24 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29898

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ADANA ONALTINCI NOTERLİĞİ

783.830,94 TL

2

ANKARA KIRKBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.597.483,04 TL

3

ANTALYA İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.117.560,69 TL

4

BEYOĞLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.293.386,93 TL

5

BEYOĞLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.153.739,49 TL

6

BURSA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

876.523,82 TL

7

BURSA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

903.819,88 TL

8

ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ

504.226,47 TL

9

ERZURUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

796.072,22 TL

10

İZMİR ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1.048.955,43 TL

11

KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

546.779,44 TL

12

KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

462.317,33 TL

13

KARTAL YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.280.582,04 TL

14

KOCAELİ ALTINCI NOTERLİĞİ

1.524.458,98 TL

10416/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

S.NO

NOTERLİLK ADI

2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

291.678,27 TL

2

AKŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

437.605,71 TL

3

BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

462.685,10 TL

4

BATMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

670.366,35 TL

5

BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

620.051,68 TL

6

BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

218.124,91 TL

7

CEYHAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

488.621,09 TL

8

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

249.538,18 TL

9

ÇİVRİL NOTERLİĞİ

534.532,35 TL

10

DÜZCE YEDİNCİ NOTERLİĞİ

246.452,12 TL

11

EDREMİT BİRİNCİ NOTERLİĞİ

521.205,30 TL

12

FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

174.806,98 TL

13

FETHİYE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

164.512,30 TL

14

GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ

236.931,60 TL

15

GÖLCÜK İKİNCİ NOTERLİĞİ

534.050,35 TL

16

HAKKARİ NOTERLİĞİ

406.140,35 TL

17

İNEGÖL İKİNCİ NOTERLİĞİ

486.441,44 TL

18

İNEGÖL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

625.151,45 TL

19

KARABÜK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

750.575,42 TL

20

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

205.212,50 TL

21

MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

252.459,50 TL

22

MERZİFON NOTERLİĞİ

737.212,09 TL

23

MİLAS İKİNCİ NOTERLİĞİ

270.298,33 TL

24

MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

214.673,53 TL

25

MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ

234.347,29 TL

26

NİĞDE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

583.274,18 TL

27

NURDAĞI BİRİNCİ NOTERLİĞİ

788.951,07 TL

28

ÖDEMİŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

459.522,81 TL

29

RİZE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

543.694,85 TL

30

SUSURLUK NOTERLİĞİ

333.316,41 TL

31

TİRE İKİNCİ NOTERLİĞİ

493.704,63 TL

32

VAN YEDİNCİ NOTERLİĞİ

753.950,86 TL

10417/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

AKINCILAR NOTERLİĞİ

SİVAS

62.209,36 TL

2

ARPAÇAY NOTERLİĞİ

KARS

62.961,76 TL

3

AYANCIK NOTERLİĞİ

SİNOP

201.538,61 TL

4

BAYINDIR NOTERLİĞİ

İZMİR

294.273,30 TL

5

BEYLİKOVA NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

39.698,14 TL

6

DEMİRCİ NOTERLİĞİ

MANİSA

231.309,53 TL

7

ESKİPAZAR NOTERLİĞİ

KARABÜK

90.580,59 TL

8

HACIBEKTAŞ NOTERLİĞİ

NEVŞEHİR

73.807,59 TL

9

HAYMANA NOTERLİĞİ

ANKARA

148.011,26 TL

10

İSKİLİP NOTERLİĞİ

ÇORUM

230.530,94 TL

11

KOCAALİ NOTERLİĞİ

SAKARYA

195.596,91 TL

12

KOÇARLI NOTERLİĞİ

AYDIN

124.142,40 TL

13

KÖPRÜBAŞI NOTERLİĞİ

MANİSA

125.735,96 TL

14

KÖYCEĞİZ NOTERLİĞİ

MUĞLA

243.716,89 TL

15

OLTU NOTERLİĞİ

ERZURUM

256.113,57 TL

16

OSMANCIK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ÇORUM

361.381,61 TL

17

SARAYÖNÜ NOTERLİĞİ

KONYA

176.386,27 TL

18

SARIGÖL NOTERLİĞİ

MANİSA

275.579,87 TL

19

SARIKAYA NOTERLİĞİ

YOZGAT

299.815,92 TL

20

SİNANPAŞA NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

135.832,53 TL

21

SÖĞÜTLÜ NOTERLİĞİ

SAKARYA

130.136,10 TL

22

SULTANDAĞI NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

112.659,58 TL

23

ŞEFAATLİ NOTERLİĞİ

YOZGAT

117.493,76 TL

24

ŞUHUT NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

189.990,83 TL

10418/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar sayılı “Olağan Üstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin 3. fıkrası gereği “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı belirlenen 25 vakıf Başbakan Yardımcılığı Makamının 27/07/2016 tarihli ve 430 sayılı oluru ile kapatılmış ve 29/07/2016 tarihli ve 29785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Aşağıdaki tablonun 1. sırasında belirtilen Niyazi Uğur Eğitim ve Kültür Vakfı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatının olmadığı anlaşıldığından Başbakan Yardımcılığı Makamının 22/11/2016 tarih ve 597 sayılı oluru ile 29/07/2016 tarihli ve 29785 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen vakıf listesinin 18. sırasından çıkartılmıştır.

Aşağıdaki tablonun 2. sırasında belirtilen Yavuz Selim İlim İrşad ve Yardımlaşma Vakfı (Yavuz Selim Vakfı) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatının olmadığı anlaşıldığından Başbakan Yardımcılığı Makamının 22/11/2016 tarih ve 596 sayılı oluru ile 29/07/2016 tarihli ve 29785 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen vakıf listesinin 23. sırasından çıkartılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

 

S. N.

VAKIF ADI

MERKEZİ SİCİL NO

TESCİL TARİHİ

İL

VERGİ KİMLİK NUMARASI

1

NİYAZİ UĞUR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

2184

09.01.1990

İZMİR

6310063493

2

YAVUZ SELİM İLİM İRŞAD VE YARDIMLAŞMA VAKFI (YAVUZ SELİM VAKFI)

2886

22.02.1993

İSTANBUL

6040061549

10434/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adı aşağıda yazılı Kamu İdaresinin hizasında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmasının alınması maksadıyla aranılan ve dairesince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevi gösterilen sorumlunun, konu ile ilgili sorgusunu almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

KAMU İDARESİNİN ADI

HESAP YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

AKDENİZ  ÜNİVERSİTESİ

2014

HACER DOĞRU

İdari ve Mali İşl. D. Başkanı

Harcama Yetkilisi

10368/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, "Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi, İmarın 48805 ada 11, 13, 14 ve 16 parseller üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliğine" istinaden tanzim edilen 85305 nolu parselasyon planı 24.11.2016 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85305 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Erler Mahallesi 48805 ada 11, 13, 14 ve 16 parseller

10394/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.11.2016   Karar No:506

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatında yer alan Kuzey Cendere-1 lokasyon yolu için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Yolaltı Köyü, Kavak Mevkiindeki, 31 no.lu parselin 802,38 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 ve bunu tamamlayan 17.10.2016 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Kahta 2.Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Yolaltı Köyü, Kavak Mevkiindeki 31 no.lu parselin 802,38 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Adıyaman

İlçesi           : Kahta

Köyü          : Yolaltı Köyü

Mevkii        : Kavak

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

31

Mehmet ARSLAN (Mehmet Oğlu)

802,38 m²

10420/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.11.2016   Karar No:507

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/M40-a4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatında yapılması planlanan Batı Altıntop-2 lokasyon sahası için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Şerefli Köyü, Büklüm Köy Karşısı Mevkiindeki, 57 no.lu parselin 2588,60 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Adıyaman 4.Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Şerefli Köyü, Büklüm Köy Karşısı Mevkiindeki 57 no.lu parselin 2588,60 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Adıyaman

İlçesi           : Merkez

Köyü          : Şerefli Köyü

Mevkii        : Büklüm Köy Karşısı

 

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

57

Osman ÖKSÜZ (Devriş Oğlu)

Abdurrahman ÖKSÜZ (Devriş Oğlu)

Hüseyin ÖKSÜZ (Devriş Oğlu)

Ramazan ÖKSÜZ (Devriş Oğlu)

Hanifi ÖKSÜZ (Devriş Oğlu)

2588,60 m²

10421/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.11.2016   Karar No: 508

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/M41-c1-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatında yapılması planlanan Elbeyi-9 ile Elbeyi-12 lokasyonu arası ulaşım yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Güdülge Köyü, Elbeyi Mevkiindeki, 319 no.lu parselin 954,43 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 05.10.2016 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Kahta 2.Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Güdülge Köyü, Elbeyi Mevkiindeki 319 no.lu parselin 954,43 m²’lik kısmının 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Adıyaman

İlçesi           : Kahta

Köyü          : Güdülge Köyü

Mevkii        : Elbeyi

Parsel No.

Malikleri

İstimlaki istenen miktar (m2)

319

Ahmet ŞAHİN (Selim Oğlu)

Müslüm ŞAHİN (Selim Oğlu)

954,43 m²

10422/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco Şti’nin Diyarbakır ili sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları ARİ/TPO-NTP/K/L43-c4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.11.2016 tarihli olurlarıyla iptal edilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

10423/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco Şti’nin Diyarbakır ili sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları ARİ/TPO-NTP/K/L44-d1-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.11.2016 tarihli olurlarıyla iptal edilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

10424/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Sakarya ve Kacaeli illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/5079 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1 ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.11.2016 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/ 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

10425/1-1

—————

Tiway Turkey Limited Şti ile Hanedan Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Adana ili sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/TWY-HND/5115 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1 ve 24/3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 15.11.2016 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

10426/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

07.11.2016 tarihli ve 26045 sayılı Makam Oluru, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ARM Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “ARM Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Şanlıurfa, Ticaret Sicil No:16411, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1229)” ifadesinin çıkarılarak “ARM Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Şanlıurfa, Ticaret Sicil No:16411, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2439)” ifadesinin eklenmesi 17.11.2016 tarihli ve 26986 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10427/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İlan Başlama Tarihi                 :  01.12.2016

Son Başvuru Tarihi                :  15.12.2016

Başvuru Yeri                          :  Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yazılı Sınav Tarihi ve Saati    :  04.01.2017 - Saat:10:00

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati     :  11.01.2017 - Saat:10:00

Yazılı ve Sözlü Sınav Yeri     :  Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlük Binası

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda bilgileri yer alan avukat kadrosuna Giriş Sınavıyla atama yapılacaktır.

 

SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

AH

Avukat

9

 

I - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d) Avukatlık alanında en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Sınav başvuru formu (Form için tıklayınız)

b) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

f) Tecrübe belgesi ve SGK’dan onaylı hizmet dökümü.

g) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

h) Sabıka Kaydı

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV KONULARI:

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleşecektir. Başvurular 01.12.2016 tarihinden başlamak üzere 15.12.2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modulü "İdari Personel Formları" (http://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/idari-personel-formlari) linkinde bulunan “Avukatlık Sınav Başvuru Formunu” elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurarak formun çıktısını imzalaması ve yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen başvuru şekli ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru inceleme komisyonu tarafından eksik belge gönderenlerin veya sınava başvuru şartlarından herhangi birini taşımayanların tespit edilmesi durumunda başvuruları dikkate alınmaz.

Başvuru için ilanda aranan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.ohu.edu.tr) duyurulur.

1) YAZILI SINAVI KONULARI:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.)

2) SÖZLÜ SINAVDA ADAYLAR;

a) Yazılı Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı;

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.   Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

IV - SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

Atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenerek Üniversitemizin internet sayfasında (http://www.ohu.edu.tr) ilan edilir ve kazanan adaylara ayrıca yazı ile de bildirilir.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

Atanma işlemine esas istenilen gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Bu ilanda düzenlenmeyen hususlarda Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İlan olunur.

10397/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 28 Kasım – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE,

 

 

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doçent (2)

1

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasotik Kimya

Doçent (3)

1

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yrd. Doçent (1) (4)

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Fizik Eğitimi

Profesör (5)

1

Kimya Eğitimi

Doçent (6)

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doçent (7)

1

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Topoloji

Profesör (8)

1

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent (9)

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Bilgisayar Yazılımı

Profesör (1) (10)

1

Yapı

Profesör (1) (11)

1

Katıhal Fiziği

Doçent  (1) (12)

1

Devreler ve Sistemler

Doçent (1)

1

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Yrd. Doçent (1) (13)

1

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Dil ve Konuşma Terapisi

Profesör (14)

1

Ergoterapi

Yrd. Doçent (15)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (16)

1

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent (17)

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Adli Tıp

Profesör (Türkçe) (1) (18)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör (İngilizce) (1) (19)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör (İngilizce) (1) (20)

1

Radyoloji

Profesör (İngilizce) (1) (21)

1

Halk Sağlığı

Doçent (Türkçe) (1) (22)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1) (23)

1

Anatomi

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (24)

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doçent(İngilizce) (1) (25)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (26)

1

Kulak Burun ve Boğaz

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (27)

1

Radyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (28)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (29)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (30)

1

Üroloji

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (31)

1

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

 

Yrd. Doçent (32)

1

 

 

 

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Klinik Onkoloji

Yrd. Doçent (1) (33)

1

 

 

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Profesör (34)

1

Keman

Profesör (35)

1

Viyola

Profesör (36)

1

Tiyatro

Doçent (37)

1

 

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi konusunda deneyimli olmak.

3. Farmasötik Kimya alanında doktora derecesi almış olmak ve ilaç tasarımında moleküler modelleme konusunda deneyimli olmak.

4. İngiliz Kültür araştırmaları alanında doktora derecesi almış olmak.

5. Doçentlik unvanını Atom-Molekül Fiziği alanında almış olmak ve matematiksel fizik alanında deneyimli olmak.

6. Doçentlik unvanını Kimya Eğitimi alanında almış olmak, kimya eğitiminde problem çözme ve üstbiliş konularında deneyimli olmak.

7. Teknoloji kullanımının sürdürülebilirliği konusunda deneyimli olmak.

8. Düzgün Doku Uzayları Teorisi konusunda deneyimli olmak.

9. Sürdürülebilir tasarım konusunda deneyimli olmak.

10. Bulanık sistemler alanında deneyimli olmak.

11. Yapı malzemeleri (yüksek performanslı lif donatılı beton) alanında deneyimli olmak.

12. Amorf yarıiletken ince filmlerin üretimi, fotolüminesansı ve katıların optik özellikleri konusunda deneyimli olmak.

13. Yumuşak sensörler (soft sensors) ve yumuşak robotik sistemleri (soft robotic systems) konularında deneyimli olmak.

14. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi doktora derecesi almış olmak, çocukluk dönemi dil ve konuşma bozuklukları alanında test ve değerlendirme yöntemleri geliştirmiş olmak.

15. İş ve Uğraş Tedavisi (Ergoterapi) alanında doktora derecesi almış olmak.

16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programında doktora derecesi almış olmak ve erişkin nörolojik rehabilitasyonda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.

17. Egzersiz, spor psikolojisi, fiziksel aktivite ve fiziksel benlik algısı konularında deneyimli olmak.

18. Adli Biyoloji alanında doktora derecesi almış olmak.

19. Jinekolojik Onkoloji ve Kolposkopi konularında deneyimli olmak.

20. Üreme Tıbbı ve İnfertilite konularında deneyimli olmak.

21. Çocuk radyolojisi uzmanlık belgesi sahibi olmak.

22. Halk Sağlığı Uzmanı ve Çevre Sağlığı Yandal Uzmanı olmak.

23. Nöropsikiyatri ve ruhsal hastalıkların genetik nörobiyolojisi konularında deneyimli olmak.

24. Silikon ve polyester plastinasyon teknikleri sertifikalarına sahip olmak.

25. Zor havayolunda deneyimli olmak.

26. Çocuk Endokrinoloji Yandal Uzmanı olmak.

27. Havayolu Cerrahisi sertifikası sahibi olmak.

28. Meme görüntüleme konusunda deneyimli olmak.

29. Alkol bağımlılığı ve genetiği konusunda deneyimli olmak, işlevsel manyetik rezonans konusunda eğitim almış olmak.

30. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesi almış olmak.

31. Androloji ve mikrocerrahi konularında deneyimli olmak.

32. Osmanlı-Rus ilişkileri konusunda deneyimli olmak.

33. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

34. Senfoni ve Opera Şefliği alanında Sanatta Yeterlik derecesi almış olmak, en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

35. Keman alanında Sanatta Yeterlik/Doktora derecesi almış olmak.

36. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı mezunu olmak ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik derecesi almış olmak.

37. Lisans-Lisansüstü derecelerini Tiyatro alanından almış olmak, Doçentlik unvanını Yorum-Dramatik Yazarlık alanından almış olmak.

10414/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Temel Tıp Bil.

Biyoistatistik ve Tıp Bil

Profesör

1

1 *1

Dahili Tıp Bil.

Adli Tıp

Doçent

3

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

3

1 *2

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Halkla İlişk. Tan.

Araştırma Yönt.

Doçent

3

1 *3

Halkla İlişk. Tan.

Halkla İlişkiler

Doçent

3

1 *4

Halkla İlişk. Tan.

Halkla İlişkiler

Doçent

3

1 *5

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Felsefe ve Din Bil.

Din Bilimleri

Doçent

3

1 *6

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Fizik

Atom ve Mol. Fiz.

Profesör

1

1 *7

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

3

1 *8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Kimya Müh.

Kimya Müh.

Profesör

1

1 *9

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

3

1 *10

Çal. Ek. End. İlişk

İş Huk.ve Sos Güv. Huk.

Doçent

3

1 *11

 

* 1 Yarışan riskler regresyon analizi konusunda çalışmış olmak.

* 2 Doçentliğini ticaret hukuku alanında almış olmak.

* 3 Dijital halkla ilişkiler, siyasal iletişim konularında çalışmış olmak

* 4 Halkla İlişkiler alanında doçentliğini almış olup, yerel yönetimler ve Osmanlıda halkla ilişkiler konusunda çalışmış olmak.

* 5 Pazarlama iletişimi konusunda çalışmış olmak

* 6 Din sosyolojisi alanında doçentliğini almış olup, sosyal sapma ve din, sosyal sermaye ve din alanlarında çalışmış olmak

* 7 Atom ve molekül fiziği alanında doçentliğini almış olmak.

* 8 Ağır metal tayini ve arsenik, antimon’un birbiri üzerine yaptıkları girişimler üzerine çalışmalar yapmış olmak

* 9 Membran reaktör ve pervaporasyon konusunda çalışmış olmak

* 10 Kurumsal itibarın paydaş davranışları üzerindeki etkisi konusunda çalışmış olmak

* 11 Doçentliğini sosyal politika alanında almış olmak

10429/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    :  24.11.2016

Son Başvuru Tarihi          :  09.12.2016

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI/ PROGRAM

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti

Alanında doktora yapmış olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Restoratif Diş Tedavisi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında doktora yapmış olmak

1

Doç. Dr.

Periodontoloji

Alanında doktora yapmış olmak

1

Doç. Dr.

Pedodonti

Alanında doktora yapmış olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Ortodonti

Alanında doktora yapmış olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakognozi

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak,
Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak,

Farmakognozi alanında doçent ve profesör unvanını almış olmak.

1

Prof. Dr.

Farmasötik Kimya

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak,

Farmasötik Kimya alanında doçent ve profesör unvanını almış olmak.

1

Prof. Dr.

Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak, Kimya alanından doçentliğini almış olmak

1

Doç. Dr.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji

Eczacılık Lisans mezunu olup, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Elektronörofizyoloji

Nöroloji Uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Ameliyathane Hizmetleri

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimler Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yoğun Bakım ve Algoloji yandal uzmanlık belgesine sahip olmak.

1

Prof. Dr.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Belgesine sahip olmak.

1

Doç. Dr.

Ortopedi ve Travmatoloji

Artoplasti konusunda deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Ortopedi ve Travmatoloji

Vertebra cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Ortopedi ve Travmatoloji

El cerrahisi konusunda eğitim almış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Patoloji

Tıbbi Patoloji alanında uzmanlığı ve Dermatopatoloji konusunda deneyimi olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıbbi Patoloji

Tıbbi Patoloji alanında uzmanlığı ve Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi konusunda deneyimi olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Avrupa Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Sertifikası sahibi olmak ve Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Doç. Dr.

İç Hastalıkları

Nefroloji Alanında yandal uzmanlık belgesine sahip olmak

1

Prof. Dr.

Kardiyoloji

Akut iskemik inmenin kateterle tedavisinde tecrübe sahibi olmak.

1

Prof. Dr.

Kardiyoloji

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin düzenlemiş olduğu kurslardan en az birine katılmış olmak

1

Doç. Dr.

Radyoloji

Meme radyolojisi konusunda deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Tıbbi Genetik

Nörogenetik ve pediatrik genetik konularında klinik deneyimi ve çalışmaları olmak,

Yeni nesil genetik teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak.

1

Doç. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

10383/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ