6 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29971

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadir CESUR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 17.12.2016 tarihinde başlanmış olup, 18.06.2018 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Sabit HAŞILLIOĞLU’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.12.2016 tarihinde başlanmış olup, 17.06.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdullah SADIKOĞULLARI’na Oda Disiplin Kurulu’nun 30.03.2015 gün ve 693-790 sayılı kararı ile verilen “Meslekten Çıkarma” cezası Birlik Disiplin Kurulu’nun 26.02.2016 gün ve 2016/K-6735/975 sayılı kararı ile aynen onanmıştır. Cezanın uygulanmasına 22.10.2016 tarihinde başlanmıştır. Ayrıca, Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2016 gün ve 1236-1379 sayılı kararı ile kendisine verilen “Meslekten Çıkarma” cezasına süresinde itiraz edilmediğinden, söz konusu ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Bu cezanın da uygulanmasına 22.10.2016 tarihinde başlanmıştır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Niyazi BARUT’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.12.2016 tarihinde başlanmış olup, 17.06.2017 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fevzi DEMİR’e “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.12.2016 tarihinde başlanmıştır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İzzet AKÇAY’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.12.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 18.06.2017 tarihinde son bulacaktır.

7 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Köksal YENİSU’ya “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.12.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 16.06.2017 tarihinde son bulacaktır.

8 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet Ali OKTAY’a iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası ile bir adet “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 17.12.2016 tarihinde başlanmış olup, 18.12.2018 tarihinde son bulacaktır.

9 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Melaydın CAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 16.08.2016 gün ve 1238-1451 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.12.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 08.06.2017 tarihinde son bulacaktır.

10 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ülkü SEZGİN’e iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 13.12.2016 tarihinde başlanmış olup, 14.12.2018 tarihinde son bulacaktır.

11 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Davut KAYA’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 15.12.2016 tarihinde başlanmış olup, 15.12.2017 tarihinde son bulacaktır.

12 - Batman-Siirt Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Memet Sait TEKTAŞ’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.12.2016 tarihinde başlanmıştır.

13 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Gürel ÇALIŞIR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.12.2016 tarihinde başlanmış olup, 29.06.2017 tarihinde son bulacaktır.

14 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Burhan YILMAZ’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 24.12.2016 tarihinde başlanmıştır.

1016/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/L43-c4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına 1003 hektarlık sahanın ilavesi için 26.01.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

1018/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık)

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 - Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak. Türkçe öğretim programlarının analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

4

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

1

Zihin Engelliler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Ultrasonik Sistemlerde İşaret İşleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÜROLOJİ

1

Böbrek nakli konusunda sertifikası olmak.

KARDİYOLOJİ

1

Orak Hücreli Anemili Hastalarda Pulmoner Hipertansiyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Çalışan Kalpte Kalp Kapak Cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

Çocuklarda Endoskopik Girişimlerde Sedasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

1

Armintong modeli ile ticaretin serbestleştirilmesinin etkilerinin incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

1

Doktorasını işletme alanında yapmış olmak. Kurumsal yönetişim ve proaktif çalışma davranışı konularında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Örgütlerde Kaynak Bilgisi, Örgütsel Bolluk ve Girişimsel Oryantasyon konusunda çalışma yapmış olmak.

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1

Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak ve Türk Siyasi Düşünce Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1

Cebir ve Sayılar Teorisi anabilim dalında doktora yapmış ve Fibonacci Kuaterniyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

GENEL TÜRK TARİHİ

1

Kurtuluş Savaşı ve Erken Cumhuriyet Döneminde Türk-Rus İlişkileri alanında doktora çalışması yapmış olmak.

ZOOLOJİ

1

Zooloji anabilim dalında doktora yapmış ve Kemirici Sistematiği ve Davranışı alanında çalışmalar yapmış olmak.

KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

Otel işletmelerinde sosyal medyanın müşteri e-sadakati üzerine etkisi konusunda doktora yapmış olmak, destinasyon kişiliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

Turizm eğitimi, coğrafi işaretleme ve dağ turizmi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE FİNANS

3

Ekonomi, Muhasebe, Bankacılık veya Finans alanlarında doktora çalışması yapmış olmak.

1004/1-1