8 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29825

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAN BAĞIŞ PLATFORMU KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MERSİN-ADANA-İNCİRLİK ARASINDA BETON TRAVERS TEBDİLİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kars Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


AF-CEB-WB4-YAPIM-11 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAN BAĞIŞ PLATFORMU KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan kan bağış platformu kiralama hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 10.10.2016 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.10.2016 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8126/1-1


MERSİN-ADANA-İNCİRLİK ARASINDA BETON TRAVERS TEBDİLİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2016/357254

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 322 457 53 54 / 453 11 95

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

İhale konusu hizmetin adı

ve miktarı                                   :  Mersin - Adana - İncirlik arasında toplam 4850 adet Beton Travers tebdili işi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/09/2016 günü saat 14.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8039/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 15,00 TL ile en çok 195.206,00 TL arasında değişen; 21.09.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 19.521,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında; ekran, el çantası, kol çantası, seramik süs eşyası, stand, şezlong, iplik, telefon bataryası, araç aksamı, metal askılık, otomobil lastiği, akü, mensucat, müzik çalar, batarya şarj cihazı, tavşan kürkü, cep telefonu aksam parçaları, boncuk, alçıpan vida, amortisör, debriyaj balatası, filtre, kriko, rulo kauçuk, demir çubuk, boş kenteyner, yünlü kumaş, elyaf, çadır, tekstil makinası, tornavida süngüsü, cam misket, araç motoru, cam kalıbı, aksam, lazer, nal için bıçak, ıstampacılığa mahsus varaka, kimyevi madde, kimyasal madde, uçak aksam parçaları, mobilya aksamı, elektrik aksamı, termostat, plastik levha, cep telefonu, porselen sofra mutfak eşyası, seramik, eva, oyuncak, adi metalden rozet, peluş oyuncak, ısıtıcı, palanga, rulman, plastik kapak ve şişe, plastik matara, taşlama makinası ve aksamı, ampul, fermuar, cüzdan, kaynak fikstürü, gaz yağı, baharat öğütücü, soket, flanş, uzaktan kumanda düğmesi, sigara kağıdı, hepatit medikal kiti v.b. 73 (yetmiş üç ) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir / İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 22.09.2016 tarihinde saat 10:00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109 - 187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8040/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kars Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kars Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Cumhuriyet Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No: 20 KARS

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kars Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Kars

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/05/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  1.384.905 TL

f) Geçici Teminatı                      :  96.943,35 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  27/09/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kars Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Cumhuriyet Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No: 20 KARS adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8122/2-1


AF-CEB-WB4-YAPIM-11 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP) / TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  AF-CEB-WB4-YAPIM-11

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 3 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi

Projenin Süresi                          :  300 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  29 Ağustos 2016

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Aksu İnşaat A.Ş.

20.853.000,00 TL

20.853.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

20.290.000,00 TL

20.290.000,00 TL

2. Aksu İnşaat A.Ş.

20.853.000,00 TL

20.853.000,00 TL

3. Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.& May İnşaat Taah. Müş. ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

21.445.000,00 TL

21.445.000,00 TL

4. Yapı 1453 İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. & Ahes İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Ortak Girişimi

24.753.000,00 TL

24.753.000,00 TL

5. Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Ray Mühendislik Müş. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi

25.370.000,00 TL

25.370.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. &En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

20.290.000,00 TL

İhale dokümanı Teklif Bilgileri 4.5 (e) ve 4.6 maddeleri yeterlilik şartlarını sağlamadığı tespit edilmiştir.

Yapı 1453 İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. & Ahes İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Ortak Girişimi

24.753.000,00 TL

İhale dokümanı Teklif Bilgileri 16.2 maddesi gereği teklif geçersiz sayılmıştır.

 

Contracts Awarded by ICB Number:AF-CEB-WB4-WORKS-11

Name of Project (include project country)             :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                                                              :  AF-CEB-WB4-WORKS-11

Bid/Contract Description                                       :  Contract Package for Reconstruction Work of Educational Buildings

Scope of Contract                                                  :  Lump Sum Turnkey Reconstruction works of the  following 3 Educational Buildings shall be realized in İstanbul

Duration                                                                 :  300 Days

Contract Signature Date                                         :  August 29, 2016

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.853.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.853.000,00

 


Name of evaluated bidder(s):

1. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. JV. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.290.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.290.000,00

Name of evaluated bidder(s):

2. Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.853.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.853.000,00

Name of evaluated bidder(s):

3. Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.&May İnşaat Taah. Müş. ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. JV. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

21.445.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

21.445.000,00

Name of evaluated bidder(s):

4. Yapı 1453 İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.& Ahes İnşaat Tic. ve San. A.Ş. JV. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

24.753.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

24.753.000,00

Name of evaluated bidder(s):

5. Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Ray Mühendislik Müş. İnş. San. ve Tic. A.Ş. JV.(TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

25.370.000,00

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

25.370.000,00

Rejected Bidder(s):

Name of rejected bidder(s):

Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. JV. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.290.000,00

Reason(s) for rejection: The proposal has been rejected because the company is not satisfied with requirements specified in the clauses 4.5 (e) and 4.6 of the section “Instructions to Bidders” of the bidding documents.

Name of rejected bidder(s):

Yapı 1453 İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. & Ahes İnşaat Tic. ve San. A.Ş. JV. (TURKEY)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

24.753.000,00

Reason(s) for rejection: The proposal is rejected according to the Clause 16.2 of Section V “Bidding Data” of the bidding document.

8111/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 29.09.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                    - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                               - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                  - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse(m2)

Hmax

Emsal

Muhammen Bedel(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49220/1

KSA

39,353.54

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

9,838,385.00

295,151.55

14:00

2

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49221/2

KSA

16,397.41

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

4,099,352.50

122,980.58

14:00

3

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49222/1

KONUT

14,183.48

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

3,404,035.20

102,121.06

14:00

4

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49223/1

KONUT

11,225.09

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

2,694,021.60

80,820.65

14:00

5

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49224/2

KONUT

9,236.03

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

1,847,206.00

55,416.18

14:00

6

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49230/3

KONUT

14,843.04

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

3,265,468.80

97,964.06

14:00

7

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49232/1

KONUT

23,900.00

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

5,258,000.00

157,740.00

14:00

8

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49233/3

KSA

37,914.23

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

8,341,130.60

250,233.92

14:00

9

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49236/5

KONUT

9,616.54

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

2,115,638.80

63,469.16

14:00

10

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49239/1

KONUT

43,277.49

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

9,521,047.80

285,631.43

14:00

11

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49240/2

KONUT

9,663.12

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

2,029,255.20

60,877.66

14:00

12

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49242/1

KONUT

23,947.05

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

5,268,351.00

158,050.53

14:00

13

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49243/1

KONUT

13,441.25

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

2,957,075.00

88,712.25

14:00

14

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49245/1

KONUT

29,283.54

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

6,149,543.40

184,486.30

14:00

15

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49246/2

KONUT

11,218.78

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

2,355,943.80

70,678.31

14:00

16

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49247/4

KONUT

6,862.05

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

1,441,030.50

43,230.92

14:00

17

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49247/6

KONUT

16,564.18

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

3,478,477.80

104,354.33

14:00

18

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49247/8

KONUT

39,663.83

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

8,329,404.30

249,882.13

14:00

19

ETİMESGUT

BALIKUYUMCU

49248/1

KONUT

21,020.16

TAM

Hmax:Serbest

E:1.00

4,414,233.60

132,427.01

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: www.ankara.bel.tr

8108/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile 29273 ada 2 parselin satış bedeli %50’si peşin olmak üzere kalan miktarının 1 yıl sonunda ÜFE miktarı kadar artırılarak, eksi değer çıkması halinde yasal faizdeki değer alınarak ödenmesi şartıyla ve 29274 ada 2 parsel ise peşin bedelle söz konusu taşınmazların öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 29.09.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                    - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                               - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                  - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 -          İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Hisse(m2)

Toplam İnşaat Alanı (m2)

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Dikmen

29273/2

22,441.00

TAM

67,989.00

Konut

67,323,000.00

2,019,690.00

14:00

2

Çankaya

Dikmen

29274/2

6,312.00

TAM

12,624.00

Konut + Ticaret

18,620,400.00

558,612.00

14:00

80,613.00

85,943,400.00

2,578,302.00

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: www.ankara.bel.tr

8109/1-1