9 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29943

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 21.12.2016 - 177                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.12.2016 - 2340                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Aşağı Külünce Mahallesi Kışla Mezrası sınırları içerisinde bulunan, Aşağı Külünce Kaya Mezarları ve Sarnıçlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarının 16.11.2016 tarihli raporu ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Aşağı Külünce Mahallesi Kışla Mezrası sınırları içerisinde bulunan Aşağı Külünce Kaya Mezarları ve sarnıçlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,

Aşağı Külünce Kaya Mezarları ve Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

43/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2016-176                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2016-2318                                         ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Arıkök Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Arıkök Düz Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 09.12.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Arıkök Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Arıkök Düz Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,

Arıkök Düz Yerleşim Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

44/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2016 - 176                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2016 - 2317                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Arıkök Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arıkök Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması, Sit Derecesinin değiştirilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 09.12.2016 tarihli raporu okundu. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 07.07.2009/880 sayılı kararı, Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Arıkök Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arıkök Höyüğü’nün ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde höyük üzerinde yerleşim bulunması sebebiyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan sit derecesinin değiştirilerek II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına,

Arıkök Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

45/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2016 - 176                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2016 - 2310                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Derinsu Köyü Taşoluk Mezrası sınırları içerisinde bulunan alanda İşliklerin bulunduğuna ilişkin, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.10.2016/2329 sayılı yazısına istinaden, alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Derinsu Köyü Taşoluk Mezrası sınırları içerisinde bulunan,  Derinsu İşlikleri’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,

Derinsu İşlikleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak, Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

46/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2016 - 176                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2016 - 2315                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Konuksever Sarnıçlarının, korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 16.12.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Konuksever Sarnıçlarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Konuksever Sarnıçları I._Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

47/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.12.2016 - 178                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.12.2016 - 2344                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Yolbilen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Karataş Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.12.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Yolbilen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Karataş Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/5000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde ve üzerinde yerleşim bulunması, sosyal yaşamın devam etmesi ve yaşamın gerekliliği ilkesi gereğince II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

Karataş Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

48/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 20.12.2016 - 176                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.12.2016 - 2309                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Karalar köyü, Büyükoba Mezrasında bulunan kaya mezarlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine yönelik Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.06.2016/1599 sayılı yazısı ve ekleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 16.12.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Karalar köyü, Büyükoba Mezrasında bulunan Karalar Nekropol Alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde uygun olduğuna;

Karalar Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

                                                                                                                                       49/1-1