12 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29946

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8’nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11’nci maddenin 1’nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                        :  13.01.2011

Başvuru No                            :  C2011/002

Coğrafi İşaretin Adı                :  Parmigiano Reggiano (Parmesan Peyniri)

Ürünün Adı                            :  Peynir

Coğrafi İşaretin Türü              :  Menşe Adı

Başvuru Sahibi                       :  Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

Başvuru Sahibinin Adresi      :  Via Kennedy, 18 Reggio Emilia/İTALYA

Kullanım Biçimi                      :  Markalama

Coğrafi Sınır                           :  İtalya'nın Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantua illeri,

                                                  Po nehrinin sağ kıyısı ve Bologna, Reno nehrinin sol kıyısında yer alan bölgeleri.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Parmigiano Reggiano Menşe Adının kullanımına, gerekli koşulları sağlaması kaydıyla, tekerlek peynir, porsiyon ve rendelenmiş haldeki peynirler için izin verilmiştir.

Parmigiano Reggiano Menşe Adının kullanımına ilişkin ürün şartnamesi üç bölümden oluşur:

Parmigiano Reggiano Peyniri Ürün Standartları

Mandıra İneklerini Besleme Yönetmeliği

Markalama Yönetmeliği

• PARMIGIANO REGGIANO PEYNİRİ ÜRÜN STANDARTLARI

A - Tekerlek halindeki Parmigiano Reggiano peynirinin özellikleri:

Parmigiano Reggiano, başlıca besin kaynağı menşe bölgesinde yetişen otlar olan ineklerden elde edilen, kısmen yağı alınmış çiğ inek sütünden yapılan, sert, pişirilmiş ve yavaş yavaş olgunlaştırılmış bir peynirdir. Sabah süt sağımlarından alınan süt, dinlendirildikten ve yüzeye çıkan kaymağın alınması yoluyla doğal olarak kısmen yağı alındıktan sonra kullanılan akşam sağımlarından elde edilen süt ile bakır varillerde karıştırılır. Buzağının işkembesinden yapılan peynir mayası kullanılarak süt peynirleştirilir. Anti-fermantasyon maddelerinin kullanılması yasaklanmıştır. Birkaç gün sonra peynir yaklaşık 20-25 gün tuzlu bir çözeltinin içinde bekletilir. Peynirin olgunlaştırmaya dayanıklılığı daha uzun olmasına rağmen, olgunlaştırma, peynirin kalıplaşmasından başlayarak en az 12 ay devam etmesi gereken doğal bir süreçtir. Olgunlaştırılmış peynir sofralık peynir olarak ya da rendeleme için kullanılır ve aşağıdaki karakteristiklere sahiptir:

* Hafif bombeli ya da hemen hemen düz yanlar, hafif yükseltilmiş düz kenarları olan düz yüzeylere sahip silindirik şekil;

* Büyüklük: Düz yüzeylerinin çapı 35 ila 45 cm, kenar yüksekliği ise 20 ile 26 cm arasında değişir;

* Her bir tekerlek peynirin asgari ağırlığı: 30 kg;

* Dış görünüş: doğal saman renginde kabuk;

* Peynirin gövdesinin rengi: Açık saman sarısından saman sarısına doğru değişir;

* Karakteristik aroması ve tadı: Hoş kokulu, hafif, iştah açıcı ama keskin değildir;

* Macunun yapısı: İnce tanecikli, gevrek;

* Kabuk kalınlığı: Yaklaşık 6mm;

* Kuru maddeye oranla yağ içeriği: Asgari %32;

* Hammaddeler: inek sütü, tuz, buzağı işkembesinden yapılan peynir mayası;

* Katkı maddeleri: yoktur.

B - Dilimleme, rendeleme ve paketleme işlemleri

Tüketicileri korumak adına, rendelenmiş ve porsiyonlara ayrılarak önceden paketlenmiş Parmigiano Reggiano peynirinin orijinalliğini güvenceye almak için, rendelenmiş ve kabuklu ya da kabuksuz olarak porsiyonlara ayrılmış peynirin paketlenmesi, kaliteyi, izlenebilirliği ve kontrolü sağlamak amacıyla tanımlanan coğrafi alan içinde yapılacaktır.

Dilimleme, rendeleme ve paketleme işlemlerine, perakende satış noktasında, doğrudan satış için tüketicinin talebi üzerine yapılacaklarsa izin verilir, ancak şu şartla ki, ikinci durumda, bu işlemlerin tüketici talebi ile yapılması gereklidir ve ürünün izlenebilirliği sağlanmalıdır.

C - Rendelenmiş haldeki Parmigiano Reggiano peynirinin özellikleri:

Parmigiano Reggiano menşe adı;

* Rendeleme işleminin Parmigiano Reggiano peynirinin üretim alanında gerçekleştirilmesi;

* Ambalajlamanın başka işlem yapılmadan gerçekleştirilmesi;

* Muhafaza edilen özellikleri ve özgün organoleptik karakteristikleri değiştirecek hiçbir maddenin ilave edilmemesi şartıyla inhisarı olarak söz konusu menşe adını kullanma yetkisi bulunan bütün peynirden elde edilmiş olan rendelenmiş tür için genişletilmiştir.

Söz konusu menşe adı ile atıf edilen peynir türü, yukarıda belirtilen parametrelere ek olarak, aşağıda belirtilen teknik ve teknolojik parametrelere sahip olan rendelenmiş peynir ile sınırlıdır:

* Nem: En az %25 ve en fazla %35,

* Görünüş: toz gibi olmayan, homojen, en az 0,5 mm çapında ve en fazla %25 oranında parçacıklar,

* Kabuk miktarı: En fazla %18,

* Amino-asit kompozisyonu: Parmigiano Reggiano peynirine özgüdür.

Üretim Metodu:

Parmigiano Reggiano, çiğ inek sütünden yapılıp uzun sürede olgunlaştırılarak üretilen sert bir peynirdir. Temel olarak menşe alanındaki meralardan beslenen ineklerin sütünden yapılmıştır. Kullanılan süt çiğ süttür ve termal muamele yapılmaz. Katkı maddesi kullanımı kesinlikle yasaktır.

Akşam sağılan süt ve sabah sağılan süt, süt sağımından itibaren iki saat içinde mandıraya el değmemiş olarak teslim edilir. Süt, sağıldıktan hemen sonra soğutulur ve 18°C'nin altına düşmeyen bir sıcaklıkta saklanır. Akşam sütünün yağı, üstü açık paslanmaz çelik küvetlerde doğal olarak yüzeye çıkan kaymağın alınmasıyla kısmen alınır. Mandıraya vardıktan hemen sonra sabah sütü bir önceki akşamdan gelen kısmen yağı alınmış süt ile karıştırılır. Bu sütün de, doğal olarak yüzeye çıkan kaymağın alınmasıyla, kısmen yağı alınabilir.

Sabah sütünün maksimum %15'lik bir miktarı bir sonraki gün işlenmek üzere saklanabilir. Bu durumda süt, mandırada, özel karıştırıcılarla teçhiz edilmiş ve en az 10°C'lik bir sıcaklıkta uygun soğutma konteynerlerinde tutulmalı ve aynı günün akşamı bekleyen küvetlere boşaltılmalıdır. Ardından kesik süt suyu mayası süte eklenir. Bu, bir önceki günün peynir yapım işleminden geriye alan mayanın eş zamanlı asidifikasyonundan elde edilen laktik fermentlerinin doğal bir maya kültürüdür.

Sütün kesilmesi, buzağı işkembesinden yapılan peynir mayasının kullanımıyla kesik koni şeklindeki bakır variller içinde gerçekleşir. Sütün kesilmesinin ardından, kesilmiş süt tanelere ayrılır ve pişirilir. Ardından, bu kesik süt parçacıkları sıkıştırılmış bir kütle oluşturmaları için varilin alt kısmına yerleşmeye bırakılır. Bundan sonra da bu peynir kütlesi kalıplama işlemi için özel kalıplara yerleştirilir. Birkaç gün sonra, peynirler bir tuz solüsyonu banyosunda yaklaşık 20-25 gün tuzlanır. Olgunlaştırma, peynir kalıplamasının başlangıcından en az 12 ay sonrasına kadar sürmelidir. Yazın, olgunlaştırma odalarının sıcaklığı en az 16°C olmalıdır.

• MANDIRA İNEKLERİNİ BESLEME YÖNETMELİĞİ:

Parmigiano Reggiano peynirinin üretiminde kullanılacak sütün elde edilmesi özel şartlara bağlı olduğundan bu sütün elde edileceği inekler için ayrı bir besleme yönetmeliği çıkartılmıştır. Parmigiano Reggiano peynirinin hammaddesini oluşturan sütü üreten inekler Parmigiano Reggiano Peyniri Menşe Adının şartnamesinde belirtilen ‘IL REGOLAMENTO Dİ ALİMENTAZİONE DELLE BOVİNE’e (Mandıra İnekleri için Besleme Yönetmeliği) uygun olarak beslenmelidir.

• MARKALAMA YÖNETMELİĞİ:

Markalama Yönetmeliği kapsamında, Parmigiano Reggiano’nun ayırt edici menşe markası aşağıdaki şekilde mandıralar tarafından tatbik edilir.

• Parmigiano-Reggiano ya da “CFPR” ibaresini içeren bir kazein plakasının ve tekerleği tanımlayan kodların tatbiki;

• Her bir tekerleğin tüm yüzeyine, üretim mandırasını tanımlayan numara ve üretim yılı ve ayının yanı sıra “Parmigiano-Reggiano” yazısını oluşturacak şekilde kabuk üzerine noktaları kalıpla basan uygun matrislerin (kalıplama bantlarının) kullanımı.

Derece markalaması, yetkilendirilmiş Kontrol Departmanı gerekli denetleme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra aşağıda belirtilen işlemlerdeki gibi silinmez markaların uygulanmasıyla Parmigiano-Reggiano Konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano’nun Görevleri:

1. Konsorsiyum, ürün şartnamesine uygun olarak markaların nasıl kullanılması gerektiğine dair yolları tespit eder ve bunların mandıralarda doğru kullanımlarını denetler. 1151/12 sayılı (AB) Yönetmeliğine göre, yetkili merciler tarafından tespit edilen menşe markalarının uygun kullanılmaması halinde ya da şartnamelerin diğer ihlalleri halinde, Konsorsiyum, kalıplama bantlarının ve plakalarının geri çekilmesini ve/veya yürürlükteki kurallara uygun olarak yaptırım önlemlerinin icra edilmesini sağlar.

2. Konsorsiyum, her Parmigiano-Reggiano mandırasına bir kimlik numarası verir, bu numara daha sonra Kontrol Merciine verilir ve kontrol sistemine eklenir.

3. Markalama Yönetmeliği ile öngörülmeyen diğer markaların tekerlekler üzerinde kullanılması için, Konsorsiyum tarafından açıkça yetkilendirme gerekmektedir. Bu şekildeki markalar, menşe adlarının üzerine konumlandırılamaz, böylece menşe adlarının geçerliliği güvence altına alınır.

Mandıranın Yükümlülükleri:

1. Parmigiano-Reggiano peynirini üretmek isteyen mandıralar, üretim faaliyetlerinin başlamasından en az 4 ay önce Konsorsiyuma ilgili gerekli başvuruları sunmak zorundadır. Kendilerine, menşe markalarının tatbik edilmesi için gereken bir mandıra kimlik numarası, kalıplama bantları ve kazein plakaları verilmesi için kontrol sisteminin bir parçası olduklarını belirtmelidirler.

2. Mandıralar, güvene dayalı olarak tedarik edilen kalıplama bantlarının ve kazein plakalarının doğru kullanımı ve korunmasından sorumludur.

3. Mandıralar, Üretim Kayıt Defterini günlük olarak tutmalıdır. Bu defter Konsorsiyum tarafından tasdik edilmelidir ve faaliyetlerini yürütmesi için Kontrol Merciine ve yetkili mercilere sunulmalıdır.

4. Mandıralar, bütün üretimin kayıtlarını tutmak zorundadır. Mandıraların gerekli kayıtları tutmaması halinde, yürürlükteki kanunlara uygun olarak yaptırımlar uygulanacaktır.

5. Mandıralar, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Maddelerde öngörüldüğü şekilde, sınıflandırma işlemlerinin, marka tatbikinin ve iptalinin icra edilmesi için peynirin Konsorsiyuma sunmakla ya da sorumlu bir personel tarafından sunulmasını sağlamakla sorumludur. İhlal durumunda Konsorsiyum, kontrol planında öngörülen hükümlere uygun olarak, kalıplama bantlarının ve kazein plakalarının geri alınmasını ve/veya Kontrol Planında öngörülen hükümlere uygun olarak yaptırım önlemlerinin icra edilmesini düzenler.

6. Mandıralar, Konsorsiyum’un söz konusu Yönetmeliğinin uygulanması için yararlı olan tüm unsurları Konsorsiyuma ve görevli memurlarına tedarik etmekle yükümlüdür.

Üretim Lotlarının Tanımlanması ve Kalite Denetimi:

1. Her bir mandıra ürünün üretimi lotlara ayrılmıştır. Örneğin;

a) 1. lot: Ocak-Nisan ayları arasında üretilen peynirler.

b) 2. lot: Mayıs-Ağustos ayları arasında üretilen peynirler.

c) 3. lot: Eylül-Aralık ayları arasında üretilen peynirler.

2. Derece markasını tatbik etmeden önce, Parmigiano-Reggiano peynirinin her bir tekerleği, Konsorsiyum tarafından hazırlanan listeye kaydedilen, Konsorsiyum tarafından atanan en az iki uzmandan meydana gelen bir Komite tarafından denetlenir ve bunun akabinde Kontrol Departmanı usulüne uygun olarak bilgilendirilir.

3. Kalite denetleme ve marka uygulama işlemleri menşe bölgesi içinde gerçekleştirilir.

PROSEDÜRLER:

Kalite Denetimi:

Kalite denetleme işlemleri aşağıdaki listeye dayanılarak, üç zaman periyodu içindeki üç üretim lotu için gerçekleştirilir.

a) Birinci lotun peyniri, aynı yılın Aralık ayının 1. gününden başlayarak denetlenir.

b) İkinci lotun peyniri, takip eden yılın Nisan ayının 1. gününden başlayarak denetlenir.

c) Üçüncü lotun peyniri, takip eden yılın Eylül ayının 1. gününden başlayarak denetlenir.

Peynir Sınıflandırması:

1. Peynir kalitesi denetlenmesi, ekte yer alan sınıflandırmaya uygun olarak, yerel kullanımlar ve alışkanlıklara bağlı olarak, bir çekiç veya peynir sondası yoluyla, tekerleklerin dış görünüşünün, peynir macununun dokusunun ve aromasının değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir.

2. Kalite değerlendirmesini mümkün olduğunca objektif biçimde yapmak amacıyla, Komiteler yapısal ve organoleptik özellikleri değerlendirmek için lot başına en az bir tekerleği kesmelidir ve her durumda her bin tane ya da binin kesirleri için en az bir tekerlek kesmek zorundadır. Mandıralar, uzmanlar tarafından gösterilen kesilecek tekerlekleri tedarik etmek ve bir parçasını almalarına izin vermek zorundadır.

Mürekkepli Mühürlerin Basılması:

Kalite denetlemesiyle aynı anda, “Peynir Sınıflandırması” bölümü altında belirtildiği üzere, ekte tanımlanan aşağıdaki kategorileri tanımlamak amacıyla tekerleklere silinmez mürekkep mühürleri basılır.

1. Birinci kategori; “birinci sınıf”, “sıfır” ve “tek” olarak sınıflandırılan “Parmigiano- Reggiano” peynir tekerleklerini gösterir.

2. İkinci kategori; “orta sınıf” ya da “prima stagionatura” olarak sınıflandırılan “Parmigiano-Reggiano” peynir tekerleklerini gösterir.

3. Üçüncü kategori; “düşük sınıf” ve “rejekte” olarak sınıflandırılan Parmigiano-Reggiano” peynir tekerleklerini gösterir.

Sıcak Demir Markalarının Tatbik Edilmesi:

1. “Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela” yazısını içeren oval bir sıcak demir markası ve üretim yılı, birinci ve ikinci kategorilerdeki tekerleklerin üzerine yakarak basılır.

2. İkinci kategori peynir, tekerleğin her tarafına tatbik edilen silinmez bir marka yoluyla tanımlanır.

3. Sıcak demir markalama, Kontrol Mercii tarafından verilen talimatlara uygun olarak kalite denetiminden yedi gün sonra gerçekleştirilebilir.

Menşe Markalarının İptali:

Konsorsiyum tarafından atanan personel, üçüncü kategori tekerleklerinin üzerindeki, bunun yanı sıra olgunlaşmayı önleyen ciddi yapısal sorunların etkilediği tekerlekler üzerindeki ve bunun yanı sıra tekerleğin görünüşünü ve/veya macunun kalitesini ve/veya üretim ayını ve yılını ve mandıra kimlik numarasını gösteren markaları tehlikeye atan düzeltmeler almış tekerleklerin üzerindeki menşe markalarını çıkaracaktır. Alternatif olarak, bu tekerlekler, Konsorsiyum ile ilgili bir sözleşme imzalamış olan bir ya da daha fazla işleme şirketine teslim edilecektir. Bu tekerleklerle ilgili olarak, mandıra, yukarıdaki şirketler tarafından teslim edilen ve menşe markalarının usulüne uygun olarak geçersiz kılındığını gösteren dokümantasyonu sağlamak zorundadır. Menşe markaları, aynı zamanda doğru şekilde tatbik edilmemiş olan tekerlekler üzerinde de geçersiz kılınmaktadır.

Denetleme Raporlarının Hazırlanması:

Bütün üretim partisi için her bir lot ya da lot kesiti için kalite denetimi, sıcak demir tanımlaması ve birinci ve ikinci kategori tekerleklerinin markalanması, menşe markalarının iptali ile ilgili işlemleri kaydetmek için bir rapor hazırlanır. Bu rapor, bu işlemlerin hazırlanmasından sorumlu personel tarafından ve mandıranın yasal temsilcisi tarafından ya da bu amaç için açıkça atanmış bir kişi tarafından imzalanmalıdır.

Temyiz Talepleri:

1. Mandıraların, denetlemenin tamamlanmasından itibaren 4 gün içinde kalite denetleme sonuçlarına itiraz etmek için taahhütlü posta ile bir bildirim göndererek Konsorsiyum nezdinde bir tevdi etme hakları bulunmaktadır.

2. Talepler, bildirimin alınmasından itibaren 15 gün içinde peynir denetlemesini tekrarlamaya karar verebilen bir Temyiz Komitesi tarafından analiz edilir. Bu Komite, Konsorsiyum tarafından atanır ve Kalite Denetleme Komitelerinin bir parçası olmayan en az üç üyeden meydana gelir.

Menşe Markalarının Düzeltilmesi Talebi:

Olgunlaştırma işlemi süresince, kazein plakasının yer aldığı alanda düzeltme gerektiren bir kabuk deformasyonu geliştirilmiş olan tekerlekler olması halinde, mandıra, Konsorsiyumdan, plakanın yerine silinmez bir sıcak demir markası tatbik etmek için izin isteyecektir. Mandıra, bütün çıkarılan plakaları saklayacak ve Konsorsiyum’a teslim edecektir.

Menşe Markaları için İptal Talebi:

Olgunlaştırma işlemi süresince, olgunlaştırma sürecinin devamını önleyecek şekilde ciddi deformasyonlar geliştiren tekerlekler için mandıra kalite denetlemesinden önce, “Menşe Markalarının İptali” maddesinde belirtildiği üzere menşe markalarının iptali ya da teslimat için talepte bulunma hakkında sahip olacaktır.

Olgunlaştırmanın 12. Ayından Önce Tekerleklerin Devredilmesi:

Tekerleklerin, olgunlaştırmanın 12. ayından önce ve herhangi bir şekilde menşe bölgesi içinde ve hatta sıcak demir markası zaten basılmışken devredilmesi halinde, teslimat bildirimleri ve faturalar, kalite denetleme ve markalama raporları üzerinde mandıranın yasal temsilcisi tarafından eşit olarak imzalanan şu beyanı içerecektir:

“Peynir, 12 aylık olgunlaştırma süresine ulaşmadan önce Parmigiano-Reggiano korumalı bölgede tüketim için piyasaya sürülemez.”

“İhraç” ve “Ekstra” Markalar:

Olgunlaştırmanın 18. ayından başlayarak, Parmigiano-Reggiano sahipleri Konsorsiyumdan “Parmigiano-Reggiano İhraç” ya da “Parmigiano-Reggiano Ekstra” markalarının basılmasını talep edebilir.

Yukarıdaki markaların kullanımına elverişli olmak için, peynir, “Mürekkep Damgalarının Tatbik Edilmesi” bölümünde atıfta bulunulan “birinci sınıf” Parmigiano- Reggiano için belirlenen ticari mal şartnamelerine uymalıdır. Olgunlaştırma sürecinin 18. ayına ulaşan onaylı tekerlekler, olgunlaştırma işleminin menşe bölgesinin dışındaki yerlerde devam etmesi hali dâhil olmak üzere, yukarıdaki markaların uygulanması için elverişlidir; bu durumda, kontrol faaliyetlerini yürütebilmesi için Konsorsiyum ile özel anlaşmalar imzalanacaktır.

Markalama işlemleri ile ilgili masraflar başvuru sahipleri tarafından ödenecektir.

ÜRÜN ŞARTNAMESİNE UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI İÇİN RESMİ KONTROLLER VE DENETİM:

1151/12 sayılı (AB) Yönetmeliğinin 36, 37 ve 39. maddelerine göre, ürün şartnamesine uygunluğun doğrulanması için resmi kontroller, ürün piyasaya sürülmeden, önce ürün sertifikasyon mercii olarak faaliyet gösteren, 882/2004 sayılı (AB) Yönetmeliğinin 2. maddesinin 5. fıkrası kapsamındaki bir kontrol merci tarafından yapılmaktadır. Parmigiano Reggiano peynirine ilişkin olarak şartnameye uygunluğun doğrulanması ise, Ziraat, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığının 13 Ekim 1998 tarihli Kararnamesi ile yetkilendirilmiş ve sonrasında, en son 19 Şubat 2015 tarihinde Ziraat, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığının İdari Kararnamesi ile teyit edilen, yetkili kontrol mercii ‘Organismo Controllo Qualità produzioni regolamentate - Soc. Coop.’ - ‘OCQPR’ tarafından yapılmaktadır.

PARMIGIANO REGGIANO MENŞE ADININ KORUNMASI, MUHAFAZASI VE PROMOSYONU:

Parmigiano Reggiano Menşe Adının kullanımının izlenmesi, 1151/12 sayılı (AB) Yönetmeliğinin 3.2 ve 45. maddeleri kapsamında tüm Parmigiano Reggiano peynir üreticilerini ve bir grubu bir araya getiren ve İtalya kanunlarına göre kurulmuş olan, kâr amacı gütmeyen, gönüllü bir organ olan Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano (Konsorsiyum) tarafından gerçekleştirilir.

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, 1151/12 sayılı (AB) Yönetmeliğinin 3.2 ve 45inci maddeleri kapsamında tüm Parmigiano Reggiano peynir üreticilerini ve bir grubu bir araya getiren ve İtalya kanunlarına göre kurulmuş olan, kâr amacı gütmeyen, gönüllü bir organdır.

Konsorsiyum, AB mevzuatına ve ulusal mevzuata göre, Parmigiano Reggiano Menşe Adının korunması, muhafazası ve promosyonundan sorumludur ve bu görevleri yerine getirmek üzere Ziraat, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bu görevler, Ziraat, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı tarafından onaylanan ilgili Kuruluş Sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

330/1-1


 


 


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltd ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde müştereken sahip bulundukları ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-2 pafta no.lu petrol işletme ruhsatını terk için 03.01.2017 tarihinde müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

340/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3211 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti ARİ/TPO/K/L44-c4-1 ve ARİ/TPO/K/L44-c3-2 paftalarının işletme ruhsatı olarak verilmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/2 nci maddesi gereğince sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

341/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır;

 

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı/ Program

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bölümleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

374/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

1 - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI:

Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

- Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,

- Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),

- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)

- Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,

- Özgeçmiş,

- Yayın listesi,

- Bilimsel çalışma ve yayınlar,

- Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar,

- Eğitim-öğretim faaliyetleri,

- Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları,

- Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini,

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

- Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,

- Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),

- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)

- Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,

- Özgeçmiş,

- Yayın listesi,

- Bilimsel çalışma ve yayınlarını,

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını ve sınava girecekleri yabancı dili (Yabancı Dil Belgesi olanlar ekleyeceklerdir) belirten dilekçelerine ekleyecekleri;

- 2 adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

- Askerlik Durum Belgesi  (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),

- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)

- Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,

- Özgeçmiş,

- Yayın listesi,

- Bilimsel çalışma ve yayınlar,

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi uyarınca ilgili Birimlerin yönetim kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçelerinde belirtmiş oldukları yabancı dil için sınav yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati üniversitenin ve ilgili Birimlerin internet sayfasında duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5 - Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, yazışma adresi, telefon ve e-posta adreslerini bildirmeleri gereklidir.

6 - İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7 - Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 


Birim

Bölüm

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Çalışma Ekonomisi ABD

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış olmak, İşgücü Göçü konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Politikası ABD

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını İktisat Politikası alanında yapmış olmak, Belirsizlikler ve Risk Altında Yatırım Kararları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Tarihi ABD

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını İktisat Tarihi alanında yapmış olmak, Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Siyasi Tarih ABD

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak, Kıbrıs'ın Siyasi Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Prof.

1

1

Doktorasını Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak, Besin Hijyeni ve Su Kirliliği konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını Biyokimya alanında yapmış olmak, Hyalüronidaz Enzim Aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

 

Doç.

1

1

Doktorasını Hemşirelik Yönetimi alanında yapmış olmak, Hemşirelikte Örgütsel Davranış konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

5

Doktorası Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, Ağrı Yönetimi ve Yaşam Kalitesi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Sağlık Yönetimi Böl.

 

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını Hastane İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Sağlık Sektöründe İnsangücü Planlaması konusunda çalışmaları olmak.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Pazarlama, Marka ve Tüketim konularında çalışmaları olmak.

Denizcilik Fak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.

 

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Aktif Filtre Tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Erdek MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

Yerel Yönetimler Pr.

Yrd. Doç.

1

5

Göç ve Şehirlerin Kültürel Yapıları hakkında çalışmaları olmak.

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

Yrd. Doç.

1

5

Eğitim Sektöründe Liderlik ve Yönetim konularında çalışmaları olmak.

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak, Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi konularında çalışmaları olmak.

Manyas MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.

Yrd. Doç.

1

2

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Sağlık Yönetimi ve Sağlık Turizmi konularında çalışmaları olmak.

345/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ