26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29869

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesinden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erzurum Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.- TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin: Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan Caddesi ile  kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı Sokağın  Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak Caddesi ve 2. Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin: Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 718. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak 18. Sokakla kesiştiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kurudere Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Van Sekizinci Noterliğinin: Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde.

9387/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604 nolu Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak Petrol Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; 33. caddenin D750 Karayolu ile kesiştiği yerden başlayarak D750 Karayolundan devamla anılan Karayolunun Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği yer, Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile kesiştiği yer, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinden devamla bu Caddenin 33. Cadde ile kesiştiği yer ve 33. Caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki D750 Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve Cadde ve Bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin;  Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 509.Sokaktan devamla bu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile (Halk Eğitim Merkezi) kesiştiği yere kadar olan bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin İzmir Caddesi ve 92. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Devrim Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1. Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Siirt İkinci Noterliğinin; Şehrin girişinden sol kol üzerindeki Hükümet Caddesiyle Nihat Aykut Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Nihat Aykut Caddesinden devamla bu Caddenin Güreş Caddesine bağlandığı yoldan (Güreş Caddesinin sol tarafı 2. Noterlik olmak üzere) Tillo (Şeyh'ül Hazin) Caddesi üzerinden Doğan Caddesi, Şeyh Musa Caddesinden Eruh - Şırnak Çevre Yolu bağlantısına kadar olan kısımlarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9388/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Help Focus Eğitim ve Yardım Vakfı

VAKFEDENLER : Ömer Kaan Birol Varol, Mustafa Aktaş, Haydar Karayünlü, Zeki Aydın

VAKFIN İKAMETGAHI: İzmir

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2016 tarihinde kesinleşen 12/07/2016 tarihli ve E: 2015/290, K: 2016/266 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Her alanda öğrenim gören, ancak maddi açıdan yoksul bulunan öğrencilere nakit yada ayni yardımlarda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Ömer Kaan Birol Varol, Mustafa Aktaş, Haydar Karayünlü, Zeki Aydın

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9312/1-1

—————

VAKFIN ADI: Beşiktaş Sağlık, Eğitim, Turizm, Çevre, Spor, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı.

VAKFEDENLER: Murat HAZİNEDAR, Rıfat ÖRNEK, Kenan YÜZER, Murat DENİZER, Rasim Uğur BAŞLANGIÇ, Ayşe ÇAMUR, Kurthan GÖNÜL, Selim OKTAY, Didem GÜNER, Dursun DOĞAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2016 tarihinde kesinleşen 29/06/2016 tarihli tavzih kararlı 19.04.2016 tarihli ve E: 2016/25, K: 2016/199 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanlara mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ilmi, ekonomik, spor ve sosyal hizmet alanlarında yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, sosyal dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak ve hizmetler sunmak, turizmin gelişmesine destek olmak, çevre konusunda gerekli yatırımlarda ve araştırmalarda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000 TL (BeşyüzbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Murat HAZİNEDAR, Murat DENİZER, Ayşe ÇAMUR, Rasim Uğur BAŞLANGIÇ, Dursun DOĞAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tüzel kişiliğini sona ermesinden sonra son yılın bilançosunda çıkacak taşınır ve taşınmaz malvarlığı Beltaş Eğitim Kültür Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfına devredilir

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9313/1-1

—————

VAKFIN ADI: Dil ve Sistem Vakfı.

VAKFEDENLER: Rüştü Burak EKE.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.09.2016 tarihinde kesinleşen 19.07.2016 tarihli ve E: 2015/515 K: 2016/289 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Çeşitli iletişim yöntemlerini ve araçlarını kullanarak insanların dil yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için, bireylere ve kurumlara çeşitli eğitimler vermek, yayınlar yapmak, toplantılar düzenlemek, bilimsel araştırma projeleri yapmak, projelere katılmak veya desteklemek, dil ve iletişim alanlarında eğitim gören öğrencilere lisans ve lisansüstü düzeyde burs sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: “Toprağın Dili” koleksiyonundan 25.000 TL değerli olarak belirlenen Menekşe Lokumluk ile 30.000 TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıf amaçları doğrultusunda hangi kurumu ve kuruluşa devredileceği hususunda mütevelli karar verecektir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9314/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gündoğdu Ailesi Yardım, Sağlık, Kültür ve Eğitim Vakfı (kısa adı Gündoğdu Vakfı).

VAKFEDENLER: Gökhan Gündoğdu, Yunus Gündoğdu, Gündoğdu Holding AŞ (Tic. Sicil No: 45370)

VAKFIN İKAMETGÂHI: Adana

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.06.2016 tarihli ve E: 2016/331 K: 2016/239 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gündoğdu Ailesi’nin dirlik, düzeni, aileye yaraşır bireyler yetişmesi, aile adının anılması ve Gündoğdu Ailesi tarafından yapılan tüm yardımları kurumsallaştırmak, yapılan tüm hayır ve hasenatı kayıt altına almak, aile dışından yapılmak istenen ve yapılacak tüm hayır ve hasenatı ihtiyaç sahiplerine yönlendirmek. Ayrıca Gündoğdu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde çalışan tüm insanların dirlik, düzen içerisinde insanca bir arada kalmalarını sağlayacak projelere destek vermek ve çalışanlarına maddi yardımlarda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 (YüzbinTürkLirası) nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Herhangi bir nedenle vakfın kapatılması veya amacını gerçekleşmesinin olanaksız bir duruma gelmesi halinde Gündoğdu Vakfı, vakıf mütevelli heyeti kararı.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9315/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 29.07.2016 gün ve 8114913 ceza kararı

Ayşegül KINIKLIOĞLU - Kütükçü Alibey Ortaokulu Eski Öğretmeni

1 - 25-26 Kasım 2015 tarihinde yapılan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ortak sınavının sınav evrakının değerlendirmesi sonucunda Özel Büyük Ortaokulunun 4 no'lu salonunda sınava giren adayların Türkçe Dersine ait aday yoklama listesinde imzaların olmadığı,

İddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-a maddesi gereğince UYARMA cezası ile tecziye edilmeniz gerekirse de savunmanızın değerlendirilmesi sonucunda bu ceza uygulanmamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9321/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

22 Ekim 2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Alımı ilanımızda Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu ile İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu ve Radyo Televizyon Anabilim Dalı 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

9398/1-1


Düzce Üniversitesinden:

26.10.2016 TARİHLİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir. Başvuru Tarihleri: 26.10.2016-09.11.2016'dır.

 

BİRİM

BÖLÜM/ANA. DALI/PROG.

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fak.

Fen Bilgisi Eğitimi AD

Yardımcı Doçent

4

1

Biyoloji Eğitimi alanında doktora yapmış ve çevre eğitimi alanında kavramsal anlama ve kavram yanılgısı tanı testi geliştirme konularında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi AD

Profesör

1

1

İntegral eşitsizlikleri konusunda çalışmış olmak

Eski Türk Edebiyatı AD

Yardımcı Doçent

4

1

16. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı Divanları üzerine bağlam çalışmalar yapmış olmak.

Kurumlar Sosyolojisi AD

Yardımcı Doçent

1

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış ve gecekondulaşma - kentsel dönüşüm konusunda çalışmış olmak.

Sistematik Felsefe ve Mantık AD

Yardımcı Doçent

5

1

Felsefe alanında doktora yapmış ve Amerikan Natüralizmi konusunda çalışmış olmak

Uygulamalı Matematik AD

Yardımcı Doçent

5

1

Komformobile diferansiyel denklemlerin radial çözümleri konusunda çalışmış olmak.

İşletme Fak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

1

Yönetim ve strateji bilim alanında doçent olmak, rekabet stratejileri ve inovasyon konularında çalışmış olmak.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fak.

Mimarlık AD

Yardımcı Doçent

1

1

Mimarlık Bölümü mezunu olmak ve Peyzaj Mimarlığı alanında lisansüstü eğitimini yapmış olmak.

Tıp Fak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk gastroentoroloji yan dal uzmanı olmak.

Dermatoloji AD

Yardımcı Doçent

4

1

Adneksiyal hastalıklarda dermatoimmünolojik çalışma yapmış olmak.

İç Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

4

1

Diyabetes mellitusda mikrovasküler komplikasyon yönetimi konusunda çalışmış olmak.

Halk Sağlığı AD

Profesör

1

1

Hava kirliliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Kardiyoloji AD

Doçent

1

1

Konjenital işitme engelli çocuklarda QT süresi konusunda çalışması olmak.

Kardiyoloji AD

Yardımcı Doçent

1

1

Koroner yavaş akım fenomeni ve serum SLOX-I düzeyi konusunda çalışmış olmak.

Kardiyoloji AD

Yardımcı Doçent

1

1

Kardiyak sendrom X ve subklinik aterosklerozis konusunda çalışmış olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Yardımcı Doçent

1

1

Çift lümenli tüp ve tek lümenli tüp entübasyonunun hemodinamik yanıta etkileri konusunda çalışmış olmak.

Genel Cerrahi AD

Yardımcı Doçent

5

1

Tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonu ile ilgili çalışması olmak ve ERCP, yara bakımı konusunda tecrübeli olmak.

Göğüs Cerrahisi AD

Yardımcı Doçent

4

1

Akciğer kanserli olgularda definitif tedavi sonrası cerrahinin etkinliği konusunda çalışmış olmak.

Göz Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

4

1

Multipl sklerozisin göz üzerindeki etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Doçent

2

1

Üremeye yardımcı tedavi klinik uygulamaları sertifika sahibi olmak ve tek insizyon gazsız laparoskopi alanında çalışmış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Yardımcı Doçent

4

1

Gestasyonel diyabetes mellitusun D vitamini yüzeyi ile ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi AD

Yardımcı Doçent

3

1

Pulmoner tromboemboli ve pulmoner hipertansiyon konusunda çalışmış olmak.

Patoloji AD

Doçent

1

1

Dermatopatoloji konusunda deneyimli olmak.

Patoloji AD

Yardımcı Doçent

4

1

Moleküler patolojide eğitimli ve deneyimli olmak.

Plastik Rekon. Estetik Cerrahi AD

Yardımcı Doçent

3

1

Asetilalkaninin yara iyileşmesi üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Fizyoloji AD

Profesör

1

1

Fizyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.

Bitki Koruma

Profesör

1

1

Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış ve tarla bitkileri zararlıları ve istilacı böcekler ile biyolojik mücadele konusunda çalışmış olmak.

Tarla Bitkileri

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış ve bitki hastalığı (tarla bitkileri hastalıkları) vektörü böcekleri konusunda çalışmış olmak.

Düzce Meslek Yüksekokulu

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Pr.

Yardımcı Doçent

1

1

FPGA Tabanlı Kaotik rastgele sayı üreteci alanında doktora yapmış olmak.

9304/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte / Birim

Bölüm / Program

Uzmanlık Alanı / Aranılan Özellikler

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İletişim Fakültesi

Yeni Medya ve Gazetecilik

Gazetecilik Alanında Doktora mezunu olmak ve Gazetecilik Alanında Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Alanında Doktora Mezunu olup, Klinik Psikoloji Alanında Deneyim Sahibi olmak

Prof. Dr.

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji Alanında Doktora Mezunu olup, Klinik Psikoloji Alanında Deneyim Sahibi olmak

Doç. Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu olup Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını ve Doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

Genel Cerrahi alanında Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Göz Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak

Prof. Dr.

1

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü)

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No: 14 Üsküdar - İSTANBUL

Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2841-2842)

9405/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın l istesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FALTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

3

Anorektal Malformasyonlu Hastalarda Post Operatif Gita inkontinansı ile ilgili çalışma yapmış olmak,

Acil Tıp

Yrd. Doç.

1

2

Toksitoloji dalında çalışma yapmış olmak ve kanıta dayatıp belgesine sahip olmak,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

En az ikil çocuk onkolojide uzman olarak çalışmış olmak ve çocuk slığı ve hastalıkları uzmanı olmak,

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

1

2

Safen Ven Greftleri ile ilgili çalışma yapmış olmak,

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

2

Nöroloji uzmanı olmak, Distoni ile Presente olan santral sinir sistemi lipomları ile ilgili çalışma yapmış olmak,

Tıp Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Halk Slığı anabilim dalında doktora yapıyor olmak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FALTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Obsesif Kompulsif Bozukluk konusunda çalışma yapmış olmak,

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını müzikolojik alanında almış olmak,

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Sosyal bilgiler itimi, sınıf öğretmenliği itimi, ilköğretimde değerler itimi ve demokrasi eğitimi konularında çalışma yapmış olmak,

Okuncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını okuncesi itimi alanında almış olmak,

Fransız Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Şiirin söylemi konusunda çalışma yapmış olmak,

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doçent unvanı almış olmak,

MÜHENDİSLİK FALTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Temel İşlemler ve Termodinamik

Doçent

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Kimya hendisliğinden almış olmak, ısı ve kütle transferi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yapı

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini İnşaat Mühendisliği temel alanından almış olmak.

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Çevre Mühendisliğinden almış olmak ve hava kirliliği konusunda çalışma yapmış olmak.

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

İleri oksidasyon yöntemleri ile endüstriyel atık sulan arıtılması konusunda çalışma yapmış olmak,

Enerji

Profesör

1

1

Doçentlik derecesini Makine Mühendisliği temel alanından almış olmak, güneş enerjisi uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Doçentlik derecesini Makine Mühendisliği temel alanından almış olmak, plazma yüzey lemleri konusunda çalışma yapmış olmak

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

Lisans, yükseklisans ve doktorasını Enstri hendisliğinden almış ve tesis yerleşim problemleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Malzeme

Doçent

1

1

Bakteriyel oksidasyon konusunda çalışma yapmış olmak

Malzeme

Doçent

1

1

Metal Matrisli Kompozitlerin ve Biyomalzemelerin Korozyonu ile ilgili yayınlar yapmış olmak

Termodinamik

Yrd. Doç.

1

1

rbülatörlerin iki fazkarakteristiklerine etkisinin incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak,

Elektrik Makinaları

Yrd. Doç.

1

1

Kartezyan robotlan yörünge izleme ve kontur kontro konusunda çlşma yapmış olmak

Ulaştırma

Profesör

1

1

Sinyalize kavşaklarda gecikmelerin simülasyonu modellemesi konusunda çalışma yapmış olmak,

İLAHİYAT FALTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

İslam Hukuku

Profesör

1

1

 

Mantık

Profesör

1

1

 

Tefsir

Doçent

1

1

 

İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

1

1

 

Din Eğitimi

Doçent

1

1

 

VETERİNER FALTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Veteriner Doğum ve Jinekoloji

Doçent

1

1

Veteriner doğum ve jinekoloji alanında doçentliğini almış olmak,

SAĞLIK BİLİMLERİ FALTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Yoğun bakım, acil, ağrı ve uyku kalitesi konularında çalışmaları olmak,

Hemşirelik Esasları

Profesör

1

1

İlaç uygulamaları ve tanımlacı tedaviler gibi hemşirelik esasları bilim alanında çalışmaları olmak,

SPOR BİLİMLER FALTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

 

Spor Slık Bilimleri

Doçent

1

1

Spor bilimleri temel alanında doçentliğini almış olup, spor biyokimyası konusunda çalışmaları olmak,

9310/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Erzurum Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzde tescil işlemleri gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin ihracatçı firma bilgileri, beyanname bilgileri ile bunlara ilişkin düzenlenen ceza kararları belirtilmiştir. Söz konusu ceza kararları ile ilgili olarak, ilgililerin adreslerine yapılan tebligatların çeşitli sebeplerle iade olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, söz konusu ceza kararlarına ait tutarların süresi içinde ödenmesi ve buna ilişkin makbuzun tarafımıza teslimi, aksi takdirde alacağın tahsili için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı ilgililerine ilanen tebliğ olunur.

 

KARAR SAYI

KARAR

TARİH

BEYANNAME NO

CEZA

TUTAR

G.K.'NA

GÖRE CEZA

VERGİ NO

ÜNVAN

16CK04170094

28.07.2016

14TR65040000033967

78

4458/241-1

5940376379

TAŞKIRANLAR ULUS. TAŞPET LPG GIDA OTO. HAYİNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD.

16CK04170095

28.07.2016

14TR65040000025273

78

4458/241-1

4610403833

HERDEM LOJİSTİK PET. GIDA KUYUMCULUK

16CK04170074

18.07.2016

15650400EX000176

85

4458/241-1

33197387494

KEMAL ÖZMEN

16CK04170079

18.07.2016

69817189346

167

4458/241-1

69817189346

ÖZGÜR ULUTAŞ

16CK04170077

18.07.2016

5790024120

152

4458/241-1

5790024120

KORKMAZLAR GRUP BET. BOYA PEN VE İNŞ. MALZİM TA. SAN. VE TİC. A.Ş.

16CK04170042

14.07.2016

13650400EX000802

76

4458/241-1

10295231058

ÖNDER DENGİZEK

16CK04170053

14.07.2016

13650400EX001104

76

4458/241-1

21293226816

MAHMUT KAYHAN ÖZTEKİN

16CK04170044

14.07.2016

13650400EX000996

76

4458/241-1

10295231058

ÖNDER DENGİZEK

16CK04170078

18.07.2016

15650400EX000441

85

4458/241-1

39625329784

NAYİL HAMZAOĞLU

16CK04170031

21.06.2016

22729812788

89

4458/241-1

22729812788

Ali SAĞYAN

16CK041700110

30.09.2016

16041700EX000498

89

4458/241-1

2950438494

Dİ-AL İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ.

9324/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   16.06.708

Toplantı Tarihi ve No    : 30.09.2016 -271                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.09.2016 - 6134                                               BURSA

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde, I. derece Arkeolojik Sit alanında bulunan özel mülkiyete ait, 1444 ada-4 ve 1446 ada-10 parsellerin sit derecesinin gözden geçirilmesi talebine yönelik olarak alınan Kurulumuzun 11.09.2015/4816 sayılı kararı doğrultusunda Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.07.2016 gün ve 2573 ve 01.08.2016 gün ve 2815 sayılı yazıları ile Müdürlüğün 21.09.2016 gün ve 4966 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde, I. derece Arkeolojik Sit alanında bulunan özel mülkiyete ait, 1444 ada-4 ve 1446 ada-10 parsellerin sit derecesinin gözden geçirilmesi talebine yönelik olarak alınan Kurulumuzun 11.09.2015/4816 sayılı kararı doğrultusunda Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısının sonucunda 1446 ada-10 parseldeki duvar kalıntısı haricinde herhangi bir kalıntıya rastlanılmamış olduğu ve yüzeyde gözlemlenen seramiğin Hisartepeden akıntı yoluyla geldiği anlaşıldığından, Müze Müdürlüğünün taşınmazların sit derecelerinin yeniden belirlenmesinin yararlı olacağı yönündeki görüşü de dikkate alınarak, 1446 ada-10 parselin kalıntılara rastlanılan kısım haricindeki bölümü ile 1444 ada-4 parselin tamamı ve bu taşınmaz içerisinde bulunan yüksek gerilim hattı direğine ait 5 parseli kapsayacak şekilde kararımız eki paftada sınırları belirlenen alanın sit derecesinin, K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak 3.derece Arkeolojik sit olarak değiştirilmesine karar verildi.

 

                                                                                                                      9384/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             16.03.18

Toplantı Tarihi ve No    : 30.09.2016 - 271                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.09.2016 - 6148                                            BURSA

Bursa ili, İznik ilçesinde, Yeşilcami mahallesindeki 1.ve 2. Derece Arkeolojk sit alanında bulunan Abdulvahap tepesinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kullanımındaki 93 ada-89 ve 90 parsellerde Kurulumuzun 09.10.2015/4917 sayılı kararı gereğince İznik Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısı çalışmasının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.06.2016 gün ve 2417 ve 21.09.2016 gün ve 3335 sayılı yazısı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28.06.2016 gün ve 117743 sayılı yazısı Müdürlüğün 21.09.2016 gün ve 4960 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, İznik ilçesinde, Yeşilcami mahallesindeki 1.ve 2. Derece Arkeolojk sit alanında bulunan Abdulvahap tepesinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kullanımındaki 93 ada-89 ve 90 parsellerde Kurulumuzun 09.10.2015/4917 sayılı kararı gereğince İznik Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısı çalışmasının sonucunda bir adet İslami mezar dışında kalıntıya rastlanılmadığı anlaşıldığından, söz konusu taşınmazların sit derecesinin KTVKYK’nunun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak 3.derece Arkeolojik sit alanına dönüştürülmesine, 1.derece Arkeolojik sit alanın geri kalan kısmının derecesinin irdelenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilerek sonuçlarının Kurulumuza iletilmesine;

2863 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından teklif proje ve Taşınmazların 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı dikkate alınarak hazırlanacak önerinin Kurulumuza iletilmesine;

Proje kapsamındaki Maliye Hazinesine ait ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kullanımındaki 93 ada-89 ve 90 parsellerin, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de görüşü alınarak tahsisinin gerçekleştirilebileceğine;

Yukarıda belirtilen hususlar tamamlandıktan sonra, Kurulumuza önceden iletilen çevre düzenleme projesinin değerlendirilebileceğine;

Kurulumuzun 11.02.1990/969 sayılı kararıyla “Abdulvahap Dede Türbesi” olarak tescil edilen, Kurulumuzun 16.11.1992/2811 sayılı kararıyla “Abdulvahap Tepesi” olarak tescilinin devamına karar verilen ve anılan karara konu anıt fişinin “Abdulvahap Türbesi ve Mescid” olarak düzenlendiği anlaşılan 93 ada-89 parselde, Türbe yapısı bulunmadığı, Mescit yapısının ise yakın dönemde inşaa edildiği ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşımadığı anlaşıldığından, tescil kaydının “Abdulvahap Dede Mezarı” olarak düzeltilmesine karar verildi.

 

9337/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

I

                                                                                                                            16.06.749

Toplantı Tarihi ve No    : 30.09.2016 - 271                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.09.2016 - 6133                                            BURSA

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde sit alanı dışındaki 1383 ada-31parselde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen inceleme ve tespit çalışmasına ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.08.2016 gün ve 2962 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 21.09.2016 gün ve 4960 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde sit alanı dışındaki 1383 ada-31parselde zeytin ağaçlarının iş makinesiyle sökümü sırasında kiremit parçalarına rastlanılması sonrasında Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılan kazı çalışmalarında, alanın nekropol olduğu anlaşıldığından, Müze Müdürlüğünün önerisi doğrultusunda, sınırları kararımız ekindeki paftada belirlenen alanın K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 3.derece Arkeolojik Sit olarak tesciline karar verildi.

 

9336/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            10.00.488

Toplantı Tarihi ve No    : 01.10.2016 - 272                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.10.2016 - 6175                                            BURSA

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Düzoba mahallesi, Kirazeğleksırtları mevkiinde bulunan orman mülkiyetindeki 112 ada-232 parsele yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen inceleme ve tespit çalışmasına ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.06.2016 gün ve 2927 sayılı yazısı ve Müdürlüğün 21.09.2016 gün ve 4961 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Düzoba mahallesi, Kirazeğleksırtları mevkiinde bulunan orman mülkiyetindeki 112 ada-232 parselde 2863 sayılı Kanunun 9.ve 57. maddeleri ile K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararına aykırı gerçekleştirilen kaçak kazıyı yapan ve yaptıranlar hakkında gerekli yasal soruşturmanın gerçekleştirilerek sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine;

Kaçak kazı sonucunda tahrip edilen tümülüsün bulunduğu alanın, Müze Müdürlüğü tarafından önerildiği şekilde 2863 sayılı Kanun ve K.T.V.K.Y.K.’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 1.derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine;

Tümülüse yönelik olarak kurtarma kazısı gerçekleştirilmesinin tavsiyesine karar verildi.

 

9335/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            16.03.175

Toplantı Tarihi ve No    : 30.09.2016 - 271                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.09.2016 - 6149                                            BURSA

Bursa ili, İznik ilçesi, Elbeyli mahallesi, H23a.04c.C pafta, bir bölümü 351, 375 ve 376 parselde bir bölümü de yolda kalan, BKTVKK’nun 31.01.2013 tarih ve 1564 sayılı kararıyla koruma grubu 1.grup olarak belirlenen, Kurulumuzun 27.11.2015 tarih ve 5144 sayılı kararıyla rölövesi uygun bulunan Kuruköprü’nün araştırma kazısı sonrası hazırlanan kazı rölövesine ilişkin; Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’nün 29.06.2016 tarih ve E.158651 sayılı yazısı ile araştırma kazısına ilişkin; Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün …05.2016 tarih ve 150 sayılı yazısı okundu, ekleri kazı rölövesi ve Müze raporu incelendi, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Teknik Temsilcisinin katılımıyla yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa ili, İznik ilçesi, Elbeyli mahallesi, H23a.04c.C pafta, bir bölümü 351, 375 ve 376 parselde bir bölümü de yolda kalan, BKTVKK’nun 31.01.2013 tarih ve 1564 sayılı kararıyla koruma grubu 1.grup olarak belirlenen, Kurulumuzun 27.11.2015 tarih ve 5144 sayılı kararıyla rölövesi uygun bulunan Kuruköprü’ye ilişkin olarak;

- Hazırlanan kazı rölövesinin bilgi olarak arşive alınmasına, kazı çukurlarının kapatılabileceğine, Kurulumuzun 27.11.2015 tarih ve 5144 sayılı kararıyla değerlendirilen restitüsyon ve restorasyon projelerinin kazı rölövesinde ortaya çıkan veriler doğrultusunda yeniden hazırlanarak Kurulumuza getirilmesine,

- BKTVKK’nun 16.04.2004 tarih ve 10458 sayılı mükerrer tescil kararında, köprünün sehven “İnikli Köyü, 350, 351 ve 375 parseller” de yer aldığı belirtilmiş olup yapılan araştırma kazısı sonrasında köprünün aslında “Elbeyli Mahallesi, 351, 375 ve 376 parseller” de yer aldığı anlaşıldığından, tapuda “İnikli Köyü, 350, 351 ve 375 parseller” üzerine konulan “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin iptal edilerek anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda “Elbeyli Mahallesi, 351, 375 ve 376 parseller” üzerine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konularak belgesinin Kurul Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

- Tapuda, Elbeyli Mahallesi, 351, 375 ve 376 parsellere BKTVKK’nun 31.01.2013 tarih ve 1564 sayılı kararıyla belirlenen “1.grup koruma grubu şerhi” nin de konularak belgesinin Kurul Müdürlüğü’ne iletilmesine,

- BKTVKK’nun 31.01.2013 tarih ve 1564 sayılı kararıyla belirlenen “koruma alanı paftası”nda köprünün yerinin yanlış işaretlendiği anlaşıldığından araştırma kazısı sonrası çıkan veriler de dikkate alınarak “koruma alanı”nın yeniden düzenlenerek Kurulumuza getirilmesine karar verildi.

9334/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            16.01.292

Toplantı Tarihi ve No    : 13.10.2016 - 273                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.10.2016 - 6198                                            BURSA

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçük Kumla mahallesi, 326 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın mail-i inhidam durumunun değerlendirilmesine ilişkin; Gemlik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2015 tarih ve 8556 sayılı yazısı ve ekleri ile Müdürlüğün 28.09.2016 tarih ve 5097 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçük Kumla mahallesi, 326 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda gereken ilan ve koruma grubu şerhlerinin konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine, mail-i inhidam durumunun değerlendirilebilmesi için ivedilikle rölövenin Kurulumuza iletilmesine, bu aşamada yapı ve çevresinde can ve mal güvenliği açısından gerekli  önlemlerin ilgililer ve Belediyesince alınmasına karar verildi.

 

9333/1-1