22 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29926

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


UZUN ŞEKİL VERME ÇİFTLİ EZME VE YASTIK GRUBU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/570123

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00   (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  10 KALEM BORU BAĞLANTI ELEMANI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 19.01.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11188/1-1


60.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı 60.000 Ton Tahmil Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 44. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Müdürlüğümüz Satınalma Servisinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.01.2017 SALI günü saat 14.00’e kadar Bahçeköy Cad. No: 106 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan ÇAYKUR İst. Paz. ve Ürt. Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, faks, email ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, sözleşme bedelinin %6’sı kadar kati teminat alınacaktır.

8 - İhale ÇAYKUR İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11103/1-1


UZUN ŞEKİL VERME ÇİFTLİ EZME VE YASTIK GRUBU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 (Bir) takım uzun şekil verme çiftli ezme ve yastık grubu, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 28.12.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

11224/1-1