27 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29870

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_23.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_25.jpg


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İvedik Mahallesi 42691 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9416/1-1

—————

Yuva mahallesi 13400 ada 25 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9415/1-1

—————

Varlık Mahallesi 63805 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9414/1-1

—————

7584 ada 3 parsel ile İstanbul Yolu arasındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9413/1-1

—————

44699 ada 15 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9412/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85207/1 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 20.09.2016 tarih ve 1134/2043 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2016 tarih ve 2441/5195 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 27.10.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85207/1 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

46937 Ada 2 parsel.

İlgililere ilanen duyurulur.

9399/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 adet Avukat kadrosu ile ilgili ilanımız iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9431/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Dahili Tıp Bil.

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

*1

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ. Hast.

Profesör

1

1

*2

Dahili Tıp Bil.

Radyoloji

Doçent

2

1

*3

Cerrahi Tıp Bil.

KBB

Doçent

3

1

*4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Kimya Müh.

Kimya Müh.

Profesör

1

1

*5

Jeofizik Müh.

Yer Fiziği

Profesör

1

1

*6

Jeofizik Müh.

Sismoloji

Doçent

2

1

*7

İnşaat Müh.

Geoteknik

Doçent

2

1

*8

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Klinik Bil.

Restoratif Diş Ted.

Profesör

1

1

*9

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Biyomedikal Müh.

Biyoenformatik

Profesör

1

1

*10

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Eğitim Bilimleri

Eğit. Prog. Öğr.

Doçent

3

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Biyoloji

Molekler Biyoloji.

Doçent

3

1

*11

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Radyo TV Sinema

Radyo TV

Doçent

3

1

*12

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

İktisat

İkt. Gel. Ulus. İkt.

Doçent

3

1

*13

 

*1 Psikofarmakoloji alanında tecrübeli olmak.

*2 Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olmak ve bronkopulmoner displasili çocukların solunumu ile ilgili tecrübeli olmak.

*3 Radyodiagnostik toraks radyolojisinde tecrübeli olmak.

*4 Kulak Burun Boğaz alanında kök hücre konusunda tecrübeli olmak.

*5 Polimer kompozitler ve biyomalzemeler alanında tecrübeli olmak.

*6 Jeofizikte potansiyel alanlar ve modelleme üzerine tecrübeli olmak.

*7 Çimento enjeksiyonu konusunda tecrübeli olmak.

*8 Sismik Ağ Kurulumu ve işletimi üzerine tecrübeli olmak.

*9 Lazer konusunda tecrübeli olmak.

*10 Robot kinematiği ve dinamiği konusunda tecrübeli olmak.

*11 Deniz radyoekolojisi ve ekotoksikolojisi alanlarında tecrübeli olmak.

*12 Yeni medya çevrimiçi video ve radyo yayıncılığı alanlarında tecrübeli olmak.

*13 Gelişme iktisadı alanı, doğal afetler ve savunmasızlık konularında tecrübeli olmak.

9410/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doç.

1

1

Peyzaj Mimarlığı lisans mezuniyetine sahip olup, bitki besleme ve gübreleme alanında doktora yapmış olmak,

Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doç.

1

2

Peyzaj Mimarlığı lisans mezuniyetine sahip olup, Kırsal Ekoturizm alanında doktora yapmış olmak,

TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Bilgisayar Programcılığı

Yrd. Doçent

1

3

Bilgisayar mühendisliği bölümü veya diğer fakültelerin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

Elektrik

Yrd. Doçent

1

3

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme mühendisliğinde veya inşaat mühendisliği Hidrolik alanında doktora yapmış olmak,

Elektrik

Yrd. Doçent

1

3

Elektrik elektronik mühendisliğinde doktora yapmış veya makine mühendisliği bölümü mezunu ve enerji alanında doktora yapmış olmak,

Elektrik

Yrd. Doçent

1

3

Elektrik elektronik mühendisliğinde doktora yapmış veya kimya mühendisliği bölümü mezunu ve fosfat kayasının yaş baca gazı desülfürizasyonunda kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak,

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Yrd. Doçent

1

1

Veteriner fakültesi mezunu, geleneksel olarak üretilen yoğurtlardan mayaların izalasyonu ve identifikasyonu konusunda çalışma yapmış olmak

9310/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1 - BURAN LOJİSTİK TARIM HAYVANCILIK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-2897

TS 12820 (20.07.2006)

TS 11939 (09.10.2013)

24.08.2016

TALİMATA AYKIRILIK

2 - KADIOĞLU MAKİNE YEDEK PARÇA MOTOR İMALAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2499

TS 12531 (05.04.2011)

TS 12533 (03.03.2003)

25.08.2016

TALİMATA AYKIRILIK

3 - KURTUL PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

16-HYB-2669

TS 11939 (09.10.2013)

25.08.2016

TALİMATA AYKIRILIK

4 - HÜSEYİN ALAÇ-MERVESAN ZEYTİN AYIRMA

16-HYB-2874

TS 13651 (18.02.2015)

29.08.2016

TALİMATA AYKIRILIK

5 - ALİ BOZKUŞ PETROL ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-2680

TS 11939 (09.10.2013)

31.08.2016

TALİMATA AYKIRILIK

6 - İSSE KOLTUK MOBİLYA NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ.

16-HYB-2876

TS 12487 (31.01.2012)

31.08.2016

TALİMATA AYKIRILIK

7 - ER-KA KAĞIT VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16-HYB-2706

TS 13573 (26.09.2013)

23.09.2016

TALİMATA AYKIRILIK

8 - GÜÇ-EL YEMEK SANAYİ ET VE ETÜRÜNLERİ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

16-HYB-1102

TS 8985 (12.06.2013)

26.09.2016

TALİMATA AYKIRILIK

9 - SUAT YILMAZSOY

16-HYB-2710

TS 12487 (31.01.2012)

26.09.2016

TALİMATA AYKIRILIK

10 - 77 ERDOĞANLAR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2896

TS 11939 (09.10.2013)

3.10.2016

FİRMA İSTEĞİ

11 - OTOPERBA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ ARAÇ KİRALAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-694

TS 8986 (22.03.2011)

3.10.2016

TALİMATA AYKIRILIK

12 - ALTINKOZA MOBİLYA KOLTUK ORMN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-2890

TS 12487 (31.01.2012)

3.10.2016

TALİMATA AYKIRILIK

13 - OTOFEN MOTOR VE SİLİNDİR KAPAK YENİLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-587

TS 11954 (27.05.2016)

3.10.2016

FİRMA İSTEĞİ

9403/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\27-10-2016 PERŞEMBE\9425.jpg