7 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29911

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tokat Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 14. İş Mahkemesinin 2015/566 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10751/1-1

—————

Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/490 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10752/1-1

—————

Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/829 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilen Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1096 Esas, 2014/1014 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

10753/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

KASIM 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

STAR ELEKTRONİK - FARUK ÖRS

TS 12498

TS 10079

09-HYB-742

10.11.2016

FİRMA İSTEĞİ

AN MAKİNA VE RÖMORK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12658

09-HYB-161

01.11.2016

FİRMA İSTEĞİ

MURAT TAŞAR MURAT TARIM ALETLERİ

TS 12659

09-HYB-591

16.11.2016

OLUMSUZ ARA KONTROL

--ERCÜMENT GÜNGÖR

TS 8986

09-HYB-694

16.11.2016

OLUMSUZ ARA KONTROL

10791/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

PERSONEL ALINACAKTIR

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 54 TSE Uzman Yardımcısı, 1 Avukat, 6 Tekniker ve 5 Memur olmak üzere toplam 66 personel alınacaktır.

 

Sıra No

Öğrenim Durumu

Puan Türü

Kadro Unvanı

Görev Yapacağı Şehir

Alınacak Personel Sayısı

1

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

4

İstanbul

4

Kocaeli/ Gebze

2

İzmir

1

Bursa

1

3

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

4

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

İstanbul

1

Ankara

1

Kocaeli/Gebze

1

5

Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Kocaeli/Gebze

2

Ankara

1

6

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Erzurum

1

Ankara

3

Kayseri

1

Kocaeli/Gebze

1

7

İstatistik lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

8

Kimya lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Kocaeli/Gebze

1

Ankara

1

9

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Van

1

Ankara

3

10

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

5

Kocaeli/Gebze

5

İstanbul

2

11

Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

12

Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Kocaeli/Gebze

1

13

Mimarlık lisans programından mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

*14

Mütercim-Tercümanlık(İngilizce), Çeviribilim(İngilizce) veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

*15

Mütercim-Tercümanlık(Arapça) lisans programından mezun olmak

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

16

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak.

P-50

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

3

*17

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

P-103

Avukat

Ankara

1

18

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

P-7

TSE Uzman Yardımcısı

Kocaeli/Gebze

1

19

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P93

Tekniker

Kocaeli/Gebze

1

20

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P93

Tekniker

İstanbul

1

Kocaeli/Gebze

1

21

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Tekniker

İstanbul

1

22

Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine,Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim önlisans programlarının birinden mezun olmak

P93

Tekniker

Kocaeli/Gebze

1

İstanbul

1

23

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

Ankara

2

24

İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

Ankara

1

25

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

Ankara

2

TOPLAM

66

 

* Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek şartlar aranmakta olup bunlar aşağıda yer alan ‘Başvuru Şartları’ bölümünde belirtilmiştir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözlü sınava başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) Tablonun 14. sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5(beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan İngilizce alanında en az (A) seviyesinde puana (90) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur.

4) Tablonun 15. sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Arapça alanında en az (B) seviyesinde puana (80) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur.

5) Tablonun 17. sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

6) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

7) TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.

8) Tekniker ve Memur kadroları için 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.

9) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

10) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

11) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

12) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 02/01/2017 - 16/01/2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.)

2) Tablonun 14, 15 ve 17 nci sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda ‘BAŞVURU ŞARTLARI’nda belirtilen belgelerin başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

3) TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.

4) Avukat, Tekniker ve Memur kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.

5) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 24/01/2017 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler.

6) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;

1-Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası

2 - Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,

b) Avukat, Tekniker ve Memur kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,

Şeklindedir.

IV - SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 24/01/2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İlanen duyurulur.

10799/1-1


 


 


 


 


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; nüfus cüzdan örneğini, 2 (iki) adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasının olmadığına dair adli sicil kaydı belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir). Doçentlik belgesi veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Profesörler, Doçentlik kadrosuna müracaat edemezler.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Doç. Dr.

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

10750/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Yardımcı Doçent

1

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Doçent

1

Yardımcı Doçent

2

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Profesör

1

Yardımcı Doçent

1

İktisat

Yardımcı Doçent

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

10796/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz kadrosuna Profesör alınacaktır. Akademik Personele ilişkin duyuru; http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

Birim/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Protetik Anabilim Dalı

1

 

Alanında Doçent Olmak

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Turizm ve Otelcilik

1

 

Alanında Doçent Olmak

10825/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

 

Kardiyoloji

Profesör

1

- İnvaziv Kardiyoloji Kalp yetersizliği ve kardiyomiyapati alanında çalışmış ve araştırmalar yapmış olmak.

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

- Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak

 

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.

 

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Gastroenteroloji doçenti olmak.

 

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

- Minimal invasiv cerrahi konusunda deneyimli olmak.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

- Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak

 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

- Dudak-damak yarıklarının onarımı konusunda deneyimli, Osteogenez ve periosteal fleplerde kemik prefabrikasyonu konusunda bilimsel araştırmalar yapmış olmak,

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

- Perinatoloji uzmanı olmak.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

- Kadın Doğum doçenti olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Sosyoloji

Doçent

1

- Genel Sosyoloji alanında doçentliğini almış olmak,

- Siyaset, Hukuk ve Kent Sosyolojisi alanları ile kadın çalışmaları alanında araştırmaları bulunmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

Profesör

1

- Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

Doçent

1

- Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.

Doçent

1

- Genel Cerrahi uzmanı olmak ve organ nakli konusunda deneyimli olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ: Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir - İSTANBUL     Tel: 0216 500 44 44

10743/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatta bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Müracaatta İstenen Evraklar:

1 - Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgileri belirtilen müracaat dilekçesi.

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Yabancı Dil Belgesi.

6 - Doktora ve/veya Doçentlik belgeleri (Onaylı suretleri)

7 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

8 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar Doktora/Uzmanlık Belgesi (Doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili müracaat dilekçelerinde belirteceklerdir. (Yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

9 - Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna müracaatlar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evraklar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir).

10 - Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı dosyalar ile postayla yapılan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların müracaat dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

-

Yardımcı Doçent

3

1

Türk lehçeleri söz varlığı üzerine doktora yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

-

Yardımcı Doçent

5

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

4

1

 

Kastamonu Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Endotel fonksiyon bozukluğu ile Koroner Arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi üzerine ihtisas yapmış olmak

Kastamonu Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Myoblast hücre hattında farklılaş-maya gen etkisi üzerine doktora yapmış olmak

Kastamonu Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

-

Profesör

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Doçent

2

1

 

10803/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 23 Aralık 2016 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi birisinde doktorasını yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik belgesi almış olmak

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Sosyal Hizmet alanında doçentlik belgesi almış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

Okul öncesi veya çocuk gelişimi lisans mezunu olup, aynı alanlarda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doçentliğini Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanlarının birinden almış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör

1

Doçentliğini Halkla İlişkiler Tanıtım ve reklamcılık, medya iletişim çalışmaları veya gazetecilik alanlarının birinden almış olmak

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

Halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, medya  iletişim çalışmaları veya gazetecilik alanlarının birinde doktora yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Ekonomi/ Pazarlama alanında doktora yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler alanlarından birinden uzmanlaşmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Kamu Yönetimi/ Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

İngiliz Dili eğitimi alanında doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Yüksek lisans veya doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Lojistik alanında yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

Meslek Yüksekokulu

Lojistik

Yardımcı Doçent

1

İşletme bölümü lisans mezunu olup, Pazarlama anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Profesör

1

Genel cerrahi alanında doçentlik belgesi almış olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji alanında doktora yapmış olmak.

10818/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23,25 ve 26.maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere Yükseköğretim Kurulunun http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/?sayfa=akademikyukselme&paged=2 sayfasından ulaşılabilir. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk Fakültesi hariç) adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8.Madde 7. Paragraf"da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,

b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması,

c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olduğunu belgelemesi, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarını belirten puan listesini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Denklik Belgesi alınması zorunludur).

• Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanısıra, başvuruları kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

501 Hukuk

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

1

Milletlerarası Özel Hukuku

1

İdare Hukuku

1

Ticaret Hukuku

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı, Büyük Data

1

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması, Karar Destek Sistemleri

1

Mekatronik Mühendisliği

Robotik, Mekatronik Sistem Tasarımı

1

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü

1

Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri

1

İnşaat Mühendisliği

Yapı Dinamiği, Yapı Mekaniği

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Açıklama

Prof./ Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

Psikoloji Bölümü 1112-Gelişim Psikoloji

Gelişim Psikoloji, Dil Psikoloji, Aile Psikoloji

2

Psikoloji Bölümü 1162-Klinik Psikoloji

Kişilik Psikoloji, Sağlık Psikoloji

Psikoloji Bölümü 1136-Sosyal Psikoloji

Kişilerarası İletişim, Örgütsel Davranış, Politik Psikoloji, Trafik Psikolojisi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

İktisat Bölümü

1119- Makroiktisat

1

İşletme Bölümü Yönetim ve Strateji

Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Etik

1

Uluslararası İşletme, Örgütsel Davranış, Etik

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

1141-Uluslararası İlişkiler

1

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

802- Şehir ve Bölge Planlama, Şehir Planlama

1

İç Mimarlık Bölümü

801-Mimarlık, Mimari Tasarım

1

MESLEK YÜKSEKOKULU

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

Bankacılık ve Sigortacılık Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bankacılık ve Sigortacılık

Örgüt ve Grup İletişimi Örgütsel Davranış

1

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

1

BÖLÜM DIŞI DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç.

Eğitim Bilimleri / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

1

10802/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim/Anasanat Dalı

Ünvan

Derece

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Dielektrik durulma, yarı iletken malzemelerin basınca dayalı yapısal faz geçişleri, yapısal elektronik ve optik özellikler konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçentliğini almış olmak; stresle baş etme, kaygı ve zorbalık konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak, bilgisayar destekli matematik eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okuma alışkanlıkları, kaynaştırma eğitimi ve lösemili çocukların yaşam kalitesinin artırılması konularında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Profesör

1

1

Asimetrik Sentez konusunda çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

1

Gençlik Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

Doçent

2

1

Nematik fazlarda lazer konoskopisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar ve color M-mod propagasyon hızı ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

2

1

Kalıcı kalp pili, ICD, biventriküler pace takılması, elektrofizyoloji ve ablasyon, konularında deneyimli olmak, koroner arter hastalığı yaygınlığı ve koroner kollateral gelişimi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

4

1

Acil servis hekimlerine yönelik şiddetin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak. Klinik toksikolji eğitici programı sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Aile Eğitim Programları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Çocuklarda tek taraflı anizometrik gözlerde OCT ile makula değerlendirmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında alımış olmak. Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığı üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Parazitoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Toksoplazma Gondi ve apopitozis üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Malign tiroid kanseri ile tiroid volümü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Serabral lateralizasyonun koroner arter hastalığı, anomalisi ve dominansı arasındaki ilişkileri üzerine çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Bitkisel kan durdurucuları ile ilgili çalışma yapmış olmak; mine-matriks proteinleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Yardımcı Doçent

4

1

Genç daimi dişlerin travmatik yaralanmaları ve pedodontide bioagregate kullanımı ile ilgili klinik çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bütçe ve Mali Planlama

Yardımcı Doçent

5

1

Kamu ihaleleri usulü konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

5

1

Sürü robotlar ve robot öğrenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

Yardımcı Doçent

5

1

Kentsel koruma, kültür varlıklarını koruma ve restorasyon konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Resim alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak ve vitray ile eritme cam sahasında çalışma yapmış olmak.

Bolu Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Liderlik becerisi ve cinsiyet ilişkisi, işgören güçlendirmenin koşulsal değişkenleri, çalışanların işte kalma ve işten ayrılma davranışları ve toplam kalite yönetiminin düşünsel temelleri konularında çalışmaları olmak.

Bolu Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Otomotiv Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Nanoteller konusunda çalışmaları olmak.

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım

Yardımcı Doçent

5

1

Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doktora yapmış olmak.

10821/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ