2016/641

RİVELİME 5 MG SERT KAPSÜL

UFSA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09.09.2016

2016/640

FLUAWAY HOT TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET

UFSA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

09.09.2016

2016/639

DRYEX % 0.15 GÖZ DAMLASI

DEVA HOLDİNG A.Ş.

09.09.2016

2016/637

SELOVİTA-C 500MG/5ML IM/IV/SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

DEVA HOLDİNG A.Ş.

09.09.2016

2016/636

CALDEOS-D3 EFERVESAN TABLET

DEVA HOLDİNG A.Ş.

09.09.2016

2016/635

POLİNOKSİD 2 MG/ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

DEVA HOLDİNG A.Ş.

09.09.2016

2016/634

SUTRİL NEO 10 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

09.09.2016

2016/659

SUTRİL NEO 5 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

09.09.2016

2016/660

RUPATEK 10 MG TABLET

NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

09.09.2016

2016/654

AVİFUR 1.5 G IV ENJEKSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

09.09.2016

2016/652

CELSENTRİ 300 MG FİLM KAPLI TABLET

NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

09.09.2016

2016/653

PLARON 250 MCG/ 5 ML I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

KANSUK LABORATUARI SAN. VE TİC. A.Ş.

09.09.2016

2016/670

URSOVEF 500 MG FİLM TABLET

KANSUK LABORATUARI SAN. VE TİC. A.Ş.

09.09.2016

2016/672

URSOVEF 250 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21.09.2016

2016/657

QUETAMİN 400 MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22.09.2016

2016/675

TERMYCET 125 MG TABLET

HAVER ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ

22.09.2016

2016/676

BETMİGA 25 MG UZATILMIŞ SALIMLI FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22.09.2016

2016/671

BETMİGA 50 MG UZATILMIŞ SALIMLI FİLM TABLET

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.09.2016

2016/669

CEFROX 750 MG IM/IV ENJEKSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22.09.2016

2016/668

CEFROX 250 MG IM/IV ENJEKSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

22.09.2016

2016/667

KYPROLİS 60 MG I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON

BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

22.09.2016

2016/666

ECSERY 100 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.09.2016

2016/664

REAGLİD 180MG FİLM TABLET

GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

22.09.2016

2016/661

REAGLİD 120MG FİLM TABLET

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

22.09.2016

2016/655

REAGLİD 60MG FİLM TABLET

VEFA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

29.09.2016

2016/690

SPORTİFF % 5 JEL

VEFA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

29.09.2016

2016/689

İRONTU 500 MG/25 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.09.2016

2016/687

FLUOSİNE 500MG/5ML IV ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

29.09.2016

2016/686

FOSAVANCE 70 MG / 5600 IU TABLET

ASTELLAS PHARMA İLAÇ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

29.09.2016

2016/684

OLY %1 SPREY

ASTELLAS PHARMA İLAÇ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

29.09.2016

2016/683

DUCHESS 100 MG FİLM TABLET

KENTFARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ

29.09.2016

2016/681

DUCHESS 200 MG FİLM TABLET