31 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29965

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa Osmangazi Belediyesinden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TransAtlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şti. Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/4845 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasına 11.179 hektarlık sahanın ilavesi için 12.01.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

823/1-1


Bursa Osmangazi Belediyesinden:

ÇEKİRGE MEYDANI MİMARİ, KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ TASARIMI PROJE YARIŞMASI

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektirecek şekilde düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Peyzaj Mimarı bulundurmak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h) Yer görme belgesi almış olmak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Belediyenin veznesine yatıracağı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında “Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması”  tasdikli şartnamesini yarışma rapörtörlerinden alabileceklerdir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 

BİRİNCİ AŞAMA YARIŞMA TAKVİMİ:

31 Ocak 2017 Salı

Günü yarışmanın ilanı,

20 Şubat 2017 Pazartesi (17.00)

Birinci aşama soru sorma süresinin bitimi,

25 Şubat 2017 Cumartesi

Birinci aşama soruların cevaplarının ilanı

17 Mart 2017 Cuma (17.00)

Yer görme belgesinin alınması için son tarih

3 Nisan 2017 Pazartesi (17.00)

Birinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi

8-9-10 Nisan 2017

Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

13 Nisan 2017

Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

İKİNCİ AŞAMA YARIŞMA TAKVİMİ:

27 Nisan 2017 Perşembe (17.00)

İkinci aşama soru sorma süresinin bitimi,

02 Mayıs 2017 Salı

İkinci aşama soruların cevaplarının ilanı

12 Haziran 2017 Pazartesi

İkinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi

17-18-19 Haziran 2017

Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

20 Haziran 2017 Salı

Sonuçların ilan edilmesi

01 Temmuz 2017 Cumartesi (14.00)

Kolokyum toplantısı

 

Danışman Jüri Üyeleri

 

1

Mustafa DÜNDAR

Avukat

Osmangazi Belediye Başkanı

2

Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ

Jeofizik Müh.

Teknik Başkan Yardımcısı

3

Cem Kürşad HASANOĞLU

İnş. Y. Müh.

Teknik Başkan Yardımcısı

4

Ali UZSEZER

İnş. Y. Müh.

Kentsel Tasarım Müdürü

5

Sezai ÖZOKUTANOĞLU

İnşaat Müh.

Plan ve Proje Müdürü

6

Selehattin DİNÇ

Y. Mimar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürü

7

Yard. Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Sanat Tarihçisi

Uludağ Üniversitesi

 

Asli Jüri Üyeleri

 

1

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

Mimar

Uludağ Üniversitesi

2

Prof. Dr. Alper ÇABUK

Peyzaj Mimarı

Anadolu Üniversitesi

3

Doç. Dr. Beyhan BAYHAN

İnşaat Mühendisi

Bursa Teknik Üniversitesi

4

Turgut YALKI

Şehir Plancısı

Serbest

5

Han TÜMERTEKİN

Mimar

Serbest

6

Ömer Selçuk BAZ

Mimar

Serbest

7

Osman AYRADİLLİ

Mimar

Serbest

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

1

Dr. Murat ÖZYABA

Şehir Plancısı

Uludağ Üniversitesi

2

Sevilay ÇETİNKAYA

Şehir Plancısı

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı

3

Meltem AKYAZI

Y. Mimar

Osmangazi Belediyesi

4

İlke ÇALIŞKAN

Mimar

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

Raportörler

 

1

Dilek ALTAN TÜRKMEN

Y. Şehir Plancısı

Osmangazi Belediyesi

2

Gökşen YÜCEDAĞ

Y. Mimar

Osmangazi Belediyesi

3

Fulya TÜRKMEN

Y. Mimar

Osmangazi Belediyesi

 

ÖDÜLLER

1. Ödül 100.000 TL

2. Ödül 60.000 TL

3. Ödül 40.000 TL

1. Mansiyon 30.000 TL

2. Mansiyon 25.000 TL

3. Mansiyon 20.000 TL

4. Mansiyon 15.000 TL

2. Aşamaya geçen her ekibe eşit olarak 5.000 TL ödenir. Yukarıda belirtilen ödül miktarları 1. ve 2. Aşama dahil toplam ödül miktarlarıdır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRESİ

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Raportörlüğü

İdarenin adı                      :  BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi                              :  Bursa Osmangazi Belediyesi

                                            Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 16200

                                            Osmangazi/BURSA

Telefon                             :  444 16 01 - 7795

Faks                                 :  0 224 270 70 09

e-posta                              :  cekirgemeydan@osmangazi.bel.tr

Belediye web                    :  www.osmangazi.bel.tr

Yarışmanın web sayfası   :  www.cekirgemeydan.com

                                            Raportör: Dilek ALTAN TÜRKMEN

                                            Raportör: Gökşen YÜCEDAĞ

                                            Raportör: Fulya TÜRKMEN

879/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Fen - Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 14 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

3

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

İç Mimarlık (İngilizce)

1

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık, Mimarlık

Yardımcı Doçent

Mimarlık (İngilizce)

2

Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji (İngilizce)

1

Sosyoloji, Sosyal Antropoloji

Yardımcı Doçent

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

3

Yönetim Bilişim Sistemleri / Bilişim

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

853/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 27/10/2016 - 322                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27/10/2016 - 4928                                         İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Pürtelaş Mahallesi, 2269 (Eski 34) ada 29-30 parsellerde yer alan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı'nda kalan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 22.09.2010 tarih ve 3791 sayılı kararı ile uygun bulunduktan sonra 21.12.2010 tarihinde tasdik edilen 1/1000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında H:12,50m irtifalı konut alanında kalan taşınmazlara ilişkin Beyoğlu Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 12.08.2016 tarih ve G.388141 GD.2352 Ç-9254 sayılı ve 08.09.2016 tarih ve G.388141 GD.2575 sayılı yazıları, Müdürlük raportörlerinin 11.10.2016 tarihli raporu K-1993 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Pürtelaş Mahallesi, 2269 (Eski 34) adanın ve Perizat Çıkmazının güneyinde kalan, 34 ada 34 parsel sınırından başlayarak 35 Nolu parselde mevcut olan yapıya kadar uzanan set duvarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, tescil taramasının plana işlenmesi ve cephe hatlarının revize edilmesine ilişkin plan tadilatının iletilmesine, 29-30 parsellerin tevhit edilmesinde sakınca olmadığına, parsellere ilişkin mer'i mevzuata göre hazırlanacak mimari projenin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

768/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

769/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             03.05.38

Toplantı Tarihi ve No    : 18.08.2016 - 202                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.08.2016 - 4336                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, İnkılap Mahallesi’nde ve tapunun 2828 PA pafta, 128 ada, 1 parselde yer alan tescilli İnkılap Ortaokulunun korunma alanının belirlenmesi talebini konu alan Emirdağ Belediye Başkanlığının 16.06.2016 tarih ve 72605296-821.99-1447 sayılı yazısı ve 03.06.2016 tarih ve 4225 sayılı Kararımız ile söz konusu okul binasında paratoner yapılmasına ilişkin hazırlanan projenin iletildiği Emirdağ Kaymakamlığının (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 05.08.2016 tarih ve 97332163-755-E.8383282 sayılı yazısı ile Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.07.2016 tarih ve 6537 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, fotoğrafları görüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

 Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, İnkılap Mahallesi’nde ve tapunun 2828 PA pafta, 128 ada, 1 parselde yer alan ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.01.2005 gün ve 222 sayılı Kararı ile I. (Bir) Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli İnkılap Ortaokuluna ilişkin 03.06.2016 tarih ve 4225 sayılı Kararımız uyarınca hazırlanan korunma alanı paftasının uygun olduğuna; söz konusu korunma alanı sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına; ayrıca söz konusu taşınmazda aynı Kararımızla uygun bulunan yeni yapılanmaya ilişkin iletilen paratoner uygulama projesinin tashih edildiği şekliyle uygun olduğuna; uygulamanın Belediyesi denetiminde yapılmasında uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

 

770/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 11.11.2016-174                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.11.2016 - 3175                                             SİVAS

Dosya No                     : 58.06.100

Sivas İli, Kangal İlçesi, Yellice Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 164 ada, 22 parselinde kayıtlı, tapu kaydına ulaşılamayan, Yellice Köyü Konağı’nın 2863 sayılı yasa kapsamında kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Hüseyin ÇALIŞKAN’ın Kangal Kaymakamlık Makamına Hitaplı, Kangal Kaymakamlık Makamından Müdürlüğümüze Havaleli 28.09.2015 Tarihli Dilekçesi ile Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.07.2016 tarih ve 548 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:

Sivas İli, Kangal İlçesi, Yellice Köyü’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 164 ada, 22 parselinde kayıtlı, tapu kaydına ulaşılamayan, Yellice Köyü Konağı’nın 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına ve koruma alanının kararımız eki paftadaki şekliyle belirlenmesine  karar verildi.

 

771/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA

NO

CEZA

KARARININ

TARİHİ

CEZA KARARININ

SAYISI

ADI SOYADI

ARACIN

PLAKASI

PASAPORT

NO

ARACIN

GİRİŞ TARİHİ

ARACIN

ÇIKMASI GEREKEN TARİH

VERGİLER

TOPLAMI (TL)

CEZA

TUTARI (TL)

1

22.12.2016

16CK2205002818

NANKO RANGELOV

PB3013CB

383711193

21.11.2015

20.05.2016

22.891

5.723

2

22.12.2016

16CK2205002817

HAKIM SOUDDATI

49491H06

NX1648693

02.11.2015

30.04.2016

224.550

56.138

3

22.12.2016

16CK2205002815

BERNA LOURIE

LL06ZLN

800311425

24.12.2015

22.06.2016

71.943

17.986

4

22.12.2016

16CK2205002814

RIA AKAY FOERSTER

LU265329

C4040134

10.11.2015

09.05.2016

30.521

7.630

5

22.12.2016

16CK2205002813

LIVIU IVANCIU

SP690EO

086743504

01.02.2015

01.08.2015

27.525

6.813

6

22.12.2016

16CK2205002823

SEBASTIAN CHIRTU

BN867DI

086858381

01.08.2015

27.01.2016

15.697

3.924

7

22.12.2016

16CK2205002822

STANIMIR SIMEONOV

EH5596KA

383145924

22.04.2015

19.10.2015

15.697

3.924

8

22.12.2016

16CK2205002820

GEORGI GEORGIEV

CT2065BH

383082852

26.01.2015

26.07.2015

15.697

3.924

9

22.12.2016

16CK2205002819

SLAVCHO SLAVCHEV

EB2837BA

382187695

20.11.2015

19.05.2016

213.650

53.412

10

21.12.2016

16CK2205002809

ADRIAN NELEPCU

W95626Z

086790823

25.04.2015

22.10.2015

21.146

5.287

11

21.12.2016

16CK2205002807

ANCUTA VISAN

AM464GA

13015004

01.10.2015

29.03.2016

21.146

5.287

12

21.12.2016

16CK2205002806

IONUT NASTASE

B69FKK

086951030

03.10.2015

31.03.2016

21.146

5.287

13

21.12.2016

16CK2205002804

ANCA FRINCU

VO899BE

086803771

09.06.2015

05.12.2015

19.621

4.905

14

21.12.2016

16CK2205002805

MARIUS TUDORACHE

LL311FJ

086886099

13.08.2015

08.02.2016

21.146

5.287

15

21.12.2016

16CK2205002801

NANKO ALIEV

EH3697KA

383155452

16.02.2015

16.08.2015

15.697

3.924

16

21.12.2016

16CK2205002793

SEVDZHAN DZHAMBAZ

PB1483CB

383625520

04.10.2015

01.04.2016

21.801

5.450

17

21.12.2016

16CK2205002800

HRISTO HRISTOV

CB0992AB

383082005

07.01.2015

07.07.2015

15.697

3.924

18

21.12.2016

16CK2205002798

HRISTO ILIEV

CB3172AB

383089586

19.01.2015

19.07.2015

15.697

3.924

19

21.12.2016

16CK2205002797

FEIM MEMISHEV

EH3302KA

383072779

25.01.2015

25.07.2015

8.720

2.180

20

21.12.2016

16CK2205002795

SORIN MANTA

SE260DB

086858626

12.08.2015

07.02.2016

13.626

3.406

21

21.12.2016

16CK2205002794

DUMITRU LINCAN

HD89SAM

086858526

05.08.2015

31.01.2016

13.626

3.406

22

21.12.2016

16CK2205002799

ANGELINA STEFANOVA

EH3695KA

383105884

17.02.2015

17.08.2015

15.697

3.924

23

21.12.2016

16CK2205002803

GANA DEMIREVA

PB3736KH

383157530

19.03.2015

16.09.2015

17.585

4.396

24

21.12.2016

16CK2205002811

MIHAI SANDULESCU

LL915FU

086749751

23.02.2015

23.08.2015

27.525

6.813

25

21.12.2016

16CK2205002776

ADRIAN ABRUDAN

WB402AC

086884612

05.09.2015

02.03.2016

13.081

3.270

26

21.12.2016

16CK2205002777

MARIN IONITA

L411LT

086858348

11.08.2015

06.02.2016

12.427

3.107

27

21.12.2016

16CK2205002775

AUREL DINU

RHA244

086906406

26.09.2015

23.03.2016

12.427

3.107

28

21.12.2016

16CK2205002773

MAGDALENA LINCAN

SE884AZ

086858520

05.08.2015

31.01.2016

16.351

4.088

29

21.12.2016

16CK2205002692

ALEKSANDAR ALEKSIEV

EH3110KA

383072502

17.01.2015

17.07.2015

13.626

3.406

30

21.12.2016

16CK2205002729

VALENTIN HRISTOV

CA1245CH

383082090

10.01.2015

10.07.2015

28.341

7.085

31

12.12.2016

16CK2205002691

GEORGI GEORGIEV

E3058KC

383091266

19.01.2015

19.07.2015

12.427

3.107

32

12.12.2016

16CK2205002690

DIMITAR ANGELOV

TGDD84

369095916

18.01.2015

18.07.2015

12.427

3.107

33

12.12.2016

16CK2205002721

LIVIU SEUSAN

GF529FE

086937209

26.09.2015

23.03.2016

15.697

3.924

34

12.12.2016

16CK2205002696

PAULINA BOBOC

ME258CB

086768788

28.03.2015

25.09.2015

76.304

19.076

35

12.12.2016

16CK2205002703

COSTEL ANDREI

TU959CW

086906342

20.09.2015

17.03.2016

15.697

3.924

36

12.12.2016

16CK2205002704

GABRIEL IONESCU

WZ736AX

086990499

08.07.2015

03.01.2016

15.697

3.924

37

12.12.2016

16CK2205002711

VASIL ASENOV

EH8569KA

383461073

21.07.2015

16.01.2016

15.697

3.924

38

12.12.2016

16CK2205002710

ATANAS STOYANOV

EH9404KA

383512602

15.08.2015

10.02.2016

15.697

3.924

39

12.12.2016

16CK2205002709

CORINNE BOUTEL

DM053KW

141071500578

30.07.2015

25.01.2016

15.697

3.924

40

12.12.2016

16CK2205002708

MARINELA STOIAN

SB739DD

086733768

15.01.2015

15.07.2015

15.697

3.924

41

12.12.2016

16CK2205002707

GABRIELA SIMEREA

B48SGD

052780135

03.04.2015

30.09.2015

15.697

3.924

42

12.12.2016

16CK2205002706

OCTAV DINU

HO473AG

086797237

15.07.2015

22.12.2015

15.697

3.924

43

12.12.2016

16CK2205002705

FLORIANA GHITULESCU

CB842FP

086857387

15.07.2015

10.01.2016

15.697

3.924

44

12.12.2016

16CK2205002702

ROBERT CARABAGEAC

KR659BE

053182998

10.10.2015

07.04.2016

13.626

3.406

45

12.12.2016

16CK2205002701

MIRELA PANAITOAIA

RI410BK

086906405

26.09.2015

23.03.2016

18.531

4.633

46

12.12.2016

16CK2205002700

VIOREL PAVEL

WU506BM

086831284

26.09.2015

23.03.2016

34.882

8.720

47

11.02.2016

16CK220500212

ALİ BATAK

ZH789147

995986

06.10.2013

04.04.2014

19.621

4.905

48

09.03.2016

16CK220500415

ABDURRAHMAN YILDIZ

709ALB93

21380256276

11.05.2013

07.11.2013

26.161

6.540

49

20.02.2016

16CK220500298

DURSUN GÜZEL

749VQ79

40876677296

13.05.2012

09.11.2012

13.196

3.298

50

11.01.2016

16CK22050019

COŞKUN BAHADIR AKÇAY

CJ70CBA

57124025006

29.08.2012

25.01.2013

218.328

54.582

51

25.08.2015

15CK220500772

TUNCAY DEMİR

WSTDX221

24307644842

06.03.2014

02.09.2014

35.189

8.797

52

13.10.2016

16CK2205002035

BÜLENT TAŞTAN

AS069SD

25594087336

26.07.2014

21.01.2015

50.142

12.535

53

22.06.2016

16CK220500995

FATİH ERDOĞAN

QQCH156

30472296250

21.10.2013

08.04.2014

43.602

10.900

54

11.11.2016

16CK2205002314

ZİYA HURŞİT ÇOBAN

60GDZS

20597791426

02.08.2014

31.07.2016

17.441

4.361

55

12.12.2016

16CK2205002699

DUMITRU TEODOSIE

LN509BM

086749756

28.02.2015

28.08.2015

34.882

8.720

56

12.12.2016

16CK2205002697

MARIOARA TANE

LB5LHA

086858382

01.08.2015

27.01.2016

54.503

13.626

57

12.12.2016

16CK2205002698

SORIN BOBOC

OP301BL

086764925

28.03.2015

25.09.2015

43.602

10.901

58

12.12.2016

16CK2205002694

MILCHO BORISOV

M3308BK

380603761

20.01.2015

20.07.2015

12.427

3.107

59

12.12.2016

16CK2205002695

MARIUS TIUCA

EF467BD

086764411

05.03.2015

02.09.2015

76.304

19.076

60

12.12.2016

16CK2205002693

VESELINA DIMITROVA

2Z52023

383082028

02.01.2015

02.07.2015

12.427

3.107

61

12.12.2016

16CK2205002718

MIHAI PATRUNA

OW199CC

086867195

23.07.2015

18.01.2016

25.071

6.268

62

12.12.2016

16CK2205002716

CONSTANTIN TURCITU

WY913AN

086957135

30.10.2015

27.04.2016

80.664

20.166

63

12.12.2016

16CK2205002720

CRISTIAN BRINCOVEANU

ZT47BP

086964877

01.11.2015

29.04.2016

13.626

3.406

64

12.12.2016

16CK2205002713

ROBERT SMARANDACHE

LL620KD

086957133

01.11.2015

29.04.2016

14.716

3.679

65

12.12.2016

16CK2205002712

MOLEDI KITOKA

W79135D

086885923

20.08.2015

15.02.2016

13.626

3.406

66

12.12.2016

16CK2205002677

ALEKSANDAR MARINOV

EH3299KA

383072969

25.01.2015

25.07.2015

13.081

3.270

67

12.12.2016

16CK2205002674

DIMITAR MITEV

E3067KC

383088277

14.01.2015

14.07.2015

13.081

3.270

68

12.12.2016

16CK2205002672

SLAVEY SLAVOV

PA1972BT

383082625

13.01.2015

12.07.2015

13.626

3.406

69

12.12.2016

16CK2205002719

IOANA VISAN

VK630CH

086906447

01.10.2015

29.03.2016

87.204

21.801

70

12.12.2016

16CK2205002717

FELICIAN ANGHEL

P8774BP

086867276

22.07.2015

17.01.2016

12.427

3.107

71

13.12.2016

16CK2205002726

AAMER KHAN

E65EPG

910185522

11.01.2015

11.07.2015

316.115

79.029

72

13.12.2016

16CK2205002725

ZELIHA JAHNS

HSTJ740

C77R28RMK

04.05.2015

31.10.2015

54.503

13.626

73

13.12.2016

16CK2205002715

MARIAN BITINEANU

B1227HC

086887373

08.08.2015

03.02.2016

80.664

20.166

74

13.12.2016

16CK2205002714

DANIEL MIHALACHE

PP3160AX

086885540

29.07.2015

24.01.2016

12.427

3.107

75

13.12.2016

16CK2205002727

ARSEN KOTRRI

AA219LD

BC1366449

15.02.2015

15.08.2015

51.232

12.808

76

13.12.2016

16CK2205002728

VALMİR KOTRRI

AA202LK

BF1709344

13.12.2015

11.06.2016

54.503

13.626

77

13.12.2016

16CK2205002730

LYUBOMIR ASENOV

EH0316BK

383034874

07.01.2015

07.07.2015

21.801

5.450

78

13.12.2016

16CK2205002734

SPAS TOPALOV

PA1554BT

381721651

02.01.2015

02.07.2015

15.697

3.924

79

13.12.2016

16CK2205002731

YUSEIN PASHOV

EH0537BX

383072469

17.01.2015

17.07.2015

23.981

5.995

80

13.12.2016

16CK2205002724

IONEL MIHALACHE

OLZ3056

086886463

05.08.2015

31.01.2016

13.626

3.406

81

13.12.2016

16CK2205002736

ADRIAN SERBU

GM586BJ

086896004

17.08.2015

12.02.2016

76.304

19.076

82

13.12.2016

16CK2205002733

DIMITAR ALEKSANDROV

CB2276AB

383088278

12.01.2015

12.07.2015

34.882

8.720

83

13.12.2016

16CK2205002732

TODOR ALEKSIEV

CB0965AB

383072500

15.01.2015

15.07.2015

39.242

9.810

84

13.12.2016

16CK2205002658

YOUSSEF KLEIN

ACAR4747

C79WX8MCX

13.01.2015

24.11.2015

12.427

3.107

85

13.12.2016

16CK2205002723

ALEXANDRA IOACHIM

G376MJ

086884940

29.07.2015

24.01.2016

13.626

3.406

86

09.12.2016

16CK2205002676

EVGENI MONOV

CB0197AB

380756081

15.01.2015

15.07.2015

13.081

3.270

87

09.12.2016

16CK2205002678

NEDKA ALEKSIEVA

EH2764KA

383034886

07.01.2015

07.07.2015

13.626

3.406

88

09.12.2016

16CK2205002667

STEFAN ANGELOV

X3486KA

383105890

16.02.2015

16.08.2015

12.427

3.107

89

09.12.2016

16CK2205002673

OGNYAN OGNYANOV

CB5235AB

383082841

24.01.2015

24.07.2015

12.427

3.107

90

09.12.2016

16CK2205002672

SLAVEY SLAVOV

PA1972BT

383082625

13.01.2015

12.07.2015

13.626

3.406

91

09.12.2016

16CK2205002659

PETRE MARINESCU

KL798DF

086845058

08.07.2015

03.01.2016

13.081

3.270

92

09.12.2016

16CK2205002665

DANIEL POPESCU

P8654AK

086745682

07.07.2015

02.01.2016

10.901

2.725

93

09.12.2016

16CK2205002664

MARCEL NICOLA

P5254AP

086858231

23.07.2015

18.01.2016

13.081

3.270

94

09.12.2016

16CK2205002663

IFIGENIA DINU

KL475DO

14162419

17.09.2015

14.03.2016

13.081

3.270

95

09.12.2016

16CK2205002666

KORNELIA GEORGIEVA

EH3109KA

383072499

17.01.2015

17.07.2015

13.081

3.270

96

09.12.2016

16CK2205002668

MELANIA MIHALCIOIU

GR177CK

086737486

05.02.2015

05.08.2015

12.427

3.107

97

09.12.2016

16CK2205002669

TIHOMIR ANTOV

M7099BX

380871355

12.01.2015

12.07.2015

13.081

3.270

98

09.12.2016

16CK2205002660

MARIAN BUCATARU

OS120P

086885449

29.07.2015

23.01.2016

12.427

3.107

99

09.12.2016

16CK2205002670

ANGEL VALKOV

CB4880AB

383082845

24.01.2015

24.07.2015

13.081

3.270

100

09.12.2016

16CK2205002661

DANIELA NITA

GU840FT

13407097

20.08.2015

15.02.2016

12.427

3.107

101

09.12.2016

16CK2205002671

EMIL ILIEV

CB4230AB

383091807

22.01.2015

22.07.2015

13.626

3.406

102

09.12.2016

16CK2205002662

VASILICA VOICU

LL582HY

086866469

21.07.2015

16.01.2016

13.081

3.270

103

09.12.2016

16CK2205002802

LEONIE DEWILD

34DFF9

NYR9969P4

03.05.2015

30.10.2015

18.531

4.633

104

20.12.2016

16CK2205002781

TARIK ELHOUARI

DC887FV

121013307563

13.02.2015

13.08.2015

19.621

4.905

105

16.01.2017

17CK22050077

ANGEL VESELİNOV TSANEV

PA1274BT

38310001

18.12.2014

16.06.2015

21.162

6.541

106

07.12.2016

16CK2205002647

VERONICA MANOLE

WE537DY

086778887

22.07.2015

17.01.2016

12.427

3.107

107

07.12.2016

16CK2205002646

CRISTIAN PIELE

WZ373AF

086821074

15.06.2015

11.12.2015

13.081

3.270

108

07.12.2016

16CK2205002645

ION ENACHE

SO391AU

086841282

25.06.2015

21.12.2015

13.081

3.270

109

07.12.2016

16CK2205002644

VALENTIN ENACHE

UU900DW

086821160

13.06.2015

09.12.2015

13.626

3.406

110

07.12.2016

16CK2205002641

CATALIN COVRIG

L995HX

086857972

15.07.2015

10.01.2016

13.081

3.270

111

07.12.2016

16CK2205002640

RUZHDI MEMISHEV

EH3304KA

383072778

25.01.2015

25.07.2015

13.081

3.270

112

07.12.2016

16CK2205002639

ISMAIL RAYCHEV

P6226BB

383082631

22.01.2015

22.07.2015

12.427

3.107

113

07.12.2016

16CK2205002634

EUGEN SOARE

PL985AU

086936602

15.09.2015

12.03.2016

87.204

21.801

114

07.12.2016

16CK2205002633

ION RADU

W64311C

086841133

24.06.2015

20.12.2015

87.204

21.801

115

07.12.2016

16CK2205002632

MIRCEA SEUSAN

W52877C

086896018

13.08.2015

08.02.2016

80.664

20.166

116

07.12.2016

16CK2205002631

GHEORGHE MARINCU

AM940GU

15146138

15.07.2015

10.01.2016

87.204

21.801

117

07.12.2016

16CK2205002630

MADALINA CAMEN

OW111CN

086679869

22.02.2015

22.08.2015

13.626

3.406

118

07.12.2016

16CK2205002629

ALEXANDRU MEDREA

HE653AX

086798086

17.05.2015

12.11.2015

12.427

3.107

119

07.12.2016

16CK2205002628

CRISTINEL STOIAN

P3558BH

086665430

15.03.2015

12.09.2015

13.081

3.270

120

07.12.2016

16CK2205002627

DANUT GHILASE

W20425D

086739815

18.03.2015

15.09.2015

13.626

3.406

121

07.12.2016

16CK2205002626

MARIUS LULEA

AM638GB

086768833

27.03.2015

24.09.2015

13.081

3.270

122

07.12.2016

16CK2205002625

DAN SPANU

VO442BT

086790612

29.04.2015

26.10.2015

12.427

3.107

123

07.12.2016

16CK2205002624

CATALIN BUDU

G244IR

14027236

15.07.2015

10.01.2016

13.626

3.406

124

07.12.2016

16CK2205002623

VALI STAN

NK442BO

086856939

10.07.2015

05.01.2016

13.626

3.406

125

07.12.2016

16CK2205002622

NELUTU ENACHE

LF867BI

12684692

10.07.2015

05.01.2016

13.081

3.270

126

07.12.2016

16CK2205002620

MARCELA MIHALACHE

W27554B

086885537

29.07.2015

24.01.2016

80.664

20.166

127

07.12.2016

16CK2205002619

MIHAI NACA