16 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29803

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


16 BAŞ SAFKAN ARAP ELİT TAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ İÇİN 9 KALEM MUHTELİF KİMYASAL SIVI TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


KAN IŞINLAMA ETİKETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


17 ADET KAN SAKLAMA DOLABI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


SABİT TELSİZ (ST) VE GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMLERİNE AİT CİHAZLARIN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN (EMR) ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 3 ADET ÇİFT KÖPRÜLÜ GEZER VİNÇ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN RAY ALTI VE SELET ALTI PLASTİK PED TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ISI VE TRAFO MERKEZİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 BAŞ SAFKAN ARAP ELİT TAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş Safkan Arap elit tay açık arttırma usulü ile tek tek satılacaktır.

2 - İhale, 27.09.2016 Salı günü saat 12.00’de İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU’NDA Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 15.000,00 TL’dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM - Karanfil Sok. No: 62   Bakanlıklar / ANKARA ve işletmemizde görülebilir.

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

7420/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ İÇİN 9 KALEM MUHTELİF KİMYASAL SIVI TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/304844

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                      :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                      :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Araçlarının Temizliği İçin 9 Kalem Muhtelif Kimyasal Sıvı Temizlik Malzemesi Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06.09.2016 Salı Günü Saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7302/1-1


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlısı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi ve Çapa Kan Bağış Merkezinin ihtiyacı olan ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” ve Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 86 Mekan Plaza Bağcılar / İSTANBUL adresindeki Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezinden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Tel: 0 (312) 293 62 00

5 - Firmalar tekliflerini en geç 08.09.2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir / ANKARA.)

6 - İhale zarfları 09.09.2016 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut / ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılayı Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7477/1-1


KAN IŞINLAMA ETİKETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Kan Işınlama Etiketi” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 08.09.2016 günü saat 10:00’a kadar “Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir /Ankara” adresindeki evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 09.09.2016 günü saat 11:00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

10 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

7478/1-1


17 ADET KAN SAKLAMA DOLABI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için “17 Adet Kan Saklama Dolabı” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 08.09.2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 09.09.2016 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1    06790 Etimesgut/ANKARA)

7 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7479/1-1


SABİT TELSİZ (ST) VE GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMLERİNE AİT CİHAZLARIN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN (EMR) ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/317707

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkası dahilindeki iş yerlerinde kullanılan 15 adet sabit telsiz (ST) ile 33 adet geniş alan kaplama telsiz sistemlerine ait bölge aktarıcı cihazların elektromanyetik alan şiddetinin (EMR) ölçümü için (Toplam 48 adet) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 31/08/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu - AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7421/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2016/2017 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin istife alınması, istiften çiftçi ve müşteri vasıtalarına yüklenmesi işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt numarası                           :  2016/317756

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Kampanya süresi dahil ±% 20 toleranslı toplam 1 yıl süreli tahminen 170.000 Ton şekerin Tahmil-Tahliye ve istifi

                                                               Üretim kampanyasında yaklaşık 3 ay toplam 72 kişi ile geri kalan 9 ay boyunca toplam 8 kişi ile yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Şeker Ambarları

c) İşin süresi                                       :  Kampanyadan önce ve sonra yaklaşık 9 ay Kampanya süresince yaklaşık 3 ay olmak üzere toplam 12 ay.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  26/08/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

7408/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 3 ADET ÇİFT KÖPRÜLÜ GEZER VİNÇ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2016/321860

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/ÇANKIRI

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                  :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  3 ADET ÇİFT KÖPRÜLÜ GEZER VİNCİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 06.09.2016 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7448/1/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN RAY ALTI VE SELET ALTI PLASTİK PED TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2016/321881

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/ÇANKIRI

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                  :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  RAY ALTI VE SELET ALTI PLASTİK PEDİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 06.09.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7448/2/1-1


ISI VE TRAFO MERKEZİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden:

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültesi Isı ve Trafo Merkezi Yapım İşi İhalesi; Üniversitemiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 8. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Cengiz Aytmatov Kampüsü, Cal/Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel   (00996) 312 49 27 60

                                                         Faks (00996) 312 49 27 61, 81-89

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  bilgi.yidb@manas.edu.kg

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı                :  Isı ve Trafo Merkezi Kurulumu (2 Adet 2500 kVA, 1 Adet 1600 kVA Trafo Sistemi ve Şalt Malzemeleri, 7 adet OG 10 kV Hücreler, AG Panolar, Kablolama, Topraklama, 5 adet 400 kWt Elektrikli Isıtma Kazanı, Dış Dağıtım Hatları, Isı Mekezi Mekanik Ekipmanları, Sıhhı Tesisat Grubu İşleri)

b) Yapılacağı yer                          :  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi C. Aytmatov Kampüsü

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on (10) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Senato Salonu Prospekt Mira No: 56   720042 Bişkek/KIRGIZİSTAN

b) Tarihi ve saati                           :  20/10/2016 Saat 14.00 (Kırgızistan Cumhuriyeti yerel saati)

c) İhale usulü                                :  Açık İhale

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.6. İdari Şartnamede 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen belgeler.

4.1.7 Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. İdari Şartnamenin “VI-DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde belirtilen belgeler.

4.1.10. İsteklinin kanuni ikametgah belgesi,

4.1.11. Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet İnşaat ve Mimarlık Kurumu tarafından verilen en az 10 kV çalışma lisans belgesi,

4.1.12. İdari şartnamenin 7.1. maddesinde belirtilen diğer belgeler,

4.1.13. İdari Şartnamenin 19 uncu maddesine göre, ihale konusu işin belirli kısımları Üniversiteden yazılı izin almak kaydı ile alt yüklenicilere yaptırılabilinir.

4.1.14. İnşaatların yapımı ve tamamlanması safhalarında Kırgızistan Devleti Resmi Kurumlarından alınması gereken izin ruhsat ve benzeri belgeleri almak yüklenici sorumluluğundadır.

5 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Cengiz Aytmatov Kampusü-Cal Bişkek/KIRGIZİSTAN” adresinde, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Ankara İrtibat Bürosu Müdürlüğü YÖK Başkanlığı Ek Binası 4. Kat 06539 Bilkent Ankara/TÜRKİYE adresinde görülebilir ve 300 (üçyüz) ABD Doları karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların Standart Form KTMÜ-YID-002’yi doldurarak ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ayrıca ihale dokümanının tamamı www.manas.edu.kg internet adresinden de görülebilir.

7 - Teklifler ihale saatine kadar: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı - Cengiz Aytmatov Kampusü-Cal Bişkek/KIRGIZİSTAN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.

8 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum ve/veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veremez.

12 - Avans verilmeyecektir.

7401/1-1