26 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29960

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların; TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması, anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopilerini, özgeçmişlerini (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini, adayın eğitim felsefesini ve akademik ajandasını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklardan ayrıca doçentlik belgesi talep edilmektedir.

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Profesör, Doçent ya da

Yrd. Doçent

3

- Adayların Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında doktora derecesine sahip olmaları ve aynı alanda yayın yapmış olmaları,

- Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olduğundan, adayların eğitim ve araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri ve bunu belgelemeleri,

- Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ders vermiş ve araştırma yapmış olmaları gerekmektedir.

702/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.01.2017 tarih ve 48/277 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 26.01.2017 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

NO

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğu Mahallesi 204/1 Sokak No:7

12.01.2017   48/277

687/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 19.01.2017      Karar No: 6976

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                     :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ :  07.07.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL            :  Batman

• KAPSADIĞI İLÇE       :  Merkez, Beşiri

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  2.123 hektar

• PAFTA NUMARASI   :  ARİ/TPO/K/M46-a2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º58’25’’00’’’

41º15’00’’00’’’

b

37º56’30’’00’’’

41º15’00’’00’’’

c

37º56’30’’00’’’

41º10’55’’00’’’

d

37º58’25’’00’’’

41º10’55’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 30.12.2016 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 07.07.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “Ruhsatın verilişinden itibaren 1 yıl içinde üretime başlanması, şartın yerine getirilmeyerek sahadan üretim yapılamaması durumunda ise işletme ruhsatının sona erdirilmesi” şartıyla ARİ/TPO/K/M46-a2-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının sahanın mevcut rezerv durumunun ortaya çıkarılarak üretilmesine olanak sağlamak amacıyla 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

692/1-1


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

DUYURU

Genel Müdürlüğümüzce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimine gönderilen 29 Ocak 2017 çekilişine ait 1600 adet tam, 5.500 adet yarım, 35.000 adet çeyrek Milli Piyango biletleri, posta sevkiyatı sırasında kaybolmuştur.

Söz konusu biletler, “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği”nin Sevk Halinde Kaybolan Biletler başlıklı 10’uncu maddesi gereğince geçersizdir.

İkramiye çıkması halinde, ikramiyelerin ödenmeyeceği duyurulur.

 

KAYBOLAN BİLETLERİN

 

KUPÜRÜ

İKRAMİYE NUMARASI

SERİ/KONTROL NUMARASI

ADEDİ

T

012701 - 012800

P03 020281 - P03 020380

100

T

013201 - 013400

P03 020781 - P03 020980

200

T

123601 - 123700

P03 041181 - P03 041280

100

T

124001 - 124200

P03 041581 - P03 041780

200

T

235801 - 236000

P03 053381 - P03 053580

200

T

366601 - 366800

P03 074181 - P03 074380

200

T

477401 - 477600

P03 084981 - P03 085180

200

T

508201 - 508400

P03 095781 - P03 095980

200

T

692001 - 692200

P03 109581 - P03 109780

200

Z

062201 - 063000

K03 230839 - K03 231638

800

Z

103201 - 104000

K03 241839 - K03 242638

800

Z

224001 - 224800

K03 262639 - K03 263438

800

Z

385001 - 385600

K03 283639 - K03 284238

600

Z

385801 - 386000

K03 284439 - K03 284638

200

Z

416001 - 416400

K03 294639 - K03 295038

400

Z

416601 - 417000

K03 295239 - K03 295638

400

Z

577001 - 577200

K03 315639 - K03 315838

200

Z

577401 - 578000

K03 316039 - K03 316638

600

Z

648301 - 649000

K03 326939 - K03 327638

700

G

005001 - 010000

N03 347736 - N03 352735

5.000

G

170001 - 175000

N03 452736 - N03 457735

5.000

G

245001 - 250000

N03 507736 - N03 512735

5.000

G

320001 - 325000

N03 572736 - N03 577735

5.000

G

455001 - 460000

N03 667736 - N03 672735

5.000

G

590001 - 595000

N03 752736 - N03 757735

5.000

G

635001 - 640000

N03 797736 - N03 802735

5.000

TOPLAM:

42.100

688/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\26-01-2017 PERŞEMBE\695.tif