15 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29889

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Isparta İli, Senirkent İlçesi, 29.29.s.b pafta, 4 ada, 9 parsel üzerindeki 800124 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10065-12084 Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1322 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şenel FINDIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10267, Oda Sicil No: 10652) ve Hakan DEMİRTAŞ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38069) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hakan DEMİRTAŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38069) ve Bekir BUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24138, Oda Sicil No: 62704) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26067 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/1/1-1

—————

Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Isparta İli, Merkez İlçesi, 2579 ada, 13 parsel üzerindeki 1211522 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10065-12084 Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1322 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ülkü AKÇÜRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21350, Oda Sicil No: 7212) ve Selçuk ÇAKMAK’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43142) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Süleyman ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16740, Oda Sicil No: 66836) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26068 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/2/1-1

—————

Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, 1419 ada, 5 parsel üzerindeki 868129 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (ı) fıkraları, 3. maddesinin 2. paragrafı, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 2. fıkrası , 5.maddesinin 1. fıkrası, 4. maddesinin (c), (ç) fıkraları, 6. maddesinin 3. ve 4. fıkraları, 9. maddesinin 1.,3. ve 5. fıkraları, 16. maddesinin 10. fıkrası ve 28. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6786 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1613 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakan BAYKAL (İnşaat Mühendisi , Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797), Ali ALA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10747, Oda Sicil No: 18919) ve Hakan AVCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98596) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hakan BAYKAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26083 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/3/1-1

—————

M. Korkmaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, 5898 ada, 6 parsel üzerindeki 934995 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan Merkez-14554 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1706 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M. Korkmaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, M. Korkmaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Reha İPEKÇİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23503, Oda Sicil No: 25431), Hasan Hayati GÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16905, Oda Sicil No: 29280) ve Aysun DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19018, Oda Sicil No: 44091) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, M. Korkmaz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hasan Hayati GÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16905, Oda Sicil No: 29280) ve Aysun DEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19018, Oda Sicil No: 44091) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26082 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/4/1-1

—————

Muğla İli, Fethiye İlçesi, 08A-3A pafta, 2797 ada, 6 parsel üzerindeki 945774 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 31264 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1796 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26081 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/5/1-1

—————

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C-15C-3C pafta, 3107 parsel üzerindeki 763767 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10222 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Egem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26076 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/6/1-1

—————

Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 893010 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6881Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15863, Oda Sicil No: 8113), Fahri GÜRSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9306, Oda Sicil No:10849) ve Emre TÜTÜNCÜ (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 58489372354) ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No:18068), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786, Oda Sicil No: 3249), Recep EĞİLMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:543, Oda Sicil No: 6719) ve Fatma Nur ABACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26443) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Tevfik ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81455), İsmail SİRGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815) ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Deniz ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26072 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/7/1-1

—————

Özge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 30L-1C pafta, 582 ada, 97 parsel üzerindeki 1106212 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 725-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 2050 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zülbiye Sevil ÖZBEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24350, Oda Sicil No: 19751), Jak SOREF (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24274, Oda Sicil No: 7803) ve Mustafa YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86259), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cahit MUMCU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24020, Oda Sicil No: 22133) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26069 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/8/1-1

—————

Tekir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIIIA pafta, 457 ada, 10 parsel üzerindeki 1096029 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4200 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 2270 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tekir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kayıhan SELVİBOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25453, Oda Sicil No: 14980), Cemalettin KULALI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25778, Oda Sicil No: 67679), Yavuz ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20725, Oda Sicil No: 56091), Seda ÖZTÜRK’ün (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 28720630840) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tekir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat HİSAR’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47365) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26085 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/9/1-1

—————

Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 13 ada, 15 parsel üzerindeki 1014076 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 672048 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 931 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Günal ÜZMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10659, Oda Sicil No: 10879), Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No: 18068), Sadettin BÜYÜKALP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9946, Oda Sicil No: 60059), Mücahit BAHAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82959), Fatma Nur ABACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26443) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf İZSÜREN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9228, Oda Sicil No: 65872) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26087 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/10/1-1

—————

Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında yapılan inceleme neticesinde;

Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 3622 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 948 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atakurt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KIRVELİ’nin (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 74906) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26091 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/11/1-1

—————

Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 59 pafta, 327 ada, 10 parsel üzerindeki 1116675 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4768 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 2114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Memet Alper AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda Sicil No: 64396), Ersin KORKMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21568, Oda Sicil No: 44638), Muharrem TETİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96661) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Salih PERK’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1292, Oda Sicil No: 20256) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26092 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/12/1-1

—————

Sigma Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, 30.30.ŞC pafta, 400 ada, 12 parsel üzerindeki 1075042 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 444126 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 232 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sigma Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sigma Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ferda TULGAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21572, Oda Sicil No: 31956), Serkan GÜNDÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22495, Oda Sicil No: 51675), Ali GÖRGÜLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15555, Oda Sicil No: 10021), Serdar AĞDUK’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84845) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sigma Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Mehmet Emin KURTULUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74936) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26094 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/13/1-1

—————

Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L2A pafta, 537 Ada, 3 parsel üzerindeki 650247 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 3510 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 919 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fatma Seher ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8629, Oda Sicil No:33543), Gülay Hatice İNCE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21328, Oda Sicil No:7686), Samet SARKIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16156, Oda Sicil No:15794), Mustafa Bülent GÜRAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2176, Oda Sicil No:14853), Ercüment EDMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28994) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Muzaffer POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42284) ve Coşkun SÖNMEZ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16412, Oda Sicil No: 14344), Mesut SAĞLAM (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73757), Rasim AKCELEP’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26109 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/14/1-1

—————

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 45 pafta, 330 ada, 59 parsel üzerindeki 695168 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kemal KESTANE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5977, Oda Sicil No:3659), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786, Oda Sicil No: 3249), Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3705, Oda Sicil No:18068), Oktay KÜÇÜKTEZCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13865, Oda Sicil No:9653), Gökhan YEŞİLDAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86532), Mehmet Ceyhun ZELZELE’ nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73715) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73439) ve Berna OZAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52088) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26111 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/15/1-1

—————

Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, G18B10A3C pafta, 6412 parsel üzerindeki 879392 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 5309 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1634 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3636, Oda Sicil No:4859), Hilmi BALABAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21883, Oda Sicil No:11858), Zübeyir DENİZ’ in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78156) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Zübeyir DENİZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78156) ve Agah TOKAOĞLU’ nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64914) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26110 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/16/1-1

—————

Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 892424 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 6881 Tekirdağ Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15863, Oda Sicil No:8113), Fahri GÜRSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9306, Oda Sicil No:10849), Emre TÜTÜNCÜ (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 58489372354) ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3705, Oda Sicil No:18068), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786, Oda Sicil No: 3249), Recep EĞİLMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:543, Oda Sicil No:6719), Fatma Nur ABACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26443) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail SİRGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:9815) ve Tevfik ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81455) ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Deniz ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73439) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26108 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/17/1-1

—————

Doğu Trakya-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B4B pafta, 734 ada, 19 parsel üzerindeki 1093537 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 5052 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy, Ticaret Odasına kayıtlı 2298 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğu Trakya-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğu Trakya-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ramazan ŞERİT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25824, Oda Sicil No:30196), Mert KURNAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25772, Oda Sicil No:36408), Bülent Volkan GÜRBÜZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57585) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Doğu Trakya-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Enver DEVVASOĞLU’ nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91205) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26112 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/18/1-1

—————

Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 2 pafta, 5626 parsel üzerindeki 1127017 nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 14635 Ticaret Sicil No ile Çorlu, Ticaret Odasına kayıtlı 2148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nurdan DAĞLI BURDURLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25718, Oda Sicil No:46151), Fazıl ATEŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12925, Oda Sicil No:21319), Abdullah GÜLEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4505, Oda Sicil No:26086), Mahmut ATEŞ ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:6042) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kemal Tamay ERAY’ ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7272, Oda Sicil No:59706) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26055 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/19/1-1

—————

Bilecik Edebali Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, 31L3A pafta, 897 ada, 17 parsel üzerindeki 1258632 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2582 Ticaret Sicil No ile Bilecik Ticaret Odasına kayıtlı 2517 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilecik Edebali Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilecik Edebali Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Birol KARA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11237, Oda Sicil No: 21803), Nevzat KAÇMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14072, Oda Sicil No: 24127), Hilal AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 109942) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilecik Edebali Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Hüseyin DEMİRAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87349) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26084 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/20/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Adana İli, Çukurova İlçesi, 7071 ada, 3 parsel üzerindeki 882686 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. ve 5.fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 64640 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1661 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İhsan ÜNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23268, Oda Sicil No:6926), Ahmet Hamdi ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8590, Oda Sicil No:19394), Ahmet İNCEOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:12284), Bekir KESKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:9663), Güngör CURA ’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14553) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26098 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/21/1-1

—————

Amasra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bartın İli, Merkez İlçesi, 727 ada, 244 parsel üzerindeki 1005315 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 4033 Ticaret Sicil No ile Bartın Ticaret Odasına kayıtlı 1027 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Amasra Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Amasra Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mikail KÖMÜRCÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17221, Oda Sicil No:32680), İbrahim Sırrı TEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24531, Oda Sicil No:21663), Günay ŞİRİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14280, Oda Sicil No:17746), Recep DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61269), Fatih AKYÜZ’ ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60186) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Amasra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet ÖZLÜ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17032, Oda Sicil No:26719) ile Mikail KÖMÜRCܒ nün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17221, Oda Sicil No:32680) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26104 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/22/1-1

—————

Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum İli, Merkez İlçesi, 1860 ada, 1 parsel üzerindeki 938104 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası, 2. maddesinin (b) fıkrası ve 4. maddesinin 1.fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. ’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Gülbin TORUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143), Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21803, Oda Sicil No:57527), Çağdaş TEMİZ’ in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:36379186014) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin kuruluş ortakları Gülbin TORUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21802, Oda Sicil No:18143), Ahmet TETİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21803, Oda Sicil No:57527) ve Hüseyin Emre POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79640) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26105 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/23/1-1

—————

Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, 10824 parsel üzerindeki 838100 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12015 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 828 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Semih ALBAYRAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12762, Oda Sicil No:16136), Mehmet AYAZOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16405, Oda Sicil No:11996) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gönül ÖZHAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3267, Oda Sicil No: 15249) ve Yusuf BAYRAM’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14442, Oda Sicil No: 19417) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26107 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/24/1-1

—————

Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, 10824 parsel üzerindeki 845668 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (g) ve (ı) fıkralarında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12015 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 828 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Semih ALBAYRAKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12762, Oda Sicil No:16136), Mustafa PEKER’ in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10889, Oda Sicil No:17248) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gönül ÖZHAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3267, Oda Sicil No: 15249) ve Yusuf BAYRAM’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14442, Oda Sicil No: 19417) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26106 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/25/1-1

—————

Hasbey Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Elazığ ili, Merkez ilçesi, 65 ada, 16 parsel üzerindeki 949131 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12630 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1823 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hasbey Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hasbey Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hasip BAHÇECİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15014, Oda Sicil No:38513) ve Bora ATALAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6521, Oda Sicil No:5414) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26024 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/26/1-1

—————

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 5548 ada, 5 parsel üzerindeki 560867 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 31.05.2016 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 23126 Ticaret Sicil No ile Eskişehir Ticaret Odasına kayıtlı 653 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Frigya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Frigya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26026 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/27/1-1

—————

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Narlı Beldesi, Karaçay Mahallesi, 129 Ada, 2 Parsel üzerindeki 725052 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 15 (onbeş) gün süre ile geçici olarak durdurularak 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10831 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1248 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda KYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26029 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/28/1-1

—————

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, 128 ada, 127 parsel üzerindeki 824605 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10825 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1277 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekolteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Ekolteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26030 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/29/1-1

—————

Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, 3831 Ada, 1 Parsel üzerindeki 744046 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurularak 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10796 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 978 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26031 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/30/1-1

—————

Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, 3201 ada, 6 parsel üzerindeki 1141438 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2551 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet Ardıl BUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No:27586), Erdinç Sedat OMAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19839, Oda Sicil No:32576) ve Cengiz SEVENGİN’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:10398) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hikmet Ardıl BUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No:27586) ve Hamza TORAMAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28754) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26048 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/31/1-1

—————

Akran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, 2670 ada, 6 parsel üzerindeki 1156359 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14300 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1794 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zeki ÇİÇEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4653, Oda Sicil No:14547), Yalçın ODACI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6372, Oda Sicil No:20526) ve Merve Nur OYMAK’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:43981) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Selçuk YILDIZ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85960) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26053 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/32/1-1

—————

ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, 138 ada, 11 parsel üzerindeki 1127227 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16411 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1229 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet AYBAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18279, Oda Sicil No:32501), Mehmet KAPLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26784, Oda Sicil No:75630), Gaffari ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18415, Oda Sicil No:31512), Ali Ayhan YILDIZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23777, Oda Sicil No:21401), Recep PADAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86493) ve Helin AYHAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:100058) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Recep PADAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86493) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26045 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/33/1-1

—————

Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, 177 ada, 11 parsel üzerindeki 1125696 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15520 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer Aslan ÇELİKKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8466, Oda Sicil No:23096) ve Fırat VARGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81376) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman APAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:93761) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26051 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/34/1-1

—————

Ban Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, 980 ada, 13 parsel üzerindeki 1088117 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3048 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 2356 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ban Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ban Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yusuf ÇAYCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23852, Oda Sicil No:64796), Sinan KONCAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17777, Oda Sicil No:60022) ve Şükrü UZUN’un (YDS kaydında Mehmet Şükrü YILDIRIM, Yapı Denetim Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:11625038422) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ban Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Neslihan ACAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:98931) ve Cumali BAYRAM’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24184, Oda Sicil No:33941) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26038 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/35/1-1

—————

Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, 2088 ada, 4 parsel üzerindeki 1123007 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16575 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2433 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bilal YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25496, Oda Sicil No:36857), Mehmet COŞANDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19049, Oda Sicil No:55526) ve Ahmet AZİZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82856) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet COŞANDAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19049, Oda Sicil No:55526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26033 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/36/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, 798 ada, 8 parsel üzerindeki 1080149 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali BİRE (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16006, Oda Sicil No:10971), Nurettin DİVİTÇİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No:7815), Muammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26247, Oda Sicil No:78483), Tuncer PENBE (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21397, Oda Sicil No:40997) ve Hasan DOĞRU’nun (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:48585) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No:38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26035 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/37/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, 5562 ada, 1 parsel üzerindeki 1119248 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Nurettin DİVİTÇİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850, Oda Sicil No:7815) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12130, Oda Sicil No:38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26034 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/38/1-1

—————

Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, 4604 ada, 35 parsel üzerindeki 1060162 ve 1060151 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10373 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1371 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Necati KARAKUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19952, Oda Sicil No:29203), Hasan KÖSEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20452, Oda Sicil No:49027), Kadir YILMAZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24926, Oda Sicil No:89878), Kerem Nur KÖKSAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:95252), Mehmet KAPLAN (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:43963964644) ve Veysel COŞKUN’un (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:29474431240) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Seyit Ahmet KAYMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73361) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26040 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/39/1-1

—————

Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, 4279 ada, 6 parsel üzerindeki 1075118 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10373 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1371 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları M.Garip TOKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24549, Oda Sicil No:88308), Mehmet Necati KARAKUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19952, Oda Sicil No:29203), Hasan KÖSEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20452, Oda Sicil No:49027), Kadir YILMAZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24926, Oda Sicil No:89878) ve Kerem Nur KÖKSAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:95252) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Seyit Ahmet KAYMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73361) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26041 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/40/1-1

—————

Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, 1803 ada, 6 parsel üzerindeki 1093552 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11035 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1337 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet SARIFAKIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16858, Oda Sicil No:40213), Ömer ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17942, Oda Sicil No:56552), Mehmet Uğur BEYAZGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18963, Oda Sicil No:15444) ve Fatma ULUGERGER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96063) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ERSÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17942, Oda Sicil No:56552) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26042 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/41/1-1

—————

Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, 1853 ada, 9 parsel üzerindeki 1096405 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11035 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1337 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17942, Oda Sicil No:56552), Mehmet Uğur BEYAZGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18963, Oda Sicil No:15444) ve Fatma ULUGERGER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96063) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ERSÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17942, Oda Sicil No:56552) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26044 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/42/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, 4644 ada, 3 parsel üzerindeki 1085786 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24235, Oda Sicil No:36039), Abdulaziz ERKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23936, Oda Sicil No:9952) ve Hasan HIZAR’ın (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:15641897438) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24235, Oda Sicil No:36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26037 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/43/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, 4591 ada, 34 parsel üzerindeki 1122972 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10945 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1405 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdulaziz ERKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23936, Oda Sicil No:9952) ve İsmail BEŞLİ’nin (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:10983054044) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bakır AY’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24235, Oda Sicil No:36039) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26036 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/44/1-1

—————

Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, 909 ada, 909 parsel üzerindeki 1087555 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Celil ÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7982, Oda Sicil No:40028) ve Süleyman MIRAK’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:58048489950) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer HAYIRLI’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65108) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26049 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/45/1-1

—————

Özberk Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 21-M-I pafta, 306 ada, 1 parsel üzerindeki 1050012 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ile 6.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6278/6881 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1898 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özberk Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özberk Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Necati ÜNLÜSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1854, Oda Sicil No: 13201) ve Hüseyin AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101360) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özberk Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Cemal ÖZCAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10870, Oda Sicil No: 17897) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26058 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/46/1-1

—————

Demirkaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 61 pafta, 274 ada, 27 parsel üzerindeki 1087308 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ile 6.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10343 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 1646 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demirkaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Demirkaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Besim TORUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11103, Oda Sicil No: 7414), Nevzat OZANGÜÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19042, Oda Sicil No: 10506) ve Durgut ERGİN’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 5302) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Demirkaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Memduh BÜYÜKDUMAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25187, Oda Sicil No: 7876) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26059 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/47/1-1

—————

Demirkaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 33 pafta, 102 ada, 7 parsel üzerindeki 1064985 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ile 6.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10343 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 1646 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demirkaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Demirkaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Besim TORUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11103, Oda Sicil No: 7414), Ahmet ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2087, Oda Sicil No: 20236) ve Barış TOKA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56612) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Demirkaya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Memduh BÜYÜKDUMAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25187, Oda Sicil No: 7876) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26063 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/48/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1117262, 730595 ve 867675 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Balıkesir, Ticaret Sicil No:16884, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1645), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Balıkesir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Muhammet Zeki AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 895, Oda Sicil No: 19805), Aydın ATİLLA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21160, Oda Sicil No:16053), Başol KAYIN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44492) ve Fatih YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95824) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26032 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/49/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 813565, 944333 ve 944336 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Bandırma, Ticaret Sicil No:10420, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1807), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Buğra ERAKKUŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46726) ve Kemal UĞUR’un (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26668, Oda Sicil No: 64235) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26028 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/50/1-1

—————

Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 8764 ada, 9 parsel üzerindeki 661704 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125545 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 565 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Semih YENİŞAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11782, Oda Sicil No: 26155) ve Gözen ŞENYERLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yenişar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Semih YENİŞAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11782, Oda Sicil No: 26155) ve Celal ÖZSÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6110, Oda Sicil No: 8707) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26064 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/51/1-1

—————

Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Didim İlçesi, 15 pafta, 1827 parsel üzerindeki 983918 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c), (g) fıkraları ile 3. Maddesinin 2. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4637 Ticaret Sicil No ile Didim Ticaret Odasına kayıtlı 1906 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan Hulki ÖZTOPRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6057, Oda Sicil No: 13721), Mehmet KÖSELİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3622, Oda Sicil No: 15017), Ali İLGÜN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13479, Oda Sicil No: 10523), Ersan YEŞİLKAZAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25748, Oda Sicil No: 35665), Cihad CİHAT (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15296) ve Ferhat AYDIN’ın (Tekniker, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 31040206220), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Didyma Yapı Denetim ’nin kuruluş ortakları Haluk Hadi UYSAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11347, Oda Sicil No: 34017) ve Cemal Vedat ÖZYATIK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5210, Oda Sicil No: 39140) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26065 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/52/1-1

—————

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın ili, Didim ilçesi, 1762 ada, 17 parsel üzerindeki 841370 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3189 Ticaret Sicil No ile Didim Ticaret Odasına kayıtlı 881 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’ ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’ ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10323, Oda Sicil No: 8424), Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22235, Oda Sicil No: 31877) ve Selim ZAİMOĞLU’ nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69434) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin kuruluş ortakları Metin ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20439) ve Selim KAVURMACI’ nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20270) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26096 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/53/1-1

—————

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 456 ada, 3 parsel üzerindeki 982763 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 990 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1921 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haluk TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23969, Oda Sicil No:4227) Tuncay ÜREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11540, Oda Sicil No:17236), Ömer ARGIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:18367) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sim MORAY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18902, Oda Sicil No:35354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26103 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/54/1-1

—————

Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 55 pafta, 488 ada, 11 parsel üzerindeki 1020219 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 16716 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Lütfü Aydın GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10799, Oda Sicil No: 20962), Nihat SÖKMENOĞLU ’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25444) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gözdem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nihat SÖKMENOĞLU ’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:25444) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26102 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/55/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 900706, 545116 ve 545121 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12910, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 876), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12996, Oda Sicil No:10432), Halil METİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11077, Oda Sicil No: 15616) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26100 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10080/56/1-1

—————

ADF Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 895425, 895427 ve 895433 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan ADF Yapı Denetim ’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Öztürk YELKENCİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20515, Oda Sicil No:8072),

Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 939392 YİBF nolu, Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 597439 ve 597440 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Aydın Barış Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan Erol HASANHOCAOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15521, Oda Sicil No:21301),

Gök-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 810793, 810790 ve 810783 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Gök-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Musa GÖKOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4272, Oda Sicil No:14198), Derviş ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3926, Oda Sicil No:13839) ve Recep CAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6274, Oda Sicil No:35434),

Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 924381, 942446 ve 942707 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Gülay KANAT’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17645, Oda Sicil No:12682), 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. ve 9. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi, Gök-Den Yapı Denetim Ltd. Şti’nin sorumlu denetim elemanı Emre FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79636) üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarihli ve 26113 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur

10080/57/1-1


 


 


 

 


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri Fesih edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

BELGE NO

STANDARD/ KRİTER NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

ONURGÜN PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

28-HYB-176

TS 12820

15.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

KARANCILAR PETROL OTOMOTİV TARIM MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

28-HYB-214

TS 11939

26.07.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

M. ALİ KARATAŞ-BOBİNAJ ELEKTRİK

28-HYB-3

TS 10079

28.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

IŞIK ELEKTRONİK-ÖMER YENİGÜN

28-HYB-5

TS 10956-TS 12713

01.08.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

YANIKOĞLU AKARYAKIT TİCARET LTD. ŞTİ.

28-HYB-119

TS 11939

05.08.2016

FİRMA İSTEĞİ

NECLA AKSU- AKSU PVC KAPI VE PENCERE

28-HYB-194

TS 12225

19.10.2016

ÜRETİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

MEHMET GÜREL- GÜRELLER BMC YETKİLİ SERVİSİ

28-HYB-171

TS 8986

09.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

28-HYB-69

TS 12487

09.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ERNAK KATI ATIK YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

28-HYB-169

TS 13111

09.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÇOTANAK OTO GÖKMEN SARIAYDIN-DURSUN AKBULUT

28-HYB-191

TS 8516

09.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

SUİSER MAKİNE GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

28-HYB-245

TS 12887

09.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

S.S. ÇAMOLUK İLÇE MERKEZİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

28-HYB-147

TS 11939

09.11.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

10060/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili Esenler ilçesi İbrahim Turhan Lisesinden alındığı iddia edilen Güneş ÇELİK adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

İlan olunur.

 

OKUL NO

1330

ADI SOYADI

GÜNEŞ ÇELİK

BABA ADI

CEMAL

ANNE ADI

ELİF

DOĞUM YERİ

BURSA

DOĞUM TARİHİ

05/10/1976

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

İBRAHİM TURHAN LİSESİ

DİPLOMA NO

4640

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

14/06/1993

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

-

10140/1-1


DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığından:

ADANA POZANTI İLÇESİ VE ÇEVRESİ YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 3. maddesine göre "Adana Pozantı İlçesi ve Çevresi Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak tespit edilmiştir.

2 - Adana Pozantı İlçesi ve Çevresi Yeraltısuyu İşletme Sahası'nın emniyetli yeraltısuyu işletme rezervi 16,87 hm3/yıl'dır.

3 - Adana Pozantı İlçesi ve Çevresi Yeraltısuyu İşletme Sahası'nda 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4. maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda bu Kanun'un 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5 - Bu yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

10032/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

Doçentlik unvanını İş Hukuku alanında almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Profesör

1

Doçentlik unvanını Ekonomi alanında almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör

1

Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Türk-Amerikan İlişkileri ve Amerika Birleşik Devletleri üzerine çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Profesör

1

Doçentlik unvanını "İletişim Bilimleri" alanından almış olmak, doktora çalışmasını kişilerarası iletişim üzerine yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Profesör

1

Beyin ve Sinir cerrahisi alanında Doçentliği almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Doktora çalışmasını “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanında yapmış olmak; Demokrasi ve İnsan Hakları, Rusya Dış Politikaları Üzerinde çalışmalarda bulunmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

Doktora çalışmasını “İklim Değişikliği Politikası ve Avrupa Birliği” alanında yapmış olmak.

10150/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 12.05.2016-159                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.05.2016-2821                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.00.586

Sivas İli, Merkez İlçe, Çayyurt Mahallesi’nde, sit sınırları dışında, tapunun 145 pafta, 119 ada, 52 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan, kurulumuzun 28.03.2015 tarihli ve 2042 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve II. grup yapı olarak belirlen Şeyh Rüstem ve Ailesi Haziresi’nin korunma alanı sınırlarının belirlenmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.05.2016 tarihli ve 358 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Merkez İlçe, Çayyurt Mahallesi’nde, sit sınırları dışında, tapunun 145 pafta, 119 ada, 52 parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yer alan, kurulumuzun 28.03.2015 tarihli ve 2042 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve II. grup yapı olarak belirlen Şeyh Rüstem ve Ailesi Haziresi’nin korunma alanının; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. Maddesi çerçevesinde Sivas İli, Merkez İlçe, Çayyurt Mahallesi, tapunun 145 pafta, 119 ada, 52 parseli olarak belirlenmesine karar verildi.

10016/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 15.06.2016-161                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.06.2016-2864                                               SİVAS

Dosya No                     : 44.13.02

Malatya İli, Kale İlçesi, Kale Mahallesi’nde, Köyiçi Mevki’nde, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.11.2008 tarihli ve 1053 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Kale Surlarının üzerinde bulunduğu Kale Höyüğü’nün sit sınırlarının gereğinden fazla geniş alan kapladığı belirtilerek sınırlandırılması talebinde bulunan 06.06.2016 tarihli ve 85896668/286 sayılı yazısı ve ekleri incelendi; I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Kale Höyüğü üzerinde Kale Surları’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil isteminde bulunan Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.06.2016 tarihli ve 465 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:

Malatya İli, Kale İlçesi, Kale Mahallesi’nde, Köyiçi Mevki’nde, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.11.2008 tarihli ve 1053 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Kale Surlarının üzerinde bulunduğu Kale Höyüğü sit durumunun I. derece arkeolojik sit olarak ve yapıların bulunduğu alanın ise II. arkeolojik sit olarak güncellenmesine, I. ve II. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği şekli ile güncellenmesine, Kale Höyüğü üzerinde bulunan Kale Surları’nın 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, tescil fişinin hazırlanarak kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi.

 

10013/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 15.06.2016-161                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.06.2016-2854                                               SİVAS

Dosya No                     : 44.00.34

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi, Orduzu Pınarbaşı Mevki, tapunun 2437 parseline kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz üzerinde bulunan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.11.1990 tarihli ve 736 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Maltepe Höyüğü üzerinde yer alan betonarme yapıların kaldırılması, höyüğün yüzeyinin temizlenmesi ve etrafının tel örgü ile çevrelenmesi konularının değerlendirilmesi isteminde bulunan Malatya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.05.2016 tarihli ve 1868 sayılı yazısı ve ekleri incelendi; korunması gerekli tescil edilen Maltepe Höyüğü’nün arkeolojik sit olarak düzeltilmesi ve sınırlarının belirlenmesi isteminde bulunan Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.06.2016 tarihli ve 446 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi, Orduzu Pınarbaşı Mevki, tapunun 2437 parseline kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz üzerinde bulunan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.11.1990 tarihli ve 736 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Maltepe Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit olarak güncellenmesine, 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda kararımız eki krokide belirlendiği şekli ile sit sınırları belirtilen alanın I. derece arkeolojik sit olarak belirlenmesine, sit fişinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine,

Malatya Müze Müdürlüğü denetiminde: Maltepe Höyüğü üzerinde bulunan betonarme yapıların kaldırılması, höyük yüzeyinin temizlenmesi ve höyüğün etrafının tel örgü ile çevrelenmesinin uygun olduğuna,

Maltepe Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda:

- Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

10014/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 16.06.2016-162                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16.06.2016-2876                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.00.263

Sivas İli, Merkez İlçe, Pulur Mahallesi’nde, tapunun 10 pafta, 463 ada, 1 parseline kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmaz üzerinde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 12.03.1983 tarihli ve A-4190 sayılı kararı ile tescil edilen Pulur (Billur) Cami korunma alanının Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2016 tarihli ve 2707 sayılı kararı ile uygun bulunan İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması neticesi oluşan parselasyon planına göre revize edilmesi isteminde bulunan 27.05.2016 tarihli şahıs başvurusu okundu, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.06.2016 tarihli ve 470 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Sivas İli, Merkez İlçe, Pulur Mahallesi’nde, tapunun 10 pafta, 463 ada, 1 parseline kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, taşınmaz üzerinde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 12.03.1983 tarihli ve A-4190 sayılı kararı ile tescil edilen Pulur (Billur) Cami korunma alanının revize edilmesinin; kararımız eki 1/500 ölçekli imar planı pafta örneğinde belirlendiği şekli ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. Maddesi çerçevesinde uygun olduğuna, korunma alanı sınırı dışında kalan tapunun 10 pafta, 463 ada, 36 parseline kayıtlı taşınmaz üzerindeki korunma alanı şerhinin kaldırılmasına karar verildi.

 

10015/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 28.10.2016 - 152                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.10.2016 - 2339                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Oluközü Beldesi, Konacı Mahallesinde tapunun 129 ada 8 parsel, 129 ada 6 parsel ile 129 ada 134 parselinde özel mülkiyet ve kamu orta malı adına kayıtlı, İmar Planı çalışmaları kapsamında yapılan yüzey incelemeleri sırasında, tespit edilen “Boztepe Höyüğünün” 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2016 tarih ve 3639 sayılı raporu ile bahse konu alanın tesciline ilişkin yasal süresi içerisinde verilen kurum görüş yazıları (Kayseri Valiliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.08.2016 gün ve 6719 sayılı; Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 08.09.2016 gün ve 1271 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 13.10.2016 gün, 182588 sayılı) okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Oluközü Beldesi, Konacı Mahallesinde tapunun 129 ada 8 parsel, 129 ada 6 parsel ile 129 ada 134 parselinde özel mülkiyet ve kamu orta malı adına kayıtlı, “Boztepe Höyüğünün”, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, Akdağmadeni İlçesi, Oluközü Beldesi, Konacı Mahallesi 129 ada 8 parselin tamamının; 129 ada 6 parsel ile 129 ada 134 parselin bir kısmında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “şerhin” ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle yasal işlem başlatılması gerektiğine, kaçak kazılar sonrası oluştuğu anlaşılan çukurun adli makamlar tarafından uygun görülmesi halinde Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına, alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

10017/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 28.10.2016 - 152                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.10.2016 - 2341                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Çandır İlçesi, Büyük Kışla Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Sarıdüz Mevkii’nde, tapunun 145 ada, 19, 20, 21 nolu parselleri üzerinde Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonrasında tespit edilen “Sarıdüz Yerleşiminin” I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve 145 ada 20 parselin özel ağaçlandırma yönetmeliği çerçevesinde kiraya verilmesinde sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine ilişkin, Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 04.05.2016 tarih ve 693 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline ilişkin yasal süresi içerisinde verilen kurum görüş yazıları (Kayseri Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 3988 sayılı, Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 25.05.2016 gün, 799 sayılı ve 01.06.2016 gün, 854 sayılı; Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.06.2016 tarih ve 2078 sayılı; Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 08.06.2016 tarih ve 5511 sayılı; Çandır Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 09.06.2016 tarih, 19 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 23.09.2016 tarih, 431751 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 21.10.2016 tarih ve 4388 sayılı dosya inceleme raporu okundu raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Çandır İlçesi, Büyük Kışla Köyü, Karşıyaka Mahallesi, Sarıdüz Mevkii’nde, tapunun 145 ada, 19, 20, 21 nolu parselleri üzerinde bulunan, “Sarıdüz Yerleşiminin”; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, Büyük Kışla Köyü, Karşıyaka Mahallesi, 145 ada, 19, 20, 21 nolu parsellerin bir kısmında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “şerhin” ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine, I. Derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazlara yönelik yapılan başvuruların değerlendirmesine ilişkin 2863 Sayılı Kanunun 13 ve 14 Üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönergenin 9. Maddesi uyarınca söz konusu 145 ada 20 parselin I. Derece arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle özel ağaçlandırma yönetmeliği çerçevesinde kiraya verilmesi isteminin söz konusu parsele yönelik ifraz dosyasının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

 

10018/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 28.10.2016 - 152                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.10.2016 - 2340                                          KAYSERİ

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Çalapverdi Köyü, İnönü Mahallesinde, tapunun 253 ada 18, 19 parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı, "Muharrem Höyüğü Tümülüsü ve Yerleşiminin", I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin, Yozgat Valiliği’nin (Müze Müdürlüğü) 18.05.2016 gün ve 766 sayılı yazısı, konuya ilişkin Yozgat Valiliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.06.2016 gün ve E.2186, Yozgat Valiliği’nin (Müze Müdürlüğü) 17.06.2016 gün ve 914, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2016 gün ve 123817, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, IX. Bölge Müdürlüğü’nün 28.06.2016 gün ve 134466, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2016 gün ve E.422799, Yozgat İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 30.06.2016 gün ve E.6238 sayılı kurum görüş yazıları; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 25.07.2016 tarih ve 3299 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi, Çalapverdi Köyü, İnönü Mahallesinde, tapunun 253 ada 18, 19 parsellerinde özel mülkiyet adına kayıtlı, "Muharrem Höyüğü Tümülüsü ve Yerleşiminin"; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, Çalapverdi Köyü, İnönü Mahallesinde, tapunun 253 ada 18, 19 parselin bir kısmında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “şerhin” ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle yasal işlem başlatılması gerektiğine, kaçak kazılar sonrası oluştuğu anlaşılan çukurların adli makamlar tarafından uygun görülmesi halinde Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına, bu arada geçecek süre içerisinde can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin ilgililerince alınmasına; alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

10019/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 29.09.2016 - 146                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.09.2016 - 2268                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Artmak Mahallesinde bulunan ve hali hazırda kullanılmayan İlkokul binasının tarihi değer taşıdığı düşünüldüğünden yapılacak inceleme sonrasında kültür varlığı olarak tescillenmesi ve sonucundan kendisine bilgi verilmesi hususunda Mehmet ÖNAL’IN 30.05.2016 tarihli başvurusu, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri içeren Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.08.2016 gün ve 2445 sayılı yazısı, Pınarbaşı Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.08.2016 gün ve 1492 sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nın 26.08.2016 gün ve 12263 sayılı yazı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.08.2016 tarih ve 3478 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesi, Artmak Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 115 ada, 25 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı eski Okul Binası’nın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun “1.grup” olarak belirlenmesine, yapıya yönelik kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretli alanın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

10020

10020/1-1