29 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29816

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ ZÜBEYDE HANIM KOKTEYL SALONLARI VE AÇIK TERAS SERVİS İŞİ İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


10.000 ADET 60 E1 RAYA UYUMLU B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


20.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muş Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


17 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Hekimhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


18 YIL SÜREYLE YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NE AİT ESERTEPE MAHALLESİ’NDE İMARIN 34906 ADA 9 SAYILI PARSELİ ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK (ÜST HAKKI) TESİSİ İLE İNŞAA EDİLECEK OLAN KAPALI OTOPARK, DÜĞÜN SALONLARI, NİKAH SALONU İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

Keçiören Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ ZÜBEYDE HANIM KOKTEYL SALONLARI VE AÇIK TERAS SERVİS İŞİ İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras Servis İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü 3 yıllığına 22.09.2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacak şahıs ya da şirketler, son başvuru tarihi, ihale günü olan 22.09.2016 tarihinden bir gün öncesi 21.09.2016 günü mesai saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını, ihale saatine kadar Belelediye Encümeni’ne teslim etmek zorundadır.

 

İŞİN TÜRÜ

AYLIK MUH. BED.

GEÇİCİ TEM.

ŞART. BED.

SAAT

Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonları ve Açık Teras Servis İşi

70.000,00 TL.+KDV

75.600,00 TL.

1.000,00 TL.

14:00

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

a) Kanuni İkametgah, (Onaylı)

b) Nüfus Sureti, (Onaylı)

c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,

d) Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve Ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi

ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (kokteyl salonu, catering, organizasyon v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumundan alınmış onaylı ruhsat örneği.

7720/1-1


10.000 ADET 60 E1 RAYA UYUMLU B70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2016/342961

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

     adı ve miktarı                        :  10.000 Adet 60 E1 Raya Uyumlu B70 Beton Travers alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/09/2016 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7762/1-1


20.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2016/342485

1 -İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

     adı ve miktarı                        :  Demiryurt İstasyonuna teslim 20.000 m3, Balastı alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22/09/2016 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7761/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL MOTOR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, JENERATÖR, KOMPRESÖR, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, TIR YER DORSESİ, YAĞ, MUHTELİF YÜZER VASITA, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, PİK, MAKARALI ÇELİK HALAT, ÇELİK ÖZLÜ BANT LASTİĞİ, DEMİR ÇELİK TALAŞI, ELEKTRİK MOTORU VE DİNAMOSU, PALET VE PALET ZİNCİRİ, D.ÇELİK TANK(KAZAN), BASINÇLI KAP(TÜP), D.ÇELİĞE LASTİK AKUPLE TANK PALET HURDASI, PVC VE PLASTİK MALZEME, D.ÇELİK BORU, BASINÇLI TANK, YATAK, KARIŞIK TEL, İNŞAAT DEMİRİ VE KALORİFER TESİSAT BORUSU, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, AT TAŞIMA KONTEYNERİ, ALÜMİNYUM PETEKLİ RADYATÖR, LPG TANKLARI VE TÜP, STOK FAZLASI(PROJEKTÖR, ARAÇ VE MAKİNE) MALZEME, ATELYE ARTIĞI MALZEME, TEZGAH, ALET VE MAKİNE, 300-400 SERİSİ CR-Nİ PASLANMAZ, TANK CER DÖNÜŞ SİSTEMİ, BAKIR KAPLAMALI DEMİR ÇELİK TEL, I-U DEMİR, SONDAJ BORUSU, PİRİNÇ-BRONZ (KAYMALI YATAK), DİĞER DEMİR ÇELİK, PİK GEMİ MOTOR BLOKLARI VE SOREL PİK, YAKIT TANKI, GEMİ DOM PARÇALARI, FUEL OIL DİP ÇAMURU, KUMAR MAKİNALARI, TANK MOTORU, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNALARI VE KURUTMALI ÜTÜ MAKİNASI, MUH. EBAT VE BOYLARDA D.ÇELİK PROFİL VB. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

06 EYLÜL 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

20 EYLÜL 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

27 EYLÜL 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

29 EYLÜL 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :        0 312 384 10 65-0 312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                  :  0 232 625 11 20/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             :  0 318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                 :  0 262 341 37 97/124-126

7800/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Muş Belediye Başkanlığından:

Muş ili Saray Mahallesi I. Mıntıka mevkiinde mülkiyeti Muş Belediyesine ait 578 ada 1 nolu parselin imar ve inşaat durumları aşağıda belirtilen taşınmaz üzerinde kat karşılığı yaptırılacak Konut+Dükkân inşaat işinin Mimari Uygulama Projesi, Sözleşme, İdari ve Teknik şartnameler doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c (45. maddesine göre) Açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Muhammen bedeli aşağıda belirtilen 578 ada 1 nolu taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat yapılarak, yapılacak inşaatın:

ZEMİN KAT          :  41-42-44-45-48-50 nolu dükkanlar

1. KAT                   :  51 nolu işyeri

5. KAT                   :  16-17-18-19-20 nolu daireler

6. KAT                   :  21-22-23-24-25 nolu daireler

7. KAT                   :  26-27-28-29-30 nolu daireler

8. KAT                   :  31-32-33-34-35 nolu daireler

9. KAT+TERAS    :  36-37-38-39-40 nolu daireler bağımsız bölüm olarak yükleniciye verilmesini;

BODRUM KAT    :  Toplantı Salonu

ZEMİN KAT          :  43-46-47-49 nolu dükkanlar

1. KAT                   :  52 nolu işyeri

2. KAT                   :  1-2-3-4-5 nolu daireler

3. KAT                   :  6-7-8-9-10 nolu daireler

4. KAT                   :  11-12-13-14-15 nolu daireler bağımsız bölüm olarak Muş Belediyesine Kat karşılığı olarak verilecektir. Ayrıca yüklenici ile Muş Belediyesinin kullanacağı ortak alanlar mahal listesinde gösterilmiştir.

Belediyenin istemiş olduğu bağımsız bölümlerin Muş Belediyesine bırakılmak üzere muhammen bedele ilave olarak istenilen 10.000,00 TL bedeli üzerinden artırımı şeklinde ihale sonuçlandırılacaktır.

İşin Yeri                           :  Saray Mah. I. Mıntıka mevkii 578 ada 1 nolu parselde bulunan 3.786,02 m2 arsa

İşin Adı                            :  Kat karşılığı inşaat yapılması

Kullanım Şekli                  :  Konut+Ticaret (Dükkan)

Brüt İnşaat Alanı              :  13.475,00 M2

İşin Muhammen Bedeli    :  13.879.250,00+10.000,00 TL

Geçici Teminat (%3)        :  416.377,50 TL

Şartname Bedeli               :  400,00 (Dörtyüz) TL

1) İhale 09/09/2016 Cuma Günü Saat: 11:00’de Muş Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

2) İhale şartnamesi ve ekleri 08:00-17:00 saatleri arasında Muş Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Etüt ve proje İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya bedeli mukabilinde temin edilebilir.

3) İhaleye katılabilmek için istekliler şartnameye uygun tekliflerini aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlayacaklardır.

A) İÇ ZARF: (İç Zarfın içine aşağıdaki belgeler konulacaktır.)

a) Toplantı Salonu, 43-46-47-49 nolu dükkanlar, 52 nolu işyeri ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 nolu (Konut) bağımsız bölümlerin Muş Belediyesine bırakılmak üzere muhammen bedele ilave edilen 10.000,00 TL bedelin üzerine ilave olarak verilecek miktarı ve şartnamelerdeki hususları kabul ettiğini belirtir teklif mektubu (EK-2) yazmak suretiyle zarfı kapatıp, zarfın sol üst köşesine adı, soyadı, kanuni ikametgah adresi yazılacak, zarfı kapattıktan sonra imzalanacaktır.

İç Zarf daha sonra dış zarfın içine konulacaktır.

B) DIŞ ZARF: (Dış Zarfın içine aşağıdaki belgeler konulacaktır.)

a) İç zarf

b) Kanuni İkametgah belgesi ( Gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi vermeleri zorunludur.

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa fax numarası elektronik posta adresi.

d) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

d1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (d1) ve (d2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi/İmza Sirküleri

e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

e2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (e1) veya (e2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

h) Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

ı) Muş Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 416.377,50 TL (Dörtyüzonaltıbin üçyüzyetmişyedilira ellikuruş) geçici teminat mektubu vermesi. Geçici teminatlar nakit para ise; Muş Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındı makbuzu,

i) Teklif mektuplarının, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi istekli tarafından imzalanması teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birinde uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç bulunmamış sayılacaktır.

j) Vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge ile prim borcu olmadığına dair SGK’dan yine son bir ay içerisinde alınmış belge ibraz edilecektir.

4) ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyalarını en geç 09/09/2016 Cuma Günü Saat 10:00’a kadar Etüt ve proje İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaraları alındı ile teslim edeceklerdir.

5) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul dilmeyecektir.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlanen duyurulur.

7798/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait, Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi 3475 ada 3 parselde kayıtlı 30.211,76 m2 yüzölçümü bulunan arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. Yapılacak olan satışta, taşınmazın 18.322,00 m²’lik kısmı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin 4- (r) hükmü gereğince vergi istisnası kapsamında kaldığından geriye kalan 11.890,71 m²’lik kısım üzerinden oluşacak ihale bedeline göre Katma Değer Vergisi hesaplanacaktır.

Söz konusu arsa vasıflı taşınmaz idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

İhale Günü, Saati ve İhale Yeri : İhale 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 15.00'de Merkez Efendi Mah. 3819 Sok. No: 80/B Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Muhammen Satış Bedeli  :  60.000.000,00 TL. (Altmış Milyon Türk Lirası) + KDV

Geçici Teminatı bedeli      :  1.800.000,00 TL. (Bir Milyon Sekiz Yüz Bin Türk Lirası)

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

GERÇEK KİŞİLER;

a) Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (En geç ihale tarihinden önceki 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Noter tasdikli imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.)

e) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek (varsa),

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

h) Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından alınacak icra takibine muhatap olmadığı ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge,

i) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu)

TÜZEL KİŞİLER;

a) Tüzel Kişiliğin son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir.)

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri, hisse durumlarını belirten ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri,

c) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek,

d) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin yetkili olduğuna dair belge ve ihaleye iştirak eden yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

f) Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından alınacak icra takibine muhatap olmadığı ve kusurları ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge,

g) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu)

ORTAK GİRİŞİM;

Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermek.

Yabancı katılımlar olması halinde ihaleye girebilmeleri için yerli firmalarla ortak girişimde bulunması ve Türkiye’de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.

İhaleye ait satış şartnamesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 1.000,00 TL. karşılığında ihale dokümanlarını aynı adresten temin edebilir.

İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesinde belirtilen şartlara uygun hazırlamış oldukları belgeleri, ihale günü saat 12.00’ye kadar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

7591/1-1


17 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Hekimhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hekimhan Küçük Sanayi Sitesi 17 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                           :  Meydan İşhanı Kat: 1 No: 3 Hekimhan/MALATYA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  17 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  Hekimhan/MALATYA

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)      :  2.670.000 TL

f) Geçici Teminatı                         :     186.900 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  22/09/2016 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya Hekimhan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Meydan İşhanı Kat: 1 No: 3 Hekimhan/MALATYA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7785/2-1


18 YIL SÜREYLE YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif, bu teklifte Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 13.04.2016 tarih ve 8541 no.lu kararı ile 04.04.2016 tarih 818 no.lu Başbakanlık oluru gereği 18 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                                :  İZMİR

İLÇESİ                                         :  KARŞIYAKA

MAHALLE VEYA KÖYÜ         :  DONANMACI

CİNSİ                                           :  BEŞ KATLI KARGİR İŞ HANI

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2)       :  689,00 m2

ADA NO                                     :  69

PARSEL NO                               :  33

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜK

ONAY TARİH VE NO’SU        :  13.04.2016 - 8541

MUHAMMEN BEDEL              :  4.041.603,00-TL (dörtmilyonkırkbirbinaltıyüzüçtürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                     :  121.248,09-TL (yüzyirmibirbinikiyüzkırksekiztürklirası dokuzkuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ       :  28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10:00

İŞİN ADI: “İzmir İli Karşıyaka İlçesi, Donanmacı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, tapunun 69 ada 33 parselinde kayıtlı 689,00 m2 yüzölçümüne sahip gayrimenkulün üzerindeki yapının yıkılıp imar durumuna uygun bina yaptırılmak üzere uzun süreli kiraya verilmesi işi”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlük Makamı'nın 13.04.2016 tarih ve 8541 no.lu kararına istinaden;

Söz konusu taşınmazın;

1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren 6. Ayın sonunda başlatılması,

2 - İşin sözleşme süresinin toplam 18 (onsekiz) yıl olması,

3 - Kira bedellerinin ise;

İlk iki yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 105.000,00-TL (yüzbeşbintürklirası) kira alınması, 3. yıl aylık 166.000,00- TL (yüzaltmışaltıbintürklirası) kira alınması, 4. yıldan sözleşme tarihinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜİK'in belirlediği ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim %) oranında arttırılması,

4 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,

5 - SPK lisanslı firmalara hazırlatılan 3 adet ekspertiz raporu bedelinin (KDV dahil 10.915,00-TL-onbindokuzyüzonbeşTürkLirası), mevcut binanın dayanımının belirlenmesi ve risk tespitinin yapılması işleri bedelinin (KDV dahil 18.395,00-TL- onsekizbinüçyüzdoksanbeş TürkLirası), harita teknik uygulama sorumluluğu hizmet bedelinin (KDV dahil 3.245,00-TL- üçbinikiyüzkırkbeşTürkLirası) sözleşmeden önce yüklenici tarafından İdareye def'aten ödenmesi,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde, yıkılacak yapı ve yerine yeniden yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması, alınacak ruhsatların ve tüm projelerin onay, iş ve işlemlerinin tümünün yüklenici sorumluluğuna bırakılması, sözleşme tarihinden itibaren projelerinin hazırlanması, projelerin idaremize, ilgili belediye ve kuruluşlara onaylatılması, gerekli izinlerin alınması, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın karşılanması, mevcut binanın yıkılması, yeni binanın yapılması ve her türlü finansmanın yüklenici tarafından karşılanması, mülkiyet durumunun ve buna benzer iş ve işlemlerin neticelendirilmesi, avan projesinde otopark planlanmaması nedeniyle belediyeye ödenecek olan otopark harcının yüklenici tarafından karşılanması ve proje hazırlama ve uygulama süresinin sözleşme tarihinden itibaren mücbir sebepler hariç 2 (iki) yılı geçmemesi,

7 - Mimari avan projeye kıyasla onaylı projedeki toplam inşaat alanının artması veya imarda iyileştirme olması (kat adedi artışı, alan artışı) durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu sebeplerden dolayı (belediye, koruma kurulu vb.) toplam inşaat alanının azalması durumunda aylık kira bedelinde ödeme planında değişiklik olmaması, inşaat alanının zorunlu sebeplerden dolayı %50 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi,

8 - 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre Vakfa ait parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi,

9 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 18. yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda idarenin tasarrufuna terk edilmesi,

10 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

11 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın gelir getirici başka amaçlarla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Genel Müdürlük Makamı'nın 13.04.2016 tarih ve 8541 sayılı kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 18 (onsekiz) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

Taşınmaz 6306 sayılı kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 28.09.2016 tarih ve saat 10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

d) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

h) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu ve istekli tarafından imzalanacak mali durum bildirimi (muhammen bedelin %15’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler,

ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

k) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa şartnamenin 20. maddesi hükmünce temin edeceğine dair ekli örneğe uygun taahhütname,

l) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,

n) İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

o) Teklif mektubu (şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış),

p) İhale dokümanının alındığına dair belge ve banka dekontu,

r) İdari şartnamenin tüm sayfalarının kaşelenmiş ve imzalanmış sureti,

s) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı b, c, d, e, f, ı, j ve m bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 28.09.2016 tarih ve saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

7674/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Güvenevler

N38c-17c/1d

5961

2

2.352,36 m²

Ticaret + Konut

(E:2.30 Yençok: 15 Kat)

2.500,00.-TL

KDV hariç

5.880.900,00.-TL

KDV hariç

176.427,00.-TL

21.09.2016

Saat 15:00

Güvenevler

N38c-17c/1d

5963

1

7.585,84 m²

Özel Eğitim Tesis

(E: 1.20 Yençok: 5 Kat)

1.400,00 TL

KDV hariç

10.620.176,00.-TL

KDV hariç

318.605,28.-TL

21.09.2016

Saat 15:00

Güvenevler

N38c-17c/1d

5962

1

2.569,17 m²

Konut

(E:2.30 Yençok: 15 Kat)

2.250,00 TL

KDV hariç

5.780.632,50.-TL

KDV hariç

173.418,98.-TL

22.09.2016

Saat 15:00

Güvenevler

N38c-17c/1d

5962

2

5.138,34 m²

Konut

(E:2.30 Yençok: 15 Kat)

2.250,00 TL

KDV hariç

11.561.265,00.-TL

KDV hariç

346.837,95.-TL

22.09.2016

Saat 15:00

Güvenevler

N38c-17c/1d

5962

3

2.569,16 m²

Konut

(E:2.30 Yençok: 15 Kat)

2.250,00 TL

KDV hariç

5.780.610,00.-TL

KDV hariç

173.418,30.-TL

23.09.2016

Saat 15:00

Güvenevler

N38c-17c/1d

5957

2

2.654,11 m²

Konut

(E:2.30 Yençok: 15 Kat)

2.250,00 TL

KDV hariç

5.971.747,50.-TL

KDV hariç

179.152,43.-TL

23.09.2016

Saat 15:00

K.Kızılhisar

N38c-21b/3c

1117

4

7.828,73 m²

Konut

(E:0.40 Hmax: 9.50)

450,00 TL

KDV hariç

3.522.928,50.-TL

KDV hariç

105.687,86.-TL

23.09.2016

Saat 15:00

 

Taşınmazlar için K.D.V. ödenecek olup, 7. sıradaki taşınmazın 5.968,43 m²’lik kısmı K.D.V.’den muaf olup, 1.860,30 m²’lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7787/1-1


MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NE AİT ESERTEPE MAHALLESİ’NDE İMARIN 34906 ADA 9 SAYILI PARSELİ ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK (ÜST HAKKI) TESİSİ İLE İNŞAA EDİLECEK OLAN KAPALI OTOPARK, DÜĞÜN SALONLARI, NİKAH SALONU İNŞAATI İHALE EDİLECEKTİR

Keçiören Belediye Başkanlığından:

1 - Ankara ili Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi imarın 34906 ada 9 nolu parsel içi ve Aşık Veysel Caddesi ile Tarhanlar Caddesi köşesi 2.275,00 m² arsa içerisine yapılacak olan Düğün Salonu, Nikah Salonu; İdare tarafından hazırlanan mimari avan proje doğrultusunda, Statik, Mekanik, Elektrik, Tesisat, uygulama mimari, peyzaj vb. projeleri de tüm detayları ile birlikte Yüklenici tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanması ve İdare’ nin ilgili birimlerince onaylanması şartıyla, toplam 4 katlı ve brüt alanı 4.735,00 m² (İkinci bodrum kat, Birinci Bodrum Kat, Zemin Kat, Birinci Normal Kat) olan binanın inşası ile ilgili sınırlı ayni hak (üst hakkı) tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 15 yıllığına ihalesi yapılacaktır.

2 - İhale 28.09.2016 Çarşamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Muhammen Bedel: İhale konusu Kiralama işinin muhammen bedeli 4.446.200,00 TL dir.

4 - Geçici Teminat Bedeli: İhale konusu arsa satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 133.386,00 TL dir (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

6 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf-Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

- Kanuni ikametgah Belgesi, (Gerçek kişiler için muhtarlıktan veya nüfus müdürlüklerinden alınmış belge, tüzel kişiler için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)

- Teklif vermeye ve temsile yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve şartname bedeli

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,

- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyeye borcu olmadığına dair belge, ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)

- Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediye ile İcralık ya da Mahkemelik durumda olmadığına dair belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)

B) İç Zarf

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine uygun olacak.).

7 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9 - Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K.’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü  (28.09.2016) saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

10 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı Keçiören/ANKARA)

7750/1-1