25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON.jpg


İçişleri Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 03-05 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 86” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (40 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

5 - Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir.

a) Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu.

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı örneği ve fotokopisi

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Özgeçmiş.

2) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.

3) Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan 2016 yılı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 21-25 Kasım 2016 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3 - Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır

4 - Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

5 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 25 Kasım 2016 tarihi saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 25 Kasım 2016 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

7 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 29 Kasım 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

8 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 30 Kasım 2016 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

9 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

10 - KPSSP86 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait kesin sonuç listesi, 06 Aralık 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

11 - Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 15-16 Aralık 2016 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yerinin belirtildiği fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

12 - İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 22 Aralık 2016 tarihinden itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı sınav kimlik belgeleri ile birlikte onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş (Sözlü) Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır.

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren yedi gün içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Kesin olmayan ve kesinleşmiş başarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinden ilan edilerek duyurulur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere açıklanır. Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP86 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icişleri.gov.tr adresli internet sitesinde duyurulacaktır.

9298/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88   Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

Birim

Bölüm

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Prof. Dr.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Doçentliğini almış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Doç. Dr.

1

İç Hastalıkları Alanında Doçentliğini almış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr.

2

Protetik Diş Tedavisi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç. Dr.

1

Patoloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç. Dr.

1

Genel Cerrahi Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç. Dr.

1

Radyoloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Yrd. Doç. Dr.

1

Üroloji Alanında Uzmanlığını Tamamlamış Olmak

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç. Dr.

1

Farmakoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

9302/1-1


SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile insan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36    27090 Şehitkamil/Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

FAKÜLTE/BÖLÜM

ANABILIM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi /Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

 

Tıp Fakültesi /Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi /Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

 

Tıp Fakültesi /Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi /Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

.

Tıp Fakültesi /Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi /Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi/

Fizyoterapi ve Rahabilitasvon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Profesör Unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi/

Fizyoterapi ve Rahabilitasvon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör,Doçent, Yardımcı Doçent

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi/

Fizyoterapi ve Rahabilitasvon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Nöroloji alanında Tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi/

Fizyoterapi ve Rahabilitasvon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında Tıpta uzmanlık eğitimi almış olmak.

9371/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                     : 25.10.2016

Son Başvuru Tarihi       : 08.11.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu: (232) 4888144

İşletme Fakültesi:  (232) 4888113

İletişim Fakültesi: (232) 4888138

Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301

Hukuk Faküktesi: (232) 4888145

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi: (232) 4888122

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311

Fax: : (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Turizm İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, İşletme Anabilim Dallarında veya

- Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya Anabilim Dallarında (Kimya Mühendisliği ve Kimya anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Gıda Kimyası” üzerine çalışmaları olmak)

İşletme Fakültesi

İşletme

Profesör

1

- Pazarlama

İşletme Fakültesi

İşletme

Doçent

1

- Yönetim ve Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

1

- Muhasebe

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Uluslararası Ticaret

veya

- Uluslararası Ekonomi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

- Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

- Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

- Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Profesör veya Doçent

1

- Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yardımcı Doçent

1

- Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik alanlarının hepsinde ders verme tecrübesine sahip olan

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör veya Doçent

2

- Yapı, Yapım Bilgisi ve Strüktürel Tasarım

- Hesaplamalı ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Fikri Mülkiyet Hakları alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

2

- Endüstri / Endüstri Sistemleri / Sistem Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak 

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

2

- Gıda Mühendisliği / Biyoloji alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

2

- Mekatronik / Makine / Elektrik Elektronik / Robotik Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Bilgisayar / Yazılım / Bilişim / Teknoloji Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Elektrik / Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- İnşaat Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Makine Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Havacılık / Uzay / Uçak Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör veya Doçent

1

- Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmak

9221/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (25/10/2016 - 09/11/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Rus Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon

Profesör

1

1

Yerel Televizyon Yayıncılığı konusunda çalışmaları olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Profesör

1

1

Kan üre nitrojen düzeyinin gebelik üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak

Ziraat Fakültesi

Biyometri ve Genetik

Profesör

1

1

Biyometri alanında çalışmaları olmak

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

1

1

Tarımda Sulama ve Su Yönetimi konusunda çalışmaları olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Çeşitli rezin kompozit materyallerin fiziksel özelliklerinin invivo ve invntro olarak karşılaştırılmaları konusunda çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Kilikya Bölgesi Seramikleri üzerine çalışmaları olmak

Fen Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Analitik Kimya alanında Doçentlik ünvanı almış olup, spektroflorimetrik yöntemlerle tayinler konusunda doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

1

1

Yarıiletkenlerin optik ve yarıiletken aygıtların elektriksel karakterizasyonları üzerine çalışmaları olmak

Fen Fakültesi

Geometri

Doçent

1

1

Eliptik eğriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Lineer Olmayan Zaman Serileri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Doçent

1

1

Özel yetenek sınavı sonuçlarının lisans eğitim sürecine etkileri üzerine çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Politikası

Doçent

1

1

Uluslararası vergileme, Vergi Uyumu ve Vergi Politikaları konusunda çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sermaye konularında çalışmış olmak

İletişim Fakültesi

Araştırma Yöntemleri

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

İletişim Bilimleri

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Reklam Araştırmaları

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Geoteknik

Doçent

1

1

Killi zeminlerde kullanılan katkı malzemelerinin zeminin davranışına etkileri üzerine çalışma yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Doçent

1

1

Ebelik alanında Doçent unvanı almış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Spor Bilimleri Anabilim Dalı'nda en az 5 yıl tecrübeli olmak. Zaman Yönetimi ve Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Yöneticiler üzerine çalışma yapmış olmak

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Makineleri

Doçent

1

1

Sincap Kafesli Asenkron Motorlarda Kafes Arızalarının Motor Performansına Etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji)

Doçent

1

1

Pediatrik Kardiyoloji yandal ihtisası yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yrd. Doç.

3

1

Behçet Hastalığı'nda SUPAR düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

1

Omurga Cerrahisi ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olması ve Eurospine sertifikası bulunması

Sivil Havacılık YO

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

1

Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak. Örgüt Kültürü ve Hizmet Kalitesi alanında çalışmış olmak

Sivil Havacılık YO

Uçak Gövde-Motor Bakımı

Yrd. Doç.

1

2

Makine, Mekatronik veya Uçak Mühendisliği mezunu olmak

9295/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ