21 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29808

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Manisa ili, Merkez ilçesi, 1927 ada, 11 parsel üzerindeki 902745 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12810 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1315 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Dinç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18867 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7592/1/1-1

—————

Manisa ili, Turgutlu ilçesi, Subaşı mahallesi, 6 pafta, 1925 ada, 14 parsel üzerindeki 676610 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 5286 Ticaret Sicil No ile Turgutlu Ticaret Odasına kayıtlı 1005 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Simya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Simya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18871 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7592/2/1-1

—————

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 28 LIV pafta, 1900 ada, 15 parsel üzerindeki 206969 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurularak 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18872 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7592/3/1-1

—————

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 32KI pafta, 845 ada, 6 parsel üzerindeki 23091 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18873 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7592/4/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 631 ada, 18 parsel üzerindeki 891105 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 4843 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1652 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğukent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Doğukent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18874 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7592/5/1-1

—————

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 32K3D pafta, 177 ada, 3 parsel üzerindeki 882651 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 4591 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1800 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18875 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7592/6/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 ada, 22 parsel üzerindeki 886549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11465 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 915 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-4 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Şena-4 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18876 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7592/7/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30LIVD pafta, 333 ada, 3 parsel üzerindeki 795975 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 3622 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 948 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atakurt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Atakurt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 18878 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7592/8/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6299-71 sayılı Kararı ile; 03/09/2015 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, LPG-BAY/941-54/09473 numaralı (04/01/2016 tarihli ve 175 sayılı Karar ile sonlandırılan) otogaz bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi tarafından LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle hakkında, 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince belirlenen 83.839- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/1/1-1

—————

Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6330-6  28/12/2011 tarih ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'nin Aliağa Tüpraş A.Ş.’ den 10.01.2013 günü Saat:18.30'da 34 HA 6354 çekici 34 HA 6332 dorse plakalı ve 10.01.2013 günü Saat:19.30'da 32 DF 954 çekici 32 LV 961 dorse plakalı araçlarla sevk edilmek üzere temin etmiş olduğu akaryakıtı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında Akhisar Damla Havacılık İnş. ve Taş. Mn. ve G. San. Tic. Ltd. Şti’ne ikmalinin gerçek dışı beyan olduğu anlaşılmış olup; bu suretle mezkur lisans sahibinin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkındaki 28.01.2016 tarihli ve 6093/32 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24.02.2016 tarihli ve 284 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup;

Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında;

i) 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen ,350.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

ii) Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3601-1/30390 numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine,

karar verilmiştir.

Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 350.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/2/1-1

—————

Kurul’un 13/05/2016 tarihli ve 6279-25 sayılı Kararı ile; BAY/579-76/14998 sayılı (02/10/2014 tarihli 34028 sayılı kararla sonlandırılan) bayilik lisansı kapsamında faaliyet göstermekte olan Cantepe Petrol Sondaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 16/09/2012 tarihinde istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 163.111,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 163.111,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/3/1-1

—————

Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-40 sayılı kararı ile DAĞ/2023-1/25758 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin “İllere Göre İhrakiye Teslim Beyanı” “İthalat Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Temini Beyanı”, “Stok Beyanı”, “Ürün Hareketleri Beyanı”, “Serbest Kullanıcıya Satış Beyanı”; Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin “İllere Göre Akaryakıt Teslim Beyanı”; 2012 yılı 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık dönemine ilişkin “Sapma Açıklamaları Beyanı (Akaryakıt)” sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/4/1-1

—————

Kurul 16/05/2016 tarih ve 6291/10 sayılı Kararı ile; İŞL/1600-3/24346 sayılı işleme lisansı sahibi Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-21 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarih ve 271 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Sandıklı Alternatif Enerji Sistemleri Petrol Zirai İlaç Tarım Gıda Hayvancılık Temizlik Maddeleri İnşaat Taahhüt Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/5/1-1

—————

Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-5 sayılı Kararı ile; MYĞ/2671-1/28058 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/6/1-1

—————

Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-6 sayılı Kararı ile; MYG/2901-2/28662 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/7/1-1

—————

Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-7 sayılı Kararı ile; MYĞ/3304-3/29697 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Ekspo Petrol Petrol Ürünleri ve Makina İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/8/1-1

—————

Kurul’un 30/06/2016 tarihli ve 6377-4 sayılı Kararı ile; MYĞ/1642-2/24582 sayılı (09/05/2013 tarihinde iptal edilen) madeni yağ lisansı sahibi Emayağ Madeni Yağ Petrol Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/9/1-1

—————

Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-8 sayılı Kararı ile; MYĞ/2641-4/27990 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Er-Endüstri Petrol Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/10/1-1

—————

Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-39 sayılı kararı ile DAĞ/859-2/19123 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin “Stok Beyanı”, “Ürün Hareketleri Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim Beyanı”, “İthalat Beyanı”, “Serbest Kullanıcıya Satış Beyanı”, “İllere Göre İhrakiye Teslim Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Temini Beyanı”; 2012 yılı 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31Aralık dönemine ilişkin “Sapma Açıklamaları Beyanı (Akaryakıt)” sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/11/1-1

—————

Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6330-7 sayılı kararı ile; 28.04.2011 tarih ve İHR/3195-3/29382 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi F.S.D. Enerji Taşımacılık Petrolcülük Sanayi Ticaret A.Ş’ 'nin Aliağa Tüpraş A.Ş.’ den 17.12 2012 tarihli, 06 BR 0038 – 54 DV 111 – 54 SH 225 plakalı araçlarla sevk edilmek üzere temin etmiş olduğu akaryakıtı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında Sevk İrsaliyesinde yer alan şirketlere götürülüyormuş gibi gösterilse de bu ikmalin gerçek dışı beyan olduğu anlaşılmış olup; bu suretle mezkur lisans sahibinin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve petrolün amaç dışı kullanması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesi hükümleri uyarınca F.S.D. Enerji Taşımacılık Petrolcülük Sanayi Ticaret A.Ş hakkındaki 11.02.2016 tarihli ve 6110/43 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 08/03/2016 tarihli ve 353 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup; F.S.D. Enerji Taşımacılık Petrolcülük Sanayi Ticaret A.Ş hakkında;

i) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun fiil tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

ii) Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3195-3/29382 numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine,

karar verilmiştir. Söz konusu karar Şirketin Kurum kayıtlarındaki adreslerine tebliğ edilememiştir. Yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/12/1-1

—————

Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-9 sayılı Kararı ile; MYĞ/1635-3/24567 sayılı madeni yağ lisansı sahibi G.D.S. Geri Dönüşebilir Atık Maddeler İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Temizlik Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/13/1-1

—————

Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6345-10 sayılı Kararı ile; MYĞ/3074-1/28996 sayılı madeni yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 2012 yılında bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/14/1-1

—————

Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-36 sayılı kararı ile DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin “İllere Göre Akaryakıt Teslim Beyanı”, “İllere Göre İhrakiye Teslim Beyanı”, “İthalat Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Temini Beyanı”, “Stok Beyanı”, “Ürün Hareketleri Beyanı”, “Serbest Kullanıcıya Satış Beyanı”, 2012 yılı Pazarlama Projeksiyonu Beyanı”, 2012 yılı 1 Ocak-31 Mart ve 1 Nisan-30 Haziran dönemine ilişkin “Sapma Açıklamaları Beyanı (Akaryakıt)” sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/15/1-1

—————

Kurul’un 25.05.2016 tarihli ve 6299-45 sayılı kararı ile MYG/2711-5/28168 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sertkaya Madeni Yağ Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılına ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri” bildirimlerini yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Sertkaya Madeni Yağ Petrol Ürünleri Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/16/1-1

—————

Kurul’un 25.05.2016 tarihli ve 6299-43 sayılı kararı ile MYĞ/1181-8/21994 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılına ilişkin “Madeni Yağ Ürün Hareketleri” bildirimlerini yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Sistem Grup Otomotiv Prodüksiyon Reklam ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/17/1-1

—————

Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-35 sayılı kararı ile DAĞ/1226-7/22380 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Standart Yağ Gaz Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin “İllere Göre Akaryakıt Teslim Beyanı”, “İthalat Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Temini Beyanı”, “Stok Beyanı”, “Ürün Hareketleri Beyanı”, “Serbest Kullanıcıya Satış Beyanı”, 2012 yılı Pazarlama Projeksiyonu Beyanı”, 2012 yılı 1 Ocak-31 Mart ve 1 Nisan-30 Haziran dönemine ilişkin “Sapma Açıklamaları Beyanı (Akaryakıt)” sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Standart Yağ Gaz Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/18/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2016 tarihli ve 6328-23 sayılı kararı ile, 15/05/2012 tarihli tespite göre, 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin, bayisi olan Beşminare Turizm Taşımacılık Petrol Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Kayseri-Ankara Yolu, 52. Km. Kum Kılıçlı Mevkii, No: 12, Himmetdede Kasabası Kocasinan/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamayarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/19/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2016 tarihli ve 6328-61 sayılı kararı ile, 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin, 04/10/2012 tarihli tespite göre, bayisi olan Bülent ERKAR’a ait Kayseri Boğazlıyan Karayolu 55 Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamayarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında; 30/04/2013 tarihli tespite göre söz konusu istasyonda otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü ve 5 inci maddelerine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü gereğince belirlenen 850.000.-TL tutarında; 01/05/2013 tarihli tespite göre mezkûr akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde gizli tank, gizli düzenek ve vaziyet planında yer almayan akaryakıt pompası bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (b) hükmü gereğince belirlenen 250.000.-TL tutarında olmak üzere, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. hakkında toplamda 1.170.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.170.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/20/1-1

—————

Kurul’un 09.06.2016 tarihli ve 6328-60 sayılı kararı ile, 12/04/2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 numaralı (05/12/2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilen) dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin, 20/09/2012 ve 01/03/2013 tarihli tespitlere göre, bayisi olan Yeni Turnagöl Petrol Nakliyat İnşaat Tarım Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait Elbaşı Kasabası Kayseri Burhan Mevkii Malatya Yolu Üzeri 50.km Bünyan/ KAYSERİ adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içinde tamamlamayarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. hakkında her bir tespit için, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında, toplam 140.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/21/1-1

—————

Kurul’un 13.05.2016 tarihli ve 6279-41 sayılı kararı ile DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Kuruma 2012 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin “Stok Beyanı”, “Ürün Hareketleri Beyanı”, “Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Teslim Beyanı”, “İhracat Beyanı”, “Biodizel/Etanol Beyanı”, “İthalat Beyanı”; 2012 yılı Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ilişkin “İllere Göre İhrakiye Teslim Beyanı” sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7599/22/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Ellisekizinci Noterliği 16.10.2016 tarihinde, Üsküdar Onüçüncü Noterliği 28.10.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA ELLİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.290.439,03 TL

2

ÜSKÜDAR ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.685.079,32 TL

7639/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            45.07/394

Toplantı Tarihi ve No    : 25.03.2016-269                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.03.2016-6450                                               İZMİR

Manisa ili, Salihli İlçesi, Kemerdamları Mahallesinde bulunan alanın tespit ve tescil çalışmalarına başlanılması istemini konu alan Marmara Gölü ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması Bakanlık Temsilcisinin 23.07.2012 tarihli sonuç raporu ve eki, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.02.2015 tarihli ve 621 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.03.2016 tarihli ve 359 sayılı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Salihli İlçesi, Kemerdamları Mahallesi sınırlarında kalan, tapunun 625 parselinde kayıtlı taşınmazda bulunan mezarlığının Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada gösterildiği şekli ile korunma alanının belirlenmesine, anılan taşınmazda bulunan mezar stelinin Müzesine taşınmasına, karar verildi

 

7543/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            52.10/300

Toplantı Tarihi ve No    : 09.06.2016-154                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.06.2016-3574                                            SAMSUN

Ordu İli, Ünye İlçesi, Dizdar Mahallesi, mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, 180 ada, 7 parselde bulunan çeşmenin tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 17.02.2016 gün ve 103 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü bildiren Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 11.05.2016 gün ve 1139 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.05.2016 gün ve 223 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda ;

Ordu İli, Ünye İlçesi, Dizdar Mahallesi, mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, 180 ada, 7 parselde bulunan çeşmenin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun I olarak belirlenmesine, korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada çizildiği şekli ile uygun olduğuna, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, çeşmenin yüzeyinde bulunan yosun izlerinin çeşmeye zarar vermeden müze denetiminde temizlenebileceğine karar verildi.

 

7544/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Dosya No                     : 51.00.345                                                               

Toplantı Tarihi ve No    : 15-16/06/2016-154                                  TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16/06/2016-2212                                           NEVŞEHİR

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilgölcük Kasabası, tapunun 18 pafta, 2209-2210 ve 2211 parsellerinde bulunan özel mülkiyete ait Kalıntırman Höyüğünün I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.01.2015 gün ve 82 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.03.2015 gün ve 839 sayılı yazısı, Niğde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 22.12.2015 tarih ve 12120 sayılı yazısı, Niğde Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 28.05.2015 gün ve 4341 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 04.11.2015 gün ve 1472076 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı yazısı ve eki, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 11.12.2015 gün ve 1786426 sayılı yazısı ve eki, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih ve 210 sayılı uzman raporu, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2016 gün ve 1962 sayılı kararı, Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.02.2016 gün ve 552 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiiği Tapu Müdürlüğü’nün 29.04.2016 gün ve E.1014849 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.06.2016 gün ve 3025 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilgölcük Kasabası, 18 pafta, 2209-2210 ve 2211 parsellerde bulunan, ekli kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen Kalıntırman Höyüğünün “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7. maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 nolu Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

 

7545/1-1